Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Hvala gospođo predsednice. Dakle, zaista ne postoji, mislim ni u našem pravnom sistemu je nemoguće da Skupština, da parlament bude predlagač bilo kome, a naročito upravnim organima javnih ustanova ili bilo kojoj drugoj instituciji.
Mislim da ako prihvatimo ovo rešenje da mi kao parlament sebe na neki način degradiramo. Degradiramo i samu instituciju Programskog odbora. Gospodin Đurišić je tačno rekao, onda nema potrebe da ona postoji jer onda Upravni odbor može da odlučuje o tome kako će program da izgleda. Suština Programskog odbora jeste da bude nezavistan od upravljačkih organa televizije, a izbor u Skupštini im obezbeđuje samostalnost veću nego bilo koji drugi način izbora. Dakle, neverovatno je da Skupština bude predlagač, a da Upravni odbor ima izbornu funkciju. To zaista nigde ne postoji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Saša Mirković.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Poštovana predsednice, poštovane kolege poslanici, što se tiče ovog amandmana i koleginice koja je podnela amandman, apsolutno podržavam ministra i ministarstvo u ovome što su doneli predlog da Skupština izabere 30 članova koje će predložiti Upravnom odboru za programski savet i da to budu ljudi koji su mahom iz struke i koji znaju šta je televizija. Tako da apsolutna podrška i idemo u dobrom smeru što se toga tiče. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 29. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šajip Kamberi.
Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.
Odbor za kulturu i informisanje nije prihvatio amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Izvolite.
Ne znam ako se ne prijavite.
Morate da se prijavite.
Ja ne znam ako se ne prijavi niko da li hoće ili ne.
Vraćamo se naravno da ne bi povredili Poslovnik.
Poslanik Halimi ima reč.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Uredu. Imali smo amandman na član 29. Predloga zakona i naravno se ovde radi o načinu predlaganja članova saveta, i da se u ovoj problematici omogući i nacionalnim savetima nacionalnih manjina da daju predloge. U okviru celokupne ove problematike kod medijskih zakona o mogućnostima da se aktivnije uključe nacionalne manjine u ostvarivanju Ustavom i zakonom garantovanih prava. Mislim da je sasvim u redu da se omogući ovo što je traženo ovim amandmanom, to je suština, ali je nažalost, Vlada to odbila.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 29. amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala predsedavajuća.
Da je ministarstvo uradilo ono što je predvidelo u svojoj strategiji razvoja medija u Srbiji, mi bi imali regionalne javne servise, a oni treba da imaju i sve organe neophodne za njihovo funkcionisanje.
U ovom amandmanu sam predložio da članove programskog saveta regionalnog javnog servisa bira upravni odbor regionalnog javnog servisa.
Samo zbog građana Srbije ću reći, naravno kod dobijanja dozvole za rad određenog javnog servisa tačno se zna koje sadržaje ta televizijska ili radio stanica treba da emituje, od kulturnih sadržaja, sportskih, ozbiljnih društvenih tema, vremenske prognoze itd.
Ali, pošto sam ja predložio da članovi upravnog odbora regionalnog javnog servisa kao analogno rešenje koje postoji za članove upravnog odbora RT Vojvodine, trebaju da imaju prebivalište na teritoriji zone pokrivanja regionalnog javnog servisa oni bi takođe, kao stručnjaci iz svojih oblasti trebali da u onim slobodnim terminima osmisle program koji bi bio jako interesantan građanima sa te teritorije, poput dobre emisije koja je gledana i van Šumadije, „Šumadijski prag“, koju emituje televizija Kragujevac itd. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Borislav Stefanović i dr. Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Mislim da treba da sačekamo ministra, ako se slažete.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne moramo po Poslovniku, zaista. Tu je državni sekretar. Izvolite.