Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Gospodine predsedavajući, želim da kažem vama i svim kolegama narodnim poslanicima zašto poslanički klub JS neće podržati drugi deo amandmana gospodina Bradića. Iz prostog razloga što ovaj poslanički klub poštuje Poslovnik postojeći po kome radi Narodna skupština i ne može da glasa protiv Poslovnika, jer u Poslovniku piše da ne mogu amandmani da se daju na predloge zakona koji nisu predloženi od strane, kada su u pitanju izmene i dopune zakona, Vlade.
Prema tome, Vlada nije predložila cenu, da se menja cena izrade i ko će da plaća elektronske kartice, već je samo predložila promenu datuma i molim vas da o tome ne diskutujemo.
Meni je žao da neko ko je ovde već deset ili više godina poslanik, ima tu iskusnih poslanika, ne može i neće da pročita Poslovnik, a u Poslovniku to piše.
Gospodine predsedavajući, nisam hteo da se javim da reklamiram član 106. stav 2. Poslovnika.
Vi ste kršili Poslovnik celo popodne od 15.00 časova. Dozvoljavate da se priča o svemu i svačemu, a ne samo o temi. Danas smo izgubili sat vremena pričajući o cenama, o nekim drugim stvarima, a to nije tema predloga izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju. Kada to bude došlo na dnevni red diskutovaćemo o tome.
S obzirom da televizija prenosi, pa onda treba da se brinemo za građane svi redom na osnovu zdravog razuma i logike, evo ja na osnovu svog zdravog razuma i logike kažem da treba da čitamo Poslovnik i da ga doslovce primenjujemo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za reč se javio narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
U pravu ste gospodine Petroviću. Sada ću striktno da primenjujem Poslovnik. Ko ne bude govorio o temi po Poslovniku…
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Zamoliću sve pravnike pozicije i opozicije da me saslušaju dva minuta pa neka kažu da grešim pošto je rečeno da ja nisam u temi.
U obrazloženju Predloga Vlade dobio sam u delu, kolega, koji kaže - procenat finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona, da na osnovu člana 112. st. 3. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da troškove zdravstvene kartice snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice. To piše ovde. To je potpisao predsednik Vlade.
Sledeća alineja – imajući u vidu da je stavom 5. istog zakona 112. na koji se oni kada predlažu ovo, navedenog člana, propisano je da izuzetno obaveznik uplate doprinosa, odnosno drugo pravno ili fizičko lice, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje može preduzeti obaveze naknade troškova izdavanja zdravstvene kartice. Sredstva za sprovođenje ovog zakona za 2015. godinu nadalje planiraju se u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike, kao i u okviru raspoloživih sredstava planiranih finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Kolega, vi ne čitate materijal. Predsedavajući, kolega nije čitao materijal jer da je pratio moju diskusiju prošlog puta tj. prethodnog dana, rekao sam da u budžetu Republičkog fonda na poziciji – zdravstvene knjižice postoji 500 miliona dinara. Znači, Ministarstvo koje ima kontinuitet, jer vi ste na vlasti od 2012. godine, je predvidelo 500 miliona dinara za plaćanje knjižica koje imate na poziciji, aproprijaciji za knjižice, a ovde kažete da republički budžet za 2015. godinu može da predvidi dalje plaćanje. To je bio osnov da ja predložim da bude besplatan zato što mislim da je smisleno da ljudi dva puta ne plaćaju ono što plaćaju kroz doprinose, a tu su pravnici i neka kažu da li grešim. Ako grešim, greh na moju dušu.
Još nešto da vam kažem, vreme poslaničke grupe, pitao sam i očekujem odgovor od gospodina ministra. Gospodine ministre, znam da ste par meseci, ali vi po funkciji nasleđujete obaveze prethodnih ministara ma ko bio i ma šta on radio i obaveze koje je preuzeo prethodni ministar i postupke koje je uradio vi morate da sledite to dok se ne promeni činjenično stanje.
Rekli ste da je angažovanjem sadašnjeg rukovodstva Ministarstva, vas i vaših saradnika, sprečena tužba Zavoda za izradu novčanica od šest miliona evra zbog neplaćanja računa od strane Republičkog fonda, da je to izbegnuto i da je Zavod za zaštitu novčanica, tako sam shvatio, poklonio Ministarstvu tj. Fondu tih odštampanih 1,2 miliona. Ko je izvršio taj pritisak da se nešto što je plaćeno budžetskim sredstvima treba da se nadoknadi od osiguranja, jer se to radi za osiguranje. Te kartice? Ko je doneo odluku da to ide na teret budžeta Republike Srbije jer Zavod za izradu novčanica radi na osnovu budžetskih sredstava Republike Srbije? Ko je doneo tu odluku? To je prvo pitanje.
Da li se raspisuje novi tender za izradu kartica ili radite po ugovoru koji je potpisan još 2010. godine sa oba aneksa? To je drugo pitanje.
Treće pitanje tj. moj odgovor na ono što ste rekli – da li sam siguran. Rekao sam da većina zdravstvenih ustanova, pretpostavljam 90% u masi i više je za to da ako se Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš snabdeju kompjuterima da je veliki deo kompjutera potrebnih za srpsko zdravstvo zadovoljen jer nije isto jedna Grdelica i jedan Niš. To da li je kompjuter sa adekvatnim programom ili ne, stvarno ne znam. Mogu samo na osnovu onoga što pročitam, a to je vaš posao da uterate u red za šta imate podršku ako sprovedete to što kažete. Zahvaljujem vam se.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Gospodine ministre, ne možete po jednom amandmanu da se ponovo javite.
Izvinjavam se i dr Janku Veselinoviću, gospodin Bradić je potrošio vreme i nemate više vremena.
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović.
Po kom osnovu? Nemate pravo na repliku.
Možete da koristite vreme poslaničke grupe. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, dugo sam u Skupštini, ali prvi put čujem da treba kao narodni poslanik da odlučujem i donosim odluku o obrazloženjima. Do sada sam odlučivao o predlogu zakona po pojedinim članovima, o amandmanima itd.
Obrazloženja za predlog zakona ili za predlog izmena i dopuna zakona mogu da budu dobra, manje dobra ili loša. Mi poslanici ćemo procenjivati kakva su, ali mi, prilikom pritiskanja ovih tastera – za, uzdržan ili protiv, mi odlučujemo o tome da li ćemo glasati za zakon, za izmene zakona, a ne da li ćemo glasati o obrazloženju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Petroviću.
Po Poslovniku, gospodin prof. dr Janko Veselinović. Samo molim da nezloupotrebite Poslovnik, pošto nemate vremena.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Predsedavajući, član 107. Smatrao sam da ću imati vremena, pa da ću u okviru vremena poslaničke grupe se osvrnuti na ono što je govorio gospodin Petrović.
Smatram da ste povredili Poslovnik, da ste morali gospodina Petra Petrovića, koga ja ponekada slučajno, a ponekada namerno pomenem, kada je rekao da poslanici govore zato što postoji televizijski prenos.
Poslanici govore zbog toga što su izabrani od naroda da zastupaju njihove interese, da li bilo televizijskog prenosa ili ne. Ja lično, da imam svoju televiziju, ne bih govorio i ne bih bio prinuđen da govorim ovde.
Da iskoristim priliku, ako je moguće, da samo dam odgovor ministru, to je pola minuta. Dakle, gospodine ministre, 2010. godine nije bilo procenjeno da građani treba da dobiju besplatne zdravstvene knjižice iz razloga što je njihova ekonomska situacija bila bolja. U međuvremenu se ona pogoršala. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Veselinoviću.
Reč ima šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, postavljena su neka pitanja koja i nemaju veze sa zakonom. Nije potrebno biti vrhunski pravnik, a ja nisam, ne vrhunski, nego uopšte i nisam pravnik, da bi se videlo da za primenu ovog zakona zaista ne trebaju materijalna sredstva.
Ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju ima dva člana. U prvom članu, za gospodina Bradića, bez želje da izazivam repliku, poštujući stručnost gospodina Bradića, ali se vidi prolongiranje roka za uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica.
Da li su potrebna za ovakvu odluku finansijska sredstva? Ne, nisu potrebna i to ne moraju da odgovore pravnici. Dovoljno je da odgovori zdrav razum i logika i čitanje zakona.
Ono što je bitno u ovom zakonu i zbog čega će SNS podržati izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju su dva koncepta, dve politike, dva odnosa prema građanima Republike Srbije.
Jedan odnos je da su te zdravstvene knjižice ugovorene da koštaju 5,16 evra po komadu, ispravite me gospodine ministre ako grešim, bez PDV. Sada, po drugom konceptu, po odgovornoj Vladi, po odgovornim ljudima koji vode Ministarstvo zdravlja, taj iznos je 2,96 evra.
Po neodgovornom odnosu, niko, da li bio socijalno ugrožen ili ne bio socijalno ugrožen, nije predviđao da dobije iko besplatne zdravstvene knjižice. Pravilnim pregovaranjem, ozbiljnim odnosom koje Ministarstvo zdravlja ima, ne samo prema ovom problemu, već i prema svemu onome što mu je povereno, milion i 200 hiljada najugroženijih građana Republike Srbije će te knjižice dobiti besplatno.
To je razlika u pogledima na politiku i to je razlika u odnosu na poverene resurse. Zbog toga će SNS, verujem u narednih nekoliko minuta ili desetina minuta, kada ćemo pristupiti glasanju, podržati ovaj zakonski predlog, zato što je on povoljniji za budžet Republike Srbije, zato što je on povoljniji za građane Republike Srbije, zato što on sagledava realnost da u Srbiji nažalost ima ljudi koji su socijalno ugroženi, zato što on oslikava realnost, jer ne želimo da izlazimo pred građane Srbije i da kažemo – 2012. godine nije bilo socijalno ugroženih, a bilo ih je, samo zbog jeftinih političkih poena. Zbog toga će ovakve stvari uvek imati podršku i u SNS i u parlamentu Republike Srbije.