Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2014.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.
Poštovani predsedavajući, imam nekoliko pitanja pre svega za vas, odnosno za rukovodstvo Skupštine.
Naime, poslanici naše poslaničke grupe su 7. oktobra podneli četiri zakona u skupštinsku proceduru. Neke od tih zakona je vladajuća većina odbila da stavi na dnevni red, iako se radi o zakonima koji bi, da su usvojeni, mogli da prekinu štrajk advokata koji već više od mesec i po dana blokira pravosuđe u Srbiji.
Ono što nas zanima je zašto tih zakona nema na sajtu Skupštine? Da li to znači da su naši zakoni zakoni drugog reda pa ne mogu da se nađu na sajtu Skupštine, s obzirom da se zakoni koji dolaze iz Vlade istog dana kako uđu u proceduru objave na sajtu Skupštine?
Drugo pitanje se odnosi na činjenicu da se ponovo ne poštuje Poslovnik i činjenicu da poslanici na postavljena pitanja ne dobijaju odgovore od nadležnih organa kojima je pitanje postavljeno.
Naime, postavio sam pre više od 15 dana pitanje šta se dešava u fabrici „Fijat automobili Srbija“ i kakva je budućnost te fabrike i šta Vlada namerava da uradi po tom pitanju? Odgovor do dana današnjeg nisam dobio.
Ono što sam dobio bilo je tog dana da mi je jedan kolega poslanik, postavljajući poslaničko pitanje, pokušao da odgovori, pa je to učinio prilično nemušto, govoreći da je ovo sada kapitalizam, da mi živimo u kapitalizmu i da država Srbija ne može da se meša u rad privatne firme.
Ono što on očigledno nije znao ili nije hteo da kaže to je da je fabrika „Fijat automobili Srbija“ firma u kojoj država Srbija ima 33,33% vlasništva i u tom smislu država Srbija i te kako ima pravo i treba da se zabrine šta se dešava u „Fijatu“.
U rebalansu budžeta koji smo dobili juče popodne, a o kojem ćemo raspravljati sutra ujutru, može da se vidi da je najveći izvoznik za prvih osam meseci u Republici Srbiji upravo fabrika „Fijat automobili Srbija“ sa 947 miliona evra izvoza. Prvi sledeći izvoznik je, 255 miliona evra, NIS. Znači, ubedljivo najveći izvoznik.
Država Srbija je u toj fabrici 5. septembra imenovala dva nova člana u Nadzornom odboru, na koje ima pravo na osnovu 33,33% vlasništva, izvesnog Danila Cicmila, 28 godina, kao predsednika Nadzornog odbora i Nedu Galić, 29 godina.
Na sajtu APR možete da vidite i druge članove Nadzornog odbora. Jedan od njih je gospodin Alfredo Altavila, potpredsednik „Fijat grupe“. Zamislite gospodina Altavilu koji dolazi na sastanak koji gospodin Cicmil sa 28 godina saziva. Kakav dnevni red on predlaže i o čemu oni tamo raspravljaju, kako da se u fabrici krene sa proizvodnjom novog modela, jer je očigledno da je ovaj model koji se trenutno proizvodi završio svoj vek?
Da li će nešto država Srbija po tom pitanju uraditi ili ćemo čekati da se fabrika zatvori, pa će je država Srbija preuzeti i otkupiti za dinar, evro ili već ne znam zašto?
To pitanje sam postavio. Odgovor nisam dobio. Postavio sam pitanje premijeru Vlade i ministru privrede.
Predsedavajući, pošto predsednica trenutno nije tu, molim vas da se potrudite da, u skladu sa Poslovnikom, dobijem odgovor na postavljeno pitanje.
Poslednje pitanje koje bih danas hteo da postavim je šta će država Srbija uraditi povodom odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta od juče da se Kosovo primi u punopravno članstvo te sportske organizacije i da li ta odluka proizilazi iz Briselskog sporazuma, potpisanog pre godinu i po dana, gde se Srbija obavezala da neće uslovljavati i sprečavati prijem Kosova u međunarodne institucije? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Đurišiću.
Meni je dužnost da dam odgovor vezano za pitanje oko Skupštine.
Ono što sam dobio od Službe, vi niste dostavili u elektronskom obliku predložene zakone, tako da nisu mogli da se nađu na sajtu Skupštine.
Kada dostavite u elektronskom obliku, oni će se naći na sajtu.
Što se tiče drugih vaših pitanja, mi ćemo zamoliti da što pre dobijete odgovore, pogotovo one koje niste dobili.
To za godine, mislim da i u nekim drugim demokratski uređenim državama imamo i ministre tih godina, tako da ne treba nikome Ustavom da uskraćujemo pravo da može biti biran u organe državne uprave.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
  Zahvaljujem se.
Predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ono što zanima građane Novog Beograda, građane Grocke, građane Srbije vezano je za „Elektrodistribuciju Beograd“ koja je investitor u Bloku 32 na Novom Beogradu, koja gradi trafo stanicu napona 110 kilovolti. Takođe je Elektrodistribucija investitor u izgradnji dalekovoda u Vinči napona od 400 kilovolti.
Ono što je potpuno jasno jeste da, po važećim zakonima, investitor, u ovom slučaju „Elektrodistribucija Beograd“, ima pravo da gradi ovakvu trafo stanicu ili dalekovod gde god požele, bez obaveze da rade studiju o zagađenju životne sredine. Međutim, na strani građana su u ovom slučaju, koji su izuzetno zabrinuti za svoje zdravlje, izuzetno zabrinuti za zaštitu životne sredine, sledeće činjenice: Zakon o zaštiti od neonizujućih zračenja, koji u članu 3. decidno i izričito zabranjuje svako nepotrebno izlaganje neonizujućem zračenju.
Ovo izlaganje i kada je u pitanju trafo stanica na Novom Beogradu i dalekovod u Vinči je potpuno nepotrebno iz prostog razloga što drugim trasama i na drugim mestima je moguće uz minimalna sredstva izmestiti ova dva objekta i na taj način zaštiti kako životnu sredinu, tako i zdravlje ljudi.
Takođe, Arhunska konvencija, koju je Srbija verifikovala u maju mesecu 2009. godine, govori o tome da postoji pravo građana na dostupnost informacija. Podsetiću da su građani i Vinče i građani Bloka 32 nebrojeno mnogo pisama poslali nadležnim ministarstvima, medijima, onima koji su nadležni, pa čak i Elektrodistribuciji kao investitoru i nikada nisu dobili ni jedan jedini odgovor.
Takođe, pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini, ovom konvencijom se garantuje i na kraju, pravo na zaštitu u slučaju kada su prethodna dva prava povređena, pravo građana da zajedno sa državom ovaj problem reše kroz jedan dijalog i jednu debatu. Sva prava su ovde iz ove konvencije koju je Srbija ratifikovala prekršena.
Takođe, očekivano zračenje, hteo bih nešto da kažem i na tu temu, trafostanice biće oko četiri mikrotesle. To znači da je četiri puta manje od dozvoljenog zakonskog maksimuma od 40 mikrotesla. Kada je u pitanju Vinča, zračenje može dostići čak snagu i do 100 mikrotesli, što je dva i po puta više od zakonskog maksimuma.
Ono što sam želeo ovde da potenciram jeste istraživanje Svetske zdravstvene organizacije koje držim u ruci i to je nešto što Ministarstvo potpuno ignoriše. Dešava se sledeća stvar – da je po najnovijim istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije sve preko 0,4 mikortesle veoma štetno ne samo po životnu sredinu, nego i po zdravlje dece i ljudi koji su u neposrednoj blizini ovih objekata.
Ono što je jako važno, i ne mora se ovaj zakon menjati odmah, ali veoma je značajno da su određene države kao članice EU dale preporuku da svaka buduća investicija po pitanju trafostanica i dalekovoda, dale su preporuku da ne bude iznad 0,4 mikrotesli zračenja, što dramatično u suprotnom utiče na zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine.
Postavljamo pitanje - zašto ovo ne može da se izmesti na mestima na kojima bi mogla biti takođe izgrađena trafostanica i dalekovod, gde se ne bi uticalo na zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi? Postavljamo pitanje - na osnovu kojih podataka je data tzv. procena o analizi uticaja na životnu sredinu i koji su to parametri korišćeni kada su u pitanju i zaštita životne sredine i zdravlje ljudi na osnovu kojih je ministarstvo, i u ovom slučaju je Elektrodistribucija Beograd, na osnovu kojih su odlučili da uđu u ovu vrstu investicije? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Božoviću.
Reč ima narodni poslanik Milovan Drecun. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Srpska napredna stranka
Moje pitanje koje će biti upućeno Vladi Republike Srbije proizilazi iz događaja koji su nastali nakon prekida fudbalske utakmice između Republike Srbije i Albanije, a koji su pretili da izazovu ozbiljnu destabilizaciju međunacionalnih odnosa u pojedinim delovima Republike Srbije, posebno na Kosovu i Metohiji.
Međutim, brzom reakcijom nadležnih državnih organa, posebno MUP, situacija je stabilizovana i to na način da su otkriveni počionici. U danima posle utakmice ukupno su oštećena 23 objekta, uglavnom pekari i ugostiteljski objekti i džamije u Subotici, od toga četiri u Beogradu, 19 u Vojvodini. Obavljeni su informativni razgovori sa 92 lica. Privedeno je 11 maloletnih i šest punoletnih osoba i protiv svih su podnete prijave zbog uništenja i oštećenja objekata i promovisanja i izazivanja rasne i verske netrpeljivosti.
Ovo izazivanje rasne i verske netrpeljivosti svakako jeste na šta moramo da obratim pažnju. Ovom prilikom želim da pohvalim reakciju nadležnih državnih organa, ali i da pitam – šta će se u narednom periodu učiniti na područjima koja su posebno osetljiva na rasnu i versku netrpeljivost, kao što je recimo, Raško-polimska oblast? Imali smo destabilizaciju sitacije na tom delu naše teritorije, kada su neki šetali u zelenim uniformama koje su asocirale ljude druge nacionalnosti, druge veroispovesti na nešto što je bilo fašističko zlo u Drugom svetskom ratu, na nekakvu Handžar diviziju.
Sada imamo situaciju u kojoj se s druge strane najavljuje opet nekakav skup ili marš i to danas, ako se ne varam, u Novom Pazaru. Zna se ko u Republici Srbiji ima pravo da nosi uniforme i niko drugi ne sme da ih nosi. Ako hoćemo da stabilizujemo odnose, onda treba da se uvek pravovremeno reaguje. Ovo što je urađeno na otkrivanju počinioca ova 24 napada posle fudbalske utakmice, svakako jeste jedan od načina da se i preventivno pošalje poruka ekstremistima koji bi da remete međunacionalne i međuverske odnose, ali i da država pokaže da neće tolerisati one koji izazivaju te incidente.
Ne mogu da razumem kada se u ovom domu samo navodi broj incidenata, a s druge strane se ne govori ništa o tome da je država preduzela sve da kazni počinioce, nijedna država na svetu na može da spreči uvek sve moguće incidente i delovanje ekstremista, ali kada se veoma brzo i pravovremeno otkriju počinioci incidenata, onda se na taj način s jedne strane sprečava izvršenje novih takvih dela, a s druge strane se pokazuje odlučnost države.
Moje pitanje je šta će se u narednom periodu učiniti posebno da se spreči delovanje grupa koje nameravaju da organizovano, sa nekakvim obeležjima, u nekakvim uniformama remete međunacionalne i međuverske odnose u Srbiji?
Sledeće pitanje je vezano za ono što je predsednik Vlade Republike Srbije uradio tokom boravka predsednika Ruske Federacije Putina. Naime, srpski premijer je zamolio ruskog predsednika da omogući izvoz automobila koji se proizvode u Kragujevcu na ogromno rusko tržište, čime je pokazao nameru da sačuva ono što je možda trenutno najveći gigant u srpskoj teškoj industriji, a to je proizvodnja automobila, da se ne zatvaraju radna mesta, nego da se možda otvore i nova, da država profitira od tog posla.
Mene zanima dokle se odmaklo u realizaciji tog izuzetno važnog posla, ako on bude odobren od strane Ruske Federacije? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: dr Miljana Nikolić, Momo Čolaković i Aida Ćorović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Željka Sertića, ministra privrede, Dušana Vujovića, ministra finansija i Aleksandra Antića, ministra rudarstva i energetike, pozvao da današnjoj sednici prisustvuju i: Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Milun Trivunac, pomoćnik ministra privrede, Zlatko Milikić, pomoćnik ministra finansija, Dušan Šutanova, direktor Centra za tržište kapitala u Agenciji za privatizaciju, Branka Radović, pravni savetnik direktora Agencije za privatizaciju, Jadranka Špehar, viši rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju, Jelena Arsić, rukovodilac projekta – koordinator za operativno pravne poslove u Centru za privatizaciju u Agenciji za privatizaciju, Aleksandra Dragović Delić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, Tijana Cvetković Gajičić, samostalni savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija i Gordana Hajvazović, samostalni savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Branka Karavidić, Aleksandar Martinović, Dragan Jovanović i Dubravka Filipovski, kao i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, pisanim putem, povukli su amandmane na članove 18. i 19. Predloga zakona, a narodni poslanik Aleksandar Maksimović amandman kojim se posle člana 18. dodaje naslov i član 19. Predloga zakona.
Primili ste izveštaja Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predlog zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
U načelnoj raspravi smo objasnili zašto smo podneli ove amandmane. U jednoj rečenici, razlog je zbog toga što izmene Zakona o privatizaciji, ni ove izmene zakona neće doneti nikakav napredak u procesu privatizacije, što je očigledno za ova dva meseca, koliko traje usvojeni zakon.
U naše ime, u ime gospodina Pavićevića i u svoje, tražim izvinjenje od ministra Sertića zato što je u diskusiji, u načelnoj raspravi, rekao da ne može da raspravlja o našim amandmanima, jer su oni pravno neispravni. To je na 35 strani stenograma. To je jedna velika uvreda, jer je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na sednici koja je održana jutros utvrdio da su svi naši amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom države. Prema tome, pošto Sertić nije tu, očekujem da iz solidarnih razloga njenog kolega, ministar Vujović, se izvini nama dvojici, jer mi nikada nismo podneli ni jedan amandman koji je van pravnog sistema i van Ustava.
Što se tiče konkretnog amandmana na član 1, bilo bi dobro da objasnite kako to da se u tekstu tog člana ne navode izmene koje se navode u pregledu odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju. Naime, poslednji stav, gde piše – visinu provizije iz stava 2. tačka 2) ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, pa se to briše i piše – privrede. Taj deo teksta, tu izmenu, nemate u amandmanu. To znači, ako bude usvojen ovaj Predlog zakona, ostaće u zakonu poslednji stav koji pominje ministra ekonomije i regionalnog razvoja, što ne postoji u sadašnjoj podeli vlasti, odnosno u Zakonu o Vladi i ministarstvima.
Pozivam vas da date odgovor na ovo pitanje, kao i izvinjenje. Mogu da sačekam Sertića, ali bi bilo fer da to dobijemo od prisutnog ministra.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Uprkos tome što je potpuno bespredmetno da komentarišemo ovakve predloge amandmana koji glase – briše se, o tome smo imali prilike da raspravljamo prilikom donošenja Zakona o privatizaciji, ne mogu a da se ne osvrnem na to i da ne prokomentarišem da je ovakav amandman potpuno nesuvisan. To je najblaža reč.
Obrazloženje je takođe besmisleno – budući da rešenja koja su predložena Predlogom zakona o privatizaciji neće dovesti do stvaranja boljih uslova za ekonomski razvoj. Da, baš će dovesti do stvaranja boljih uslova. Kaže – neće dovesti do očuvanja socijalne stabilnosti kroz otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mesta. Da, naprotiv, baš će ovaj Predlog zakona dovesti do očuvanja socijalne stabilnosti kroz otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mesta. Zatim se kaže u obrazloženju – da nije stvorena stabilizacija makroekonomskog okruženja. Tu se slažem. Nije stvorena stabilizacija, ali za to nismo odgovorni mi, nego vi ili barem stranka na čijoj ste listi izabrani, gospodine Živkoviću. Iz svih ovih razloga predlažem da odbijemo ovaj amandman. Hvala.