Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Želim samo kratko da konstatujem da smo se mi saglasili oko suštine samog člana zakona. Mislimo na isto, a sada smo u različitoj poziciji, odnosno različito objašnjavamo nepreciznost formulacije koja je data.

Vi mislite da je vaš amandman precizniji, mi opet ostajemo pri našem mišljenju da je naša formulacija ovog člana sasvim dovoljno precizna. Želim da kažem da je suština da nema razlike u suštini, a da je naš cilj da ovim članom praktično kažemo da sredstva od prodaje dozvola treba da se namenski troše za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda i uz to želimo da kažemo da Predlogom zakona korisnici nisu onemogućeni da stiču i dobit koja se iskazuje kroz plate zaposlenih i podizanje materijalno-tehničke opremljenosti korisnika.

Naš cilj jeste svakako da bude bolja kontrola utroška sredstava dobijenih od prodaje dozvola i mislim da smo sa predloženim zakonskim rešenjem, sa članom 52. smo postigli, odnosno da ćemo postići da se na efikasan i da se na racionalan način troše sredstva koja se obezbede na ovaj način.

U svakom slučaju, drago mi je da je suština slična, a sad ove formulacije, važno je da korisnici i oni koji budu primenjivali zakonik razumeju, a nećemo biti sujetni, pa sad, da li je prihvaćen amandman ili ne, neka ostane to na Narodnoj skupštini, koja treba da se izjasni u danu za odlučivanje. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, po amandmanu. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Poštovana ministarka, razumemo se, naravno. Ali, vidite nije ovo prosto tehničko razmimoilaženje ili kako se to već kaže. Ako bi se tumačile odredbe ovog člana moglo bi se zaključiti, a ja, recimo, zaključujem tako, a verujem da će i mnogi koji će se ovim poslom baviti biti prinuđeni da to zaključe, da on mora na silu, ne mislim bukvalno, da osmisli način potrošnje namenskih sredstava koji su ostali kao višak, čime se dovodi u pitanje priroda bilo kog privrednog društva koje se bavi ovom delatnošću, jer ako on ostvari dobit, on je, kroz tumačenje ovih problematičnih stavova, prinuđen da smisli kako će sad to namenski da potroši, čime se dovodi u neravnopravan položaj i dovodi se, osim u koliziju sa Zakonom o privrednim društvima, on se dovodi u veliki praktičan problem.

Kako će to u životu da izgleda? Dakle, on prati sve prinadležnosti. Sve uradi što je u skladu sa zakonom, ostane mu višak, on mora da smisli da to namenski potroši sa u skladu sa čime se bavi preduzeće. Kakve to veze ima i gde je tu, ako hoćete, ono što je meni lično žao, a to se zove kapitalistička logika po kojoj višak ide onome ko je osnovao preduzeće. Zašto bi se inače bavio ovom delatnošću? Tu se vi i ja ne razumemo. Kako mislite u praksi da otklonite ovu situaciju? Nepotrebno je u ovoj zakon ugrađivati nešto što će u praksi biti neprimenjivo, a što će po svoj prilici izazvati niz problema, jer nadležno ministarstvo već poseduje sve mehanizme kontrole rada korisnika, te u tom smislu ne ispunjavanje preduzetih obaveza svakako povlači zakonom predviđene sankcije. Mislim da ova tri stava su potpuno nepotrebni, neprimenjivi, stvoriće probleme i mislim da verovatno, potpuno bez ikakve namere smatram da je to urađeno, stvarate jednu potencijalnu konfuziju i probleme u praksi. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Nevenka Milošević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nevenka Milošević

Srpska napredna stranka
Hvala uvaženi predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, povodom amandmana na član 52. kojim se predviđa brisanje stavova 2, 3. i 4. želim da podržim obrazloženje koje je dala Vlada, koju je upravo iznela ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ono što je dobrobit ovog zakona, pored ostalog, upravo jeste namensko korišćenje sredstva i kontrola korišćenja ovih sredstava. Što se tiče namenskog korišćenja, naravno da sva sredstva od dozvola koje se prikupe treba namenski da idu upravu na zaštitu ribljeg fonda i za održivost korišćenja ribljeg fonda. Naravno, nikako se ne ukida kategorija dobiti, ali ta dobit se iskazuje kroz plate zaposlenih i kroz ono što bi trebalo da unapredi na neki način materijalno-tehničke uslove.

Što se tiče kontrole korišćenja sredstava, naravno da je to posebna pohvala svih zakona, a ovog zakona koji, sigurna sam, donećemo jednoglasno. Najefikasnija zaštita i kontrola tih sredstava upravo jeste ako ta sredstva idu na poseban račun.

Zbog svega što sam navela, smatram da zaista je puno argumenata da amandman na član 52. narodnih poslanika Borislava Stefanovića i Gordane Čomić treba odbiti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, po amandmanu. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Ja prihvatam da većina misli da treba odbiti amandman i to je u redu. Razumem uvaženu koleginicu. Ali, ne razumem da li smo se dovoljno čuli u ovoj situaciji. Dakle, mi smo bili vrlo precizni. Postoje državni organi koji utvrđuju i krivična dela i prekršaj i inspekcija i policija i tužilaštvo i sud, kojima je zadatak da onemoguće zloupotrebe u radu sa dozvolama. Dakle, mi već imamo ono što država obezbeđuje, u smislu zaštite prava građana i državnog interesa. To već funkcioniše i postoji.

Vi sada, uvođenjem iz dobrih namera ovih odredbi, ne samo što duplirate nešto što već postoji, nego onemogućavate kroz tumačenje smisao privrednih društava. O tome ja pričam. Tu nema nikakve politike, verujte mi. Ja samo pokušavam da ova stvar bude precizna, bez neposrednog slaganja paragrafa jedan na drugi, pri čemu su u koliziji jedni s drugima. Ovo može neko da obori, ja vam to kažem u pravnom smislu, ne politički.

Kada neko kaže – nenamensko trošenje, ja odmah pomislim na neke institucije koje nisu nabrojane u Predlogu ovog zakona. I vi to vrlo dobro znate. Te institucije postoje u ovoj zemlji, neke i preko 200 godina. Da li su nam one efikasne, da li su na nivou na kom je zakonodavac smislio njihovu projekciju i video njihov budući rad, e, to već nisam siguran. Da li one rade svoj posao najbolje što mogu? Nisam siguran. Ali je praksa pokazala da ako vi kažete da kad se izmire zakonske obaveze višak mora namenski da se odredi, a pri tome ste svesni da je to u suprotnosti sa bilo kakvim zakonom o privrednim društvima, vi stvarate neravnopravan položaj na tržištu, vi stvarate zabunu u praksi i vi stvarate moguće probleme. Jer, kada tako kažete, a pri tome mislite na zloupotrebe oko izdavanja dozvola, time se bave inspekcijske službe, molim vas. Ovo su nepotrebna tri stava, neprimenjiva i besmislena. I to je sve.

Dakle, nemojte da odmah idemo na to – treba da se odbije zato što oni preciziraju. Ne preciziraju. Naprotiv, unose zabunu i u koliziji su sa drugim zakonima. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Samo da kratko kažem da je dobro da se razvila ovako žustra polemika kada se radi o sredstvima koja se stiču prodajom ribolovačkih dozvola. Mislim da ste vi u pravu, kolega Stefanoviću, kada kažete da je u pitanju nedovoljno razumevanje, odnosno mi različito shvatamo i razumemo pojam o kome se govori. U ovom članu i Predlogom ovog zakona mi govorimo o sredstvima odnosno o novcu koji se obezbeđuje na bazi prodaja  ribolovačkih dozvola. Mi ne ulazimo u kompletno poslovanje privrednog društva, odnosno korisnika ribarskog područja. Znači, mi kontrolišemo ovaj deo sredstava, smatramo da na to imamo pravo i to nam je i cilj, da sredstva od ovih dozvola budu u određenom procentu prihod budžeta Republike Srbije i da budu namenski korišćena u smislu zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda.

U proteklom periodu bilo je puno zamerki da ta sredstva niko ne kontroliše. Zbog čega je sad ovakav naš predlog ponovo sporan? Zbog čega neko smatra da mi ne treba da znamo gde idu ova sredstva? Znači, mislim da je ovde u pitanju samo različito poimanje iste stvari. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Milan Novaković.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Sada određujem pauzu od 15 minuta, radi usklađivanja određenih stavova po amandmanima iz Predloga zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje.

Nastavljamo rad za 15 minuta, bolje rečeno u 14 časova i 40 minuta.

(Posle pauze.)