Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Kratko, na amandman koji je komentarisao prethodni govornik, narodni poslanik Blažić, želim da kažem zašto smo se opredelili za ovakvo rešenje.

Opredelili smo se iz razloga što korisnika na neki način možemo da obavežemo. Obavezujemo ga time što mu nećemo dati dozvolu za narednu godinu, ukoliko ne dobijemo kvalitetne podatke koje od njega očekujemo i tražimo.

Kako to da postignemo ako bismo taj posao poverili ribolovačkoj organizaciji? Pitanje na koje nemamo odgovor. Upravo iz tog razloga smo se okrenuli samom korisniku i očekujemo dobru saradnju sa korisnicima, odnosno sa ribolovcima i kada se radi o prikupljanju ovih podataka, nisu nam mili i dragi mnogima od nas, ali statistika prosto mora da se poštuje i da se obezbede podaci koji od nas traže usvojeni zakoni i dokumenti vezani za njih. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim daje kolega Bradić u velikoj grešci. On uvek predloži neka nedorečena rešenja, tako da ne mogu da glasam za njegov amandman.

Dakle, u članu 45. stav 1. – ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu. Stav 2. koji je predložio gospodin Bradić da menjamo, evidenciju uloga ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine.

Umesto tog stava 2. gospodin Bradić je predložio da se on menja i da se zameni rečima – ovlašćena ribolovna organizacija dostavlja korisniku na kraju tekuće godine podatke. Sada gospodine Bradiću imate problem sa stavom 3. – korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu. U situaciji u kojoj ste vi predložili stav 2, najmanje što ste trebali da predložite je da se stav 3. briše, jer ukoliko stav 3. ostane, a stav 2. promenimo, onda će ribolovna organizacija imati obavezu da dostavlja podatke o evidenciji, a ukoliko to ne radi korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu. Dakle, stradaće ribolovac.

Dakle, morali ste da prilagodite stav 2. i 3. da bi bio prihvatljiv, da bi gospodine Bradiću oni koji nisu dovoljno dobro razumeli vaš amandman, mogli da glasaju, ukoliko nisam dobro razumeo ja bih molio da mi objasnite na koji način ćemo onda sprovoditi stav 3, ukoliko usvojimo amandman na stav 2. ovog člana 45?

Mislim da je rešenje gospodina Blažića oko evidencije da se taj član briše, mislim da je to bliže mogućem glasanju i svakako ću ja glasati za amandman gospodina Blažića, s obzirom da evidencija koju dostavlja ribolovac može da bude potpuno netačna, proizvoljna, itd. To je samo još jedna obaveza koja može da vredi manje od papira na kome je ta evidencija ispisana. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Izvolite gospodine Bradiću. Replika.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem.

Imam sada malo više vremena pa ću pokušati da budem plastičniji, da me bolje razumete.

Dakle, ako ostavimo da korisnik ribolovnog područja dobija podatke od ribolovaca godišnje, a oni podrazumevaju nedeljne, kad god je izašao na vodu na pecanje, jer nemoguće je i nesprovodljivo iz prostog razloga što su to ljudi kojima to nije pasija, koji se time ne bave. To im je posao. Kako očekujete da neko ko je u „Srbijavode“ ili „Srbijašume“ vrši kontrolu da li ribolovac posle završenog ribolova je upisao u evidenciju nešto ili nije? To je nemoguće. To je apsurd. Jedini koji može je ribolovna organizacija, nešto po sistemu kako rade lovačke organizacije, ako ste se nekada bavili lovom ili znate kako se ide u lov. Isto tako se ide i u ribolov. To je smislenije, da te podatke ribolovci donose u svoje udruženje, a onda ako već treba da se ima ta statistika radi nauke i izučavanja i popunjavanja tog ribljeg fonda, onda da ribolovačka društva predaju korisniku za koga god vi da odredite da to bude. To je ono sa čime se oni dnevno bave, a tom korisniku je to nešto što radi uz. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po amandmanu.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje je bilo jednostavno. Ukoliko usvojimo ovaj amandman na stav 2, šta ćemo sa stavom 3, koji na određen način opet obavezuje ribolovca da korisniku, ukoliko ne dostavi, kaže – korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu.

Ukoliko promenimo stav 2. i tu obavezu evidencije damo ribolovačkim organizacijama, šta ćemo sa stavom 3, ukoliko to ribolovačka organizacija ne uradi onda će nastradati ribolovac, jer korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju o ulovu za prethodnu godinu. Ako skinemo obaveze ribolovca stavom 2, da to ne mora da čini onda može da postrada stavom 3, pošto korisniku to nije dostavio, korisnik može da iskoristi stav 3. i da ga izbriše, odnosno da ne izda dozvolu za tekuću godinu, jer nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu.

Dakle, vrlo je nezahvalno usvojiti ovaj amandman na stav 2, ukoliko ostaje stav 3. Zato preporučujem da ubuduće predlagači amandmana, grešku i sam pravim, da vode računa da kada predlažu amandman na jedan stav da vode računa o sledećem stavu koji prepisuje kaznu ribolovcu ukoliko to ne dostavi, ukoliko prebacimo da evidenciju rade ribolovačke organizacije, onda samim tim ribolovac je nastradao ni kriv ni dužan. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Amandman na naziv člana i član 46. je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Amandman na naziv člana i član 46. je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 52. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, mi smo kroz ovaj amandman pokušali takođe, kao i uz one prethodne, da neke stvari preciznije odredimo.

Naime, ako se prihvati Predlog zakona u članu 52, stavovi 2, 3. i 4. ako ostanu u ovom obliku, oni u suštini dovode u koliziju ovaj zakon sa odredbama nekih drugih zakona. Naročito se odnosi na korišćenje dobiti.

Dakle, ako ostane ovako neprecizno može se protumačiti, bez brisanja ovih članova, da ono preduzeće koje uzme prirodno dobro na korišćenje i ostvari određeni prihod nakon izmirenja zakonskih obaveza da suštinski krši odredbu ovog zakona. Ovo je jedna nepreciznost i nejasnoća koja bi se brisanjem ova tri, po nama nepotrebna stava, dovela u red i potpuno u saglasnosti bi bili sa ostalim zakonima, kojima je definisano poslovanje privrednih društava, što u praksi može dovesti do značajnih problema.

Svako privredno društvo se osniva sa ciljem sticanja dobiti i ako neko tu dobit stiče protivzakonitim ili nepravnom preprodajom dozvole, onda postoje drugi državni organi koji će to utvrditi, pre svega inspekcijski poslovi, ali i neki drugi. Nema potrebe da ova stvar bude ovako formulisana, kako ste vi u stavovima 2, 3. i 4. definisali. Smatramo da bi brisanjem ovih stavova stvar bila potpuno jasna. Ne bi došlo do ove prenomije koju često vaša Vlada radi. Nekada previše definiše stvari koje već postoje i koje su potpuno jasne, a kao u onom prethodnom amandmanu ako se sećate ne definiše uopšte detalje.

Nekad imam utisak da više različitih ljudi sa različitim pravničkim pogledom na materiju rade na samim odredbama i to se vidi u tekstu. Nekako sam skloniji tome da stvari budu vrlo precizno određene, ali ovde, recimo, imate situaciju koja kada bi se ovako tumačila, ispalo bi protivpravno sticanje dobiti nakon izmirenih zakonskih obaveza i time je ovaj član obesmišljen.

Zato vas molim da ipak uvažite naš predlog. Mogao bih mnogo detaljnije o ovome da pričam, da ne zamaram ni Skupštinu, ni građane, ali mislim da biste ovde, recimo, da bez ikakvog napora, niti političke pozadine usvojite predlog opozicije. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.