Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Jako kratko gospodine predsedavajući. Da ovo je zakon o tom zaduživanju. Gospodo narodni poslanici, evo ga zakon iz 2011. godine. Nema ni kamate, nema ni gde, nema ni šta, samo gola cifra kojom smo se zadužili za „Srbijagas“. Evo ga ugovor iz 2010. godine, gospodine Đurišiću. Gde je ovde kamata? Gde je ovde povoljan kurs? Gde je ovde euribor? Gde su ovde ostali uslovi? Kako ste se zaduživali? Što ovim ne mašete? Šta ste vi radili kada ste mogli to da radite?

U ovom ugovoru se jasno kaže – precizne obaveze naše države kako uzimamo kredit, kod koga pod kojim uslovima. Evo ga zakon koji ništa ne krije, evo su zakoni kojima ste se zaduživali. Obični papirići gospodine Đurišiću, a sada nam držite ovde predavanja.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Babiću.

Za reč se prvo javila dr Violeta Lutovac. Po kom osnovu?

Pretpostavljam da je greška.

Gospodine, Bajatoviću, da li ste po amandmanu ili replika?

(Dušan Bajatović, s mesta: Po amandmanu.)

Po amandmanu. Onda ima prednost gospodin Đurišić, replika. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući.

Ja se nadam da je ovaj gromki aplauz bio najava ulaska premijera i da ćemo imati priliku da danas poslednjeg četvrtka u mesecu postavljamo u skladu sa Poslovnikom poslanička pitanja, a da neće premijer i Vlada ponovo peti put za redom izbeći to da dođu pred Narodnu skupštinu i odgovaraju na pitanja narodnih poslanika. Ne znam da li će sto desiti, očekujem premijera svaki čas.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, vrlo dobro znate da po Poslovniku nije tako, ali dobro, nastavite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Vi vrlo dobro zanate da jeste tako, samo vi ne poštujete Poslovnik, pa nismo imali poslanička pitanja u avgustu, u septembru, u oktobru, u novembru mesecu, a po svoj prilici nećemo imati u decembru.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, vi ste se javili po amandmanu. Da li želite da govorite po amandmanu, u stvari po replici, izvinjavam se?
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Naravno, ja želim repliku. Po replici sam se javio, po amandmanu sam već govorio.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replicirajte onome ko mislite da je izazvao repliku a ne sada da komentarišete sasvim nešto drugo.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dobro, vi možete valjda da mi dozvolite slobodu o tome kako ću ja svoju repliku izneti ovde pred narodne poslanike.

Znači, ja mislim da je korisno da razgovaram o tome na koji način i pod kojim uslovima se država Srbija, odnosno „Srbijagas“ zaduživao u prošlosti i pod kojim uslovima i pod kojim kamatama? Da li se neki od tih kredita nalaze ovde u budžetu za 2015. godinu? Ako su to ovi krediti, možete da vidite da su to bili krediti u evrima sa kamatom od 5%, tromesečnim liborom za evro.

(Zoran Babić, s mesta: Gde piše?)

Pogledajte član 3. Zakona o budžetu, tamo se nalazi nekih 20 kredita za koje je država Srbija dala garancije i koje otplaćujemo godinama unazad, a taj dug je ukupno 678 miliona evra. Ako sam dobro izračunao 678 miliona evra. Računao sam. I sada se zadužujemo za još novih 160 miliona evra, bez plana na koji način ćemo ...