Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gde su nestali troškovi? Gde su u ovom ugovoru o zajmu naknade i troškovi? Postoje kamate. Naravno, transparentno prikazane. Ali u ovim ugovorima prethodnog govornika i predlagača amandmana nema toga. Nema iznosa. Možemo samo da pretpostavljamo koliko je to i gde su nestale ove naknade i troškovi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Babiću, ja vas molim da ne iskazujete nervozu, jer to nije vredno da bi se vi nervirali.

Imamo dva poslanika. Prvi se javio gospodin Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsedavajući Bečiću.

Prekršili ste član Poslovnika 106, gde govornik može da govori samo o tački dnevnog reda, a ne o onome što se dešavalo pre četiri, pet ili šest godina.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Božoviću, smatram da nisam povredio Poslovnik.

Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje? (Ne)

Za reč se javio po povredi Poslovnika prof. dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, član 108. Poslovnika. Smatram da ste bili dužni da izreknete opomenu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Veselinoviću. Meni Poslovnik dozvoljava da ja procenjujem. Smatram da nisam prekršio Poslovnik i da nisam imao povoda da izreknem opomenu.

Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje? (Ne)

Reč ima narodni poslanik Dušan Bajatović, replika.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
Svejedno, ili da koristim još onih sedam minuta što mi je ostalo? Ali, objašnjenje…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Bajatović, pre nego što iskoristite tih sedam minuta, imate pravo na repliku, dva minuta.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
Samo želim da objasnim pitanje koje je postavio kolega. Znate šta, kada pregovarate sa bankama i kad prikažete preduzeće koje već duguje 600, 700, 800 miliona evra, bez obzira na državnu garanciju, to se smatra visokom izloženošću.

Moram da vam kažem da smo mi, da bismo došli do ovog kredita od 200 miliona, faktički morali da radimo iz dva puta, kako bih to rekao, jer na prvom konkursu neke banke su imale političke uslove, tipa da uvedemo sankcije Rusiji i slične stvari. Otuda smo razgovarali sa „Intezom“ dva puta, da se skinu ti uslovi tipa uvođenja sankcija Rusiji i slične stvari. Kolege iz Vlade koje su učestvovale u tim pregovorima znaju o čemu se radi.

Prema tome, s obzirom na to koliko je „Srbijagas“ u smislu duga, bez obzira na državnu garanciju, izložen prema bankama, ja tvrdim da su ovi krediti ispregovarani sa odličnim uslovima, možete ih zvati i transparentnim i u ovim uslovima teško da prema „Srbijagasu“ možemo ići sa boljim kamatnim stopama. Jednostavno je to tako. Pregovaralo se najbolje što se moglo. I ja se nadam da ovaj odgovor zadovoljava razliku i u kamatama, jer banke različito postupaju. Već su dosta izložene te iste banke koje su tu upisane sa kreditima, naročito „Inteza“, prema „Srbijagasu“.

Ponavljam, nismo oštećeni, jer mi inače plaćamo gas u dolari. Šta god da smo uradili suma novca bi bila ista, kao što vidite otvara se…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.