Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
A što vi niste podneli amandman, kada ste dobro upoznati sa tim članom. Što vi niste reagovali?

Ja tražim da se on briše i obrazlažem zbog čega. Dakle, on za mene ne postoji, ja ga brišem i obrazlažem zbog čega ga brišem. Dakle, što ste nas prezadužili, dakle, što nas je ova Vlada prezadužila. Gospodin Bajatović nas prezadužuje već sedam godina i nije njegovo opravdanje to. Verovatno ćete mi oduzeti reč zato što vam direktora pominjem, jeli tako?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Normalno da će dobiti gospodin Bajatović pravo na repliku, jer ste pomenuli njegovo ime i prezime.

Izvolite, gospodine Bajatoviću imate pravo na repliku, dva minuta.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Socijalistička partija Srbije
Moram da kažem da sam veoma iznenađen, ranije smo slušali druge diskusije na tu temu.

Imam jedno pitanje za kolegu, ako on na to želi da odgovori. Da li vi smatrate da mi treba da se smrznemo u toku ove godine, jer ako ne budemo platili gas, šta treba da uradimo. Isto što je Putin uradio, zavrnemo ventil. Da li hoćete da to uradimo u školama, bolnicama, preduzećima, socijalnim ustanovama, kome?

Dajte molim vas kad već, ja razumem opoziciono delovanje, ali hajde da vidimo o čemu pričamo. Vrlo jasno smo rekli, znači, imamo plan kako ćemo „Srbijagas“ finansijski da restrukturiramo, dao sam čak i detalje. Imamo deo kojim ćemo pomagati Vladi da smanjuje deficit, deo svojih obaveza vratiti. Znate šta je alternativa tome, da onih 600 miliona koje su potrošači povukli kao nerealnu cenu, to su pravila Agencije za energetiku prenesemo na kupca. Pa, koliko će onda biti taj gas dok se tih 600 miliona ne skupi i u kom periodu? Jel u periodu otplate bankarskih kredita?

Prema tome, ja vas molim, ja mislim da smo mi 45% zaduženja prošli za vreme prošle i pretprošle Vlade. Mislim da ćemo morati da idemo i do nekih 70% da bi se uspostavila finansijska ravnoteža troškova razduženja i svega. To smo javno saopštili. Ako je cilj cele ove priče, samo da izađemo sa opozicionim stavovima i da kažemo – mi smo zato da se briše i da se više ne zadužujemo, ja molim da se onda još jednom razmisli šta je alternativa. Alternativa je ili da se svi ti troškovi koji su ranije vođeni kao socijalna politika prenesu na kupca, a druga alternativa je da država kroz ovaj finansijski amortizer i omogućavanje jedno godinu dana „Srbijagasu“ daha, zaista dođemo da dođemo do toga da to bude profitabilna kompanija, onako kako to od nas Vlada Republike Srbije traži.

Prema tome, bez tog zaduženja, to nije moguće sprovesti. Alternativa ovome jeste da nemamo gasa i da ne možemo da napunimo Banatski Dvor.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Bajatoviću.

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naziv iznad člana 12. i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Da pročitam tekst Predloga zakona, a amandman glasi – da se briše taj član, a tekst Predloga zakona – ako po osnovu date garancije garant izvrši obavezu umesto zajmodavca garant će od zajmodavca imati pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova itd.

Izvolite, reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Moram priznati predsedavajući da je ovo veliki napredak, da poslanike sada upoznajete sa članom o kome se razmatra, čak ste i pročitali, istina malo nerazumljivo, tako da nisam baš siguran da su stekli utisak ako nisu ranije pročitali. Da li ćete dozvoliti da odgovorim vašem direktoru na pitanje u okviru ovog amandmana? Pitao me je naime…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Možete samo da obrazložite vaš amandman.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Da, moj amandman obrazlažem na način da smatram da se o tome da li će biti grejanja ne razmišlja u decembru, nego u februaru, martu prethodne godine, a ne sada. Vlada ova je formirana prilično davno i mogli su razmišljati na koji način će …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, da obrazlažete amandman koji ste podneli. Mogu da ga pročitam još jednom, ako želite.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ne, predug je amandman, a sa druge strane tražio sam da se taj član briše.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Koji član? Kako glasi?