Prvo vanredno zasedanje, 26.01.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Konstatujem da je ministar prihvatio ovaj amandman i da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li želite reč gospođo Tomić?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, ovaj amandman upravo govori o tome da ne postoji nigde vremenska ograničenja kada je u pitanju oglašavanje, pogotovo kada su u pitanju igre na sreću. Da  nije ovakav amandman usvojen, došli bi u jednu potpuno kontradiktornu situaciju, zato što reemitovanje kanala određenih stranih televizija, recimo u Srbiji je moguće, a po njihovim zakonima, naravno u skladu sa onim evropskim direktivama o kojima sam govorila je moguće, tako da bi naši praktično distributeri, odnosno oglašivači po tom propisima bili uskraćeni uopšte za mogućnost da se oglašavaju.
Prihvatanjem amandmana zaista ste omogućili funkcionisanje oglašivačima na ovu temu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Miroslav Marinković, Ivana Karić, mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine ministre, koleginice i kolege, poštovani građani, član 60. govori o ograničenjima oglašavanja pornografije.
Vlada tj. ministarstvo predlaže da ovaj član izgleda ovako. Kaže – zabranjeno je oglašavanje čiji je sadržaj pornografski, osim u pornografskim javnim glasilima. To je u redu.
Sledeći stav kaže – oglasna poruka čiji sadržaj nije pornografski, a koji upućuje na pornografiju pa u zagradi hot lajn, oglasna poruka za pornografsku štampu, filmove i slično, zabranjena je osim na programima televizije i radia u vremenu od 00,00 do 05,00 časova i pornografskim javnim glasilima.
Mi predlažemo da ovaj stav glasi – oglasna poruka čiji sadržaj nije pornografski, a koji upućuje na pornografiju zabranjen je osim u pornografskim javnim glasilima. Mislim da je ovo smisleno i nije mi jasno zbog čega ministarstvo ovo nije prihvatilo. Jer, ovo ograničenje od 00,00 do 05,00 izjutra, već sam rekao u prethodnim javljanjima, ovo je 21. vek i ovo ograničenje ništa ne znači. Sva deca i svi mladi žive noću, spavaju danju. U takvoj zemlji smo počeli da živimo zbog ogromne nezaposlenosti, deca nam danju spavaju, a noću izlaze.
Molim vas da bar ovim zakonom sprečimo oglašavanje, a ne konzumiranje, kao što je bilo reči. Znači, mi sada sprečavamo reklamiranje, popularizaciju i oglašavanje, pa vas molim da prihvatite ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 60. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici mr Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miroslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je ovaj amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Amandman koji posle člana 61. dodaje novi član i član 61a. zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe LSV.
Zahvaljujem.
Na naslov iznad člana 63. i član 63. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici okupljeni u ekonomski kokus i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je ovaj amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, amandman na član 63. koji smo podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja je poslednji amandman koji ću ja obrazlagati tokom ove rasprave, uvažene gošće i gosti iz ministarstva.
Hteo bih da proverim još jednom da li možda ipak jeste red da se uvaži jedna naša sugestija. Mi predlažemo da se stav 3. člana 63. ovog predloga zakona dopuni. Evo pročitaću kako bi to sada trebalo da glasi, taj stav nakon naše dopune – direktno oglašavanje prema fizičkim licima se vrši u skladu sa pravilima oglašavanja putem sredstava komunikacije na daljinu, u skladu sa propisom koji uređuje zaštitu potrošača i sledi naš dodatak, zapeta – uz poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ministar Ljajić je nama precizno odgovorio da ne može da prihvati ovaj amandman zbog toga što on smatra da primena zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti se podrazumeva. Ali, poštovana gospodo šta se nama učinilo? U uslovima ozbiljnih sumnji da se vrše strašne zloupotrebe i kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti inače u našoj državi da je veoma važno da se u jednom ovakvom Zakonu o javnom oglašavanju ipak još jednom baš zbog ovih ozbiljnih sumnji, koje postoje, naglasi važnost ovog zakona i da samo zbog toga stoji ovo – uz poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Inače, ministar Ljajić je zaista prihvatio veliki broj amandmana. Od 83 podneta prihvaćeno je 43. To je zaista veliki rezultat i nema nikakve dileme. Čitalo se ozbiljno, ali možda da i ovo bude, ministre Ljajiću, 44 pa onda da pređemo na raspravu koju svi ovde opasno čekamo – autentična tumačenja pojedinih članova Zakona o elektronskim medijima i posebno po autorskim i srodnim pravima. Sigurno i vi znate gospodine Ljajiću koliko je to sada jedna aktuelna tema ovde. Hvala poštovana gospodo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 64. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Zahvaljujem.
Na član 67. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Zahvaljujem.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Miroslav Marinković, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani, član 67. govori o sponzorstvu proizvođača alkoholnih pića. On kaže da oglašivač alkoholnih pića ne može da sponzoriše medije, sportiste, sportske klubove, sportska takmičenja uključujući i sponzorisanje pojedinaca, odnosno učesnika tih manifestacija i to je u redu. Time sprečavamo popularizaciju ovih proizvoda kod omladine i ja sam saglasan sa tim.
Sledeći stav kaže – oglašivač alkoholnih pića ne može da sponzoriše maloletna lica, njihove aktivnosti, kao ni lica ili aktivnosti čiju publiku pretežno čine maloletnici.
Sada ide jedan vrlo interesantan stav kao i u svim ovim članovima gde sam polemisao sa ministrom, kaže – zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na oglašivače alkoholnih pića sa sadržajem alkohola manjim od 20%.
Gospodine ministre, mi smo predložili da ovo – sa sadržajem alkohola manjim od 20% se izbriše i da piše – koja su u smislu zakona kojim se uređuju alkoholna pića ne smatra jakim alkoholnim pićem.
Ovo – 20%, to su apsolutno sva vina. To je alkohol. Poštovani narodni poslanici, da li mi želimo da nam sportske manifestacije, klubove gde treniraju naša deca sponzorišu proizvođači alkoholnih pića? To više nema veze sa usaglašavanjem sa EU. Da li vi to želite ili ne želite? Ako ne želite, imate alternativu da zabranu iz stava 1. ovog člana se ne odnosi na oglašivača koji se u smislu zakona kojim se uređuju alkoholna pića ne smatra jakim alkoholnim pićem i mislim da bi se svi tu složili.
Sada ostavljam, gospodine ministre, vama a i narodnim poslanicima skupštinske većine da se odluče da li žele da proizvođači alkohola sponzorišu naše klubove i sportske manifestacije ili kao i do sada da to bude zabranjeno? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 68. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici okupljeni u ekonomskim „Kokus“ i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš. Izvolite gospođo Dragaš.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije
Hvala.
Iskoristiću ovaj amandman, ako dozvolite poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre da kažem dve stvari. Slažući se sa predlogom kao što je dat u ime ministarstva, u stvari da na neki način istaknem da kod donošenja ovog zakona je vrlo precizno bilo, jasno naglašeno u našoj diskusiji da je kod donošenja Predloga zakona obavljena javna rasprava, da su i stavovi pozicije i opozicionih stranaka u ovom parlamentu podjednakim aršinom merena, usvajana itd. i da su postali sastavni deo zakona i da je ostvaren jedan veoma pozitivan parlamentarni duh da dobijemo jedan korektan zakon, dobar zakon koji ide u pravcu unapređivanja ovih odnosa kod oglašavanja i posebno skrećem pažnju na veliki broj amandmana koji su usvojeni, koji skreću pažnju na zaštitu dece i njihovog položaja u čitavom ovom korpusu pitanja.
Najzad da kažem da davanje podrške Vladi, odnosno ministarstvu sa naše strane takođe po meni daje jedan odnos pozitivne konekcije i da u tom smislu mislim da ništa nije loše kada mi poslanici ukazujemo na takav jedan stav koji podrazumeva da je Vlada razumela naše inicijative, da je ministarstvo predložilo takođe da u sastav zakona dođu naše inicijative i ja ću tu praksu pozdraviti i ubuduće. Hvala.