Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 20.10.2016.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, pravo na repliku.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ima jedna pesma, ako se ne varam, Prljavog kazališta „Heroj ulice“ i ja mislim da većina poslanika iz opozicije hoće da budu heroji i sada je muka živa zašto je prihvaćen amandman poslanika iz SNS, a nije prihvaćen neki od njihovih amandmana koji, uzgred bude rečeno, nisu identični ni po formi, a ni po sadržini sa amandmanom koji je prihvaćen.
Molim kolege sa Galerije i sve studente, zaboravite da postojim ja, zaboravite da postoje moje kolege, za svoje heroje uzmite ove od preko puta. Ja nemam protiv toga ništa, ali to nije suština ove rasprave.
Suština rasprave je u obrazloženju koji je Vlada dala da ne prihvata amandmane drugih kolega zato što je prihvaćen moj amandman, ne zato što su njihovi amandmani identični sa mojim, nego zato što je amandman koji je Vlada prihvatila bolji za studente od svih ostalih amandmana. To je suština cele priče.
Još jednu stvar da naglasim, ovde je bilo napada na ministra i na resorno Ministarstvo i na Vladu Republike Srbije - zašto pre dve godine nešto niste, a sada jeste? Prošlo je dve godine. Pre dve godine ti rokovi su, kako se to pravnički kaže, bili još u toku, bili su održani, bili su živi. Studenski život, univerzitetski život je nešto što je dinamično, nešto što se menja i to vam je najbolje pokazao profesor Marko Atlagić. Za ove dve godine 12.000 studenata, kojima pre dve godine nismo produžili rok, uspeli su da završe studije. Znači, to je imalo efekta. Neprestano produžavanje rokova može da deluje destimulativno na studente.
(Saša Radulović, s mesta: Dva trideset pet, dva trideset osam, dva četrdeset.)
Mi imamo ideju. Nadam se da se ministar slaže sa nama. Imamo ideju da ovim produženjem roka od godinu dana stimulišemo studente da sednu, da zagreju stolicu, da završe osnovne studije, da završe svoje magistarske radove, da završe svoje doktorske disertacije i da postanu diplomirani pravnici, ekonomisti, fizičari, matematičari, magistri, doktori.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 106. stav 3. – za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Za ovo su, član 108. i član 109, predviđene sankcije.
Ja vas molim, gospodine predsedavajući, ovo nije prvi put da iz poslaničke grupe „nikad im dosta nije bilo“, dok govore poslanici SNS ili oni koji podržavaju Vladu, da čujemo neartikulisane krike. Ja ne znam da li neko pokušava da naplati onaj američki porez ili ne, pa nekoga to boli, pa zato galami, ne ulazim u to, ali molim vas da primenite ove sankcije koje su predviđene članovima 108. i 109, a u vezi člana 106, kako bi smirili kolegu. Jednostavno, ja ne znam šta je njemu danas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Rističeviću, ja razumem kolege poslanike kada u direktnoj diskusiji, razmeni političkih stavova, žaru političke borbe razmenjuju međusobno i dobacivanja, i malo teže reči, ali ne razumem kada neko ko sa strane gleda dobacuje. Ja ne zameram čak ni to, jer u nedostatku suštine neko traži formu. To je izgleda odgovor na vaše pitanje.
Reč ima narodni poslanik Ljubinko Rakonjac.
...
Zeleni Srbije

Ljubinko Rakonjac

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi ćemo podržati ovaj amandman gospodina Martinovića, koji je postao sastavni deo zakona i koji u suštini odražava sve ono što smo mi predlagali iz poslaničke grupe SPS, a to je ono što je najbolje za studente, magistrante i doktorante.
Ono što bih hteo da kažem sada jeste, a i da iskoristim priliku dok je tu gospodin ministar, da ukažem na neke neusaglašenosti koje bi mogle u narednom periodu da se usaglase u Zakon o visokom obrazovanju i u Zakonu o naučno- istraživačkoj delatnosti. To nisu neke krucijalne ili velike stvari koje remete rad visoko-školskih ustanova ili instituta, ali mi liči na neke nelogičnosti.
Nacionalni savet za visoko obrazovanje, po Zakonu o visokom obrazovanju, bira Narodna skupština Republike Srbije, dok Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj bira Vlada Republike Srbije. Meni to jednostavno stoji kao neka ne usaglašenost koju treba u narednom periodu sigurno usaglasiti.
Takođe, organi upravljanja visoko-školske ustanove jeste savet koji čini 17 članova, od toga dve trećine članova čine ljudi iz kuće i jedna trećina ljudi sa strane. Organ upravljanja instituta jeste odbor koji čini sedam članova i četiri člana su sa strane, a tri člana su iz kuće. Ta disproporcija kod visoko-školskih ustanova i instituta po meni nije logična, i to bi trebalo na neki način ispraviti, makar povećati ovaj broj članova upravnog odbora iz instituta. Ranije je bio taj broj članova 1:4:4. Mislim da je to bolje za funkcionisanje instituta, jer sami članovi koji su iz kuće najbolje znaju šta je činiti po određenim pitanjima.
Takođe, u aktima o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata rada, kod izbora u naučna zvanja, kao jedan od problema javlja se kod izbora za naučnog savetnika ili višeg naučnog saradnika, da se traži mentorstvo, a sam Zakon o visokom obrazovanju ne omogućava ljudima iz instituta da budu mentori.
Znači, sve zavisi od dobre volje visoko školske ustanove ili od ličnih odnosa ljudi sa fakulteta, instituta, da li će biti mentori ili komentori za neku naučnu disertaciju. Prema tome, mislim da to treba ubaciti i u Zakon o visokom obrazovanju, kao obavezu da i ljudi sa instituta budu mentori doktorskih disertacija ili master radova. Toliko za sada, To su samo neki detalji, koje bi trebalo usaglasiti u u ova dva zakona. sigurno će ministar u narednom periodu raditi na reformi visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti i ove stvari će se sigurno otkloniti. Ja verujem u to i verujem u njega.
Takođe, još samo da ponovim da ćemo mi podržati ovaj Zakon o visokom obrazovanju i amandman koji je podneo Martinović, koji je postao sastavni deo zakona, u danu za glasanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Ratko Jankov, povreda Poslovnika. Izvolite.

Ratko Jankov

Hvala vam najlepše.

Ja sam samo hteo da kažem da je član 106. tačka 1. opet o suštini dnevnog reda, trebalo je da pričamo o amandmanima. Ima puno toga što ne valja u Zakonu o visokom obrazovanju, mogli bismo o tome satima da govorimo, ali ako smo sada rešili da razgovaramo o tački dnevnog reda, onda bih voleo da se toga držimo. Hvala vam najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja sam vas jako slabo čuo. Koliko sam razumeo, vi smatrate da narodni poslanici previše široko tumače amandmane i raspravu o izmenama i dopunama Zakona? Da li sam u pravu?

Ratko Jankov

U pravu ste.
Dakle, prosto intervencija da vi kao predsedavajući treba da kanališete na osnovu Pravilnika oko koga jako puno dobijamo packi, da se ne držimo toga.
Dakle, jedna od stvari u okviru Pravilnika, ako me…