Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući. Biće kratko.
Dakle, pozivam da se ne usvoji iz razloga što je ovo apsolutno nezadovoljavajućeg kvaliteta, kao predlog, i zbog tehničkih grešaka kojih ima poprilično puno, ali i zbog logičkih problema kojih, nažalost, takođe ima više. Prosto je teško početi. Da li ovaj predlog podrazumeva da ovaj savet ima predsednika ili predstavnika, iz ovog predloga apsolutno nije jasno. Dalje, da imaju neku ulogu državni organi i udruženja čija je delatnost povezana sa nasiljem. Nije povezana delatnost s nasiljem, nego sa sprečavanjem nasilja. Nije to ni najveći problem.
Državni organi i ta udruženja, ukupno devet članova, po predlogu sa zajedničke zbirne liste, devet imena, a onda se kaže da ta udruženja daju predloge lista sa po dva imena i na kraju imamo ukupno devet ispred državnih organa. Možda ne bi bilo loše s više pažnje praviti predloge amandmana, a u principu i raditi sve što se radi u Narodnoj skupštini. Ovo je, na moju veliku žalost, potpuno neupotrebljivo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Reč ima Nela Kuburović, po amandmanu. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Samo još jedno preciziranje. Nije detaljno regulisan rad saveta, s obzirom da je Zakonom o Vladi propisano da Vlada može da formira povremena tela i na osnovu odluke Vlade može da se utvrdi onda i sastav. Upravo to će Vlada i da uradi, u skladu sa ovim predlogom, a logičnije je da i predlagač koji predlaže zakon prati efekte primene zakona, pa ukoliko uvidi da ima pojedinih nedostataka, da samim tim i reaguje, za razliku od skupštinskog tela, koje mislim da ipak nema nadležnost kakvu ima Vlada, kao predlagač zakona. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović, po amandmanu.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala, predsedavajući.
Ja se zahvaljujem poslaniku Orliću koji ne prestaje da vređa opoziciju i da deli neke lekcije iz logike. Zaista bi s tim trebali prestati. Odakle potreba da se dele takve lekcije,? Zaista ne razumem. To je uglavnom znak slabosti. Valja se držati teme i komentarisati konkretno ono što je u samom amandmanu, a ne deliti lekcije bilo kome i nazivati bilo kakvim imenom.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Molim vas, Raduloviću.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Logika u amandmanu postoji. Jasne stvari su predložene. Mi razumemo da se neko ne slaže sa tim, da iznese drugačije mišljenje, ali da popuje i drže predavanje o logici, e, to nećemo prihvatiti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Ja vas molim, gospodine Raduloviću, vi ste se po amandmanu javili, ali nemojte sada zloupotrebljavati tu situaciju. Sada izazivate nepotrebnu repliku. Stvarno ne vidim ništa šta je bilo. Nećemo voditi raspravu.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Koristim vreme poslaničke grupe DS.
Nije rasprava o tome kako staviti savet ni beznačajna ni nevažna i zbog istorijata kako smo gradili savete, od Saveta za borbu protiv korupcije, preko Saveta za regionalni razvoj, Saveta za manjine, čitava lista saveta postoji koje je Vlada formirala, a da, sem u izuzecima, nije bilo pravih rezultata.
Zato mislim da bi trebalo pažljivo čitati predlog koleginice Branke Stamenković, zato što je to unekoliko različito od onoga što je ideja Vlade Republike Srbije. Mislim da nam je zajednički cilj da kako god savet bio formiran, ko god predlagao članove saveta, šta god mu bile nadležnosti, da li će imati svoju poziciju u budžetu ili ne, da je zajednički interes i Narodne skupštine i Vlade da taj savet zaista prati primenu zakona i koordinira među onima koji direktno primenjuju zakon.
Ako budemo podrazumevali da, pošto će to Vlada da oformi, da će zaista i da radi, susrećemo se sa problemom u funkcionisanju, od toga ko će, na koji način, da li kroz kadrovske komisije ili kako, Vlade, biti imenovan u savet, preko onoga kome se oni u stvari obraćaju sa primedbama, manjkavostima, onome što nije bilo progresora ili je bilo u primeni zakona.
Dakle, mislim da su ravnopravne ideje, ali da bi trebalo vrlo pažljivo slušati ideju koja je ponuđena amandmanom, bez obzira da li će na kraju prihvatiti amandman ili ne, zato što se lako može desiti, kao što je bilo sa nekim savetima, da se jedne godine potpuno odbije amandmanska ideja, a da se za manje od godinu dana donose izmene i dopune predloga zakona koji upravo taj amandman ima uvršten u članovima koji se menjaju i dopunjuju.
Svima bi pomoglo da prestanemo da vodimo raspravu o tome ko piše amandman, nego da vodimo raspravu o tome šta piše u amandmanu. Mislim da imamo retku priliku da članica Vlade tačno s nama razgovara o tome šta piše u amandmanu. Ne dešava se to nama često, tako da moramo da pohvalimo.