Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.11.2017.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 93 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladimir Marinković i Milovan Drecun.
Nastavljamo pretres u pojedinostima 1. tačke dnevnog reda – Predlog zakona o dualnom obrazovanju.
Sednici prisustvuju i predstavnici predlagača.
Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Miroslava Stanković Đuričić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Miroslava Stanković-Đuričić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Članom 31. Predloga zakona o dualnom obrazovanju propisano je da instruktor kontinuirano prati napredovanje učenika u saradnji sa koordinatorom, učenja kroz rad u cilju sticanja kompetencija propisanih standardom kvalifikacije, a da se ocenjivanje učenika vrši u skladu sa planom i programom nastave i učenja, zakonom i pravilnikom kojim se bliže određuje ocenjivanje učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Poslanička grupa SRS predlaže brisanje i ovog člana Predloga zakona i želi da ukaže na bacanje novca koje će privući primena ovog zakona, koje iznosi milione dinara.

Ta sredstva koja kažete da su već obezbeđena u okviru postojećih ograničenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za program srednjeg obrazovanja, mogli biste da upotrebite za poboljšanje uslova za rad ustanova vaspitanja i obrazovanja, kao i za obezbeđivanje dostupnosti programa zasnovanih na naučnim argumentima i praksi.

Stimulacija dece i rani razvoj garantuju visoka postignuća i ostvarenje potencijala sve dece. Time biste učinili dužnu pažnju prema svim osetljivim grupama, nadarenoj dece, svoj deci koja odrastaju u Srbiji.

Poslanička grupa SRS, ukazivanjem značaja ranog razvoja, smatra da sva deca treba da budu ravnopravna u smislu da o njihovom potencijalu razmišljamo od samog rođenja, a ne kada dođu u srednju školu, kada ćemo kroz ovaj i ovakav zakon o dualnom obrazovanju ih pretvoriti u jeftinu radnu snagu. Zato, umesto u instruktore i koordinatore, uložite u programe podrške roditeljima i vaspitačima, koji su u presudnom intervalu, od rođenja do šeste godine, najznačajniji faktori u razvoju svoje dece.

Još jednom, poslanička grupa SRS je protiv ovog Predloga zakona, jer smatramo da je izuzetno štetan i neprimenjiv u praksi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Četvrti dan kako raspravljamo o amandmanima na ovaj zakon i četvrti dan kako apelujemo da se ovaj zakon povuče iz procedure. Predlagač zakona, koji je ovde sa nama sve vreme, mislim da je do sada mogao da vidi da je kompletna opozicija ujedinjena u tom stavu, što je vrlo redak slučaj u ovom parlamentu. Znači, red je da se predlagač zakona zapita zbog čega tako veliki broj narodnih poslanika ima amandmane koji listom svi glase „briše se“ i apeluju jednim glasom ujedinjeno da se ovaj zakon povuče iz procedure.

Napominjemo da smatramo da se ova sredstva, kako resursi ljudski tako i finansijski, mnogo bolje mogu upotrebiti ukoliko se krene u korenitu reformu osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja i vaspitanja, jer nama je potrebno, shodno strategiji do razvoja obrazovanja do 2020. godine, da povećamo broj dece koji upisuju gimnazije i da povećamo broj visoko obrazovanih, kojih u Srbiji ima samo 7%.

Uvođenje dualnog obrazovanja apsolutno nema nikakve veze sa realizacijom ova dva cilja. Da bi ova dva cilja postigli, mi moramo resurse i pažnju da usmerimo na reformu osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja, a ne dualnog, za koji ponovo apelujem da se povuče iz procedure. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, predsedavajući.

Kao što reče koleginica, nastavljamo već četvrti dan da govorimo o zakonu o dualnom obrazovanju, odnosno o amandmanima i verovatno ako neko prati misli da se radi o nekom epohalnom zakonu koji će epohalne promene u naš sistem srednjeg obrazovanja uneti. Nažalost, to nije slučaj. Ovo je zakon koji ima veliko ime, dualno obrazovanje, a nije zakon o dualnom obrazovanju, bez obzira koliko predlagač želeo da stvori sliku o tome. To je zakon o obrazovanju kroz rad, nešto što i danas postoji kroz brojne srednje stručne škole i ovo je samo jedna želja da se jedna obaveza koja je još pre pet godina zamišljena u glavi tadašnjeg potpredsednika Vlade, sadašnjeg predsednika Republike, prenesena na papir.

Ono što smo govorili ovde je da tu njegovu želju i zamisao, s obzirom da ona nije dobra po obrazovni sistem Srbije, prethodna tri ministra nisu želela da sprovedu. Znači, od 2012. godine, kako stoji i u obrazloženju za neprihvatanje naših amandmana, kada je usvojena strategija koja predviđa uvođenje dualnog obrazovanja, do danas prethodni ministri nisu želeli to da urade i ovaj ministar suštinski ne uvodi dualno obrazovanje. Sam ministar je rekao – ovo je naš model, nije model ni Nemačke, ni Austrije, ni Švajcarske. Ovo je naš model. Ovo je model lažnog dualnog obrazovanja koje se tako zove, a suštinski nije, jer u dualnom obrazovanju učenik radi, poslodavac zaključi sa njim ugovor, isplaćuje mu zaradu, isplaćuje mu socijalno, zdravstveno i ostale obaveze. Taj učenik ostvaruje prava vezana za zakon zaštite u radu, a u ovom slučaju toga svega nema. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, ovde se radi o ocenjivanju naših učenika i vrlo je dobro član ovog zakona predvideo da u vrednovanju, odnosno ocenjivanju naših učenika sudeluje instruktor i koordinator, a pobliže će to odrediti se Pravilnikom koji će definisati način i postupke kako će se to vršiti.

Ovo je izuzetno važno, ocenjivanje učenika otkad postoji školstvo, ne samo u Srbiji nego uopšte. To je jedno od glavnih pitanja vaspitanja i obrazovanja. Moram da kažem da bivši režim iznosi neistine. Nije tačno da bivši ministri nisu hteli realizovati dualno obrazovanje. Već 2013. godine elemente dualnog obrazovanja su neke škole uvele, a 2014. godine u ekspozeu predsednika Vlade je inicirano to.

Pošto je bivši režim trebao to doneti, zakon o dualnom obrazovanju pre 14 godina, a i danas se bori protiv njegovog donošenja, a nije, a doveo je školstvo Srbije na najniži mogući nivo u istoriji školstva u Srbiji, a predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, inicirao donošenje ovog zakona o dualnom obrazovanju, koji predstavlja prvorazredni reformski iskorak SNS i ministra Mladena Šarčevića, u tom smislu odustajem od daljeg obrazlaganja ovog amandmana
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Risitčević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, instruktori ocenjuju ocene. Ja se i dalje zalažem za one retke zanate, da dovedemo vrhunske majstore, tadžetina, krojače, ovog što je „zgrabinovcu“ šio odelo, da na takav način kroz te vrhunske majstore, koje ćemo dobiti, povratimo deo opljačkanog novca. Ovako se taj novac iznosi u inostranstvo.

Ali, ukoliko „zgrabinovac“ i ekipa koja je zaradila sve dok je običan narod gubio sve, ukoliko oni shvate da ovde ima vrhunskih majstora, a ocene će tome doprineti, ukoliko budu kvalitetni instruktori, u tom slučaju neće zvati da se sa njujorške avenije dođe krojač i da Miškoviću i „zgrabinovcu“ šije odelo od 10.000 evra, nego će iskoristiti krojača ovde, koji će biti povoljniji, a mi ćemo kao država i društvo deo tog novca povratiti, a naravno, kroz PDV itd. povratiti u državnu kasu, a onda možemo da dignemo penzije zahvaljujući povećanim prihodima, što ću govoriti u nekom narednom obrazloženju amandmana, možemo da povećamo penzije jer će biti veći prihodi od poreza, a pod broj dva, imaćemo veći broj zaposlenih ljudi, kvalitetnih majstora, koji će imati velike, debele plate zahvaljujući tome što će vraćati ovaj opljačkani novac i na takav način ćemo imati veće prihode i u PIO fondu, tako da naši penzioneri treba da znaju da se ovo radi i u njihovu korist. Hvala.