Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajući, što ste me videli ovog puta, kad sam se javila po povredi Poslovnika. Član 106.

Mi već duže vreme sada ovde pričamo o penzijama. Ja mislim da je to jako dobro i da o penzijama treba da se priča, i o smanjenju penzija i o povećanju penzija, mislim da se to jako tiče građana Srbije.

Međutim, mi danas ovde ne bi trebalo da pričamo o penzijama, već bi trebalo da pričamo o budžetu, a ja se pribojavam da mi uopšte nećemo do samog zakona o budžetu, koji je najvažniji, kao što znate, zakon u godini, koji se tiče svih građana Srbije, pa ne samo penzionera, nego da pričamo ipak o svima.

Imam ja jedan lep predlog za vas. Naime, mi u onim našim dopunama dnevnog reda kojima, kako vi kažete, stalno pokušavamo da blokiramo rad Skupštine, da govorimo protiv vladajuće većine, protiv predsednika Vučića itd, mi imamo tu dosta nekih predloga koji se tiču i penzija. Pa sam ja htela da vam predložim da usvojite jednom jedan od tih, recimo, zakona, pa da ga stavite na dnevni red, pa da onda, recimo, jedan dan utrošimo, čitav dan, barem jedan dan, na raspravu o penzijama i da pričamo onda o penzijama, a da danas ovde, i narednih dana, pokušamo, ako možemo, da stignemo do tog budžeta koji je toliko fenomelan da vi, ne samo što ste podneli stotine amandmana na taj isti budžet, nego da pokušamo barem da stignemo do rasprave o tom budžetu, pa da govorimo malo šire, ne samo o penzionerima nego bukvalno o svim građanima Srbije, jer se svih građana Srbije taj budžet tiče.

Imam veoma opravdan strah da mi uopšte nećemo stići ni jedan jedini član tog budžeta da dotaknemo, a kamoli član broj 8, u kojem se praktično sadrži čitav budžet. Da bismo stigli do tog člana, ja predlažem da mi raspravu o penzijama vodimo neki drugi put, a da sada se vratimo na budžet i na one amandmane i na one zakone o kojima danas treba ovde da raspravljamo. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Naravno da jeste bila tema, obzirom da se radi, da smo govorili o pravima starih ljudi. Oni su po standardima i EU …
(Aleksandra Čabraja: Niste me pitali da li želim da se Skupština izjasni?)
Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Da)
Hvala.
Reč ima Veroljub Arsić po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Po amandmanu kolega Marinkoviću i samo da vas obavestim da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće i da su svi dužni da u skladu sa svojim ovlašćenjima poštuju odluke Ustavnog suda, a to znači i narodni poslanici.

Ne mogu da se složim sa svojom koleginicom koja je maločas govorila o povredi Poslovnika jer ovo je poslednja prilika i poslanicima opozicije i poslanicima bivšeg režima da pričaju o penzijama. Znači, poslednja prilika da pričaju o penzijama zato što će Srbija u sledećem budžetu da raspravlja o Zakonu o budžetu u kome penzije neće imati bilo kakvo umanjenje, nego još veće i još drastičnije povećanje jer smo uspeli da merama fiskalne konsolidacije i oporavkom privrede i oporavkom saobraćajne infrastrukture od Srbije počnemo da pravimo mesto za lepši život, za razliku od njih koji su nas vraćali u srednji vek punih 12 godina.

Znači, nemojte koleginice da se bunite što vaše kolege iz opozicije bivšeg režima hoće da raspravljaju o penzijama, pustite ih ovo im je poslednja prilika. Kad više ne bude bilo, pričamo o penzijama, a moram da vas podsetim da su zakoni iz mera fiskalne konsolidacije doneti u novembru ili decembru 2014. godine, da smo u međuvremenu imali parlamentarne izbore 2016. godine, da smo u međuvremenu imali lokalne izbore 2016. godine, da smo imali predsedničke izbore 2017. godine i da su i doživeli takav porazni debakl na izborima, zato što su ti isti penzioneri osetili sigurnost kada državu i Vladu, tada Vladu a sada i državu vodi Aleksandar Vučić. To je nešto što ne možete da osporite.

Znači, nemojte da branite interese onih koji vas u tome ne podržavaju. Kako će da vas podrži penzioner koji dobije povećanje penzije 2% ili 3%, a evro skoči 10 ili 12 dinara ili čak 16, kao što je bilo za vreme vaše vlasti? Pa, takav neće da glasa za vas više nikad, pa zaboravite to.

I u pravu ste kad kažete da ćemo jednom da izgubimo izbore, ali sam siguran neće to biti od vas i nećete biti vi tu da to gledate.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Čabraja.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Kolega Arsiću, ja zaista nikad nisam bila u vlasti, niti sam bilo koga ojadila, niti sam bilo koga oštetila, niti sam bilo šta od vašeg izlaganja ovde osporila. Ja mislim da vi mene uopšte niste slušali pažljivo, iako ste me replicirali.

Ovo ne mora da bude poslednja prilika da se o tome priča. Vi možete lepo da stavite na dnevni red penzije i bilo koji Zakon o penzijama, pa da zaista pričamo o tome, da to ne bude na uštrb ne razgovaranja i ne polemisanja o najvažnijem zakonu godine, a to je Zakon o budžetu.

Mene se zaista veoma tiče Zakon o budžetu i podnela sam amandman i imam razne amandmane za koje mislim da su jako važni, između ostalog da taj budžet bude transparentan na više načina. Nažalost, nemam dovoljno vremena da pričam o tome, ali neću očigledno ni imati priliku za tu, ali vi opšte niste u pravu kada kažete da je ovo poslednja prilika da se o tome priča, to zavisi isključivo od vas. Naime, mi stalno pokušavamo da stavimo takva pitanja na dnevni red i takve zakone na dnevni red, ali vi ste oni koji to ne prihvataju.

Dakle, ja ništa ne prihvatam od ovoga što ste vi rekli, niti da sam ja nekome ukinula penzije, niti da sam ikad bila na vlasti, niti da sam urušavala bilo šta u državi. Stvarno ne znam, kad ste primetili da sam bila u vlasti, prvi put sam sad u opoziciji, a kamoli u vlasti. Dakle, ja vas molim da nam omogućite raspravu o tome, sami ste rekli da je to jako važno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme, zahvaljujem.
Po amandmanu, Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hajde još po malo, pošto su važnije teme.

I na temu penzije i na temu toga šta je rekao Fiskalni savet, a što očigledno jako zanima sve moguće filijale i podužnice „žutog preduzeća“ i matično preduzeća, da se ne naljuti.

Što se tiče mišljenja Fiskalnog saveta, ja ga sad čitam, mišljenje za budžet ove godine kaže – u budžetu za 2018. godinu ostvaren je jedan od najvažnijih ciljeva fiskalne konsolidacije, nizak i dugoročno održiv fiskalni deficit. To oni kažu. Dalje kažu, na temu što se tiče lokalnih samouprava – iskorišćen je prostor za poresko rasterećenje privrede, što je valjda dobra stvar, odnosno za povećanje neoporezivog iznosa zarada, što Fiskalni savet ocenjuje pozitivno. Dakle, toliko na temu te njihove kritike.

Sledeće, predviđen porast javnih investicija je poželjan, opet kaže Fiskalni savet. Makroekonomske pretpostavke i prognoze prihoda i rashoda načelno su dobre, a rast BDP će verovatno biti i veći od prognoza koje su date. Prihodi budžeta dobro projektovani, odgovaraju očekivanim makroekonomskim kretanjima, budžetski rashodi objektivo projektovani, a moguće je da budžetska potrošnja na kraju godine bude i manja od planirane. Sve to kaže taj Fiskalni savet, koji uzgred budi rečeno je predlagao da tada kada su bile uvođene mere restrikcije, te mere budu i drastičnije. Da li ste se tada sa tim slagali? Nešto ne bih rekao i nešto se ne sećam. Ali, još jedna novost za one koji tvrde da nikada nisu ugrozili zemlju, a šire bezlične neistine. Jesu, ugrozili su i to kaže, gde čuda, baš taj Fiskalni savet. Kaže, njihov je stav, ističu značaj uravnoteženja fiskalnih tokova, čime je otklonjena opasnost od bankrota zemlje, za šta oni često koriste izraz – kriza javnog duga.

Na temu penzija, oni koji su bukvalno sakatili vojne penzije, bolje bi bilo da ne progovore nijednu jedinu reč, ne samo na ovoj sednici, nego ni na jednom narednoj, a koliko god da ih bude u ovom sazivu dame i gospodo, potpuno je u pravu kolega Arsić, biće to poslednja prilika za mnoge ovde da govore, ne samo o penzijama, nego o bilo čemu u Narodnoj skupštini. Posle narednih izbora, kad god da budu, videće Narodnu skupštinu jedino u „Nedelji parlamentarizma“, kada će kao gosti da dođu ovde. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Goran Ćirić.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ove stalne pretnje, prst i pretnje da niko nema prava da govori zbog, eto, toga što se usudio da kroz svoju odgovornost na vlasti povećava penzije ili povećava plate i te stalne optužbe da je DS povećavala penzije je nešto što prihvatamo. Rekao sam i gde je izvor tih problema.

Videli smo stav Fiskalnog saveta i morali biste da postavite i sebi kriterijume onako kako smo i prošli put razgovarali. Pošto je između ostalog na ovaj sednici predmet razgovora i onoga što je nasledila i Vlada DS posle 2000. godine, ali i sve naredne vlade, saniranje duga i proglašenja starom deviznom štednjom nečega što su ljudi godinama štedeli za svoju budućnost. Prvo im je potrošen 1993. godine u hiper inflaciji penzioni fond, potrošen u troškovima za građanske ratove koji su se vodili devedesetih godina u ovoj zemlji. Zatim im je oduzeto pravo i rečeno im je da to što su štedeli više nije njihovo i ne mogu da raspolažu time, proglašavamo to deviznom štednjom i sve to je trebalo servisirati do današnjih dana, kada ćemo i o tom zakonu razgovarati.

Dakle, to jesu odgovornosti vas kao nastavljača SRS koja je učestvovala tada u vlasti, a i vi ste bili deo SRS, zajedno sa SPS u toj vlasti. Zbog takvih stvari ne prozivam vas, niti uzimam za pravo da kažem da nemate prava da govorite o tim temama imate i te kako prava i verovatno ćete odgovoriti, ali mislim da je vrlo važno krenuti pre svega od sopstvene odgovornosti, od odgovornosti vaše stranke i koalicije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.