Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici i narodne poslanice.

Naime, na član 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije, podnela sam amandman, a u cilju osnaženja i efikasnijeg rada i funkcionisanja, pre svega zdravstvenog sistema, a sa posebnim osvrtom na lokalnu samoupravu.

Pošto je po aktuelnom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti osnivač primarne zdravstvene zaštite lokalna samouprava, ja ću se pre svega osvrnuti na koji način smo mi, pošto ja dolazim iz Kruševca uredili to kako da izvršavamo budžet koji se tiče Doma zdravlja u Kruševcu.

Naime, 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast u Gradu Kruševcu i kada je na svu sreću za gradonačelnika Grada Kruševca izabran gospodin Bratislav Gašić, nasledili smo jedno katastrofalno stanje.

Domovi zdravlja u tom nekom periodu, kao i Opšta bolnica Kruševac nisu bili ni okrečeni, a kamo da li je nešto ulagano u prethodnom periodu, pa smo zaista imali veliki problem da sve uredimo i rešimo.

To nije slučaj samo u mom rodnom Gradu Kruševcu, to je bilo širom Srbije, tako da je ova Vlada zaista od 2012. godine, pa sve do danas imala velikih poteškoća da sve to uredi i sredi. Ali, kada se odgovorna politika primenjuje i kada se sredstva troše na način kako treba, a ne za ispijanje piva možda po nekim lokalnim samoupravama ili za bahaćenje po pašnjacima ili već ne znam na koje druge rituale, mi smo ponosni na Vladu gospodina Aleksandra Vučića i na naše ministre i na naša rukovodstva u našim lokalnim samoupravama.

Ono što smo mi uspeli u Kruševcu da uradimo, u prethodnom periodu jeste to da obnovimo mnogo toga, ne samo mokre čvorove koje smo zatekli u zaista lošem stanju. Mogli smo da obezbedimo i mnoge aparate koje prethodne neke „žute vlasti“ o tome nisu ni razmišljale, a o kadrovskim rešenjima i o dobrim zakonima koje smo morali da menjamo, to već će biti prilike i o tome ćemo govoriti.

Znači, u Kruševcu, ultrazvučni aparat sa pratećom opremom za službu za zdravstvenu zaštitu žena, zatim biohemijski analizator za laboratorijsku službu, sanitetska vozila za službe hitne pomoći, pošto nismo imali čime da prevozimo pacijente, zatim monitore za službe hitne medicinske pomoći, ultrazvučni inhalatori za službu za zdravstvenu zaštitu dece, kao i mnogi RS računari.

Ono što je Ministarstvo zdravlja u prethodnih nekoliko godina uradilo za opštu bolnicu, zaista su cifre o kojima ću nekom drugom prilikom govoriti. Upravo sve ovo što radi Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem i lokalne samouprave iz koje dolazim, Grad Kruševac, uprava nam daje nadu, jer naši građani sa podrškom od preko 65% u Kruševcu na poslednjim izborima, upravo su podržali kandidata SNS, a to je dokaz da smo na dobrom putu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Branka Stamenković, po Poslovniku.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Povreda Poslovnika, član 158. stav 4. – svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do dva minuta.

Koleginica Barišić je svašta nešto pričala, samo nije pričala o svom amandmanu.

Ja sam ostala uskraćena za objašnjenje na koji način će njen amandman doprineti osnaženju zdravstvenog sistema Republike Srbije, izvršenjem budžeta za 2017. godinu u decembru 2017. godine.

Kako ćemo, dakle, usvajanje ovog amandmana doprineti tome da budžet za 2017. godinu bude potrošen tako da se osnaži zdravstveni sistem Republike Srbije, tokom 2017. godine, koja je 11 meseci i 11 dana već za nama.

U tom smislu, povređen je Poslovnik, jer umesto da obrazloži predložena rešenja iz svog amandmana, koleginica Barišić je pričala o Kruševcu, o Aleksandru Vučiću i o lokalnoj samoupravi.

Stoga molim predsedavajuću da obrazloži zašto joj je uopšte dozvolila da prekrši Poslovnik i ukoliko ne usvoji ovu primedbu, molim da se o ovome glasa u danu za glasanje.

(Dragana Barišić: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Replike nema na povredu Poslovnika.
Naravno da nije povređen Poslovnik, ali je sada jasna namera da se zloupotrebljava institut povrede Poslovnika, te u skladu sa članom 103. stav 8. vašoj grupi oduzimam dve minute, ne, minut i 56 sekundi od ukupnog vremena za raspravu, jer ćemo očigledno čitav dan posvetiti tome kako poslanici nemaju prava da obrazlažu svoje amandmane.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam.

Ovim amandmanom imao sam nameru da dodatno istaknem značaj razvoja Republike Srbije prilikom izvršenja budžeta i to uostalom stoji u tekstu.

Ono što mogu da konstatujem i to sa velikim zadovoljstvom konstatujem, to je da se naš budžet za ovu godinu već izvršava, tako da ovaj razvoj mi imamo podržan u najvećoj mogućoj meri i nadam se da će obrazloženje saslušati u najvećoj mogućoj meri oni koji su suštinski zainteresovani za razvoj Srbije i za programe podrške razvoju, između ostalog, kroz izvesne subvencije za vinograde i tome slične mehanizme. Da je budžet baš takav, to kaže gospodin Ruf, DŽejms Ruf, šef misije MMF u Srbiji.

On između ostalog kaže da je budžet za ovu godinu u deficitu, kaže i da se sada nalazimo u situaciji da naš javni dug pada, što je izvanredno dobar rezultat za Republiku Srbiju.

Deficit koji je rekordno nizak, iznosio je 6,5% pre nego što smo mi u ove programe ušli i mi smo uspeli da ga značajno smanjimo.

Ako ćemo da govorimo o budžetu za narednu godinu, nemamo ništa protiv. Valja primetiti da je on tu pet puta ispod onog nivoa, onog prostora koji je dozvoljen po dobrim standardima, za razvijene države EU.

Dalje kaže i to gospodin Ruf, šef misije MMF, da su kamate danas mnogo niže što je dobar dokaz poverenja koje postoji, poverenje u državu Srbiju, da ekonomska aktivnost raste, što je takođe važan preduslov sveopšteg razvoja.

Između ostalog, kaže i da je udeo problematičnih kredita smanjen, a da su povećane investicije. Kada govorimo o investicijama, ako se danas bude govorilo o subvencijama, valja primetiti da su postojale problematične subvencije u Republici Srbiji. Najproblematičnije u najvećem broju mogu se pronaći u predizborno vreme 2012. godine.

Dakle, baš oni koji se najviše danas brinu strašno nad pitanjem zloupotrebe u predizbornom dobu, to su radili besomučno, između ostalog i kroz one čuvene transfere svojoj sopstvenoj stranci, mislim na „žuto preduzeće“.

To je bilo vreme koje je potpuno drugačije od ovog danas, kada se Srbija uspešno modernizuje, kada više nije DOS-Palanka, privatna prćija žutih interesa, kako su neki pravili.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, odmah da pozovem ove filmadžije da pažljivo slušaju moj amandman da posle ne zameraju kako nisam pričao u skladu sa amandmanom.

Kao što se vidi iz obrazloženja amandmana, dakle, amandman na član 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu za 2017. godinu, predložio sam dodavanje novog stava, dakle stava 3. koji glasi: „Izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, realizuje se tako da u najvećoj i mogućoj meri bude u funkciji modernizacije Republike Srbije“.

Cilj ovog amandmana je naveden u obrazloženju, ne sumnjam da su ga pročitali i on glasi: „da se zakonskim rešenjem dodatno podstakne i podrži modernizacija Republike Srbije“. Zaista mislim da ne treba naročito da objašnjavam koliko je modernizacija važna tema za Srbiju. Pritom kada kažem modernizacija, tu podrazumevam modernizaciju najrazličitijih oblasti, ali prvenstveno, mislim na modernizaciju javne uprave, kao i jačanje kapaciteta javne uprave u Srbiji.

Jačanje kapaciteta javne uprave je neophodno kako bi ona bila u stanju da podrži rast produktivnosti privatnog sektora, zato što privatni sektor treba da bude taj, odnosno privatni sektor je taj koji treba da bude glavna pokretačka snaga privrednog rasta i razvoja u Srbiji. To treba da nam bude cilj, odnosno to treba da nam bude intencija. Modernizacija javne uprave je, između ostalog, neophodna iz još jednog važnog razloga, a to je da bi država istinski postala servis građana, što ona i treba da bude. Ne moram da napominjem da je to jedan i od ciljeva SNS, a da je to i jedan od ciljeva proklamovanih u ekspozeu premijera Ane Brnabić. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslani Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kao što je rekao i moj uvaženi kolega Orlić mi raspravljamo o rebalansu budžeta za 2017. godinu. Dakle, o budžetu koji se već realizuje i intencija mog amandmana je da se izvršenjem budžeta za 2017. godinu ostvari tako da on u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji osnaženja sistema odbrane u Republici Srbiji.

Vlada Republike Srbije i predsednik Republike, kao vrhovni komandant naše oružane sile, već su učinili mnogo toga na planu modernizacije i jačanja Vojske Srbije. Sećate se kada je krajem prošle godine, tada predsednik Vlade Aleksandar Vučić, dogovorio lično sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putin da će Srbija praktično dobiti na poklon šest migova, 30 oklopnih vozila i 30 tenkova, onda su se neki u Srbiji tome smejali i govorili su da su to neke stare kante koje ne vrede ničemu. Kao što ste videli ove godine te stare kante su ipak stigle u Srbiju i one će da brane srpsko nebo.

Poslanička grupa SNS apsolutno podržava ideju predsednika Republike i Vlade Republike Srbije da se krene u jednu masovnu državnu stanogradnju, izgradnju jeftinih stanova za pripadnike srpskih oružanih i bezbednosnih snaga, dakle, pre svega za pripadnike vojske, policije i BIA, za sve one koji rade u tim institucijama, a koji do sada nisu rešili svoje stambeno pitanje. Takođe, podržavamo to što će ta masovna državna stanogradnja biti realizovana, ne samo u gradu Beogradu, nego i u drugim velikim gradovima Srbije, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Kraljevu. U tom smislu ubeđen sam da ćete sa ovakvom politikom podrške srpskoj vojsci, policiji, BIA, kakva se desila i u 2017. godini nastaviti i u sledećoj 2018. godini.