Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Na član 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije predložio sam amandman koji predviđa da se član 3. uvrsti u član 1. zakona gde bi se na poseban način analizirao uticaj Nacionalnog okvira kvalifikacija na državnu upravu.

Ovim predlogom zakona predviđeno je stvaranje instrumenta kojima se uređuju oblasti kvalifikacije i povezanost sa tržištem rada, što je imperativ rada Vlade Republike Srbije i jedan od najvažnijih ciljeva SNS, a to je brže i efikasnije zapošljavanje ljudi u Republici Srbiji.

Nacionalni okvir je važan za uspostavljanje instrumenata celoživotnog učenja i usavršavanja koji ima poseban uticaj na nivo i kvalitet usluga koje državna uprava treba da pruža građanima Republike Srbije i poslovnoj klimi u državi. Efikasniji rad državne uprave, kao i formiranje baze kvalifikacija otvara mogućnost da Republika Srbija u svakom momentu može da sagleda sopstvene kvalifikacione kapacitete, kao i potrebe za perspektivom u skladu sa nacionalnim planom razvoja.

Posedovanjem baze kvalifikacija u svakom momentu će se moći utvrditi broj i nivo određenih kvalifikacija i da kroz projekciju razvoja državne uprave definiše realne potrebe i da na taj način izvrši blagovremenu pripremu zaposlenih i njihovu preraspodelu u okviru državne uprave i u skladu sa kvalifikacijom koju poseduju.

Ovakvim merama i aktivnostima se omogućava konstantno održavanje visokog nivoa radnih sposobnosti zaposlenih i konstantan rad državne uprave na visokom nivou bez vremenskog raskoraka za usklađivanje potreba i mogućnosti, već bi se ovakvim efikasnijim radom rešavali problemi u hodu.

Ove mere imaju za cilj da očuvaju postojeća radna mesta i obezbede nova, garantujući veće mogućnosti zaposlenima da kroz usavršavanje, učenje i stečena iskustva unaprede svoje radne sposobnosti, kao i efikasnost radne jedinice u kojoj obavljaju delatnost, što rezultira efikasnijim i sveukupnim razvojem Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Malušić.
Izvolite, koleginice Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz ministarstva, dame i gospodo poslanici, moj amandman se odnosi na član 1. kojim dodajem stav 3. koji glasi – NOKS-om se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na smanjenje socijalnih razlika.

Jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je upravo obrazovanje. Dobro je biti obrazovan jer imate mogućnost izbora. Vlada Republike Srbije obrazovanje treba da kreira mlade ljude koji su sposobni sami da donose odluke, da budu timski igrači, da budu kreativni, da budu upotrebljivi. To je i cilj ovog zakona – da obrazovanje prilagodimo privredi.

Setimo se kako je bilo 2008. godine. Četiri stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla i ne samo 400 hiljada ljudi, nego i njihove porodice. Zamislite ako neko nema stan, a nema ni ta elementarna primanja, eto nama siromaštva. Bogu hvala, dolaskom SNS procenat nezaposlenosti je iznosio 27 je danas smanjen na 13,5%. Zaposlili smo 170 hiljada ljudi. Tako radi odgovorna vlast, tako radi SNS.

Zato je nama potreban ovaj zakon, samo zato da ne bude da stvaramo decu koja nisu kreativna, koja samo reprodukuju to znanje, tzv. bubalice, već kreativne prave strukovne ljude.

I, ne samo to, ide se prema afinitetima. Pogledajte samo „Beograd na vodi“, 27 hektara najneplodnijeg zemljišta je pretvoreno u najelitniji kvart. Tu se pokazalo ovo o čemu se danas govori. Tu su elektro-struke, građevinske struke, sve ono što mi danas, ja ovim svojim amandmanom, želimo da što pre donesemo ovaj zakon i da ova zemlja krene putem kojim odavno ide. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč?
Koleginice Janošević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Kada kažete da jedan grad od 110 hiljada stanovnika je imao fabriku tekstila, fabriku tepiha, brodogradilište, „Šinvoz“, pivaru, „Radijator“, šećeranu, uljaru, fabriku šešira, kože, industriju lekova, onda svakako da mislite na Zrenjanin. Nekada tako snažan industrijski grad žuto preduzeće unazadilo i tada je Zrenjanin stagnirao. Mnoga od pomenutih preduzeća su nestala, a nekima je i poljuljano poslovanje.

Danas na svu sreću imamo nove obrise Zrenjanina. Zrenjanin polako ali sigurno opravdava srce Banata i ja ću vam kroz jedan izvesni primer opravdati ovo što sam rekla, jer privredni oporavak našeg grada je u toku.

Pre svega dve nedelje predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je posetio Zrenjanin prilikom svečanog otvaranja i polaganja kamena temeljca za južnokorejsku fabriku „Eseks“, koja svoje poslovanje će nastaviti u jugoistočnoj industrijskoj zoni u našem gradu.

Na površini parcele od sedam hektara danas, odmah nakon potpisivanja ugovora o poslovanju, gradi se proizvodni pogon i ta investicija je, drage kolege, u iznosu od 30 miliona evra. Budući zaposleni u ovoj kompaniji imaće zarade između 60 i 90 hiljada dinara za inženjere. Zaista, impozantno i radujem se tome.

Vlada Republike Srbije je naglasila i rekla da je ova investicija jedna od ključnih za Republiku Srbiju.

S toga, i u tom svetlu ja podnosim ovaj amandman, koji će svakako dodatno afirmisati i definisati predmet ovog zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč?
Kolega Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Nikolić Odžaci

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, amandman koji sam ja predložio glasi – u članu Predloga zakona dodaje se stav 3. koji glasi – nacionalnim okvirom kvalifikacije Republike Srbije se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na privlačenje novih investicija, što je po meni ključ jačanja privrede Republike Srbije.

U članu 1. ovim zakonom se uspostavlja nacionalni okvir kvalifikacije Republike Srbije kao sistem uređivanja kvalifikacija, njihova svrha, ciljevi, principi, vrste i nivo kvalifikacija itd, što sa ovim mojim amandmanom bi dobilo na celini i bilo bi sve obuhvaćeno.

U razlozima za donošenje ovog zakona je analiza efekata. Postoji po meni jedna, od ključnih rečenica, a to je uređenje oblasti kvalifikacija povezano sa tržištem rada.

Svi smo svedoci da je od 2000. godine do sada jedan nesklad obrazovanja sa tržištem rada, što je za cilj dobio jedan, da kažem, rezultat višak zanimanja, koji nije realno bio zapošljiv. S tim su imali problem i građani, imali problem i država i investitori koji nisu mogli da nađu adekvatna zanimanja, jer nisu bili usklađeni. Sve ovo zakone koje donosimo, i sada i ovih dana, i sve uopšte što smo donosili, sve je to u službi građana i brinemo za državu i naše građane, naspram naših prethodnika dosmanlija, koji nisu brinuli za državu, nisu brinuli za građane. Jedini im je bio interes da u bratsko kumovskim kombinacijama naprave kombinaciju i da im država bude garant i da pri tom zaduže i državu, zaduže i lokalne samouprave, a i zaduže i svoju stranku.

Licemernim odnosom prema državi i prema građanima dovedeni su na neku statističku grešku, na nekih 2% na beogradskim izborima, što po je po meni i previše. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Kolega Đokić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, usvajanjem Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije uspostavlja se sistem za utvrđivanje kvalifikacija, vrsta i nivoa kvalifikacija, načina sticanja kvalifikacija, opisa znanja, veština i sposobnosti, a uspostavlja se i povezivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija.

Poslodavci će konačno precizno znati koja znanja i veštine nosi određeno zvanje, a srpske diplome konačno će biti prepoznate u Evropi. Znaće se koje kvalifikacije nose određena znanja i šta su tačno naučili tzv. menadžeri, inženjeri i tehničari različitih vrsta.

Međutim, postiže se i nešto više od toga. Ponovo se zahvaljujući pre svega Aleksandru Vučiću i SNS uspostavlja jedan prepoznatljiv sistem vrednosti u društvu kao celini i na posredan način utiče se na jačanje društva u vrednosnom, moralnom, ali i odbrambenom smislu, imajući na umu činjenicu da je razvijeno i uređeno društvo istovremeno sigurnije i bezbednije društvo.

Amandmanom sam predložio da se u članu 1. Predloga zakona doda stav 3. i istakne afirmativna uloga NOKS-a na sveukupni razvoj Republike Srbije, a samim tim i na unapređenje sistema odbrane.

Ministarstvo odbrane koje je inače nadležno da obavlja poslove koji se odnose na razvoj obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije i vrši harmonizaciju vojnog školstva i naučno istraživačke delatnosti od značaja za odbranu sa sistemom srednjoškolskog i visokog obrazovanja i naučno istraživačke delatnosti u Republici Srbiji, imaće obavezu da izvrši usaglašavanje vojnog školstva sa NOKS-om.

Vojno obrazovanje je deo obrazovnog sistema Republike Srbije i od posebnoj je značaja za odbranu. Ono obuhvata školovanje, usavršavanje i osposobljavanje za potrebe odbrane Vojske Srbije. Školovanje podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje koje realizuju vojno školske ustanove.

Usavršavanje podrazumeva sve oblike obrazovanja tokom života profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i državnih službenika koje realizuju vojno školske ustanove i jedinice i ustanove Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Osposobljavanje podrazumeva program obuke za rezervne oficire Vojske Srbije, kandidate za prijem u profesionalnu vojnu službu i stranih državljana. Sve to mora biti u skladu sa NOKS-om. Hvala.