Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Koleginice Grubor, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstva. Da bi se zdravstvo normalno razvijalo i funkcionisalo, svi pojedinci, kao i svi subjekti društva moraju da ulažu u isto preko svojih obaveza koje su dužni da plaćaju državi.

Prethodni režim je imao sasvim drugačiji cilj. U prilog tome govori i činjenica do koje sam došla kao član Odbora za zaštitu životne sredine, a tiče se grada Loznice. Naime, u neposrednoj blizini centra grada, na udaljenosti samo 300 metara, u krugu bivše fabrike „Faka“ nalazi se 75 tona cijanidnih soli još iz doba kada je fabrika radila. U vreme akcije „Očistimo Srbiju“ otpad je upakovan u metalnu burad čiji je rok istekao i soli su počele da cure. Preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sam molila da se taj opasni otpad ukloni. Došla sam do saznanja da ja tražim nešto što je već uklonjeno, odrađeno i plaćeno, tj. papirološki sve završeno, a u stvarnosti i dalje stoji na istom mestu.

Tu nije kraj manipulacijama bivšeg režima. Nakon privatizacije, država je ponovo platila trećinu sume potrebnu za izvoz istog opasnog otpada, koje do dana današnjeg nije mrdnulo sa mesta. O kojoj se sumi radi ja ne znam, niti ko je u potpisu, to je stvar Tužilaštva.

Taj novac je mogao biti usmeren u nabavku neophodne opreme za lozničku bolnicu, kao što su rendgen aparati i skener. Na grudnom odeljenju naše bolnice koristi se rendgen aparat koji je nabavljen daleke 1975. godine, a u službi radiologije dva aparata koji su 1979. i 1981. godište.

Nadležni ministar gospodin Trivan je obećao da će iznaći rešenje da se taj opasni otpad ukloni. Radujem se jer će uslovi za život u Loznici biti kvalitetniji a i građani zdraviji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić?
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović?
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski?
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić?
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec?
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Sušec ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, grad Pančevo je nekada bio poznati industrijski grad. Grad Pančevo je od 2000. do 2012. godine ostao bez 12 fabrika koje su rasparčane i rasprodate kroz razne pljačkaške privatizacije. Blizu 6.000 radnika, građana Pančeva ostalo je na ulici. Ostali su na ulici zahvaljujući onima neodgovornima koji su preko decenije vladali Srbijom i danas ti isti nas kritikuju i oni nam govore o nekakvoj odgvornosti.

Građani Srbije nemaju amneziju i dobro znaju koliko su ovi pre nas čestiti i pošteni, koji danas nisu u sali. O tome najbolje govore rezultati sa nedavno održanih izbora ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije.

Na sreću i radost svih građana Pančeva, danas se u Pančevu grade fabrike posle 40 godina. Posle 40 godina grade se fabrike, dolaze kako domaći, tako i strani investitori, otvaraju se nova radna mesta, kao i u drugim gradovima u Republici Srbiji, a sve zahvaljujući predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije.

Posle austrijske kompanije „Egston“, koja u Pančevu gradi svoju fabriku, za nekoliko meseci i nemački investitor „ZF Fridrishafn“ počinje izgradnju kompanije za izradu komponenti iz oblasti auto industrije. Ova dva investitora u prvoj fazi zaposliće preko 1.000 građana Pančeva. Preko 1.000 građana Pančeva! I to je jedan veliki ekonomski i privredni korak napretka za sam grad Pančevo koji je od 2000. do 2012. godine ekonomski i privredno bio zaista uništen.

Do 2021. godine severna industrijska zona na teritoriji grada Pančeva zaposliće preko 4.000 naših građana. To je zaista za svaku pohvalu. Ovo je rezultat odgovornog rada, ovo je rezultat odgovorne politike, politike mira, stabilnosti, bezbednosti, povraćenog međunarodnog ugleda, koji zastupa predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, zajedno sa Vladom Republike Srbije, a sve u interesu naše države, u interesu i boljoj budućnosti naših građana.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović?
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Bogatinović ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Pravi primer dobrog planiranja jeste Grad Leskovac i lokalna samouprava Grada Leskovca. Ulaže stalni rad na poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite. Grad Leskovac konstantno ulaže značajne napore kako bi se građanima obezbedilo bolje i kvalitetnije lečenje, moderne ambulante opremljene savremenim aparatima.

U proteklih pet godina renovirane su sve ambulante na području grada. Značajno su poboljšani uslovi lečenja i u domu zdravlja. Stomatologija je potpuno renovirana, obnovljen vozni park, a baška i u bolnici nabavljen je i veliki broj savremenih aparata. Tim aparatima omogućena je bolja i brža dijagnostika i kvalitetnije lečenje. Poslednjih godina u domu zdravlja uloženo je preko 800 hiljada evra. Stalna ulaganja rezultirali su i priznanjima. Opšta bolnica Leskovac dobila je nagradu za najbolju bolnicu u regionu koji je stigao od odbora Internacionalnog komiteta Sokrat u Londonu. Veliki broj odeljenja Opšte bolnice Leskovac dobijaju potpuno nov izgled kao što je zgrada onkologije i dečije neuropsihijatrije, EG kabineta, odeljenja bolesti zavisnosti.

Ne postoji služba u kojoj bar nešto nije urađeno, a renovirana su i odeljenja urologije, ortopedije, ginekologije, pedijatrije, službe za internu medicinu, kao i gastroenterologija. Uz pomoć donatora opremljeno je 15 apartmana. Prestižna priznanja svetskih poslovnih publikacija dobio je Zavod za javno zdravlje Leskovac, nagradu za poslovna dostignuća i evropsku korporativnu nagradu za izuzetna dostignuća u promociji zdravlja u Srbiji za 2016. godinu.

Završena je rekonstrukcija zgrade službe za infektivnu medicinu leskovačke bolnice, u kojoj nije bilo većih ulaganja više od 70 godina. Vrednost radova je oko 45 miliona dinara, a očekuje se kompletna rekonstrukcija glavne zgrade Opšte bolnice Leskovac, naravno, sve to uz podršku Vlade Republike Srbije.

Naravno, velika podrška sportistima ne izostaje. Sportisti su ambasadori grada koji Leskovac promovišu na najbolji način i predstavljaju uzore na koje mladi i deca treba da se ugledaju, zato se iz budžeta grada svake godine povećava suma koja se izdaje za finansiranje sportskih klubova i organizacija. Nakon preuzimanja odgovornosti godišnje je izdvojeno 26 miliona dinara, dok danas ta suma iznosi 55 miliona dinara.

U proteklom periodu grad Leskovac je ugostio velike sportske asove. Među njima su Predrag Danilović, predsednik KSS, potom predsednik FSS, Slaviša Koheza, Zoran Gajić, predsednik OSS i naš proslavljeni fudbaler Savo Milošević. Leskovac je bio domaćin i balkanskog prvenstva za kadete u odbojci. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dme i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podnela na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, apsolutno prati nameru zakonodavca koja se ogleda u razlozima za donošenje ovakvog zakona. Drago mi je da grad Niš mogu da istaknem kao dobar primer u oblasti koja je u tesnoj vezi sa ovim predlogom zakona.

Grad Niš je u 2017. godini nastavio da beleži izvanredne rezultate u oblasti turizma, a izvorni prihodi grada u ovom periodu pokazuju da je po osnovu boravišnih taksi ostvareno blizu 25 miliona dinara. Procenjeni direktni i indirektni prihodi po osnovu prosečne turističke potrošnje u gradu za 2017. godinu iznose preko 1,6 milijardi dinara. U ovom periodu Niš je posetilo preko 100 hiljade turista, što je za 26% više od istog perioda u 2016. godini. Pri tome, broj inostranih gostiju povećan je za 35%, a broj domaćih turista za 16%. Broj noćenja u Nišu popeo se u 2017. godini na čak 190 hiljada, sa trendom daljeg rasta. Danas u Niš dolaze turisti iz Bugarske, Grčke, Nemačke, Kine, Ruske Federacije i tako dalje.

Uspeh svakako pripada turističkoj organizaciji Niša i Nišlijama, čija je gostoljubivost ocenjena skoro peticom, kao najvišom ocenom, ali upravo u ovom primeru se sa druge strane vidi šta tačno znači dobro upravljanje javnim politikama, pravilno sprovođenje planskih dokumenata i međusobna usklađenost nadležnih organa na republičkom i lokalnom nivou. Usvajanjem ovog predloga zakona samo će se lakše ostvariti opšti cilj kao željeno stanje u društvu i u ovoj oblasti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, predložila sam amandman na član 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, jer smatram da dodavanjem stava 2. dodatno definišemo predmet ovog zakona i na taj način afirmišemo sveukupni razvoj Republike Srbije, a ja bih se posebno osvrnula na zdravstveni sistem. Inače, znamo da je srpsko zdravstvo urušavano dugi niz godina i posebno u periodu od 2000. do 2012. godine, te je naše zdravstvo nažalost 2012. godine smatramo najgorim u regionu.

Oni koji su u prepodnevnim satima upravo kritikovali kako naše amandmane, tako i rad naše Vlade, sada nisu tu, uvek imaju neka preča posla i time pokazuju da ih naš narod i njihov život uopšte ne interesuje.

Osvrnula bih se i na to da su upravo oni koji su bili odgovorni za stanje u našoj državi, upravo oni imaju obraza da kritikuju sve ono što naša Vlada radi za dobro naših građana, a što upravo naši građani pokazuju na izborima da smo na dobrom putu i da veruju ovoj Vladi i predsedniku Republike, gospodinu Vučiću.

Moram da naglasim da smo dobrim reformskim zakonima uspeli da zaustavimo propadanje srpskog zdravstva i da smo napredovali u evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu u tri oblasti – prava pacijenata, dostupnost zdravstvene zaštite i ishodima lečenja.

Ono što moram da naglasim je i to da je upravo ova Vlada uspela da u prethodnoj godini obezbedi zaposlenje preko 2000 zdravstvenih radnika, čime su se omogućili uslovi da se zaposli veliki broj lekara i upravo je to ono što naša Vlada radi, briga o građanima i ne samo plan i program, već i rezultati stoje iza našeg rada. Hvala.