Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka – ako mi date šest sati da srušim drvo, ja ću prva četiri sata provesti u planiranju i oštrenju sekire.

Po pitanju poljoprivrede, ovi pre nas svakako nisu to dobro isplanirali.

Mi moramo pažljivo isplanirati ne samo biljnu proizvodnju, to je ono što oni zovu paori. Mi biljnu proizvodnju moramo držati razvijenu, pre svega, zbog stočarstva, pa i zbog prerade mesa, mleka.

Takođe, mi ne smemo žrtvovati mala poljoprivredna gazdinstva, a poljoprivredna politika koja se ranije vodila je išla u tom smeru da mala poljoprivredna gazdinstva nemaju nikakvu budućnost.

Srbija je zbir Holandije i Austrije. Dakle, ona poljoprivrednom politikom mora voditi računa i o velikim poljoprivrednim proizvođačima, ali i o onim malim. Oni mali su perspektiva u zapošljavanju. Oni mali su veoma bitni zbog demografije, zbog opstanka stanovništva, pre svega u istočnoj i južnoj Srbiji, dakle, uzduž granica, jer 1200 naseljenih mesta ima manje od 100 stanovnika.

Nije tačno da mala poljoprivredna gazdinstva nemaju perspektivu ukoliko se sve dobro isplanira, ukoliko, recimo, mala poljoprivredna gazdinstva specijalizujemo i na način da razvijamo povrtarstvo na jednom hektaru staklenika ili boljih plastenika možete da napravite proizvodnju koja vredi na jednom hektaru, koja vredi 50, 100, 200 ili 300 hektara u ratarskoj proizvodnji. Takođe, na malim poljoprivrednim gazdinstvima sa hektar, dva organizovanog voćnjaka modernog, možete svake godine da proizvedete voće u vrednosti od 30 do 60 hiljada evra.

Nije tačno, dakle, ono što su tvrdili ovi pre nas, da oni nemaju perspektivu. Oni su čak, po meni, perspektiva za novo zapošljavanje, ukoliko pored voćarstva i povrtarstva napravimo što bliže mestu proizvodnje pogone za preradu. U takvim situacijama napravićemo posla i za radnike i seljake na selu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, podneo sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije i predložio da se u članu 1. doda stav koji je, siguran sam, u tesnoj vezi sa suštinom i namerom predlagača da ovim zakonom precizno definiše i uspostavi mehanizme efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realističkog sistema planiranja, sve sa ciljem održivog rasta i razvoja naše zemlje.

Predloženi stav 2. glasi – planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje rada lokalnih samouprava. Prethodni režim punih 12 godina, u Vojvodini 16, najblaže rečeno, sistematski je uništavao lokalne samouprave i doveo ih na sam rub propasti. Planskih dokumenata nije bilo, građanima su predstavljani spiskovi lepih želja, bez osnova da će biti i ostvareni, što je najgore bili su apsolutno ne usklađeni sa budžetskim procesima i programima finansijske podrške. Sveukupni razvoj Srbije bio je za njih poslednja briga, a budžeti od lokalnih samouprava prilika za pljačku i lična bogaćenja koja su maksimalno koristili.

Tako je bilo i u Novom Kneževcu do lokalnih izbora 2016. godine, kada je SNS preuzela odgovornost i u toj opštini, preuzimajući, nažalost, praznu opštinsku kasu sa dugovima većim od ukupnog prihoda budžeta na godišnjem nivou. Opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsednikom opštine dr Radovanom Uverić se suočilo već u septembru 2016. godine sa blokadom budžetskog računa, koja je trajala sve do polovine decembra. Samo zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću prevaziđeni su finansijski problemi, čime je sprečen bankrot lokalne samouprave iz koje ja dolazim.

Na predsedničkim izborima građani opštine Novi Kneževac pokazali su da znaju da cene brigu Aleksandra Vučića nad svakim delom Srbije, da cene politiku ravnomernog regionalnog razvoja na kojoj posebno insistira, ukazali su mu tada dvotrećinsko poverenje i jasno rekli ostalim protivkandidatima da su ništa drugo, nego obične statističke greške. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
Da li neko želi reč?
Izvolite.

Miodrag Linta

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U Republici Srbiji živi oko pola miliona proteranih Srba sa područja Hrvatske i Federacije BiH i preko 200.000 proteranih Srba i drugih nealbanaca sa područja KiM. Jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju izbegla i raseljena lica kao najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije u procesu integracije jeste pitanje stanovanja.

Nažalost, imamo značajan broj proteranih Srba koji nisu rešili ovo ključno pitanje integracije, nego nažalost 20, 25, 28 godina već plaćaju kriju, žive kao podstanari, a nažalost država Srbija, posebno posle 1995. godine, nije učinila gotovo ništa da reši to pitanje. Umesto da je država Srbija 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, obezbedila sredstva, pozajmila ta sredstva izbegličkim porodicama da reše svoje stambeno pitanje, ti bi ljudi sva ta sredstva vratili kroz 10, 15 godina. Nažalost, ovako su mnogi bacili desetine hiljada evra u bunare i dalje su podstanari. Na sreću, Vlada Republike Srbije već šest godina realizuje regionalni stambeni program, čiji cilj je upravo rešavanje ovog ključnog pitanja.

Prema jednoj anketi, koju je radio Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, još uvek ima 16.800 izbegličkih porodica sa područja Hrvatske, Federacije BiH koji žive u Srbiji, a koji još uvek nisu rešili ovo pitanja.

Regionalnim stambenim programom predviđeno je da se sagradi 10.000 stanova, da se obezbedi 3.500 paketa građevinskog materijala za one porodice koje još uvek nisu završile svoje kuće, oko 2.000 seoskih imanja za one porodice koje bi htele da žive na selu i da se bave poljoprivredom i oko 1.200 montažnih kuća za one porodice koje imaju svoje placeve. Program teče i apelujem na Komesarijat za izbeglice, na jedinicu za upravljanje projektima Vlade Srbije da ovaj proces maksimalno ubrza, da na kraju realizacije regionalnom stambenog programa ne sme biti ni jedna izbeglička porodica koja nije rešila stambeno pitanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, želeo bih da predložim amandman na član 1. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije i da dodam stav 2. koji glasi – planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalnih samouprava.

Cilj predloženog zakona, kako je zakonodavac predvideo, je uspostavljanje efikasne transparentnosti i koordinisanog realističkog sistema planiranja koji pokriva sve ključne aspekte socijalne, ekonomske i razvojne politike i regionalnog i prostornog razvijanja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđivanje rasta i razvoja Republike Srbije i sprovođenje procesa pristupanja EU.

Zakonski predlog omogućava da se planira budžet Republike Srbije u najboljoj službi svih građana i privrede zajedno sa profesionalizacijom javne uprave, efikasni planski sistem daće najbolji rezultat, stoga je važno da uz ovaj Predlog zakona sprovedu zacrtane reforme državne uprave i lokalne samouprave.

Lokalna samouprava kao organ državne uprave na koji su građani i privreda neposredno upućeno neophodno je da bude sposobna, efikasna i profesionalna. Ono što želimo je efikasna lokalna samouprava koja će biti servis građana. Dobro uspostavljenim planom i strategijom, u skladu sa realnim ciljevima, uz stalno konsultovanje privrednih subjekata i građana, može postaviti lokalnu samoupravu, a onda i celokupnu državu na jedan racionalan način koji će doprineti sveukupnom razvoju države.

Moje kolege poslanike molim da u danu za glasanje podrže ovaj zakon i ako budu imali snage i volje i moj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Mačužić Puzić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, u pitanju je tehnički amandman kojim se vrši preciziranje navedene zakonske odredbe na nešto drugačiji način, a čime sam želela da ukažem na značaj ovog zakona na unapređenje međunarodne saradnje.

Podnošenjem ovog amandmana želela sam da naglasim značaj procesa planiranja za međunarodnu saradnju, za celokupnu reformu našeg društva i unapređenje međunarodnog položaja Srbije. Unapređenje međunarodnog položaja Srbije nije došlo samo po sebi.

Nije međunarodni položaj i ugled Srbije popravljen zbog izvođenja „Marša na Drinu“ u UN, već ozbiljnim i odgovornim radom Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Ne može, gospodo, jedan Jeremić, čiji je najveći domet za promociju Srbije sa pozicije predsedavanja Generalnom skupštinom UN, bilo organizovanje koncerta „Viva voks“ hora, da nam govori o unapređenju međunarodnog položaja. Ne može o tome da nam govori ni Saša Janković, jer jedina ideja koju je Janković mogao da ponudi, kako bi se popravio položaj Srbije u svetu, bilo je to da ne sprečavamo Kosovo u demokratskom razvoju i da ne sprečavamo Kosovo u članstvu u svim međunarodnim organizacijama. Oni o tome ne mogu da govore. O tome može da govori predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujući ugledu koji kod stranih državnika uživa Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, poslednjih godina ugled Srbije u svetu se značajno popravio.

Zato, gospodo ministri, Vlada Republike Srbije ima našu podršku u svemu što činite da upodobite zakonsku regulativu i čitav ekonomski sistem, kako bi se omogućio nesmetan rast i razvoj Srbije i unapredio međunarodni položaj Srbije u svetu. U danu za glasanje pozivam kolege da glasaju za predlog mog amandmana. Hvala vam.