Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.

Da li neko želi reč? (Da.)

Koleginice Marković, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zakonom o vojnom obrazovanju predviđeno je, između ostalog, vojno-stručno osposobljavanje za potrebe Vojske Srbije, ali razvoj naučno-istraživačkog i stručnog kadra.

U ovom kontekstu pomenula bih dosadašnju saradnju sa Severnoatlantskom alijansom, koja takođe doprinosi unapređenju sposobnosti naše vojske, i to kroz različite oblike saradnje. Navešću samo neke. Na prvom mestu svakako bih izdvojila IPAP. To je sporazum koji smo usvojili ovde u parlamentu i koji predstavlja najviši stepen saradnje zemlje koja nije članica NATO. IPAP ne implicira članstvo u Alijansi, on predviđa redovne cikluse dijaloga sa NATO, i to o četiri grupe pitanja – političko-bezbednosnim, vojno-odbrambenim, administrativnim i pitanjima javne diplomatije, naučne saradnje i planiranja u vanrednim situacijama.

Govorim o ovoj vrsti saradnje jer smatram da mehanizme IPAP treba koristiti što više, posebno kada je u pitanju bezbednost Srba i nealbanskog stanovništva na KiM, kada je u pitanju zaštita naših verskih objekata i našeg kulturnog nasleđa. Verujem da ćemo na pravi način iskoristiti sve mogućnosti koje nam pruža IPAP sporazum.

Pored ovog sporazuma, izdvojila bih i saradnju kroz individualni program partnerstva i saradnje koji omogućava sticanje novih znanja i razmenu iskustava na seminarima, kursevima, konferencijama i vežbama koje su takođe finansijski podržane od strane Severnoatlantske alijanse. Ovogodišnji program, deveti po redu, predviđa 107 aktivnosti. Važno je što smo otvoreni za saradnju sa svima, posebno za sticanje novih znanja. Takođe je dobro što na pravi način razmišljamo o svojim interesima, što gledamo u budućnost, da smo svesni benefita koje možemo da dobijemo unapređenjem sistema obrazovanja.

Na kraju, pošto je dosta reči bilo ovde po patriotizmu, po meni, patriotizam je kada govorite istinu, a ne kada dovodite građane u zabludu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra 10.00 časova sa raspravom u pojedinostima, sa amandmanom na član 1. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.