Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Ćiriću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Moje reklamiranje povrede Poslovnika odnosi se na član 107. Poslovnika, da je dužnost da se poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Žao mi je što po ovom Poslovniku mogu da budu za kršenje Poslovnika odgovorni samo predsedavajući.

Evo o čemu se radi. Mislim da je jako neiskreno i nepoštena ljubav prema domovini ili prema otadžbini, zovite kako god hoćete, ako nekoga pitate ili mu kažete - ja sam bio u ratu, a gde si bio ti? Znate, i ja bih mogao o tome puno da pričam, još jedan vojni rok imam koji se zove učešće u ratu, ali to neću da ističem tako što ću da napadam ministra da li je služio vojsku ili nije. Time ne dokazujem svoj patriotizam, time ne dokazujem lojalnost srpskoj državi i srpskom narodu. Time ne iskazujem ljubav prema svojoj domovini.

Ako to koristimo u Narodnoj skupštini kao političko sredstvo, mogu samo da postavim pitanje, da skrenem pažnju nekome, da, prijatelju, ti voliš Srbiju, ali ne možeš da je voliš više od mene, možeš isto. To je ono što se dokazuje i što je patriotizam. Doduše, neki mogu i manje, ali to već nije moj problem.

Znači, ako ćemo da se vraćamo na 1991. godinu, možemo i na 1989. godinu, kada je Srbija povratila deo suvereniteta na celoj svojoj teritoriji, možemo i na 1991, 1992, i na 1999. godinu, meni nije problem, ali šta time dobijamo? Da ponižavamo jedni druge i podsećamo jedni druge ko je učestvovao u ratu, ko nije. A, da vam kažem nešto…

(Predsedavajući: Vreme, kolega Arsiću.)

Završavam, kolega Marinkoviću. Ne postoji ružnije i strašnije iskustvo za čoveka nego učestvovanje u ratu i nemojte više na to da se pozivate.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.
Smatram da Poslovnik nije prekršen.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Maja Videnović, po Poslovniku. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Potpredsedniče Marinkoviću, prethodni govornik je dobio reč po Poslovniku i pozvao se na član. Ja vas kao trenutnog predsedavajućeg moram da podsetim na ovo što se upravo desilo, zato što je, nažalost, ovo takođe jedna od stvari koje će ući u istoriju Narodne skupštine.

Dakle, član 103, na koji se pozivam i po Poslovniku vam govorim, da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsedniku, povredu u postupanju predsednika. Gospodin Arsić u ulozi predsedavajućeg Narodne skupštine je predsedavao tokom Narodne skupštine, onda je prepustio predsedavanje Narodne skupštine vama, seo u klupe i javio se, gle čuda, da ukaže na povredu u postupanju predsedavajućeg Veroljuba Arsića. Znači, narodni poslanik Veroljub Arsić je ustao i zloupotrebio Poslovnik time što je rekao da je predsedavajući Veroljub Arsić povredio Poslovnik. Ne samo to, nego je način na koji je svima jasno da je zloupotrebljen Poslovnik iskoristio i na to se pozivam da ste vi prekršili Poslovnik, zato što niste smeli da dozvolite bilo kome, a ne poslaniku SNS, da prebrojava krvna zrnca patriotska i moralna bilo kome, a ne šefu poslaničke grupe DS.

Dakle, vezano za ono što je on povredio, ja se pozivam i kažem da ste vi povredili Poslovnik, jer tako nešto niste smeli da dozvolite, bez obzira što se gospodin Arsić trudi da bude istovremeno na dve funkcije, vi tako nešto ne smete da tolerišete.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Mislim da nisam prekršio Poslovnik, zato što je kolega Arsić reklamirao povredu Poslovnika posle govora, replike narodnog poslanika Ćirića. Nije reklamirao povredu Poslovnika dok je on bio predsedavajući, nego posle replike, dakle, govora gospodina Ćirića. Mislim da je to sasvim jasno i da se sa tim slažete. Naravno, nećemo dozvoliti i nije ni u redu, bilo bi jako loše za parlament da prebrojavamo, niko nije prebrojavao krvna zrnca, tako da, nastavićemo u demokratskom maniru, nadam se, sa ovom debatom.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Maja Videnović: Naravno.)
Dobro. Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 104, gospodine predsedavajući.

Unapred vam kažem, ne tražim da se izjasnimo, jer shvatam da vaša uloga i položaj uopšte nisu laki na sednici poput ovakve, kada se o ovakvim stvarima govori na potpuno neprihvatljiv način i kada ljudi apsolutno ne vode računa o tome šta će reći i kako obavljaju svoje dužnosti narodnih poslanika.

Pošto je ovo bilo očigledno iskorišćeno kao replika, mislim da je trebalo energičnije delovati onog momenta kada se videlo da je reč o jasnoj zloupotrebi, a reč je o jasnoj zloupotrebi, zato što je replika iskorišćena da bi se ovde na grub način uputio odgovor gospodinu Arsiću.

6Gospodin Arsić nije nikome prebrojavao nikakva krvna zrnca. Gospodin Arsić nije ovde nikoga optužio za nedostatak patriotizma. Gospodin Arsić je, naprotiv, ovde kazao da postoji samo smisao, da postoji samo dobar manir u onom momentu kada kažete – volimo otadžbinu, volimo je isto i nemojte da se oko toga delimo. To je rekao gospodin Arsić. A ono što je neprihvatljivo, to je da se uzima u zaštitu, bilo čijim ličnim primerom, koliko god pozitivan bio, nečasno upravo u smislu odnosa prema državi, a to nečasno, da vam pojasnim na šta tačno mislim, to je kada neko, moram da kažem, nažalost, u funkciji narodnog poslanika uzme i optuži sopstvenu zemlju, a to su radili neki u ovoj sali, neki koji sede direkt pored vas, neki koji su ustali i dali sebi za pravo da kažu da je Srbija, da je Beograd kriv za raspad Jugoslavije, da su krivi za bombardovanje ove zemlje, da su krivi za zločine u ratu koji nismo izazvali, u ratu koji je naš narod pokušavao da izbegne do krajnjih granica, čuvao mir i čuvao nekada zajedničku državu do poslednjeg trenutka, jedini, jedini u nekadašnjoj državi koji su to radili.

E, sad neko sebi da da za pravo da ustane i optuži sopstveni narod, to je loše, to je, da vas upoznam, nečasno i nečasno je braniti takvo ponašanje. Neka vam je kolega po sto puta, nek delite stranačku i bilo koju klupu po sto puta, tako nešto je neprihvatljivo. I nemojte uopšte da se obazirete, dame i gospodo narodni poslanici, na takve postupke. Oni koji su sebi dozvolili takve izjave, takvi su duboko ispod linije cenzusa, takvi nikad više jedan glas dobiti neće. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Igor Bečić, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Javljam se po Poslovniku član 105.

Gospodine predsedavajući, dozvolili ste da tamo iz žutog preduzeća dobacuju dok je uvaženi gospodin Orlić govorio. Ako neko iz ovog žutog bloka u stranačkom izbornom procesu predstavlja bivšeg pokrajinskog premijera, koji je uništavao u ime svoje stranke sistematski pokrajinski budžet na štetu građana Vojvodine i opština u Vojvodini, ili ova druga struja koja predstavlja bivšeg ministra vojnog koji je uništavao vojne resurse i Vojsku Srbije šaljući njena materijalna sredstva u topionice i otpad, gde je na kraju poslao i svoju stranku, a za rezultat nije imao samo pašnjak na Vračaru, već i činjenicu da ne može da prođe bezbednosnu proveru i dobije sertifikat poverenja svoje države, mogao bi da bude manje licemeran i prizna da je nekorektno da blati direktora BIA i ministra vojnog samo zato što su dobili poverenje građana iz SNS, već da prizna rezultate koje postižu u ovim resorima, a takođe i kvalitetan trend koji imamo u BIA od dolaska novog direktora. Zahvaljujem se. Ne tražim da se Skupština izjasni.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Bečiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč?
Stefana Miladinović, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, pre svega želim da izrazim jedno posebno zadovoljstvo što smo u prepodnevnom delu sednice vodili jednu konstruktivnu raspravu u skladu sa onim što ovaj Dom i zaslužuje i da nakon poslednje pauze ponovo vodimo konstruktivnu raspravu.

Danas raspravljamo o Zakonu o vojnom obrazovanju, i to je izuzetno važno da napomenem, budući da toliko unazad ne govorimo o tački dnevnog reda ili ne bar na onaj način na koji bi trebalo, pa prosto građani koji su se sada uključili u prenos treba to i da znaju.

Kada je u pitanju amandman, ja sam podnela amandman na član 1. Predloga zakona. U pitanju je drugačija formulacija stava 1. ovog člana. Shvatila sam da Vlada nije prihvatila ovo rešenje, jer u obrazloženju se navodi da ovaj amandman ne može da se prihvati jer predloženi član 1. stava 1. bliže se odražava i određuje suštinu predmeta uređivanja samog zakona. Ovo svakako nije suštinski predlog koji sam dostavila, već isključivo se tiče formulacije.

Iskreno se nadam da ćemo u daljoj raspravi zaista govoriti o tački dnevnog reda, a kada je u pitanju tradicija, zaista želim da apelujem na sve moje kolege da danas govorimo ipak o tradiciji, jednoj bogatoj tradiciji koju imamo kao država, a kada je u pitanju vojno obrazovanje i da vodimo računa i o tome da nas posmatraju i nekadašnji a i sadašnji studenti iz Vojne akademije. Hvala.