Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Komlenski, pravo na repliku.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Zaista je nemoralno i razumljivo zašto prethodnik koji je izazvao ovu repliku nije propitivao zašto, da li postoji legalitet i legitimitet šibadžije sa Đeram pijace da bude ministar odbrane, čoveka koji se zaposlio 7.11.2000. godine u saveznom Ministarstvu unutrašnjih poslova, 31.12.2002. godine sporazumno napustio i uzeo otpremninu od 771.715,92 dinara, potpisao obavezu da u sledećih 24 meseca ne sme da bude zaposlen u državnim organima, ali i pored toga, šibadžija sa Đeram pijace je zasnovao radni odnos nakon manje od godinu dana i to stalni radni odnos u „Jugoimportu SDPR“ Novi Beograd.

Znači, pitanje legaliteta, legitimiteta i poštenja i obrazovanja tog ministra je trebalo postaviti na vreme, a to što neko smatra da oni koji su završili neke dopisne kurseve Maršalove u Garmiš Partenkirhenu su vredniji i sposobniji od naših ministara koji su završili naše najviše nacionalne akademije za obrazovanje iz oblasti nacionalne bezbednosti mogu samo oni koji su znali da potroše tenkiće za piće. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Hvala.
Znate kako, izgleda treba ponavljati, ponavljanje je majka znanja. Da ponovimo, ja nisam završio FBI kurs i da zaista sa te strane nisam legitiman da budem ministar odbrane, ali jesam završio najvišu vojnu školu u Srbiji, tako da možda bi to moglo da bude mali legitimitet, ali da dodamo još jedan deo malog legitimiteta, ja nisam ministar kome je nadležni skupštinski organ na osnovu mišljenja svih nadležnih službi zabranio raspolaganje i pristup tajnim podacima zato što ga smatraju rizičnim i opasnim. Dakle, mene niko ne smatra.
Da dodamo, u vreme te vlasti, dosovske vlasti plata uz sve kredite i zaduživanja u ovoj državi je bila prosečna plata u Vojsci 43.101 dinar, danas je 51.000 dinara. Je li to nedovoljno? Nedovoljno je. Da li je daleko bolje nego što je bilo? Jeste daleko bolje nego što je bilo. Ne znam na šta su trošili taj novac, ali moram vam reći da su oni sa ovakvim platama od 2008. do 2012. godine izvršili nabavku ili ugovorili 20.659.173.000 naoružanje i vojne opreme. Mi sa povećanjem plata bez kredita, bez zaduživanja, uložili smo u naoružanje i vojnu opremu 45.234.144.000 dinara. Ovo su činjenice. Dakle, skroo dva puta više sa povećanim platama, sa najvećim budžetom u našoj vojsci ikada, 70,5 milijardi, a najveći deo toga odlazi upravo na naoružanje i vojnu opremu, kao što i treba da bude.
Dakle, vi ovde stalno slušate napade u kojima, evo, sad ste mogli da čujete i tu rečenicu koja se neprekidno ponavlja – oni su bili protiv politike koja je dovela do bombardovanja ali su se borili. Koje politike? Pa, to Hašim Tači pokušava da vam dokaže da su Srbi krivi za bombardovanje, pa to Haradinaj pokušava, pa to slušamo iz Hrvatske da pokušavaju da nam dokažu da smo mi krivi za sve, i onda to slušate u srpskom parlamentu i onda će naravno ovo da se prenosi, a ne o kvalitetu naših zakona. Hajde pročitajte zakon pa da se vratimo na zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, grubo je povređen član 107.

Gospodin koji predstavlja DS i koji je izgleda postao naslednik Davidovića i Pekića, iznosi stvari za koje misli da niko živi ne može da proveri. Gospodine ministre, da bude jasno i vama i vašim saradnicima i građanima Srbije, DS je na ceo ovaj set zakona iz vašeg resora podnela 106 amandmana, od toga 67 amandmana glasi – briše se. Evo, ja sam doneo samo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnom, radnoj i materijalnoj obavezi, ukupno 45 amandmana, narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov. Član 1. – briše se. Član 2. – briše se. Član 3. – briše se. Član 4. – briše se. Član 5. – briše se. Član 6. – briše se. Član 7. – briše se i tako sve do člana 45.

Ovo je samo jedan zakon. Dakle, na jedan zakon podneli su 45 amandmana – briše se. Na ceo set zakona koji ste vi predložili podneli su 106 amandmana od toga je 67 amandmana – briše se. I ceo dan slušamo priču kako je u Hrvatskoj kaplar ili vodnik ima platu od 900 evra, kako je u Francuskoj i tako dalje. Tu postoji samo jedna mala stvar. Godine 2012. SNS nije nasledila Francusku, nego jadnu, obogaljenu i opljačkanu Srbiju od strane onih koji nam danas drže lekcije o tome kako treba da brinemo o pravima radnika, zemljoradnika, oficira, podoficira, vojnika i tako dalje, a upropastili su sve čega su se dohvatili za 12 godina svoje vladavine. Upropastili su sve, pa i Vojsku Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po kom osnovu se javljate, kolega Milojičiću.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Replika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na čije izlaganje?
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poslovnik ima pravo prednosti, onda ima gospodin, a mogu da koristim i svoje vreme gospodine Arsiću.