Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Josip Broz.

Izvolite kolega Broz.
...
Komunistička partija

Josip Broz

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Podneo sam u članu 1. stav 2. reč, odnosno „briše se“. Amandman koji sam podneo na član 1. Predloga zakona o vojnom obrazovanju je tehničke prirode i treba da doprinosi jasnijoj odredbi.

Iskoristio bih ovu priliku da još jednom skrenem pažnju na ugled naše vojske čiji sam bio pripadnik u vreme kada je služenje vojnog roka bila obaveza prema otadžbini, kao i kasnije zaposlen u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu.

Vojska se ne jača samo da bi učestvovala u borbenim operacijama, već da bi bila odbrambena snaga koja garantuje bezbednost i teritorijalni integritet naše države. Nekada je to bila JNA, a danas je to Vojska Srbije koju treba da jačamo i poštujemo i obezbedimo dobar položaj da nam se više nikada ne desi da vojnici, oficiri koji su branili zemlju danas još uvek nemaju krov nad glavom.

Žao mi je što neki koriste ovu Skupštinu za propagiranje svojih ratno hušačkih ideja i daljih podela u Srbiji, umesto da se okrenemo budućnosti. Drugi svojim diskusijama skreće pažnju na druge stvari i ničim ne doprinose diskusiji o Vojsci Srbije, kao da žele da se taj zakon ne donese i da neka strana vojska dođe da nas brani.

Ponosan sam što sam komunista po opredeljenju iako imam mnogo prijatelja i sa jedne i sa druge strane i uvek smo pričali o budućnosti, a ne o prošlosti. Ali, građani su dali svoje mišljenje o onima koji ovako pričaju, na zadnjim izborima, nadam se da će to dati i na sledećim izborima.

Mi komunisti i socijalisti ćemo uvek dati podršku vojsci i ovom zakonu i uvek ćemo se boriti za mir, a ne za rat. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.

Izvolite koleginice.
...
Socijalistička partija Srbije

Danijela Stojadinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre, predstavnici ministarstva, podnela sam amandman u ime SPS, član 1. stav 2. i kao što je kolega govorio danas, mi smo se potrudili da to budu tehnički amandmani, jer nemamo zamerki na sam Zakon o vojnom obrazovanju, gde se reč „termin“ zamenjuje sa rečju „izraz“.

Pošto smo danas imali jednu aktivnu raspravu, dotakli smo se mnogih stvari iz prošlosti, jedna jako široka tema, možda je bila zabavna našim sugrađanima, ja bih istakla suštinu u stvari ovog zakona i ono zbog čega jeste donošenje ovog zakona bitno. Znači, suština ovog zakona jeste bitna zbog usklađivanja propisa o vojnom školstvu sa sistemom obrazovanja u Republici Srbiji, jer se sa tim kasni, odnosno počet je još 2010. godine i nekako je bilo vreme da se to privede kraju. Sam proces mora da se dovrši, usklađivanje organizacije i rada vojnih naučno-istraživačkih ustanova sa sistemom naučno-istraživačkih ustanova u Republici Srbiji. Dakle, bitno je i to što će doneti pravnu sigurnost, što će rešiti pravna pitanja vezana za status, organizaciju i rad vojnih ustanova.

Ukazala bih i na to koliko je važna dobra organizacija sa vrhunskim obrazovanjem, ne samo u uslovima odbrane zemlje, što je bila većina diskusije u današnjem razmatranju, nego i u svakodnevnom životu, uključujući elementarne nepogode i vanredne situacije.

Podsetila bih na katastrofalne poplave maja 2014. godine, u kojima sam i sama učestvovala. Evo, već je četiri godine od tada prošlo. Bez aktivnosti vojske i bez tog poverenja koje postoji u narodu prema vojnoj instituciji, i tada bismo mnogo teže izašli iz situacije u kojoj smo bili.

U suštini poslanička grupa Socijalističke partije Srbije podržava ovaj zakon i u danu za glasanje glasaće za njega. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima kolega Pekarski. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani oficiri Vojske Srbije, poštovani predstavnici BIA, podneo sam amandman na član 1. i predložio da se doda stav 3. sa željom da ga dodatno definišemo i da ga kroz diskusiju promovišemo i približimo javnosti.

Hteo sam, pre svega, da pohvalim nastup ministra na prethodnoj sednici, kada je veoma plastično i do detalja objasnio i dao odgovore na sva postavljena pitanja i na sve provokacije koje su se tada desile. Odlično je objašnjen i odnos svih ministara i same države prema Vojsci Srbije do 2012. godine, kao i korenitim promenama u odnosu prema Vojsci Srbije dolaskom Aleksandra Vučića na mesto ministra odbrane, i ne samo Aleksandra Vučića kada je došao na mesto ministra odbrane, nego i svih ministara do današnjeg dana, pa zaključno i sa vama.

Ovaj set predloga zakona o kojima diskutujemo, a tu pored Predloga zakona o vojnom obrazovanju mislim i na Predlog zakona o odbrani i Predlog zakona o Vojsci Srbije i Zakonu o prometu naoružanja i opreme i upotrebe Vojske Srbije u multinacionalnim snagama van teritorije i van granica Republike Srbije, kao i Zakon o BIA i ovaj niz drugih predloga zakona koje imamo, mislim da je to jedan set patriotskih zakona. Veoma mi je drago da građani Srbije mogu danas u direktnom televizijskom prenosu da vide ko i kakav stav zauzima ovde u ovoj Skupštini, stav što se tiče patriotizma.

Mislim da vojno obrazovanje, naravno, izučava i istoriju. Vojno obrazovanje podrazumeva i izučavanje medicine. Verujem da je patriotizam istorijski i genetski usađen u nas. Patriotizam je nešto sa čime se mi rađamo, to je nešto kao uslovni refleks. Definitivno kroz istoriju, kroz našu evoluciju, da ne idemo tako daleko, da ne idemo čak od 1389. godine, da krenemo malo ranije u neku noviju istoriju od 1804. godine, od Prvog srpskog ustanka, ili od 1805. godine, od Drugog srpskog ustanka ili od 1912. i 1913. godine, Prvog i Drugog balkanskog rata, pa 1914. sa bitkama na Kolubari i Ceru, pa albanske golgote 1915. godine i proboja Solunskog fronta 1918. godine i svih drugih ratova i sukoba u kojima smo mi učestvovali i stradali, verujem da su naši dedovi svojom hrabrošću i selekcijom usadili taj patriotski gen u kompletan naš genetski materijal.

Slušajući danas ovde pojedine poslanike, koji sada više nisu ovde, kako su iznosili svoje stavove i kako su se izražavali, mislim da taj neki uslovni refleks sa kojim smo se mi rodili, taj patriotski gen koji mi imamo u sebi, mislim da im je malo zakržljao, da je mutirao, da je taj uslovni refleks prerastao u nešto sasvim drugo, da je otišao u taj neki stečeni refleks, refleks uskog interesa, refleks koji negira ljubav prema svojoj vojsci, refleks koji negira ljubav prema svojoj državi, refleks koji ima za cilj degradaciju svega onog što je dobro urađeno i refleks koji ima očigledno za cilj samo da dovede neke ljude na vlasti bez obzira na sredstva i retoriku koju oni primenjuju ovde u Skupštini Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima koleginica Malušić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, gospodo oficiri, poštovana gospodo iz BIA, ja sam podnela amandman i moj amandman se odnosi na član 1. kojim dodajem stav 3. kojim bi trebalo da se pojasni kako vojno obrazovanje može da obezbedi bolji razvoj Republike Srbije, sa osvrtom na smanjenje socijalnih razlika.

Naime, obrazovanje je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, ne samo prioriteta nego i fokus Vlade Republike Srbije. Srpska napredna stranka dolaskom na vlast je veliku količinu novca uložila baš u obrazovanje, a zašto? Zato što vi, obrazovani ljudi, ste doneli, pisali ove zakone, zato što vi obrazujete mlade kadete i buduće oficire, a vrlo je važno da Vojska Srbije napravi, kreira mlade ljude koji će donositi odluke, koji znaju da misle, jer od tih odluka može zavisiti u jednom momentu budućnost Republike Srbije.

Znamo, i treba još jednom naglasiti, da smo mi vojno neutralna zemlja, da je politička opcija prema EU, ali upravo setom zakona o kojima smo govorili u načelnoj raspravi, mi ćemo i sada ustavno potvrditi ovo o čemu danas govorimo.

Vrlo je bitno biti obrazovan, jer mladi ljudi imaju šansu. Kada ste obrazovani možete da birate, kada ste neobrazovani to ne možete. Ne treba biti samo obrazovan, nego treba imati čast, čast je ono što čini Vojsku Republike Srbije i treba da naučimo mlade ljude kako da razvijaju, kako da doprinesu napretku Republike Srbije, a ne da se okoriste kao naš bivši ministar, gospodin Dragan Šutanovac, koji je ojadio vojsku, koji je devastirao vojsku i koji je pretopio sve što se može pretopiti, a što nije pretopio on je prodao. Bilo, ne ponovilo se.

Za razliku od njega SNS, odnosno Vlada Republike Srbije, dobrim ekonomskim merama je, zahvaljujući reformama, uspela da u budžetu Republike Srbije ima suficit i deo tog suficita je prenela Vojsci Republike Srbije i to je cifra od 100 miliona evra. Dobrom fiskalnom politikom i ne samo to, kontrolom u vojsci zarad onoga što se dešavalo za vreme gospodina Šutanovca i njegovog okruženja i dobrom poslovnom politikom, vi danas možete sa svojih osam privrednih društava da zapošljavate, mi možemo kao i vi, da zapošljavamo mnogo više ljudi.

Godine 2012. je bilo zaposleno u privrednim društvima, što se odbrambene industrije tiče, osam hiljada ljudi, a danas je taj broj 11.230. Tako radi odgovorna vlast, zapošljava ljude. Oni otpuštaju, mi zapošljavamo i na taj način doprinosimo razvoju Srbije i samim tim smanjujemo socijalne razlike.

Takođe, izvoz u 2016. godini iznosio je 484 miliona dolara, što je mnogo više u odnosu na 2012. godinu, na 2014. godinu, a u 2016. godini imamo 20% više nego 2015. godine. Svake godine sve bolje. Što je najvažnije, Republika Srbija je u 2017. godini uložila u odbrambenu industriju 50 miliona dolara i očekuje da će u 2018. godini biti procenat profita 135%, 9% će biti manje izdataka što znači da radimo kako treba. Molim vas da dobro edukujete vaše buduće oficire, kadete, jer od njih zavisi budućnost Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.

Da li neko želi reč? (Da)

Koleginice Davidovac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, ovaj amandman sam podnela na član 1. Predloga zakona o vojnom obrazovanju, sa ciljem preciznijeg definisanja ovog člana.

Predloženi Nacrt zakona o vojnom obrazovanju je deo obrazovnog sistema Srbije i od posebnog je značaja za odbranu. Usvajanjem ovog Predloga zakona sprovodi se usklađivanje propisa o vojnom obrazovanju sa propisima o obrazovanju Republike Srbije i samim tim vojno-školske ustanove postaju sastavni deo obrazovnog sistema.

Ovim Nacrtom zakona stvara se mogućnost da se profesionalni pripadnici Vojske Republike Srbije mogu školovati i usavršavati u inostranstvu, u skladu sa planovima školovanja i usavršavanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i odbrane i potrebama i mogućnostima Ministarstva odbrane. Usvajanjem predloženog Nacrta zakona o vojnom obrazovanju značajno ćemo doprineti razvoju Republike Srbije, što će omogućiti i unapređenje saradnje između zemalja regiona jer podaci iz sopstvenog okruženja često nisu dovoljni i zbog toga su međunarodna znanja i iskustva veoma bitna.

Međunarodna vojna saradnja je značajan segment sistema odbrane koji ima za cilj saradnju sa oružanim snagama sveta, ali i aktivnosti u oblasti vojno-ekonomske i vojno-medicinske saradnje, kao i saradnje u obuci, školovanju i usavršavanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

U danu za glasanje pozivam svoje kolege da podrže predloženi amandman na član 1. ovog zakona. Hvala.