Petnaesta posebna sednica , 29.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesta posebna sednica

01 Broj 06-2/119-18

2. dan rada

29.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 16:35

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Po čijem nalogu se prmaju radnici za zdravstvo i obrazovanje Kosova
 • Postavljanje načelnika Uprave kriminalističke policije Republike Srbije
 • Predimanje akcije ministarsta nadležnog za poslove građevinarstva u vezi sa izgradnjom garaža u naselju Liman, dešavanja u vezi sa stečajem u kompaniji "Milan Blagojevič", uvećanje poreske osnovice poreza na imovinu vlasnika zemljišta u naselju Futog
 • Održavanje manifestacije "Mirdita, dobar dan"
 • Produžavanje važenja saobraćajnih dozvola, kako je dobijena računica od 800 miliona evra prihoda grada Beograda, kako ministar unutrašnjih poslova ne zna koliko je koštala proslava policije, pitanje nelegalne gradnje na Kopaoniku
 • Kako napreduje istraga u slučaju upada u stan novinarke Dragane Pećo
 • Hoće li oduzeta sredstva od penzionera biti isplaćena naslednicima onih koji su preminuli, hoće li su povraćaj sredstava otetih od penzionera ubuduće nazivati povećanje penzija, tačnost informacije da 120 lekara specijalista napusti Srbiju mesečno, hoće l
 • Upravni odbor RTV i nepoštovanje odluke suda o vraćanju Slobodana Arežine na posao, nekomuniciranje gradonačelnika Novog Sada oko gradnje garaža, snimci gde poslanička grupa SRS gura Aleksandru Jerkov
 • Licenca Branke Stamenković i Ane Stevanović za lečenje su-đok i reiki terapijom i jesu li to prijavile Agenciji za borbu protiv korupcije i plačaju li poraz ne to, naručivanje konsultantskih usluge bivše Vlade u SAD , rušenje vlasti u Srbiji
 • Korupcionaška afera Vuka Jeremića,
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska narodna partija

  Snežana R. Petrović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Uvažena predsednice Vlade, gospodine Mali, poštovane kolege narodni poslanici, Srbija je danas zemlja na mnogo čvršćim ekonomskim osnovama nego što je bila pre samo tri godine. Makroekonomska situacija je stabilna, privreda raste a stopa inflacije je stabilna i niska. Dostignuća u smanjenju makroekonomske neravnoteže i ubrzanju ekonomskog rasta su značajna, imajući u vidu tešku situaciju u kojoj se zemlja našla početkom 2015. godine, situaciju koja je pretila bankrotom. Veliki fiskalni deficit se pretvorio u suficit krajem 2017. godine, a javni dug je na stabilnoj silaznoj putanji.

  Odgovorna Vlada, zajedno sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, sprovela je, ali i dalje sprovodi, ambiciozni plan strukturnih reformi.

  Ovo bi u najkraćem bio prikaz sadašnje makroekonomske situacije Republike Srbije, koja je svoj teški put ozdravljenja javnih finansija u prethodnom periodu prošla zahvaljujući upravo hrabrim i dobrim odlukama državnog rukovodstva, kako bi se došlo do suficita državnog budžeta na realnim osnovama.

  Makroekonomska stabilnost ogleda se, između ostalog, i kroz nisku stopu inflacije koja je sa 3% u decembru 2017. godine pala na 1,1% u aprilu 2018. godine, a njeno dalje kretanje očekuje se u planiranim okvirima od oko 3%. Nakon više od decenije, 2017. godine zabeležen je suficit državnog budžeta od 1,2% BDP-a, a ovaj trend se nastavlja i u 2018. godini, da bi do ovog perioda dostigao 4,5% rasta, što predstavlja odličan pokazatelj ekonomske stabilnosti zemlje. Takođe, javni dug u 2017. godini pada za više od 10% i ukupno iznosi 59% BDP-a. Navedeni rezultati potvrđeni su poboljšanjem kreditnom rejtinga Srbije sa „BB-„ na „BB“, sa stabilnim izgledima za dalji rast. Stabilnost bankarskog sistema u Srbiji je očuvana i dodatno ojačana zahvaljujući pravovremenim merama Narodne banke Republike Srbije. Udeo problematičnih kredita u ukupnim kreditnim aranžmanima zabeležio je pad na 9,2% krajem marta tekuće godine, što je njihov najniži nivo još od 2008. godine.

  Važno je spomenuti reformu poreske uprave koja je dovela do značajnog rasta prihoda od poreza po raznim osnovama i nadmašivanja planiranih fiskalnih rezultata. Priliv stranih direktnih investicija u prvom tromesečju 2018. iznosio je 569 miliona evra i očekuje se njihov dalji rast tokom 2018. godine, koji bi trebalo da rezultira na kraju godine sa 2,6 milijardi evra. Rast BDP-a bio je dominantno vođen investicijama, kako državnim tako i privatnim, većom potrošnjom i snažnim rastom izvoza. Na rast BDP-a uticao je sa proizvodne strane najviše rast u građevinarstvu, a i ostali sektori dali su pozitivan doprinos rastu, pre svega industrijske proizvodnje i usluga. Sve navedeno stvorilo je povoljno okruženje za ubrzanje ekonomskog rasta u narednom periodu.

  Sadašnji makroekonomski pokazatelji idu u prilog tome da je Srbija danas mesto koje ima dobre preduslove za bolji život i država u koju su investitori, kako domaći tako i strani, voljni da ulažu. Tehnološki razvoj, inovacije i ulaganje u mlade stručne kadrove budućnost su Srbije koja zasigurno ide u korak sa visokom tehnološkim zahtevima najrazvijenijih zemalja sveta. Ali, i pored stabilne makroekonomske situacije, još mnogo posla je pred svima nama.

  Dostignuti nivo rasta mora se održati, a svakodnevna borba za dobrobit građana, stabilnosti javnih finansija i bolju budućnost naše dece obaveza svih nas u budućnosti.

  Na kraju bih gospodinu Malom, pošto očekujem da danas na glasanju dobije podršku većine narodnih poslanika, poželela uspešan rad u narednom periodu Vladi Republike Srbije, isto onako uspešan kako je bio i njegov četvorogodišnji mandat na mestu gradonačelnika Beograda, za koje vreme je dug rada prepolovljen, stabilizovane javne finansije, sprovedena konsolidacija javnih i javno-komunalnih preduzeća i pokrenuti mnogi značajni i važni projekti. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević. Izvolite, kolega.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milisav Petronijević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedavajući, poštovana predsednice Vlade, poštovani kandidatu za ministra finansija, gradonačelniče Beograda, drage kolege poslanici, poslanička grupa SPS će podržati predlog predsednice Vlade, da se za ministra finansija izabere gospodin Siniša Mali. Taj stav je juče šef poslaničke grupe SPS saopštio i ja sad samo potvrđujem to. U svom jučerašnjem obraćanju šef poslaničke grupe je izneo stav i ocenu o ovoj aktuelnoj Vladi i ja mogu samo da se pridružim tome, da na potpuno isti način govorim i da ne bih oduzimao vreme, prepišite ono što je govorio Đorđe Miličević i kao moje.

  Radi se Vladi koja ima jasnu politiku, koja je čvrsto brani i koja obično sprovodi. Vladi u kojoj učestvuje i SPS, koja deli vrednosti i odgovornosti u radu Vlade u ciljevima koje želi da postigne Vlada u budućnosti, ali i u sadašnjosti Srbije. Vlada koja ima jasnu politiku, spoljnu politiku, rezultate. Srbija danas u spoljnoj politici nije objekat o kome se razgovara, Srbija je danas subjekat sa kojom se razgovara. Rezultati vidljivi i u unutrašnjoj politici, uspesi u, pre svega, finansijskoj konsolidaciji, čime je obezbeđena finansijska stabilnost Srbije, a to istovremeno je i značilo, stvaranje uslova za brži, ekonomski razvoj, za investicije, kao pokretač razvoja za zapošljavanje. Naravno, kao rezultat svega toga, a kao socijalno odgovorna Vlada ulaganje u bolju i efikasniju socijalnu politiku, odnosno bolji život građana.

  Ovde je bitno reći i od čega se pošlo da bi se do kandidata došlo. Pošlo se od ovih rezultata koja Vlada evidentno ima i koji su neoborivi. Primećujem da je predsednica Vlade juče saopštila i šta je ono što je dodatno ponukalo da predloži kandidata za ministra finansija, a to je ono što stoji pred ministrom finansija, da obezbedi finansijsku stabilnost u Srbiji i uvek imajući u vidu, finansijsku stabilnost, stvara uslove za brži razvoj, ekonomski razvoj, da što više para nakupi u kasu Srbije, naravno na realnim i održivim osnovama, ali isto tako da ih što bolje čuva, ulaže u javne radove, u javno ulaganje u razvoj, da rastereti tamo gde može da rasterete da ne ugrozi finansijsku stabilnost kada su u pitanju porezi.

  Očekujem od ministra finansija da će se još žešće upustiti u borbu u koju već opustila ova Vlada, a to je borba protiv sive ekonomije jel je to ogroman prostor za povećanje prihoda Vlade. Dakle, predsednica Vlade je dodatno pojasnila šta je ponukalo da predloži ovakvog kandidata, kandidata koji će da nastavi kontinuitet dosadašnjeg uspešnog rada Vlade.

  Želim da ovde kažem, kada je to u pitanju, predlog kandidata za ministra finansija, da ste predsednice Vlade predložili čoveka koji će moći da obezbedi ovo što vi tražite kao predsednica Vlade, odnosno ova Vlada. Radi se o čoveku koji ima znanje i izuzetnu finansijsku pismenost. Radi se o čoveku koji ima rezultate. Rezultati su važni, sve ostalo je priča. Dakle, dokazaću na dva primera da imate apsolutno pravo da predložite ovakvog kandidata zbog ovog cilja o kome sam malo pre govorio, koji će da obezbedi da se nastavi finansijska stabilnost, ali i ulaganje u ekonomski razvoj.

  Imam pravo i želim da svedočim o tome jer je SPS učesnik u vlasti u Beogradu i imao sam prilike da učestvujem i da vidim svojim očima o kakvom čoveku se radi, kakvoj energiji, kakvom znanju, da tako kažem, trasiranom putu razvoja Beograda. Ono što je pod jedan, ministar finansija je čuvar kase Srbije i prvi mu je zadatak da sačuva finansijsku stabilnost. Šta je garancija da će to da bude? Garancija je rezultat koji je postigao u Beogradu kao gradonačelnik Beograda, a nemojmo da mislimo da je to nešto malo, radi se o dvomilionskom gradu, radi se o gradu koji obezbeđuje preko 40% BDP Srbije. Rezultati, a ja ću izneti samo brojke. Brojke su surove i one ne znaju da foliraju, one kažu jasno. Dug od milijardu i 118 miliona evra je prepolovljen. Četrnaest milijardi dinara neisplaćenih obaveza, isplaćene su sve obaveze. Budžetski deficit od 20,25% je smanjene četiri puta. Prvi put dobijen kreditni rejting. Konsolidacija javnih i komunalnih preduzeća, minus dve milijarde do plus deset milijardi. Naveo sam samo ovih nekoliko podataka i tačka kada je u pitanju, imali osnova kada se kaže da se radi o čoveku koji će moći da nastavi taj posao kao ministar finansija.

  Drugo što želim da kažem, a ono što karakteriše ovu Vladu, a to je stvaranje uslova i borba za još bolji ekonomski razvoj, što će biti naravno i zadatak ministra finansija ali iz svog, kako bih rekao, domena, nove investicije, razvoj, ulaganje, izgradnja, veće zapošljavanje, a zaposliti Srbiju danas je najvažniji zadatak koji stoji pred nama. Garant i za ovaj zadatak da će znati da uradi su opet rezultati koji su postignuti u Beogradu koji je vodio kao gradonačelnik Siniša Mali.

  Opet ću samo surove brojke. Kroz kreiranje atraktivnog investicionog ambijenta i podsticanje direktnih investicija, pokrenut je investicioni ciklus u Beogradu. Paralelno sa finansijskom konsolidacijom i vodeći računa o finansijskoj stabilnosti Beograda. I, šta je rezultat? Danas je Beograd najveći investiciona destinacija u ovom delu Evrope. Tačka, neću da nabrajam dalje.

  Šta je dalje karakteristično? U Beogradu su se dugo godina gasile fabrike, a u Beogradu se sada otvaraju nove. Otvorena je „Meita“ u Lazarevcu, negde oko 1.000 radnika itd, itd. Naučno-tehnološki park - 560 radnika. Pripreme za fabriku otpadnih voda u Beogradu, u 21. veku, koju nije imao. Dalje, 37 novih hotela, milion turista u Beogradu kao posledica toga, 570 ulica, 550 kilometara asfalta, 250 kilometara asfalta u prigradskim područjima, odnosno udaljenim područjima, što potvrđuje politiku koja je vođena u Beogradu da Beograd nije samo „krug dvojke“, nego sve, od Dudovice do Padinske skele i od Sopota do Batajnice.

  Dakle, sve su to rezultati, da ne nastavljam dalje, 113 kilometara kanalizacije, 283 kilometra vodovoda, 260 kilometara toplovoda i još da vam skrenem pažnju da je u toku izrada magistralnog toplovoda Obrenovac-Beograd, koji će da koristi toplu vodu iz elektrane „Nikola Tesla“ za zagrevanje Beograda. Samo da napomenem da je taj projekat bio urađen i skoro poslovi završeni, ali dolaskom DOS-a, kažu da je to relikt socijalizma, i to je sve zatrpano.

  Sedamdeset dve hiljade dece u vrtićima, 14 hiljada više, 40 rekonstruisanih novih zdravstvenih ustanova, 14 hiljada majki koje dobija dodatak, a socijalno ugroženi sa 25 hiljada, klubovi sa stare i da ne nabrajam dalje.

  Jednom rečenicom ću se vratiti na početak. Kada je u pitanju finansijska stabilnost, ali samo kao preduslov za ulaganje u razvoj, šta je karakteristika, šta je rezultat Beograda danas? Danas je grad kranova i dizalica. Hiljadu i sto aktivnih gradilišta u Beogradu ima.

  Evo, neću više da pričam. Naveo sam samo nekoliko podataka, nekoliko brojki, a brojke kažu sve. One potvrđuju da ti rezultati daju garanciju da će to moći da se preslika i kada je u pitanju Srbija.

  Na kraju želim da kažem da, imajući u vidu ovo što je predsednica Vlade iznela kao očekivanja, imajući u vidu da se radi o kandidatu koji ima znanja, koji ima izuzetnu finansijsku pismenost, recimo, nezapaženo je prošlo, mnogo je pričano o drugim stvarima, znate šta znači danas u svetu imati zvanje ovlašćenog finansijskog analitičara CVA američkog instituta? Ogromna stvar. Malo ih u svetu ima, u Srbiji veoma, veoma malo. Neću dalje da dužim. Dakle, radi se o znanju, radi se o rezultatima, što je najbitnije, koji potvrđuju da je vaš predlog, predsednice Vlade, apsolutno odgovarajući i da će dati rezultate kada je u pitanju dalji rad Vlade.

  Naravno, dajemo punu podršku predlogu da se za ministra finansija izabere Siniša Mali. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Srbislav Filipović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Predsedavajući, uvažena premijerko, gospodine Mali, pa kad čujete kritiku od nekog ko je na ispod 2% ili 1%, i kada te kritike nisu argumentovane, kada ništa konkretno kao predlog ne dođe, onda je dobro što vi danas možda i nemate priliku da govorite, neko bi rekao nažalost, na ovoj sednici, jer baš karakteristika pristojnog čoveka jeste da na to ćuti, da nemo pogleda, da klimne glavom i da kaže – okej, ljudi obavili ste svoje za šta ste debelo plaćeni, idemo mi dalje da radimo za građane Srbije, da smanjujemo dalje javni dug, da dalje otvaramo fabrike, da dalje zapošljavamo Srbiju, da dalje gradimo puteve, da naši aerodromi budu sve bolji, da naša država i finansije budu sve jače i stabilnije, a vi nastavite.

  Nastavite da pljujete, nastavite da kritikujete, nastavite da dirate naše porodice i uskoro vas više na političkoj sceni neće biti, a građani Srbije će biti sve zadovoljniji, jer će imati porast i plata i penzija već ove godine, jer će imati nove kranove, nove fabrike, nova radna mesta, jer će naša deca imati budućnost, imati razloga zašto da se raduju svakoj narednoj godini u kojoj će živeti u Republici Srbiji.

  Vama na mestu ministra finansija, sećate se, radili smo zajedno i u gradskoj skupštini, želim sve najbolje i puno uspeha. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Stanislava Janošević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Poštovana predsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ispred nas je veoma bitan zadatak, a to je Izbor člana Vlade Republike Srbije.

  Pokušala sam da napravim paralelu, da odredim nekako koje je to ministarstvo od kog bitnije ili važnije, međutim, nemoguće je to učiniti, jer su svi nekako podjednako bitni i važni. Međutim, onaj resor koji je utkan u svaki pojedinačno jeste Ministarstvo finansija.

  Ministarstvo finansija omogućava razvoj, napredak i finansiranje svih segmenata našeg društva i veoma je odgovorno i teško biti na čelo takvog ministarstva, ali ne sigurno teško za nekog ko se u potpunosti dobro uhvatio u koštac sa svim problemima koje je nosio Grad Beograd.

  Kandidat za ministra finansija je gospodin Siniša Mali i pošto ste iz ekonomske struke, kao i ja, nekoliko puta sam pročitala vašu biografiju. Ne bih se usudila sve reference da ponovim samo da neku ne bih izostavila, međutim ono što je ostavilo jak utisak na mene jeste da ste predavali poslovne finansije.

  Svaki ekonomista je svestan koliko su poslovne finansije bitne, da je to jedan motor, da je to ono što utiče na razvoj, treba ih u potpunosti savladati, a kamoli predavati na fakultetu. Međutim, pored tog visokog nivoa obrazovanja koje krasi vašu biografiju, ono što je za svaku pohvalu jesu rezultati vašeg rada.

  Ja nisam po rođenju Beograđanka, niti po prebivalištu, ali svojim radnim mestom sam vezana za ovaj grad i mogu sa sigurnošću da kažem da se u poslednje dve, tri godine i te kako vide novi obrisi Grada Beograda, od rekonstrukcije i novih kilometara puteva, uređenja bulevara, novih fasada, preko 200 fasada u ovom gradu, fontana koju toliko osporavaju, „Beograda na vodi“. Pored novih fabrika i otvorenih radnih mesta koji krase naš grad, zaista nema mesta niti kakvoj kritici.

  Kada smo kod pomenutih fontana, čak i da ih nema to ne bi valjalo, jer ne bi imali šta da uništavaju. Žao mi je što su jedni potezi krajnjih očajnika. Međutim, kada govorimo o „Beogradu na vodi“, to je i te kakav projekat.

  Kada prelazim Brankov most iz pravca Novog Beograda ne dočekuje me više obrušen deo grada koji je pored reke, već projekat u vrednosti 3,5 milijardi evra. To je za svaku pohvalu. LJudi danas tamo prolaze, šetaju, uživaju i snimaju reklame, što sam obratila pažnju da je učinjeno u poslednjem periodu.

  Mimo toga, gospodine Mali, vas očekuje težak rad i vi ste svesni toga, jer ćete biti usko povezani sa javnim finansijama. To je takvo polje koje se odnosi na finansiranje ne samo Republike, već i AP, kao i lokalnih samouprava.

  Ono što je jako teško bilo jeste izvršiti reformu javnih finansija. Tek danas ubiramo plodove te reforme. U jednom malom delu očekujemo još veće, a vi ćete tada voditi taj resor kada se našim penzionerima bude omogućavao i drugi porast njihovih primanja.

  Moram priznati da kada ministar finansija budete dolazili u Narodnu skupštinu i budete branili zakone koji će tada biti na dnevnom redu, sigurno će biti poteškoća, međutim, bićemo uz vas, jer ste vi dokazali i uverili nas da sve radite dosledno, pošteno i na pravi način, u korist građana Republike Srbije.

  Gospodine Mali, želim vam sav profesionalni uspeh, ličnu sreću i zdravlje. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre izabere ministra finansija.
  Reč ima narodni poslanik koleginica Maja Videnović. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Maja Videnović

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala gospodine Arsiću.

  Gospođo premijerka, gospodine kandidatu za ministra finansija, gospođo Brnabić juče smo celog dana na početku vašeg izlaganja imali priliku da slušamo o tome šta je Siniša Mali, novi predloženi kandidat za ministra finansija, četvrtog po redu, u prethodnih šest godina, i vi ste izabrali da argumenti vaši zašto smatrate da bi Siniša Mali bio najbolji ministar u ovom trenutku, pokušali da građanima Srbije i narodnim poslanicima predstavite nekakav svojevrstan izveštaj o tome šta je sve u Beogradu učinjeno, fokusirajući se isključivo na napade na bivšu vlast u Beogradu i bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa, bez i jedne jedine reči o finansijskoj politici Vlade, bez i jedne jedine reči o stanju u kome se država trenutno nalazi, bez i jedne jedine reči o planu i vizijama, što potpuno razumem.

  To su moje koleginice i kolege imale priliku da vam kažu tokom jučerašnjeg i tokom današnjeg dana zato što je potpuno jasno i vi to znate i svi građani vrlo dobro znaju da je ministar finansija, između svega ostalog što jeste, predsednik Vučić.

  Predsednik Vučić koji pre nekoliko dana najavljuje, ponovo najavljuje da će se ukinuti umanjenje plata i penzija za šta je samo pre nekoliko dana rekao, ukoliko se to desi, da će penzije i plate ponovo biti smanjene.

  Predsednik Aleksandar Vučić koji optužuje građane Srbije da su lenji, neradnici i da on radi, predsednik Aleksandar Vučić koji je kreator politike vlade kojoj je fiskalna konsolidacija postala ideologija koja je važnija od života, koja je otimanje pošteno zarađenih penzija, smanjenje plata, ideologija koja nema premca s jedne strane, a sa druge strane bahatost, subvencije preduzećima, ni jednu jedinu reč o nečemu takvom niste juče rekli.

  Dakle, i onda premijerka i vaš, kako ste po vašim rečima rekli politički mentor, narodnim poslanicima i građanima Srbije predlažete gospodina Sinišu Malog, bivšeg gradonačelnika Beograda za ministra. Čoveka koji je, to su moje kolege tokom jučerašnjeg dana govorile o svim aferama, ugušen aferama. Koje je, ja moram da vas podsetim, te afere čekaju sudski epilog, koji će se desiti kad-tad.

  Te afere ne očekuju sud Aleksandra Vučića, jer niti je on vlasnik istina, niti je on vrhovni sudija i te afere ne očekuju vaše, kao što ste rekli - ja sam vam juče odgovorila na afere. Ne, niste vi, gospođo premijerka, neko ko treba da odgovara na te afere, već nadležni državni organi. Ja sam potpuno sigurna da će ovo biti zemlja u kojoj će sve afere u kojima je gospodin koga danas kandidujete za ministra finansija dobiti sudski epilog.

  Juče ste rekli da treba da govorimo o činjenicama, da ne volite da govorite na politički način i hajde da govorimo o nekoliko činjenica. Ja ću pomenuti samo nekoliko. Juče ste govorili o „Er Srbiji“ i na neverovatno bahat način ste rekli, da ko građane Srbije vuče po ušima da lete i da koriste usluge „Er Srbije“? „Er Srbije“ koju građani Srbije finansiraju, „Er Srbije“ koju koju građani Srbije finansiraju a od koje ta ista „Er Srbija“ naplaćuje flašicu vode.

  Savamala, gospodin Siniša Mali je nažalost neko ko je postao metafora i slika rušenja javnog interesa, rušenja države, čovek u čijem mandatu se desilo gaženje Ustava, čovek u čijem mandatu na šta nije reagovao nikada je neko naredio policiji da ne reaguje na pozive svojih građana u pomoć.

  To je čovek koga vi danas kandidujete za ministra finansija. To je čovek za koga je predsednik Republike rekao da je on jedan od ljudi koji su, citiram predsednika Republike „kompletni idioti koji su odgovorni za tako nešto“.Ja mogu, ako ništa drugo, da razumem predlog gospodina Vučića i predlog vaš, pošto ste rekli da je gospodin Mali vaš predlog, da vi ovim ponižavanjem građana Srbije, zapravo smatrate da su oni kompletni idioti. Sve ovo što se nalazi u biografiji, sve ovo što je Siniša Mali ostavio kao svoje rezultate govori o tome.

  Govorite o javnom dugu i po tome se, nažalost, bivši gradonačelnik proslavio, po činjenici da ga i ministar finansija i fiskalni savet demantuju, te ukoliko on zadrži svoju metodologiju po kojoj je računao, onda mora kao prvi svoj korak u Vladi Srbije da kaže da je zatekao budžet Srbije pred bankrotstvom i da je dug Republike Srbije veći od 100% BDP.

  Dakle, ono što je jako važno, a što nažalost nismo od vas umeli nijednom prilikom da čujemo da ni u jednoj demokratskoj i uređenoj zemlji Siniša Mali ne bi mogao da bude predložen ni za jednu drugu javnu funkciju. Čovek koji je toliko opterećen aferama i vi niste ti koji ćete reći – ja sam na njih odgovorila, za to će nadležni organi da reaguju. Ni jedna demokratska država čoveka ugušenog aferama ne bi mogla da predloži za obavljanje bilo koje funkcije.

  Ja ne znam da li vi uopšte razumete šta znači odgovornost? Siniša Mali, sa aferama koje ne možemo da prebrojimo. Siniša Mali čovek koji je odgovoran, koji je ćutao kada je neko naredio policiji da ne reaguje, sa ovim predlogom, ako ništa drugo vi se rugate građanima Srbije.

  Najavljujete novu fazu brutalne bahatosti ove Vlade i kao što su moje kolege rekle, u tom smislu, nije mnogo važno ko je konkretno ministar finansija, zato što će on umesto zaštite javnog interesa i interesa građana imati kao zadatak, prvenstveno jedino da štiti interese jednog čoveka, jedne stranke.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Replika, Aleksandra Tomić.