Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
Sve što ste rekli meni je poznato, ali, kao što i ostale kolege poslanici moraju da čekaju da govore o svojim amandmanima, tako će i narodni poslanici DS morati da sačekaju da dođe 3. tačka dnevnog reda, koja se odnosi na platne kartice.
I, ne želim ni jednoj ambasadi da izlazim u susret i da pomažem u smislu da rukovodi radom sednice Narodne skupštine.
Zahvaljujem što ne želite da se u danu za glasanje Narodna skupština izjašnjava o povredi Poslovnika.
(Vjerica Radeta: Povreda Poslovnika.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27. stav 2.

Nama ne smeta rasprava između ove i ove strane, kao što nam generalno ne smeta rasprava u Narodnoj skupštini. Naprotiv, mislimo da rasprave treba da bude, da treba da dobijemo više vremena da zaista istinski možemo da raspravljamo o svim amandmanima i to je ono za šta se zalažemo od početka i da bi se to desilo, mora da se menja ovaj privremeni Poslovnik.

Ali, ovde je nešto drugo problem. Vi nemate očigledno međusobnu komunikaciju, vi iz vlasti. Ako vam jedan narodni poslanik zamera, kaže – kršite Poslovnik zato što dozvoljavate Gordani Čomić da govori o amandmanu kad mu vreme nije, drugi kaže – molim vas, učinite joj, pustite je da govori. Dakle, ne može tu nikom ništa da se čini, nego se govori po Poslovniku, radi po Poslovniku ili se ne radi po Poslovniku.

Moje pitanje je, ako ste malopre upozoreni od strane predsednika parlamenta da ne treba da dozvolite gospođi Čomić da govori o amandmanu koji nije na dnevnom redu, da ne biste izazivali guvernera da krši Poslovnik da odgovara na ta pitanja koja nisu na dnevnom redu, za razliku od uticaja ovog zakona na zdravstvo, školstvo, sudove itd, onda ne razumem, i još vam je rekla gospođa Gojković da ako se ne budete ponašali u skladu sa Poslovnikom, da će tražiti da se izjasni Skupština o onoj vašoj prethodnoj povredi. Ako ne dozvoljavate gospođi Čomić da govori o tom nekom budućem amandmanu, onda ne možete dozvoliti ni guverneru da odgovara na pitanje vezano za taj neki budući amandman. Dakle, molim vas da budete principijelni. Ako pitate nas, dozvolićete nam svima da pričamo o svim amandmanima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, mislim da nisam prekršio Poslovnik. Ja od svih učesnika u raspravi insistiram da govore o tački dnevnog reda koja se u tom trenutku raspravlja. Pokušavam sa kolegama poslanicima da napravim komunikaciju u tom smislu. Neki put uspe, neki put ne uspe.
Nastavljamo dalje.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne želim da se Skupština izjašnjava, samo vas molim da ponašanje, kada je u pitanju primena Poslovnika, bude apsolutno isto za sve narodne poslanike. Juče ste pokazali da nije tako. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu.
Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem i zahvaljujem i guvernerki na odgovorima. Vreme će pokazati da je na zajedničku korist. I zahvaljujem predsedavajućem na razumevanju da je ova rasprava taman u skladu sa svim amandmanima koji se podnose na član 4. dodavanjem stava 3. gde se traži da se dodatno i sa posebnim osvrtom prihvati amandman koji bi video kako ugovaranje na daljinu deluje na sudstvo, zdravstvo, državnu upravu, lokalnu samoupravu itd. No, očigledno, osim što je svaki čovek stil, ono što je dozvoljeno nekima, nije dozvoljeno nama svima da imamo posebne osvrte na sadržaje amandmana.

Što se tiče ostalih opaski sa malo omalovažavanja po osnovu roda i pola i što se tiče američkog ambasadora, pomešali ste me sa predsednikom Srbije. Ali, razumem zašto. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč?
Kolega Mitroviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine Arsiću, gospođo Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. U članu 4. Predloga zakona dodaje stav 3, a cilj je da se amandmanom dodatno definiše realizacija ugovora na daljinu.

Ugovaranjem na daljinu korisnicima finansijskih usluga omogućava se pristup najširem asortimanu finansijskih usluga koje postoje na domaćem finansijskom tržištu, bez obzira na mesto njihovog prebivališta, tj. boravišta, što bez sumnje utiče i na uvećanje slobode izbora korisnika, s obzirom da sada ne mogu svi korisnici pregovarati i sklapati ugovore sa pružaocima finansijskih usluga nezavisno od mesta gde se nalaze poslovne prostorije tih pružalaca.

Istovremeno se korisnicima pruža mogućnost da značajno snize svoje troškove i utrošak vremena time što će koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom prikupljanja više ponuda od različitih pružalaca finansijskih usluga kada se opredeljuju za određeni finansijski proizvod.

U članu 4. uređena je primena zakona u slučaju ugovora na daljinu čiji su predmet sukcesivne ili srodne usluge. Ako je zaključen okvirni ugovor na daljinu na osnovu kojeg se pružalac usluge obavezuje da korisniku sukcesivno pruža određenu finansijsku usluga ili da mu pruža više odvojenih i istorodnih usluga tokom određenog perioda, odredbe zakona primenjuju se samo na taj ugovor na daljinu, tj. ugovor koji je prethodio pružanju tih usluga.

Pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Izvolite, kolega Pantoviću.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Republike Srbije koju je predvodio gospodin Vučić, a danas Ana Brnabić i NBS, Srbija je uspela da zabeleži odlične rezultate na svim poljima, a posebno u pogledu infrastrukture.

Srbija je tako uspela da postane najveće gradilište u ovom delu Evrope, gradeći moderne autoputeve, tunele, obnavljajući železničku infrastrukturu. Ova ekonomska stabilnost dovela je do toga da danas građani svih delova naše zemlje, dobijajući ovako moderne i bezbedne puteve, imaju priliku da u te krajeve im dođu strani investitori, domaći i da se otvaraju nova radna mesta.

Takođe, Srbija danas ima snage da misli i o Srbima u okruženju, tako da se radi na putnim pravcima ka Republici Srpskoj, a nedavno nakon sastanka predsednika Vučića i predsednika Dodika, Srbija je odlučila da pomogne Republici Srpskoj sa pet miliona evra pomagajući lokalne samouprave i sa 500.000 evra za obnovu pravoslavnih hramova u Federaciji BiH.

Ovo je jedan od najboljih pokazatelja odgovornog ponašanja ove vlasti ka svom narodu.

Na kraju, želim da gospođi Tabaković i Vladi uputim podršku da nastave sa ovakvom politikom i na taj način da pomognu našim građanima, a i Srbima u okruženju. Zahvaljujem.