Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, trka na 100 metara.
Po Poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 106. stav 1, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Smatram da ste prekršili Poslovnik i ovaj član zato što ste dozvolili poslanici Gordani Čomić da nas navede na razgovor o amandmanu na član 9. Zakona o platnim karticama koji je podnela određena grupa poslanika Demokratske stranke i prestali smo da vodimo diskusiju o amandmanima na zakon koji sada raspravljamo, a to je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Vi ste to morali da prekinete i da dozvolite poslanicima koji su došli na red da obrazlažu svoje amandmane.

Zašto bi amandmani na član 9. zakona o platnim karticama dobili prioritet? Meni, uz sve moje obrazovanje i praćenje dnevnog reda ove sednice, uopšte nije jasno zašto je to sada pitanje svih pitanja u ovom momentu, da bi vi kao predsedavajući dozvolili poslanici da govori o čemu god ona hoće? NJena poslanička grupa ima nešto preostalog vremena, na njima je da iskoriste, da isplaniraju, da sedi do posle podne, sačeka i obrazlaže amandman o članu 9. Ovako je dovela u neprijatnu situaciju i guvernerku da odgovori na to, jer bi ispalo da ona neće da odgovori, kao da se u članu 9. nalazi bog zna šta. Ne nalazi se ništa, ravnopravni status imaju sve platne kartice, pa i domaća, a zašto da ne, sa određenim privilegijama koje svakako donosi, jer je domaća kartica.

I molim vas da ne dozvoljavate da mi sada pričamo o čemu god hoćemo i zakonu koji nam padne na pamet, nego redom po amandmanima, a svako neka vreme koje mu je pripalo po rezultatima izbora iskoristi kako god želi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Gojković, ja sam pokušavao koleginicu Čomić nekoliko puta da upozorim, ali nisam bio uspešan u tome.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjašnjava o povredi Poslovnika?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pokušavajte i dalje da vodite sednicu, a ako vam pokušaj uspe, neću tražiti da se glasa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Jančiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani narodni poslanici, poštovana gospođo Tabaković, rezultati rada koje su postigle vlade Republike Srbije u periodu od 2012. godine do danas, na čelu sa gospodinom predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Narodne banke Srbije na polju ekonomije, ocenjeni su od svih relevantnih međunarodnih finansijskih institucija kao izuzetni, sa veoma visokom ocenom.

Postignuti rezultati stvorili su sve preduslove i obezbedili sigurnost za dolazak stranih investitora, čime su obezbeđena nova radna mesta za nekoliko desetina hiljada naših građana koji su u vreme prethodnog režima bukvalno oterani na ulicu, a oterano ih je i bez posla ostalo više od 400 hiljada radnika.

Stopa nezaposlenosti dvostruko je smanjena u istom ovom periodu i na istorijskom je minimumu.

Sve ovo doprinelo je da Srbija krene putem sveukupnog razvoja, ali i da uspešno razvija i unapređuje rad lokalnih samouprava. Lokalne samouprave su punih 16 godina u Vojvodini sistematski i sistemski urušavane i pljačkane.

Za neverovati je podatak da se u opštini Novi Kneževac za investicije iz budžeta izdvajalo od 8,6 do 12,4%, dok se za nabavku sumnjivih dobara i usluga trošilo 28 do 42%. Trebalo bi da je obrnuto, što danas kada opštinom rukovode ljudi iz SNS na čelu sa dr Radovanom Uverićem i jeste tako.

Danas je i u Srbiji sve drugačije. Srbija je na dobrom putu da bude visoko razvijena zemlja, zemlja u kojoj će se mirno i bolje živeti, što i jeste primarni cilj SNS i predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića.

Na kraju, gospođo Tabaković, dozvolite mi da vam čestitam na postignutim rezultatima i da vam poželim da oni u godinama koje dolaze budu još bolji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Parezanoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Elektronsko poslovanje nije samo budućnost, elektronsko poslovanje je i sadašnjost i što pre tu činjenicu prihvatimo, to ćemo živeti u efiksnijem i produktivnijem okruženju.

Elektronsko poslovanje nosi niz prednosti, smanjenje troškova poslovanja, pristupnost informacijama, smanjeno vreme za prenos informacija, tačnost informacija, smanjeno vreme izlaska na tržište, podstiče udruživanje ili tzv. elektronsko partnerstvo, povećanje kvaliteta i agilnosti i niz drugih prednosti.

Elektronska trgovina je važna deo elektronskog poslovanja i ona se naravno odnosi na prenos kapitala, marketing, prenos dobara i usluga i upravo u tom delu postoji i ekspanzija elektronskog poslovanja, dakle, u maloprodaji, izdavaštvu, u finansijskim uslugama. Mislim da ovaj zakon donosi niz prednosti koji će da pospešuje elektronsku trgovinu i elektronsko poslovanje. Tu bih na prvom mestu

istakao pravni okvir koji garantuje sigurnost korisnika i jača poverenje, jer bez tog poverenja nema napretka u elektronskom poslovanju.

Takođe, imamo problema u praksi koji se tiče kvalifikovanog elektronskog potpisa koji realno nema veliki broj korisnika. Tako da je sada moguće i da do određenog iznosa ugovaranja na daljinu bez ovog potpisa. Ovaj zakon motiviše i pružaoce usluga da svoje finansijske usluge nude u većoj meri, a samim tim da i korisnici usluga imaju veću dostupnost finansijskih usluga i da imaju veći izbor pružaoca usluga i da iz tog izbora mogu da za sebe izaberu najpovoljniju i najbolju uslugu. To su samo neki od razloga zbog kojih mislim da ovaj zakon je dobar, da pospešuje elektronsko poslovanje i u danu za glasanje podržaću ovaj zakon. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Obrazloženje koje smo čuli o amandmanu podnetom na stav 3. člana 4. a odnosi se na elektronsko poslovanje i sa posebnim osvrtom na razvoj e- uprave koji je naravno neminovan, ponukalo me je da ponovim da dodajem poseban osvrt na korišćenje buduće platne kartice „Dina“. Nismo se razumeli, moja molba vama bila je ne zbog mene i ne sada, nego svima, da razjasnimo…(Isključen mikrofon.)