Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Čomić, ja moram da vas prekinem.
Bez obzira što ja uvažavam vas i kao koleginicu i kao potpredsednika Narodne skupštine, jednostavno, moraćete da sačekate da vaši amandmani na Zakon o platnim karticama dođu na red.
Kada budu došli na red, javljajte se po vašim amandmanima, pričajte i iskoristite svoje pravo koje vam daje Poslovnik.
Inače, ako bih sada vas pustio, oštetio bih sve druge kolege poslanike zato što vi žurite da što pre završite.
Da li me razumete?
Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Uopšte se ne radi o članu koji ste citirali, nego se radi o e-upravi i o tome da jedan vid elektronskog plaćanja se odvija što mobilnim telefonom, što platnim karticama ili potpisom. Dakle, ja govorim, uz puno poštovanje amandmana koje je kolega podneo, jer on traži dopunu člana s posebnim osvrtom na razvoj elektronske uprave, što ja mislim da je dobro.
Da li je primer takav da vam smeta što ja mislim da je dobro da se objasni buduća nabavka „Dina“ kartica, da nije do Narodne banke, nego do banaka, to je na vama da procenite. Ja mislim da je dobro ljudima dati informacije pre nego što se naprave afere. Ne radi se o članu zakona koji nikad neće doći na raspravu. Radi se o mojoj… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Čomić, očigledno da se vama ne sedite Skupštini, pa žurite da što pre to ispričate čim se ne pridržavate tačke dnevnog reda i to je očigledno.
Izvolite, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Ako je govoriti o elektronskoj upravi i o razvoju elektronske komunikacije van dnevnog reda, onda je kolega prvi počeo. On je govorio vrlo razložno i pametno i temeljito o tome kako ovaj zakon treba da pomogne razvoj elektronske komunikacije i razvoj e-uprave i elektronski potpis i sve ono što nam nedostaje u praksi.
Sad možda ja tu ne govorim tako lepo i pametno kao on, ali govorim kako umem, tako da cenim da vi ne smete kolegi Parezanoviću da kažete da je mimo dnevnog reda, pa onda tu vičete na mene, ali nema potrebe. Ja stvarno govorim ovo iz najboljih namera i iz želje da se otklone nepotrebne spekulacije i o ovom zakonu i onom koji nikad neće doći da raspravljamo u pojedinostima. Hvala vam, predsedavajući.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Neću sada da ulazim u diskusiju kolege Parezanovića, ali ja znam da kolega Parezanović, za razliku od vas, sedi već dva ili tri dana, strpljivo čeka da njegovi amandmani dođu na red da iskoristi svoje pravo kao narodni poslanik.
Po amandmanu, narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ja ne znam zašto vama smeta i ovo malo učešća. Niti sam šta rekla loše, niti čak ni kritički. Dakle, dobro je da se u okviru amandmana na Zakon o ugovorima na daljinu razgovara o elektronskoj upravi, da se razgovara o elektronskom potpisu, da se razgovara o podsticajima koje i ova Skupština, koje i Vlada, a pogotovo Narodna banka, o tome ne treba ni govoriti, treba da učine da bi to postalo više svakodnevnica u Srbiji, nego što je sada, pogotovo što je ovde nas dovoljno koji znamo da su se pre osam ili 10 godina većinom smejali kada smo spominjali potrebu digitalizacije informacionih tehnologija ministarstvo za to i sl.
Dakle, ovo je podrška, uz jednu jedinu ilustraciju o nabavci „Dina“ kartice za tri miliona štediša. Samo vam to govorim, ništa više, a to da li ćete prebrojavati poslanike, da li smatramo da treba da se broje, znate šta, to sve piše u Poslovniku i bilo bi dobro da se uzdržimo od toga da, zloupotrebom Poslovnika, jedni druge omalovažavamo. Ja neću nikad, a vama je na volju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima guverner gospođa Tabaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Prosto, ne bih da gubimo vreme. Na način kako se pravi plastika za dinu, pravi se za „Visa“ za „Master“ i za bilo koju karticu. Na isti način se one pesonalizuju, procesiraju. Šest procesorskih kuća, niko nikog ne može da uslovljava, nikom se posao ne namešta.
Da li tražite od mene da kažem da li će to SNS da pravi plastiku za karticu „Dina“, a ne za „Visa“ ili „Master“?
(Gordana Čomić: Bože sačuvaj.)
Molim vas da uozbiljimo stvar. Niti je bilo fer sa karticama, niti može da bude, niti će biti. „Dina“, kao i „Master“ i „Visa“, ima pravo da bude kartica u novčaniku svakog građanina. Prednost „Dina“ je jer je domaća, jer NBS vrši procesiranje, sravnjenje konačno i garantuje sigurnost tog platnog sistema i uopšte ne uslovljava da „Dina“ to bude kao prva kartica izbora. Neka budu „Visa“ i „Master“, iako su skuplje, ali neka se licenciraju u zemlji.
Izvinite, a da li bi neka banka ovde mogla da posluje bez licence, a da druge budu licencirane i da budu pod nadzorom? Što bi to bilo ko obezbedio „Master“ ili „Visa“? Da li žele da budu oni koji procesiraju domaći platni promet za kartične transakcije? Pa, moraju da podlegnu propisima države Srbije.
Nije harmonizacija normalizacija stanja. Harmonizacija je potpuna, ne narušavanje konkurencije, apsolutno ravnopravan tretman. Sve imate u amandmanima. One koje zanimaju detalji dajte da ovo javno pročitaju, da ne gubimo vreme i da ja ne kršim Poslovnik.
(Aleksandar Martinović: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine Arsiću, član 27.

Molim vas da ne prekidate gospođu Čomić, a evo i zašto. To što gospođa Čomić govori, ona govori zato što je ambasador i to građani Srbije treba da znaju.

Ambasador SAD je protiv toga da Srbija ima domaću platnu karticu koja se zove „Dina“ i da u Srbiji mogu da postoje samo dve platne kartice, „Master“ i „Visa“ i to gospođa Tabaković vrlo dobro zna kakve je pritiske trpela i DS danas ima obavezu da danas pričaju o tome protiv domaćih platnih kartica, a u korist stranih platnih kartica.

Da li su oni za to dobili neki novac ili im je nešto obećano, neka pomoć da obnove te ostatke DS, ja ne znam, ali dopustite ljudima da odrade posao koji im je naređen da moraju da odrade u petak, 8. juna, jer je danas poslednji dan u raspravi po amandmanima i to građani Srbije i vi, dragi narodni poslanici, treba da znate. Demokratska stranka ovo mora da priča zato što je stigao nalog iz jedne strane ambasade da ne može Srbija da ima svoju domaću platnu karticu, nego da u Srbiji moraju da postoje samo „Master“ i „Visa“ platna kartica.

Može gospođa Čomić podsmešljivo da govori o amandmanima i Marka Parezanovića, i o mom, i o Orlićevom i o bilo čijem drugom amandmanu, ali oni, ljudi, moraju da odrade posao.

Znate, Amerikanci su pragmatični i praktični ljudi. Oni nemaju mnogo vremena za filozofiranje i za ulaženje u neke teorijske rasprave. Dobio si nalog, moraš da pričaš protiv srpske platne kartice. Moraju da postoje samo dve, „Master“ i „Visa“ i u tome je stvar.

Prema tome, ja vas molim, gospodine Arsiću, budite džentlmen, gospođa Čomić je ipak dama. Mora žena da odradi posao koji joj je naređen. Pustite je neka odradi, ali neka građani Srbije znaju da je to posao koji nije u interesu srpske privrede i srpskih građana nego stranih kompanija i stranih banaka.

Ne tražim da se glasa o ukazanoj povredi Poslovnika.