Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kad bude bio taj zakon u raspravi…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovo je taj zakon, pošto su amandmani s posebnim osvrtom.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Amandmani s posebnim osvrtom. To nisam još čuo, ne postoji poslovnička odredba o tome, ali evo koristite vreme.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Vidite da samo malo treba kada ljudi stvarno žele da imaju dijalog, a ne razmenu pismenih sastava „Jesen u mojoj ulici“.
Dakle, bilo bi dobro da guvernerka u bilo kom trenutku kaže sve o protokolima i proceduri i podzakonskim aktima koji se tiču Dina kartica, jer sve drugo će biti uobičajena srpska posla da se demantuje nešto što je neko izmislio pa da onda imate samo lažne vesti, a ne prave vesti o tome na koji način će Dina kartice doći u ruke svih građana u zemlji.
Amandmani koje slušamo i u koje je očigledno poslanička grupa uložila puno truda i vremena da objasni, koji se odnose na poboljšanje zakona s posebnim osvrtom na vladavinu prava, na državnu upravu, na lokalnu samoupravu, na status manjina, na status, šta god je poslanik već procenio, da trenutno zakon koji je u pretresu, koji podrazumeva veću sigurnost informacionu za sve ugovore na daljinu, kako će se reflektovani na Kosovo ili na zdravstvo, dakle, mislim da je legitimno da u tako širokom zahvatu narodni poslanici podnose amandmane, ali bih volela i od predstavnice i predlagača zakona obrazloženje zašto su svi odbačeni.
Znam da moraju biti odbačeni zato što, jednom uvedeni i prihvaćeni u zakon, jednostavno ne uklapaju se u ono što je sledom svih članova predloženog zakona ideja o ulaganjima na daljinu, ali bilo bi dobro da kao i u slučaju kada vrlo stručno i posvećeno odgovarate na, recimo, uslovno govoreći, neprijatna pitanja, da isto tako posvećeno objasnimo i kolegama čiji su amandmani odbačeni zašto se odbacuju, jer je to vaše pravo, kao što je pravo narodnih poslanika da amandmane podnose. Ne znam da vidim kako će se npr. amandman koji se podnosi na član 3. ili 4. sa stavom 3. svejedno, o ulaganjima na daljinu, kako će se reflektovani na razvoj sa posebnim osvrtom na zdravstvo, ali razumem potrebu da se na taj način sa javnošću podele uspesi, rezultati i sve ono što je super i dobro.
Ono što bih molila, i ovo je lična opaska guvernerki, da pokušamo jako da pazimo da ovde upotrebljavamo rečenicu da je SNS preuzela odgovornost za Narodnu banku Srbije, jer vi i ja znamo da to nije tačno i da ne može da stranka preuzme odgovornost za Narodnu banku Srbije, kao što bi bilo dobro, ne kažem ja da ste to vi kazali, ali to se ponavlja u raspravi, ne zato što ja ne znam kako stvari stoje u realnosti, nego zato što to nije dobro da se u Skupštini kaže da je SNS preuzela odgovornost za kontrolu Narodne banke, kao što SNS nije preuzela kontrolu za Zaštitnika građana ili nije preuzela kontrolu za revizorsku kancelariju. Kako god bilo u realnosti, elementarni stav jezički i u raspravi je da poštujemo ono što piše da je vladavina prava bilo bi dobro da poštujemo i uzdržavanjem od takvih iskaza.
Zahvalnost potpredsedniku Arsiću i s nadom da će sada ili u bilo kom trenutku kada guvernerka proceni da treba da objasnite, zbog toga što mislim da je to dobar način da se predupredi čitava lavina raznih priča o tome ko štampa, zašto štampa i šta se dešava sa Dina karticama? Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima guverner gospođa Tabaković.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Iako nije na dnevnom redu rasprava o amandmanima na taj zakon, ja ću iz poštovanja vremena svih nas da odgovorim na to pitanja i odgovoriću na pitanja koja su u mojoj nadležnosti.
Narodna banka Srbije je deo države Srbije, odgovorna parlamentu, internoj reviziji, eksternom revizoru, Državnoj revizorskoj instituciji, svim organima propisanim Ustavom, a ovaj parlament ima ovde većinu koju tvori SNS. Toga nema razloga niko da se stidi ni da opovrgava, a u neko ranije vreme svi smo ovde govorili o tome kakav je uticaj parlamenta i snaga parlamenta na opštedruštveni život i na tokove i procese koji se dešavaju.
Da, Narodna banka, kao i svaka centralna banka ima nezavisnost u smislu odlučivanja o merama i instrumentima kojima će sprovoditi ekonomsku politiku Vlade. NJeni ciljevi jesu niska i stabilna inflacija i finansijska stabilnost, ali ne ugrožavajući ta dva cilja. Sprovodi ekonomsku politiku Vlade i pomaže Vladi u tome i u tom smislu jedinstvo izvršne vlasti ove Skupštine koja izglasava zakone, pa i Narodne banke Srbije koja u okviru svojih nadležnosti funkcioniše nije stvar koje bi trebao bilo ko da se stidi, prećutkuje ili da nam se zamera, a meni posebno.
Zašto je priča o famoznom članu 9. i o smanjivanju međubankarskih naknada pretvorena u priču o Dini? Ko ne zna, Dina je domaća platna kartica. Treba da se pravdamo što normalizujemo stanje. Zašto Udruženje banaka Srbije, u kojem je preko 75% učesnika banaka koje nazivamo domaćim, ali imaju strane vlasnike, saglasno sa ovim zakonom? Ja ću, ako kažete vreme prekinuti, pa ću se javiti ponovo i nastaviću sa obrazloženjem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo guverner.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč?
Koleginice Davidovac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, amandman na član 4. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu sam podnela kako bi se dodatno definisala realizacija ugovora na daljinu.

U proteklih šest godina u toku mandata guvernerke Tabaković konstantno se radilo na unapređenju regulatornog okvira kojim je omogućeno bankama da posluju u skladu sa najboljom međunarodnom praksom i standardima, što je za rezultat imalo očuvanje i dalje jačanje finansijske stabilnosti. Usvojen je set propisa kojima se u domaći regulatorni okvir implementiraju Bazel III standardi i postignut je značajan stepen usklađenosti domaćih propisa sa relevantnim propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora, povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima. Očuvana je i dodatno ojačana otpornost bankarskog sistema na potencijalne šokove, o čemu svedoče dugoročno stabilni i sigurni nivoi pokazatelja adekvatnosti i likvidnosti.

Visoku kapitalizovanost bankarskog sektora Srbije potvrđuje pokazatelj adekvatnosti kapitala od 22,7% na kraju marta 2018. godine, što značajno prevazilazi minimalno propisanu vrednost od 8%. Naš bankarski sektor, i pored brojnih izazova kojima je bio izložen, od grčke krize do Bregzita, ostao je stabilan i otporan na poremećaje između narodnog i domaćeg okruženja.

Narodna banka Srbije je u ovom periodu uvela pet novih valuta na kursnu listu – rusku rublju, kineski juan, tursku liru, bugarski lev i rumunski lej, što je omogućilo obavljanje transakcija u ovim valutama na domaćem deviznom tržištu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima guverner gospođa Tabaković.
...
Srpska napredna stranka

Jorgovanka Tabaković

Evo, iskoristiću dva minuta da pokušam da objasnim ono što smo vam kao poslanicima dostavili na strani 14, o sistemskom značaju plaćanja platnim karticama, jer 57% svih plaćanja je platnim karticama. Taj sistemski značaj platnih kartica znači da Narodna banka Srbije mora da obezbedi svakom građaninu koji je ima dostupnost svom platnom računu karticom nad kojom Narodna banka Srbije ima nadzor u sistemu Republike Srbije, u svom RTGS-u, to je Dina.
Niti se zabranjuje izdavanje „Vize“, niti se ograničava izdavanje „Masterkarda“, niti bilo koje druge, ali je domaća platna kartica obavezna, da bi u slučaju eventualnih nemogućnosti da se procesiraju strane kartice u domaćem sistemu, jer je od njih, od ovih 57%, 97% tih transakcija se u inostranstvu, gde mi nemamo nikakav nadzor kao NBS, ni garanciju građanima Srbije koji ih koriste, obavljaju se u internacionalnim kartičnim šemama i sistemima.
Iako Centralna evropska banka i Centralna banka Belgije nadziru ove dve kartične šeme, u našem susedstvu u Bugarskoj je i pored tog nadzora izdat nalog i primenjuje se odredba da se sve transakcije u domaćoj valuti, znači u levima, moraju procesirati u zemlji u domaćem platnom sistemu. Naš zakon takvog ograničenja nema.
Prva kartica je „Dina“ i obavezna je. Niko ne može da kaže da vam kaže da je prva „Viza“ ili „Dina“. Može da bude, nek se procesiraju kao platni sistem i imaće isti tretman.