Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr Svetlana Nikolić Pavlović.
Izvolite, koleginice Pavlović.
...
Srpska napredna stranka

Svetlana Nikolić Pavlović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana guvernerko Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, među najznačajnijim novinama ovog predloga zakona izdvaja se sledeće: dostavljanje jasnih i relevantnih informacija u preduugovornoj fazi i pri oglašavanju, pri čemu je teret dokazivanja da su dostavljene tražene informacije na finansijskoj instituciji, pravo korisnika da odustane od ugovora u roku od 14 dana, osim ako nije reč o ugovorima na berzi ili ugovora čija se vrednost često ili brzo menja, pravo korisnika da raskine ugovor bez troškova, kao finansijska institucija, kada ona prekrši odredbe ovog zakona, ništavost odredaba ugovora kojim se korisnik odriče prava koja su mu data ovim zakonom.

Da bi se sprečilo agresivno reklamiranje automatskim slanjem elektronske pošte ili na drugi sličan način, kada korisnik to ne želi, predviđeno je da je takav vid komunikacije moguć samo ako je korisnik prethodno izričito pristao na takvu komunikaciju.

Pored toga, prepreka za elektronsko zaključivanje ugovora bio je i zahtev da korisnik ima kvalifikovani elektronski potpis kada se traži pismena forma. Ovim zakonom se taj problem prevazilazi tako što se ovaj potpis traži samo za finansijsku instituciju, dok će korisnik moći da koristi za davanje saglasnosti i postojeće metode za plaćanje preko aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva.

Svi ovi pozitivni predlozi, kao i monetarna i finansijska sigurnost, doprinose daljem razvoju Republike Srbije, stvaraju uslove za dalje ulaganje u zdravstvo, zdravstvene ustanove, kadrove i obezbeđuju viši i kvalitetniji nivo pružanja zdravstvenih usluga. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Izvolite, kolega Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Tabaković, evo, već se završava rasprava i u pojedinostima u vezi ovog predloga zakona. Ono što karakteriše ovu raspravu jeste da je jedan broj narodnih poslanika, sasvim legitimno, izjavio da neće da glasa i da podrži ovaj zakon, što je njihovo legitimno pravo. Ali, ono što me iznenađuje kod poslanika bivšeg režima, to je da su oni o svemu pričali, samo ne o zakonu. Pričali su o inflaciji, pričali su o deviznim rezervama, pričali su o vašoj plati, pričali su o ko zna sve čemu. Neki poslanici, doduše, ne iz bivšeg režima, ali duboko sarađuju sa njima, pričali su čak i o vašoj frizuri, ali niko od njih nije rekao ni jednu jedinu reč o zakonu.

Da ima i najmanju slabu tačku, da zakon ne valja u jednom jedinu zarezu, oni bi to pronašli i kritikovali. Sva ova diskusija samo potvrđuje da je NBS kao predlagač vodila računa o korisnicima finansijskih usluga prilikom pisanja ovog zakona, kao i prilikom svih izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga od 2012. godine na ovamo.

Tako da, mi u SNS nemamo nikakvu dilemu. Zakon je odličan i podržaćemo ga u danu za glasanje.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Naravno da ovaj amandman, koji je trenutno na dnevnom redu, ne treba da se usvoji ili, s obzirom da je podneto od strane skupštinske većine, bi trebalo da je guverner usvojila sve one amandmane koji su do sada prošli i koji su podneti, pa da vidimo na šta bi onda taj predlog zakona sa tim amandmanima kao zakon ličio.

Dakle, poslanici, kažu kolege iz vladajuće koalicije, nisu rekli nijednu negativnu reč konkretno o predlogu zakona, ali ni poslanici vlasti nisu rekli ni jedno pozitivno slovo o predlogu zakona, uopšteno da, ali niko ni u jednom članu nije rekao šta je to, koja je to dobrobit itd.

Juče je ovde bilo reči i o raznim sada aktuelnim situacijama, između ostalog štrajk tih naših građana koji imaju tu zaista tešku situaciju, jer su uzeli kredite u švajcarskim francima, i to jeste veliki problem, ali mi srpski radikali nikada nismo koristili nečiju nesreću, ni bilo kakve štrajkove, da bi se mi tu stavili kao neko ko će izlaskom na ulicu navodno samo tim ljudima pomoći.

Mi se brinemo istinski i očekivali smo od guvernera Narodne banke, s obzirom da je ona, kako sama kaže, otprilike najbolji guverner na svetu i bližoj okolini, da ona nađe rešenje za taj problem, jer zaista je strašno da jedino u Srbiji taj problem nije rešen.

Zašto to danas govorim? Zato što neće biti rešen problem na način kako je to juče obećano, a pogotovo je mnogo zabrinjavajuće da sudovi juče kažu da bi zaustavili štrajk rešiće oni sve predmete do decembra ili kad su rekli. Zašto to nisu do sada uradili? Kakva je to komunikacija sudova sa izvršnom vlašću? Da li je moguće da sudovi rade određene predmete zato što neko štrajkuje protiv Vlade i guvernera, pa onda iz Vlade dobiju nalog izađite i recite vi ćete to kroz sudske predmete da rešite? Vrlo opasno rešenje, vrlo opasno i ne znam zašto, ne znam čime se hvalite kad o tome govorite, ali nažalost neka znaju ti građani koji su juče štrajkovali da im to neće biti ni na taj način rešeno.

Videli ste danas i od juče je ta vest da postoji predlog albanskog nacionalnog saveta da srpska deca u Preševu, odnosno da sva deca u Preševu u udžbenicima imaju da uče autobiografiju Hilari Klinton. Mi sad ovde u parlamentu imamo ozbiljan problem zato što je na čelu Saveta za nacionalne manjine Meho Omerović, koji je već široko poznat po tome što je krao na aerodromu u Frankfurtu i mi sad nismo u situaciji da se sazove taj odbor i da se o tom problemu ozbiljno porazgovara. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom se još jednom ukazuje na važnost realizacije ugovora na daljinu.

Da bi se ugovor realizovao na adekvatan način, svi činioci u sistemu treba da budu stručni, da odgovorno rade, da marljivo rade i ovo treba da bude slika svakog sistema. Na takav način se pristupa rešavanju problema i odgovora na poverenje građana Republike Srbije koji su ukazali SNS, što svojim rezultatima rada apsolutno govore na prvom mestu predsednik Republike Srbije, Vlade Republike Srbije i svakako NBS. U njihovom delovanju sprovodeći politiku na jasno definisan način, sa jasno definisanim ciljem i delujući kao koordinisana celina, govore rezultati koji opisuju rast, razvoj i beleženje Republike Srbije na bolju poziciju na svetski priznatim listama.

Kada se ukazuje na važnost realizacije ugovora na daljinu, želim dodatno da ukažem na to, bez obzira da li je predmet ugovaranja pružanje sukcesivnih ili istorodnih usluga, što je definisano članom 4. Predloga zakona, svakako je za njihovu realizaciju neophodna dobra infrastruktura. Obzirom na to da je osnova za sve navedeno korišćenje savremenih tehnologija i primena informaciono-komunikacionih tehnologija, dolazimo do toga da se u ovakvom obliku poslovanja prepoznaje značaj poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja i mreže, a samim tim stvara se prostor za njihovo dalje unapređenje. Svakako, ovakav vid poslovanja će doprineti razvoju ovih vidova saobraćaja. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo sa radom, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim učenike, nosioce diplome Vuk Karadžić, Osnovne škole „Risto Proroković“ iz Nevesinja koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko, razlog podnošenja mog amandmana na 4. član jeste potreba da se kroz realizaciju ugovora na daljinu obezbedi sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na državnu upravu.

Od dolaska SNS na vlast i guvernera Jorgovanke Tabaković na čelo NBS započinje period uvođenja reda u finansije Republike Srbije i učvršćivanje monetarne politike. Osiguran je kurs dinara i povećano je poverenje građana u domaću valutu kao platežno sredstvo i monetu za štednju.

Zakon o ugovaranju na daljinu treba da obezbedi, pored osiguranja ugovora korisnika finansijskih usluga, i pozitivnu klimu za privlačenje stranih investicija i svežeg kapitala u vidu direktnih stranih investicija koje su u 2017. godini, pored projekcije od 1,7 milijardi, uspele da dostignu 2,1 milijardu evra i u ovom obimu su iznosile 5,5% BDP, premašujući na taj način deficit tekućeg računa treću godinu zaredom.

Dodatni razlog je olakšavanje i osiguravanje finansijskih transakcija velikog broja građana Republike Srbije koji su na privremenom radu u inostranstvu i time omogući investiranje dijaspore u privredu Republike Srbije. Sve ove mere koje omogućava ovaj zakon uticaće na veći obim stranih investicija i na kumulativni razvoj privrede Republike Srbije.

U cilju prihvatanja predloženog amandmana, pozivam kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže moj predlog. Hvala.