Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč?
Kolega Krivokapiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi guverneru sa saradnicima, koleginice i kolege, kroz član 4, odnosno st. 1. i 2. definisana je primena zakona u slučaju ugovora na daljinu, čiji su predmet sukcesivne ili istorodne usluge. Mišljenja sam da bi u ovom članu trebalo dodatno definisati i šta se ostvaruje realizacijom ugovora na daljinu i zbog toga sam podneo amandman kojim se dodaje stav 3. koji glasi – realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.

Opšti tehnološki razvoj, sve veći značaj elektronskog poslovanja u savremenom životu doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga zbog čega se ukazala potreba za dodatnim uređivanjem pružanja finansijskih usluga, pre svega njihovog pružanja na daljinu. Ovim zakonom se, pre svega, sveobuhvatno i konkretno uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a istovremeno se obezbeđuje i viši nivo zaštite prava i interesa tih korisnika.

Bitno je naglasiti da se donošenjem ovog zakona ostvaruje visoki stepen zaštite korisnika finansijskih usluga, jačanja finansijskog tržišta u Republici Srbiji. Možemo da očekujemo da će predložena rešenja pozitivno uticati i na korisnike finansijskih usluga i na pružaoce finansijskih usluga. Korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećih pružalaca finansijskih usluga na tržištu, a pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da u pravom okruženju oglašavaju finansijske usluge na daljinu i da na taj način zaključuju ugovore sa korisnicima.

Donošenjem i primenom ovog zakonskog rešenja u praksi imali bi sigurno pozitivne posledice i upravo zbog toga mislim da je neophodno član 4. dopuniti stavom 3, odnosno definisati da se realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč?
Kolega Tarbuk, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Uvažena guvernerko Narodne banke sa saradnicima, poštovani građani Srbije, ovaj set zakona bi trebalo da poveća poverenje potrošača u primenu novih tehnika kao što je elektronska trgovina. Nema razvoja savremene trgovine bez korišćenja sredstava moderne komunikacije. Elektronska trgovina postaje prirodna aktivnost moderne stvarnosti.

Ovim zakonskim predlogom nastavlja se rad na unapređenju korisnika finansijskih usluga. Zbog povećanja obima korisnika koji koriste usluge elektronskog plaćanja neophodno je donošenje ovog zakonskog predloga. Trend digitalizacije društva se brže razvija u finansijskom sektoru i na to ukazuje činjenica da je u 2017. godini broj onih koji su obavljali internet plaćanje dostigao skoro broj od dva miliona korisnika.

Realizacijom ugovora na daljinu korisnici finansijskih usluga osetiće pozitivan uticaj kroz širu dostupnost finansijskih usluga i veći izbor između postojećim pružaoca finansijskih usluga na tržištu, kako bi mogli da odaberu najpovoljniju finansijsku uslugu koja odgovara njihovim potrebama, bez obzira na to koliko je daleka najbliža ekspozitura.

Moje poštovane i uvažene kolege molim da u Danu za glasanje podrže ovaj set zakona, naravno, ako budete imali snage i vremena, i moj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Desanka Repac.
Da li neko želi reč?
Koleginice Repac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Pozdravljam gospođu Tabaković sa njenim saradnicima, drage kolege, realizacijom ugovora na daljinu obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvene zaštite. Ovaj zakon utvrđuje obaveze ugovaranja finansijskih usluga u svim fazama ugovaranja na daljinu, kojima se obezbeđuje adekvatna obaveštenost korisnicima.

U skladu sa zakonom, korisnik ugovaranja dobija relevantne informacije još u predugovornoj fazi, kako bi mogao valjano da proceni finansijsku uslugu. Pružalac je dužan da obezbedi korisnicima o svim pravima koje on ima, naročito pravo ako odustane na ugovor na daljinu. Korisnici usluga zaštićeni su od pružanja i naplaćivanja usluga koje nisu tražili.

Realizacijom ovih ugovora na daljinu obezbeđujemo da savremene tehnologije, kao što su internet, elektronska pošta, pružaju nove mogućnosti pružanja finansijskih usluga, tako da se nameće uvođenje dodatnih pravila za informisanje korisnicima finansijskih ugovora i njihovu zaštitu, to je u skladu sa direktivom 2002/65 EU, donosi poseban zakon.

Realizacijom ovog ugovora mi pružamo građanima poboljšanje životnog standarda. Svaki zakon koji se donose je novina koja poboljšava razvoj Republike Srbije.

Ovi zakoni NBS su savremeni, vrlo moderni, aktuelni, koji će promeniti, osavremeniti, ubrzati mnoge oblasti u sveukupnom razvoju Republike Srbije.

Jednom prilikom neko reče – Srbija je zemlja u kojoj rat nikad ne prestaje, besplatno zdravstvo, lečenje se plaća, a najskuplja reč je zdravlje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Repac.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mihajlo Jokić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč?
Kolega Vujadinović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovane kolege, uvažena guvernerko, član 4. određuje na koje finansijske usluge se odnose ugovori na daljinu i u kom vremenskom periodu. Podneo sam amandman, a on ima intenciju borbe protiv kriminala.

Verovatno znate koje je posledice na naše društvo ostavila ta pojava koja se zove kriminal sve do 2012. godine, a i do 2016. godine. Ne znam da li treba nabrajati sve one afere koje se tiču fondova u AP Vojvodini, izgradnja Kamenice i mnogo drugih stvari koje se tiču, pre svega, vlasti DS. Međutim, taman kada smo se negde kao društvo izborili sa tom pojavom, Srbija se našla u čeljustima jednog mnogo većeg kriminalna, onog međunarodnog. Ne bi to ni mnogo veze imalo sa Srbijom da na čelu tih međunarodnih grupa, čije je hapšenje ovih dana u toku, i istrage koje vode u UN, da u taj ceo proces nisu uključeni lideri srpske opozicije.

Znate da je jednim ugovorom, sličnim kao onom iz člana 4, doniran novac Vuku Jeremiću iz Katarske ambasade u Berlinu. Mi kao narodni poslanici svakako da tražimo odgovore na osnovu čega je taj novac uplaćen i koje su to usluge koje će da Vuk Jeremić i srpska opozicija isporuči prema donatorima.

Da bi prosto služilo kao opomena nekim budućim vremenima i nekim budućim akterima, zbog toga sam smatrao da je potrebno podneti jedan ovakav amandman koji bi imao intenciju borbe protiv kriminala kroz ceo ovaj zakonski predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite, koleginice Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u skladu sa Predlogom zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, korisnik bi kod ugovaranja na daljinu još u predugovornoj fazi trebao da dobije sve relevantne informacije koje su neophodne, kako bi suštinski mogao valjano da proceni finansijsku uslugu koja mu se nudi i kako bi doneo odluku kao dobro obavešteni korisnik. Pored fizičkih lica, ovde, u užem smislu, se smatraju i poljoprivrednici i preduzetnici.

Amandmanom na član 4. dodala sam stav 3. kojim se naglašava značaj ovog zakona za pospešivanje ekonomskog razvoja zemlje. Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača u delu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a koji se tiče finansijskih pogodbi je u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, a preko tržišnih inspektora.

Sve ovo je bitno, jer dobrom organizacijom, rasporedom dužnosti i nadležnosti, sa kojim se domaćinski odnosi i u zajedničkom cilju da se brže razvija zemlja i da privredni razvoj bude još progresivniji i brži.Sve čestitke za svih pet zakona koje je podnela NBS.

Na kraju današnje rasprave mi smo čuli od strane opozicije, zaista, svih ovih prethodnih dana ni jedan konstruktivni predlog, čak je bilo i pohvala, što znači da su zakoni sistematično i stručno pripremljeni. Jednom rečju – odlično.

Zadovoljstvo mi je da su ovakvi zakoni došli u Skupštinu na odlučivanje. Želim vam sreću u daljem radu. Prijatno.