Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Čomić, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja se izvinjavam, objasnite koleginici da ne treba da dobacuje, i da obratimo pažnju na njihov uskočki rad i to bukvalno uskočki rad, koji samo dođu, uskoče, naprave pometnju, pokupe se i odu. Bitno da kamere prikažu da su ovde, a posle toga 99% vremena oni nisu ovde. Definitivno da opozicija ne želi da bude korektivni faktor ove vlasti, zato što ih interesuje samo vlast.
Vi, gospođo guvernerka možete da računate na podršku SNS i naših koalicionih partnera. U danu za glasanje, odnosno kada se bude odredilo kada će da bude glasanje, podržaćemo sve ove zakone koje ste predložili. Hvala. I, prebrojavaćemo vas.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Poštovana guvernerko, ne sasvim vezano za amandmane koji su trenutno u raspravi, ali sa posebnim osvrtom na temu. Volela bih da podelite sa nama informacije koje su vezane za Zakon o platnim karticama i da razvejete razne sumnje koje postoje u javnosti oko načina izrade Dina kartica, koje će biti uskoro, usvajanjem ovog zakona, na snazi. Ne zato što, možda meni manjkaju informacije kakva je procedura, nego zato što je krenula kampanja u javnosti o tome zašto uopšte menjamo zakon i zašto uvodimo dina kartice.

Mislim da bi bilo dobro odmah na početku dati jasnu informaciju na koji način, kakva je procedura, ko raspisuje tender, koliko je transparentno da ne bi posle moralo samo da bude…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Čomić, to je treća tačka dnevnog, pa kada bude došlo na dnevni red, žao mi je.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovo je sa posebnim osvrtom, u vremenu poslaničke grupe.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Moraćete koleginice da sačekate, kao što ostale kolege čekaju.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ne čekaju ostale kolege, to jeste problem. Pošto ovde slušamo apsolutno sve uz vaše vispreno znanje o vođenju sednice, te ja imam poseban osvrt na protokol i procedure i podzakonska akta i oko ovog zakona i oko svih drugih, a u temi sam zbog toga što se amandmani kažu - ulaganje na daljinu…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Čomić, ja sam puno toga kao predsedavajući naučio od vas, ali ovo nisam, tako da vas molim.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Nemate razloga da me molite, zato što je ovo tačno ono što se dešava u sali.