Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 08.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

5. dan rada

08.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažena guvernerko sa saradnicima, podnela sam amandman na član 4. koji se tiče realizacije ugovora na daljinu, sa ciljem smanjenja troškova poslovanja i, naravno, smanjenja siromaštva u Republici Srbiji.

Danas imamo izvanredne makroekonomske parametre i, naravno, već više puta pomenutu nisu stopu inflacije, koja definitivno pogoduje ekonomskom i privrednom razvoju naše zemlje. Želim još jednom zbog građana da napomenem da za vreme vašeg mandata od 2012. do 2018. godine imamo rast strane valute od svega 0,3%. Dakle, danas imamo ozbiljan priliv iz ovih razloga upravo i stranih investicija, oko dve milijarde i 600 hiljada evra, što je više nego u svim drugim zemljama zapadnog Balkana zajedno i imamo otvorenih oko 180 hiljada novih radnih mesta.

Dakle, naše finansijsko poslovanje prati evropske zemlje u korak, koje teže bezgotovinskom plaćanju, odnosno ukidanju novca i upravo se i ovaj zakon velikim delom tiče toga. Dakle, Srbija ide u korak sa modernim tehnologijama, sa digitalizacijom, Srbija postaje bolja, modernija zemlja, a naravno samim tim i razvijenija i bogatija zemlja.

Zbog odlične monetarne politike i ovih zakona koji su pred nama, mi vidimo i vaše napore, zajedno sa Vladom Republike Srbije, u otvaranju novih radnih mesta, u smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, zato još jednom velika podrška i ovim zakonima i vašem daljem radu, jer su veliki izazovi pred vama. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Stojiljković.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, mislim da ekonomiju ove zemlje treba razvijati na poljoprivredi i preradi, ali takođe verujem da poljoprivredu treba modernizovati, da seljake treba udruživati, da oni ne treba samo da budu poljoprivredni proizvođači, već da na određeni način treba da budu i vlasnici skladišnih i drugih kapaciteta. To ova država podržava.

Mislim da može da podrži još više podizanje skladišta, hladnjača itd. da ne bi imali ono što smo imali pre nekoliko dana. Želim da zahvalim svima onima koji su pomogli da prevlada razum i da se ona blokada ukine. Oni, da bi sačekali kupce i cenu, moraju svoje robu da uskladište u odgovarajući prostor. Država je do sada dala i treba da da još više, da oni mogu da utiču na tržište, da biraju kupca i da na takav način postanu bogatiji, da ono što eventualno izgube u poljoprivrednoj proizvodnji, zarade u prerađivačkoj industriji ili uskladištenju, čekajući da svoj proizvod prodaju po povoljnim uslovima.

Ovim dana imam žestoke napade. Dakle, bivši režim, stranka u rasulu, je pokušala da zabrani jednu od grana poljoprivrede i jednu od grana stočarstva. Oni su 2009. godine, gle čuda, uneli u zakon da 2019. godine bude zabranjena proizvodnja krzna, ali nisu zabranili uvoz. NJihova filozofija, bolje uvesti nego proizvesti, za mene ne važi. Kod mene je obrnuto – bolje proizvesti nego uvesti. Bolje da naši farmeri dođu do novca, bolje da naši proizvođači krzna dođu do novca nego da dođu strani. Pri tome onaj poslanik od Vuka šeika potomka, ne kaže se više - bogat kao šeik, kaže se bogat kao Vuk Jeremić. NJegov poslanik je pravio prave akrobacije na Odboru za poljoprivredu, želeći da pokaže da je protiv krzna, a drugi poslanik Vuka Jeremića, Sanda Rašković Ivić, nosi tri bunde do zemlje. Takvo licemerje ja ne mogu da podržim i zato filozofiju njihovu - bolje uvesti nego proizvesti, treba definitivno zameniti sa onom našom – bolje proizvesti nego uvesti. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovana guverneko Narodne banke Srbije sa saradnicima, zakon pruža celovitu zaštitu korisnicima finansijskim usluga na daljinu. Sveobuhvatno su uređena prava korisnika finansijskih usluga, uslovi, način i zaštita tih prava. Zakon doprinosi unapređenju korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija u oblasti finansijskih usluga i jača poverenje korisnika u pružaoce finansijskih usluga na daljinu.

Zakon će doprineti daljem razvoju finansijskog tržišta. Neophodno je da se predložena zakonska rešenja usvoje kako bi se osim stvarne i pravne sigurnosti stvorili i uslovi koji će olakšati život i rad građanima, privredi i ekonomiji. Jednom rečju doprineće sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Mrdaković Todorović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Izvolite koleginice Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvažena gospođo Tabaković, podnela sam amandman na član 4. Zakona o finansijskim uslugama, kako bi se poseban akcenat stavio upravo na ravnomerni regionalni razvoj.

Kada je u pitanju rad Vlade Republike Srbije, ono što je sigurno bilo u prvom planu je digitalizacija, unapređenje korišćenja savremenih tehnologija i umrežavanje i povezivanje baza podataka.

Kako bi se obezbedili preduslovi za lokalni razvoj, bilo je zaista neophodno sprovesti reforme, bilo je neophodno obezbediti efikasnu i bolju državnu upravu i efikasnu administraciju. To je ono što očekuju investitori. Počev od ubrzavanja procesa izdavanja dozvola, ušteda u vremenu, smanjenja troškova i to je ono zaista što nam je bilo neophodno.

Ono što je postigla Vlada Republike Srbije i ono što je nesporno je politička i ekonomska stabilnost i to je ono po čemu nas prepoznaju i što cene kao naš rezultat. Paralelno sa time su stvarani preduslovi u smislu infrastruktura, opremanje industrijskih zona, ali i obezbeđivanje bolje zakonske regulative. Izvesno je da su investitori prepoznali to kao naš rezultat i da je Srbija sada zemlja sa povoljnim ambijentom za ulaganje.

Svaki segment u reformama je zapravo bio korak ka modernijoj Srbiji, ka stvaranju uslova za pokretanje privrede i oporavak ekonomije, za stvaranje uslova da i naši mladi ljudi ostanu u Srbiji i u svojim gradovima i opštinama. To je pokazatelje odgovorne i promišljene i planske politike koju sprovodi SNS i Vlada Republike Srbije i posvećena je razvoju, pokretanju svih naših regiona i okruga.

Kroz ovaj zakon je predviđeno da svi korisnici finansijskih usluga imaju iste uslove i mogu da odaberu za sebe najpovoljniju opciju bez obzira na to koliko je neka ekspozitura udaljena i upravo na to je stavljen akcenat i to jeste šansa za sve i upravo zbog toga sam podnela ovaj amandman koji se odnosi na ravnomerni regionalni razvoj. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice, Turk.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, NBS uložila je velike napore kako bi mere koje su planirane bile realizovane i kako bi postupanje NBS činilo celinu sa politikom koju sprovodi Vlada Republike Srbije u oblasti monetarne stabilnosti i fiskalne konsolidacije. Politika u NBS vodi se na odgovoran način, stabilnost dinara je vrlo važna za funkcionisanje svih segmenata Republike Srbije. Važno je veza između stabilnosti dinara i privede, a naša privreda beleži kontinuiran rast i razvoj. Daje se veća sigurnost domaćim ali i stranim investitorima koji pod odličnim uslovima ulažu u našu zemlju, a mi kao rezultat imamo nove fabrike i nova radna mesta.

Ako samo za 2018. godinu uzmemo u obzir podatke, oni nam govore mnogo. U prvom kvartalu 2018. godine ostvaren je suficit republičkog budžeta u iznosu od 6,5 milijardi dinara. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 266,7 milijardi dinara. U martu mesecu deficit budžeta iznosio je 12 milijardi dinara. Na nivou opšte države u prvom kvartalu zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 3,7 milijardi dinara što je 0,4% BDP i primarni fiskalni suficit u iznosu od 45 milijardi dinara što je 4,3% BDP.

Uzevši sve u obzir, kao i to da su predlozi koji su danas pred nama, da nisu naišli na neke konkretne kritike, verujem da su i ovi predlozi dobri i ja, gospođo Tabaković želim vama da i dalje požrtvovano radite sa svojim timom na održavanju stabilnosti Srbije, a poslanici SNS će podržati vaše predloge u danu za glasanje. Zahvaljujem.