Sedmo vanredno zasedanje , 12.06.2018.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

1. dan rada

12.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro. Hvala.
Neće važiti za sve ta pravila.
On je rekao - ja ne mogu baš da kažem da ste vi povredili Poslovnik, a ne ono što ste vi sad govorili. Potpuno ste izmislili ono što je on rekao. On je dalje nastavio da objašnjava da je poslanica Dijana Vukomanović u svom izlaganju iznela neistinite navode i odmahnuo mi je rukom da ne želi da se izjašnjavamo. Meni je potpuno svejedno, ako je potrebno, mi ćemo se izjašnjavati i o toj povredi Poslovnika.
Smatram da nisam povredila Poslovnik te se i vi izjasnite da li želite da glasamo o povredi? (Da)
Zahvaljujem.
Reč ima Blaža Knežević, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Povređen je član 108. Poslovnika.

Dakle, prethodna govornica je iznosila neistine ovde u vreme njene rasprave, pogotovo što se tiče novca koji je opredeljen za mesne zajednice u opštini Šabac, bivše opštine a sada gradu.

Godine 2000. Demokratska stranka je došla na vlast u Šapcu. Od 2000. godine do 2012. godine, kada su vršili i republičku i lokalnu vlast, ni jednu jedinu investiciju nisu doveli u grad Šabac.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, molim vas, nemojte da sada otvaramo red replika.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jedino je Aleksandar Vučić doveo investiciju u Šabac. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike da ne koriste povredu Poslovnika kao mogućnost da repliciramo jedni drugima.
Odrediću pauzu, jer zaista ne mogu drugačije da uspostavim red.
Neću sada odrediti pauzu, nego kažem da mi je to jedino što ostaje.
Nemojte vikati, molim vas, niste nikome interesantni s tim vikanjem i dobacivanjem.
Samo pokazujete svoju sliku.
Pustite da vodim sednicu i da objasnim poslanicima zašto sam isključila mikrofon.
Nije ništa smešno.
Ne možete da dođete u situaciju da vodite nacionalni parlament, pa vam je onda smešno, a ja ovo smatram odgovornim poslom.
Reč ima Aleksandra Čabraja. Izvolite.

Aleksandra Čabraja

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gosti, poštovani građani Srbije, evo, rizikujući da samu sebe počnem da podsećam na onog Katuna Starijeg, ja moram i ovog puta da pomenem nešto što pominjem praktično svaki put kada se ovde javim za reč. Nažalost, svaki put za to imam mnogo razloga, a mogu da dodam, sa izvesnim zadovoljstvom, da su mi se u tome danas pridružile i mnoge druge kolege poslanici iz raznih poslaničkih grupa, a to je da je način kako se i ova sednica saziva, a i praktično sve sednice, ne znam ni ja više da li da kažem u poslednjih pola godina ili već koliko, neprimeren, neozbiljan i nedostojan za rad jednog parlamenta.

Ovo je opet sednica koja je sazvana danas za sutra, odnosno juče za danas, sa jednim obiljem materijala, potpuno raznorodnog, gde treba danas da govorimo o raznoraznim temama. Dakle, o lokalnoj samoupravi, o matičnim knjigama, o potvrđivanju Protokola evropske povelje, izboru guvernera, nacionalnim manjinama, upotrebi jezika i pisma, izboru predsednika sudova. Sve je to objedinjeno a ja sam danas već i čula neke zahteve da se objasni po čemu je to moguće uopšte objediniti u jednu raspravu? Naravno da odgovor nismo dobili, ali smatram da ovo svakako nije u redu.

Na kraju krajeva, ako ništa drugo, bar bi trebalo da se zapitamo kakav primer ovim Skupština daje građanima Srbije i kako može bilo koja ustanova u državi dobro da funkcioniše, ako to ne može Skupština. Ja znam da mi nemamo, evo, pominje se i to, između ostalog, tako dugu parlamentarnu tranziciju, nažalost, ne potiče naš parlament iz 13. veka kao neki drugi evropski, ali to ne znači da treba neprestano da radimo ovako kako ne treba. I ja ću svaki put ukazati na to.

Što se tiče ovih zakona koji su predloženi za današnju sednicu, teško je, naravno, sve oceniti u jednom izlaganju. Može se slobodno reći da ovde ima zaista i dobrih rešenja, mnogo dobrih rešenja, rešenja koji nisu tako dobra, ali, zapravo da li će ta rešenja zaista biti dobra ili neće, ja zaista molim kolege neke da prestanu da ćaskaju ovako, znam da oni osećaju ovo kao isključivo svoju ličnu kuću, ali to nije razlog da se ovako ponašaju u sred izlaganja o, ja mislim, veoma važnim temama. Molila bih možda i predsedavajuću da reaguje, ukoliko ih vidi i primećuje. Ne, ne primećujete. Dobro, nema problema, ja ću nastaviti.

Dakle, od toga da li su ova rešenja dobra ili loša, mnogo zavisi od toga kako će ona biti primenjena. Mi, čini mi se, dobro znamo da kod nas nije samo uvek problem donošenje zakona, već je vrlo često problem i njegova primena, a sigurno je da bi ta primena zakona bila daleko bolja i jednostavnija kada bi bilo volje da se ova diskusija održi drugačije, da se pročitaju svi amandmani, da se o njima prodiskutuje, da se možda neki usvoji, itd.

Da krenem od Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Moram pre svega da kažem da mnoge skupštine opština u Srbiji funkcionišu slično po uzoru na ovu Skupštinu, da se sazivaju sednice ponekad u kratkom roku sa dostavljanjem obimnog materijala nekoliko dana ili par dana uoči sednice, što je svakako neprimereno.

Što se tiče finansiranja i nedavnih skorijih izmena u načinima finansiranja, bilo je nekih ironičnih komentara da su u nadležnosti opština ostale samo groblje i pijace. Svakako da to nije dobro rešenje, ali to spada u red onih rešenja koja potencijalno vode ka sve većoj centralizaciji i ka sve većoj partokratiji, što mi svakako ne bismo želeli.

Naša poslanička grupa zalaže se za neposredniju primenu demokratije i odnos građana prema svim strukturama vlasti, pa bismo tako želeli svakako pre svega, nešto smo od toga predložili svojim amandmanima, nešto smo od toga čak i nekim predlozima zakona predložili, da se neposredno biraju recimo i gradonačelnici i predsednici opština.

Smatramo pre svega da bi se na taj način podsticali političari da se manje brinu za interes stranačke centrale, a više za interes građana i da bi svakako na taj način lični kvaliteti, o kojima je malopre bilo upravo reči, a vrlo često o tome slušamo ovde…

Evo, kolega Martinović je, recimo, spomenuo da nije problem pripadnost partiji. Pa, nije problem pripadnost partiji, svakako, ali je problem kada se uvek razmišlja partijski i kao partijski vojnik, a ne razmišlja sem, to vrlo često imamo ovde primere svaki dan o tome, kada se razmišlja isključivo na račun partije, a ne razmišlja se mnogo o građanima i ne cene se dovoljno ti lični kvaliteti.

Takođe, ukoliko bi se usvojio ovakav način izbora onda ne bi moglo nikako da nam se desi, da, recimo, čekamo da saznamo ime gradonačelnika tri meseca i da nagađamo o tome ko će biti gradonačelnik, jer ako se, recimo, toliko vladajuća većina diči time kako je njihov predsednik izabran velikom podrškom građana, pa zašto onda ne bismo dozvolili da se na taj način biraju i gradonačelnici i, recimo, predsednici opština. Mi smatramo da bi to bio veliki korak u prilog demokratiji i upravo tome da se cene lični kvaliteti i kvaliteti onoga ko je na određenoj funkciji na vlasti, a ne samo partijska pripadnost, kao što je danas.

Što se tiče pojedinačnih rešenja, nažalost, kako rekoh, nema mnogo vremena da se o tome govori. Ja ću nešto pomenuti pojedinačno. Dakle, postoje rešenja koja se mogu primeniti na dobar ili na loš način. Od toga mnogo zavisi kako će ona rezultate dati.

Recimo u članu 3. ovog zakona, stav 6, gde se kaže da jedinica lokalne samouprave prati proces evropskih integracija itd. to otvara mogućnosti i naravno zloupotrebe i partijska zapošljavanja.

Takođe, tamo gde se kaže da odbornik ima pravo da bude informisan o pitanjima od značaj itd, do ovih informacija se često teško dolazi i često se jako dugo čeka na odgovore na poslanička pitanja, koji su takođe i kada se dobiju često spori i nezadovoljavajući.

Član 20, koji se odnosi na imenovanje predsednika opštine takođe daje velika i široka ovlašćenja predsedniku opštine. Što se tiče člana 35, odnosno kojim se predlaže član 88g. Sporazum o saradnji da jedinica lokalne samouprave ustupa poslove drugoj, obezbeđuje finansiranje itd. tu se takođe mogu javiti zloupotrebe, dakle, popis poslova u članu 39. itd. obezbeđuje ministarstvo.

Dakle, ovo su takođe zakoni, tu mislim i na Zakon o matičnim knjigama, koji ponovo daje široka ovlašćenja ministru. Kako će ih i koji ministar upotrebiti, mislim da to mnogo zavisi i od samog ministra. Neću sada sve navoditi, ali recimo u članu 2. gde ministar određuje kriterijume i gde se stručni ispit polaže po programima koje određuje ministar, gde ministarstvo preuzima podatke iz registra, gde je dakle, takođe reč o osetljivim podacima, gde može doći do raznih zloupotreba itd. gde se matična uništena knjiga obnavlja na osnovu, takođe na način koji odredi ministar itd. Spomenuću još i član 42. gde je rok od 12 meseci za izdavanje nekih potvrda neprimereno dug.

Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, meni je ovde bio interesantan član 15. koji kaže – u članu 46. dodaje se stav 4. koji glasi – ministar nadležan za poslove finansija, mislim da smo tog ministra upravo izabrali ovih dana, bliže će urediti način i sadržinu izveštaja o rashodima za zaposlene u javnoj agenciji itd. Onda, na kraju, član 21. kaže da zakon stupa na snagu osmog dana, kao što je uobičajeno, ali kaže – osim člana 15. koji se primenjuje od dana stupanja na snagu ovog zakona. Baš me interesuje šta je toliko hitno da se ovaj član mora izdvojiti, te da on mora da krene da važi odmah, a ne od 1. januara 2019. godine, kao i čitav zakon.

Što se tiče zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama itd. meni je sada trenutno žao u odnosu na većinu mojih kolega što ovo moram da kažem kao neko ko nije zaposlen ovde u Skupštini, već je zaposlen u privatnoj firmi, ali u svakom slučaju, nimalo ne potcenjujem rad poslanika koji je izuzetno težak i zahtevan i naporan. O tome upravo govori sve ovo što sam rekla na početku, šta se sve traži od nas, za 24 sata šta sve treba da uradimo itd. Dakle, smatram da svakako, ukoliko postoji netrpeljivost u narodu prema, recimo, narodnim poslanicima i nekakvo mišljenje da oni ne rade dobro i dovoljno, svakako to mišljenje ne delim, bar ne za sve poslanike. Ako takvo mišljenje postoji, mislim da je tome najviše kriva vlast, ali smatram da je nemoralno baviti se ovakvim zakonom, a da pre toga nije ukinut zakon i vraćene penzije penzionerima, koji svakako zaslužuju da se njihov problem reši pre ovoga.

Na kraju, samo da dodam da je Jorgovanka Tabaković na svoj prvi mandat stupila tako što je rekla, obećanjem da će svoju platu smanjiti bar za četvrtinu, pa bih želela da je pitam, mada ona trenutno nije tu – da li je to učinila i da li planira ponovo da učini nešto slično? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Miroslav Aleksić.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovani gospodine ministre, poštovani predstavnici ministarstva, danas raspravljamo u objedinjenoj proceduri 14 različitih i zakonskih predloga i drugih odluka i to nije čudno za nas koji sedimo ovde u poslednje dve godine. To su novi metodi rada i nastavak urušavanja svih institucija, počev od najvećeg zakonodavnog tela ove države, a to je Narodna skupština.

Na početku hoću da pohvalim ministre vas i vaše saradnike na posvećenosti i želji da na što bolji način predstavite zakonske predloge koje danas branite ovde u parlamentu i na ovom flajeru koji ste uradili. To do sada niko pre vas nije uradio, pa bi verovatno neke kolege mogle i u ovim okolnostima, kada nemate vremena da raspravljate ni u načelu, ni u pojedinostima o zakonskim predlozima, barem da na ovakav način predstave šta žele da urade sa zakonima, ali verujem da to neće biti praksa u narednom periodu, jer nije ideja transparentnost. Ideja je da što više stvari prođe onako nevidljivo ispod radara, kako se građani ne bi upoznali sa svim pogubnim odlukama koje donosi ova vlast, Vlada, a i Skupština.

Vi ste rekli gospodine ministre da se dugo čekalo da ovi zakoni uđu u proceduru i to je tačno. Čekalo se dugo i mnogo ranije je trebalo ući u izmene ovih zakona, naročito Zakona o lokalnoj samoupravi, ali to nije bio dovoljan razlog da to ne uđe juče za danas. Dakle, mi smo juče dobili saziv kao narodni poslanici da danas raspravljamo o 14 tačaka dnevnog reda.

Sada, ne možete ni očekivati naravno, da oni koji su želeli da se ozbiljnije posvete ovim tačkama dnevnog reda i zakonima, da se ozbiljnije i pripreme, ali nadam se da ćemo uspeti barem osnovne stvari da kažem. Ako ne danas u načelu, onda u raspravi u pojedinostima, kada ćemo moći jedino očigledno da raspravljamo o pojedinostima zakona o lokalnoj samoupravi.

Dakle, ključnu reč i rečenicu ste rekli kada ste rekli da jedinice lokalnih samouprava i državna uprava treba da postanu servis građana Srbije. To je tačno, apsolutno to podržavam i to je nešto na krilima čega je 2012. godine SNS pod vođstvom Aleksandra Vučića i došla na vlast. Sa pričama velikih reformi, da će država postati servis građana, da će se iskoreniti korupcija i razno razne priče koje kada pogledamo posle šest godina, nisam siguran da i oni mogu da pogledaju sebe u ogledalo i da kažu da, uradili smo to, to i to.

Niste uradili zato što je politika danas iznad institucija države i sistema. Sada, kada kaže neko – pa to je bilo i ranije, u redu, neka je bilo. Ako nije dobro, valjda ste vi 2012. godine, koji ste obećavali bolji život, prosperitetniju Srbiju, došli ovde da upravo to popravite, pa da se institucije grade, a ne razgrađuju, da politika ne bude iznad interesa društva, iznad interesa sistema.

Zato gospodine Ružiću, šta god pohvalno rekao danas o vašim zakonskim predlozima, pre svega o ovome vezano za lokalnu samoupravu, jer sam i sam bio predsednik opštine četiri godine i te kako znam sa kojim problemima se suočavaju gradonačelnici i predsednici opština u Srbiji, nisam siguran da ćete uspeti da postignete taj efekat kome težite, a to je da država postane servis građana, zato što jedna lasta ne čini proleće. Dok se ceo sistem ne napravi, dok ne bude želje i volje u ovoj državi da zaista se poštuju i grade institucije, stvara novi sistem vrednosti, da se kompetentni ljudi postavljaju na određena mesta, nema rezultata.

Danas je cilj podređen političkom cilju. Cilj ove današnje vlasti je ideja samo da se pobeđuje na izborima, da se takmiči vlast sama sa sobom, da kaže osvojili smo 45, 50, 46%. Šta su rezultati toga, kako se u Srbiji živi? Teško da će to da ih interesuje sve dotle dok njihov rejting ne bude počeo da pada i dok se ne budu suočavali sa time da građani polako počinju da se osvešćuju i bude iz ove velike hipnoze u koju su ih uveli zahvaljujući režimskim medijima.

Što se tiče ovih zakona, oni o kojima mogu da govorimo jeste svakako ovaj Zakon o lokalnim samoupravama i tu mogu dosta stvari da pohvalim koje se menjaju, neke delimično, neke smatram da su trebale da se promene u ovim izmenama zakona, niste ih obuhvatili. Pokušaću, kada budemo imali raspravu o amandmanima, da vam sugerišem na neke od njih.

Mogu da podržim i to što ste definisali broj funkcionera u skladu sa brojem stanovnika u jednoj lokalnoj zajednici. Mogu da podržim građanske inicijative koje će sada mnogo biti lakše primenjive. Mogu da podržim i to što ste delimično rešili problem mesnih zajednica. Namerno kažem delimično i odnos sa mesnim zajednicama, zato što ja ovde predlažem ko zna koliko puta, već sigurno unazad dve godine, da se Zakon o obaveznosti i finansiranju mesnih zajednica uvrsti u proceduru.

Dakle, ukoliko nemate finansijski nezavisne mesne zajednice, ne možete govoriti ni da imate funkcionalne mesne zajednice. Ovde nije predviđeno niti Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava da mesne zajednice imaju sopstvene prihode sa kojima će sami raspolagati i utvrđivati svoje prioritete. Mi smo svojevremeno deo poreza na imovinu sa određene teritorije lokalne samouprave vraćali mesnim zajednicama da oni sami odlučuju u šta će ulagati.

Oko matičnih knjiga, takođe, mogu da vas tu podržim. Naravno, ne mogu da vas podržim, jer ste ispustili priliku da u ovom zakonu usaglasite Zakon o lokalnoj samoupravi sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i da predsednici opština, gradonačelnici mogu da stipendiraju učenike i studente da pritom ne krše zakon, tako da razmotrite to za budućnost.

Sve to o čemu ja sada govorim i hvalim neće biti dovoljno da se popravi stanje u lokalnim samoupravama i kao što ste vi rekli oni postanu servis građana. Zašto? Zato što u poslednjih šest godina je sprovedeno finansijsko i kadrovsko devastiranje i degradacija jedinica lokalnih samouprave, i objasniću vam kako, i to je ključni problem da biste vi mogli da kažete da imate efikasne lokalne samouprave koje funkcionišu u skladu sa zakonom i koje su tu da bi servisirale potrebe i odgovarale na potrebe građana Srbije.

Dakle, državna vlast od 2012. ili 2014. godine je svela opštine i gradove na puke izvršioce. Dakle, smanjeni su Zakonom o finansiranju jedinica lokalnih samouprava sredstva koja pripadaju građanima koji žive u opštinama i gradovima u Srbiji. Evo, kada pogledate sada kako se kreće odnos ukupnih sredstava između centralnog nivoa vlasti i lokalnog nivoa vlasti, videćete da od 2012. godine permanentno i u kontinuitetu opada deo sredstava koji se opredeljuje za lokalne sredine sa 17,7% koliko je pripadalo 2012. godine došli smo na 11% koliko je danas sredstava ostalo lokalnim samoupravama. Dakle, sve opštine i gradovi u Srbiji rade da bi se neki novac uštedeo i da bi mogao neko ko danas ima šapu nad centralnom kasom da te pare troši kako god hoće.

Praksa u EU, vi to vrlo dobro znate, za 30% ,zavisi od zemlje do zemlje, ide jedinicama lokalnih samouprava, u nekim razvijenim zemljama čak i polovina budžeta se usmerava na jedinice lokalnih samouprava, tako da su i opštine i gradovi pretrpeli taj teret fiskalne konsolidacije, kao i građani Srbije kojima je vlast zavukla ruku u džep najdublje nego iko pre njih.

Naravno, u takav način i vid finansiranja nije predvidela ni Evropska povelja na koju se vi pozivate ovim zakonima gde je takođe definisana što veća finansijska nezavisnost jedinica lokalnih samouprava. Ali, vi imate obrnutu stvar, imate potpunu finansijsku zavisnost i imate situaciju da je država sve više centralizovana, odnosno da bude decentralizovana kao što je nekada i pričano u kampanjama razno raznim u zadnjih šest godina.

Kada imate zavisne lokalne samouprave, kada nemate sistem i kada nemate institucije, e onda imate lokalne šerife. Lokalni šerif je, o kojima danas opet govore stranke, pa kažu – imamo lokalnog šerifa u Brusu koji je optužen za seksualno uznemiravanje, malverzacije sa prodajom građevinskog zemljišta Milutin Jeličić, pa imate Radomira Nikolića nenamensko trošenje para, pa Nenad Milenković Sremski Karlovci potrošio milion i po na kafane, pa Čedomir Božić nenamensko trošenje para, pa Pera Milankov Nova Crnja osuđen 22 meseca zatvora zbog mita, itd. itd.

Onda imate jednu ključnu rečenicu, kaže – Sanja Stajić iz Merošine, kršila stranački statut. Ministre, predsednici opština ne krše stranačke statute, nego se pridržavaju zakona i propisa koji vi ovde predlažete. Ne može nijedna politika biti iznad interesa države i sistema koji gradi ova država. Mogu da razumem da vi odreagujete, ukoliko neki građanin ili odbornik dobije ovakav odgovor od gradonačelnika Radomira Nikolića, a odgovor vezano za odborničko pitanje postavljeno na Skupštini, 9. maja ove godine, gde gradonačelnik odgovara sa – gradonačelnik ima dosta savetnika. To je odgovor. Dakle, za te stvari neko svakako treba da odgovara.

Takođe, gospodine ministre, vi ste meni poslali odgovor na poslaničko pitanje za situaciju u Vladimircu, gde imate dve skupštine, gde imate dva predsednika, gde imate potpuno poremećen sistem i rekli mi da tada, evo ga ispred mene dokument, da je validna Skupština na kojoj je smenjen prethodni predsednik Skupštine i da ovi drugi treba da vladaju Vladimircima. Ne vladaju oni i dalje je stara vlast u praksi i dalje je tu stari predsednik opštine. To vam govorim zato što u zakonu niste predvideli još nekoliko kriterijuma za uvođenje privremenih mera i što ste to stavili dosta klimavo da vi možete uvesti privremene mere, a ne da morate onda kada se neka zakonska načela prekrše.

U sklopu toga, moram da kažem još i da pored te finansijske problematike sa kojom se suočavaju gradovi i opštine, a ona zaista nije mala, jer imate situaciju poslednjih nekoliko godina da su milijarde iz centralne kase prebacivane podobnim predsednicima opština. Ovima za koje danas kažu da su lokalni šerifi, za koje sam sve ovo pročitao. Oni su dobijali pare za tekuću likvidnost i to znači da oni moraju da dođu da ljube skute nekome u Beogradu za njihove novce. Onda ste imali situaciju da se, početkom oktobra 2017. godine, 480 miliona dalo Zaječaru, Čačku, deset miliona za Beograd.

Krajem 2016. godine dve i po milijarde, ministre Ružiću, potrebe da se izvrše obaveze usled smanjenog obima prihoda budžeta pojedinih jedinica lokalnih samouprava, Nišu 260 miliona, Kragujevcu 220 miliona, Novom Sadu 190 miliona, Jagodini 130 miliona, Zaječaru 115, Bečeju 106, Vranju 100 miliona itd. Nema tu sistema ministre. Nema tu institucija. Ovde je zakon moćnika, onoga ko je danas alfa i omega kod koga su pare. On odlučuje, on još malo pa nije počeo da odlučuje ni kakvo će vreme biti u Srbiji, kamoli da govorimo o tome da su ravnopravni gradovi i opštine gde su na vlasti opozicione stranke, kao što je stvar u Paraćinu, kao što je stvar u Šapcu, Ćićevcu i još nekim drugim mestima.

Znate, u tome je suština problema i onda kada se Evropska komisija uključi u rešavanje tog problema i kada Savet Evrope kaže da će u Turskoj 28. juna raspravljati o odnosu vlasti prema tim opštinama, ne treba da se čudite. Nisu ti ljudi krivi. NJih neko treba da zaštiti. Vi ste ministre dužni da brinete o predsednicima opština i gradonačelnicima i da stanete na njihovu stranu. Vi ste njihov predstavnik u Vladi Republike Srbije, a ne da kažete da oni brukaju državu Srbiju time što se žale Savetu Evrope. Žale se Savetu Evrope zato što nemaju kome u svojoj rođenoj zemlji da se požale i moraju da se žale Evropi i svetu.

Što se tiče Zakona o javnim agencijama. Čuli smo tu danas od naših kolega ovde kakva je situacija i ja ću pročitati samo jedan citat, izjavu predsednika Vučića, tada premijera, koji je rekao: „Smanjenje broja poslanika, smanjenje ministarstava na 15, smanjenje broj agencija, zavoda, biroa i saveta sa 136 na manje od 50, ukidanje funkcija državnih sekretara. Time ćemo uštedeti ogroman novac, neću da kažem samo više desetina miliona evra, već više od stotinu miliona evra.“

Pitam vas, ministre Ružiću, da li znate koliko danas imamo ovakvih tela i ako je ukinuto, koliko je ukinuto i ugašeno, ako nije zašto nije? I zašto je predsednik Vučić, tada premijer, slagao da će to sve da ukine i uštedi stotine miliona evra? To vas pitam zato što oni danas troše pare, velike pare građana Republike Srbije. Pa, na primer, samo u Agenciji za energetiku plata predsednika Saveta Agencije za energetiku je tri hiljade evra, a plata članova Saveta će biti dve i po hiljade evra, samo u jednoj agenciji, da ne govorim o drugim agencijama, evo, recimo, Agenciji za bezbednost saobraćaja 150 hiljada direktor, rukovodioci od 122 do 133 hiljade.

Oni imaju veće plate nego što ima i predsednik države i ministri i poslanici i svi drugi ljudi. Dakle, to govori o tome da za šest godina tu ništa nije promenjeno. I sad vi danas kažete, vlast kaže da ne treba da protestuju malinari, povrtari, ratari, voćari i ostali zbog niskih cena i lošeg stanja u poljoprivredi, da ne treba građani da protestuju zašto što je gorivo najskuplje u regionu, vi ništa ne činite da njima olakšate, ali zato ovi se baškare već šest godina, i javna preduzeća i agencije i svi ostali. Dakle, to je taj sistem koji vi nećete ili ne znate da promenite svih ovih šest godina.

Na kraju, evo, imate i kancelariju bivšeg predsednika Tomislava Nikolića koja je dobila budžet oko milion evra za saradnju sa Kinom i Rusijom. Dajte te pare poljoprivrednicima, dajte mladim studentima i stipendistima, to bi dalo daleko veće efekte nego što će dati da se neko zbrine i prima danas platu od 150.000 dinara i plus 45.000 za odvojeni život od svoje porodice.

Naravno, ne mogu da ne pomenem i to da pojedine od ovih agencija ne znamo šta rade. Evo, na primer, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, koja treba da pomaže izvoz Republike Srbije i izvozne kompanije, u više tranši je kompaniji „Pink“ dala 10 miliona evra od 2014. do 2017. Dakle, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza je televiziji dala 10 miliona evra kredita i pozajmica u periodu od tri godine, para građana Republike Srbije, to su njihovi novci. To nisu tržišne pare, pa da od banaka uzima „Pink“ ili neko drugi i da plaća visoke kamate, nego su to pare građana Srbije. Zato građani treba da protestuju protiv ovakvog režima, jer je samo po njihovim leđima teret reformi, a ovi ostali se i dalje baškare u državi Srbiji.

Naravno, kada govorimo o izboru guvernera, viceguvernera, takođe i tu ću pokazati jednu veliku efikasnost i Skupštine i države. Što se tiče Predloga za viceguvernera koji će biti izabran ovih dana, Narodna skupština Republike Srbije, dakle ovaj dom, na sednici održanoj 22. marta ove godine doneo je Odluku o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama i postavio za direktora čoveka koji sada treba da bude viceguverner Narodne banke. Na prošloj sednici 28. maja, dakle, pre nekoliko dana ili pre dve nedelje, ste ukinuli to telo. Znači, čoveka ste pre tri meseca i nešto više od tri meseca postavili za direktora tela koje ste za tri meseca ukinuli i sad ga postavljate za viceguvernera.

Naravno, što se tiče Predloga za guvernera, čuli smo danas raznorazne moralne ocene samog kandidata gospođe Tabaković i njenih afera, koje i te kako imaju veze sa moralom i to da je „Telekom“ otplatio njen stan od 70 hiljada evra, da je „Farmakomu“ mimo propisa dala 25 miliona evra, da je njena ćerka direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i da je službeni vozač vozi od Novog Sada do Beograda da polaže ispite, da je zet neki sekretar u Ambasadi u Rimu, da je naručivala raznorazne naslone za noge, viski, kikiriki za svoje zaposlene u banci i, naravno, verovatno sve to nije bilo sporno da ona ponovo dobije mandat od pet godina, verovatno zbog toga što je nedavno zaposlila i Nikolu Popovića u Narodnu banku, brata žene Andreja Vučića, pa je verovatno to nadomestilo sve ove prethodne probleme koje je ona imala.

Inače, njena plata je 537 hiljada, viceguvernera 424 hiljade, ostalih zaposlenih od 200 do 300 hiljada dinara. Kada tako postavite stvari i takve poruke pošaljete građanima, ministre, budite potpuno sigurni da će se građani kad-tad osvestiti. Neće moći ni ovaj „Pink“ koji je uzeo 10 miliona, ni svi ovi drugi prorežimski mediji uspeti da zamagle tu činjenicu i ovo o čemu ja vama danas govorim, a mogao bih da vam govorim satima, i ja i moje druge kolege, i to da ćete prekršiti, da će Skupština Srbije prekršiti Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, jer poslat je predlog dva kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, zato što i nju želite da devastirate, zato što su tamo stopirani procesi i protiv Tomislava Nikolića i Siniše Malog i Aleksandra Vulina. Jedanaest funkcionera je bilo na udaru u Agenciji za borbu protiv korupcije. Protiv nekih od njih su tužilaštvu i prosleđene prijave, ali se ništa po tom pitanju ne radi jer ste vi vlast i smatrate da dok ste na vlasti možete da radite šta god hoćete, da se bahatite koliko god hoćete i da zloupotrebljavate funkcije za lično bogaćenje.

Rešite to. Prvo krenite od opozicije i onih koji su bili na vlasti ranije, usvojite Zakon o poreklu imovine, a onda podnesite i vi račune građanima Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Po Poslovniku, reč ima Milena Turk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Govornik na sednici je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Smatram da je bilo potrebno da prekinete prethodnog govornika, a naročito u trenutku kada je počeo da govori o smanjenjima budžeta lokalnim samoupravama jer je tokom 2014. godine on bio najplaćeniji predsednik opštine Trstenik. U momentu kada je prosečna plata u Trsteniku bila 34.587 dinara, on je sebi određivao platu od 113.000 dinara, o čemu svedoči izveštaj načelnika opštinske uprave.

Dalje, povreda Poslovnika učinjena je u momentu kada je počeo da iznosi podatke o nečijem moralnom kredibilitetu, i to osoba o kojima postoji na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije odluka koja kaže – mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, poslanik koji je direktno prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, o čemu postoji zvanična i konačna odluka na sajtu, govori o nečijem kredibilitetu. To je takođe osoba čije je prvo radno mesto direktorsko, na kome je radio sa srednjom školom. Ako pričamo o kredibilitetu, o nemom moralu, o skrupulama, molim vas da to imate na umu sledeći put i smatram da je bilo potrebno da prekinete govornika kada je počeo da govori o tome.

Bilo je govora takođe i o mesnim zajednicama. Kada je u pitanju opština Trstenik, i o tome postoji izveštaj državnog revizora, koji govori o nepravilnostima u radu opštine Trstenik, dakle, o kreditima koji su podizani pa nenamenski trošeni, o mesnim zajednicama koje su takođe evidentirale troškove za gorivo, a nisu posedovale automobile, opština Trstenik nije vršila nadzor nad trošenjem sredstava mesne zajednice, tako da je krajnje beskrupulozno govoriti na ovaj način o nečijem radu i davati ocene o radu lokalnih šerifa, kada imamo jedan takav primer, ali verovatno je zato to i bivši predsednik opštine, upravo zbog ovakvog poslovanja. Hvala.