Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, moj amandman odnosi se na zaštitu ranjivih grupa i ovde bih skrenula pažnju na ranjive grupe koje se tiču Roma, odnosno romske nacionalne manjine, s obzirom da nam je svima dobro poznato da Romi po ukupnom broju predstavljaju drugu nacionalnu manjinu po svojoj veličini.

Najpre želim da napravim paralelu između vlasti na čijem je čelu bilo žuto preduzeće, sada u različitim agregatnim stanjima, ali u periodu od 2009. do 2012. godine i obratiću pažnju na period posle 2012. godine, a tiče se zaštite osnovnih prava Roma. Moram da istaknem da je u vreme vladavine bivšeg režima, žutog preduzeća, Srbija, sem opljačkanih fabrika, sem više od 400 hiljada otpuštenih radnika iz preduzeća, imala i pravno nevidljive ljude. Ta pravno nevidljiva lica, odnosno lica koja nisu bila upisana u MKR, lica koja nisu imala lična dokumenta, lica koja nisu imala zdravstvene knjižice, lica koja nisu imala radne knjižice, u najvećem broju bili su pripadnici romske nacionalne manjine i njih je bilo oko 30 hiljada. Na taj način bivši režim, žuto preduzeće, na najgrublji mogući način pravilo je diskriminaciju, jer nije postojao zakonski propis, odnosno nije postojao pravni akt na osnovu koga bi se ova lica upisala kao građani Republike Srbije.

Moram da kažem da je već 2012. godine, kada su građani prvi put dali poverenje SNS i njenim koalicionim partnerima, urađen pravni okvir, a to je zakon o izmenama Zakona o vanparničnom postupku, kojim je omogućeno da 25 hiljada lica romske nacionalnosti uglavnom budu naknadno, na osnovu sudske odluke, upisani u MKR i na osnovu toga ostvare sva ona prava koja im u skladu sa zakonima pripadaju, i njima i svim drugim građanima Republike Srbije.

Moram takođe da istaknem da je ova Vlada uradila i strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2018–2026. godina, da je Srbija danas prepoznata kao primer dobre prakse u Evropi kada su u pitanju prava nacionalnih manjina, moram da istaknem da u Srbiji radi u osnovnim i srednjim školama više od 181 pedagoški asistent, čija je osnovna dužnost pomoć i podrška ranjivim društvenim grupama, pre svega romskoj deci, kako bi u većem obuhvatu prošli kroz osnovno, a kasnije i srednje obrazovanje.

Srpska napredna stranka zalaže se za donošenje politika u skladu sa potrebama nacionalnih manjina i svakako da ovaj zakon ide u prilog tome. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Reč ima ministar Branko Ružić.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Zahvaljujem, predsednice.
Upravo na tragu onoga što je narodna poslanica rekla, dakle, što se tiče tzv. pravno nevidljivih lica, to pitanje smo rešili, upisali ih u MKR i čak dobili pohvale da smo praktično najbolje organizovano društvo u regionu po tom pitanju. Mislim da smo i sa Zaštitnikom građana, takođe i sa njihove strane smo dobili potvrdu tog dobrog rezultata, tako da, u svakom slučaju, jedno veoma značajno pitanje koje smo rešili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice Skupštine.

Podnošenjem ovog amandmana imam za cilj poboljšanje i pospešenje daljeg razvoja privrede u Republici Srbiji. Pravi primer razvoja lokalne samouprave jeste grad Zrenjanin. U okviru budžeta za 2018. godinu Odeljenje za privredu predvidelo je 350 miliona dinara, što je za 30 miliona dinara više nego 2017. godine i u mnogome će to uticati na razvoj naše lokalne samouprave.

Za 2018. godinu od predviđenih ulaganja i investicija imamo dve kružne raskrsnice na beogradskom putu. Svakako je to poboljšanje saobraćajnice i povezivanje Zrenjanina sa glavnim gradom Srbije, što će omogućiti bolji saobraćaj za privatne preduzetnike, mnoge prevoznike, ali i lica koja su zaposlena u Beogradu i svakodnevno putuju i nalaze se na toj relaciji.

Ono što je jako bitno i od velikog pomena jeste Projekat kapitalna investicija za grad Zrenjanin, a to je izgradnja mosta na Begeju, kao i obilaznica na Gradnuličkom ataru, što će povezati i u boljem smislu grad Zrenjanin sa Beogradom i to je investicija veća od pet miliona evra.

Grad Zrenjanin je obavio sve ono što je do grada, a to je tenderska dokumentacija, kao i građevinske dozvole i Putevi Srbije sada raspisuju javnu nabavku za nastavak izgradnje ove kapitalne investicije. Shodno tome, kada vidim da se neko toliko zalaže da utiče što bolje na razvoj njegove lokalne samouprave, ne vidim uopšte ni jednu prepreku da ne podržim te zakone, kao što ću i sada učiniti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, amandman koji sam predložio ukoliko bude prihvaćen, a mislim da bi trebao, bi jednostavno onemogućio neke stvari, koje doduše nisu dozvoljavale kada su u pitanju statuti lokalnih samouprava ni dosadašnji zakon, niti dozvoljava ni sadašnja predložena izmena tog člana 11, a to je da se budžeti gradskih opština ili opština ili gradova zloupotrebljavaju u privatne ili političke svrhe.

Govorio sam u petak o zloupotrebi opštinskog budžeta kada je u pitanju opština Paraćin, i ja verujem ministre da ste vi već preduzeli određene korake, jer sam govori o tome da je na adrese svih nas koji smo i odbornici u Srbiji, poslato pismo, navodno ime opštine Paraćin, koje je potpisao gospodin Saša Paunović, i to je koštalo građane Srbije negde oko 400 hiljada dinara. Sve je poslato na teret opštinskog budžeta.

Ono što bih želeo posebno da istaknem vezano za tu zloupotrebu i koliko je to bahato žuto preduzeće naučilo sve da privatizuje opštinsku upravu jeste činjenica da oni traže, ukoliko neko misli uopšte da se solidariše sa cinkarenjem sopstvene države i tužakanjem, bez osnova, to pismo pošalje na adresu opštine Paraćin, i dali su ovde i kontakt i ime lica koje je zaposleno u upravi opštine Paraćin da koordinira, prima sve te mejlove, pisma, i da komunicira sa onima koji se, eventualno solidarišu u svemu tome.

Šta to znači? Neko prima platu iz budžeta opštine Paraćin, da bi radio protiv sopstvene države, a u interesu žutog preduzeća? Za mene je to apsolutno neprihvatljivo. Mislim da je to poseban dodatak iz kog treba poslati i policiju da to preispita poresku, i redovnu, jer se radi, sigurno o kriminalu koji ne može da se toleriše.

Još nešto, što me živo zanima i što ću pomno pratiti, jeste, da li će gospodin Saša Paunović, put u Istanbul, na sednicu Komiteta za monitoring, ili će i to biti iz budžeta opštine Paraćin. To je nešto na čemu treba raditi. To žuto preduzeće, znate, ja nisam sujeveran, ali je jako indikativno da se mnoge ružne stvari po Srbiju, kada je u pitanju ono što su inicirali ili radili pripadnici žutog preduzeća, dešavalo na značajne datume, značajne praznike u Srbiji. Slobodana Miloševića su isporučili 28. juna, a gle čuda, i ova sednica Komiteta u Istanbulu je zakazana 28. jun. Slučajnost ili namera, ne znam, ali je zaista za ozbiljno razmišljanje, i za ista za ozbiljan rad državnih organa. Jer, ako već neko govori o bilo kakvoj zloupotrebi, onda prvo ovakve stvari treba da budu preispitane, na odgovarajući način procesuirane, pa da razgovaramo dalje o bilo kakvim problemima koji postoje u Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela Ana Karadžić. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Hvala predsednice.

Ministre sa saradnicima, Dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, i želim na samom početku da naglasim da je ovaj zakon odličan, pre svega zato što vodi računa o građanima, zato što je prema njima odgovoran.

Ovaj amandman nisam podnela jer smatram da je zakon loš, već zato što smatram da zaista treba da se naglasi važnost žena u funkcionisanju lokalnih samouprava.

Ovde govorimo takođe, o funkcionisanju međuopštinske saradnje, sistemu funkcionisanja mesnih zajednica kao osnovnih jedinica lokalnih samouprava, što ovaj zakon dodatno precizira i što predstavlja veoma veliki pomak u odnosu na prethodni.

Ovde bih naglasila, takođe, kao član veća gradske opštine Voždovcu, u nekom prethodnom periodu, sam bila svedok kako izgleda to kada se razlikuje vlast koja je na nivou Grada Beograda i vlast koja je na nivou bilo koje beogradske opštine. Bili smo u situaciji da građani ne odlučuju o onome kako će se trošiti sredstva iz opštinskih budžeta, zato što nam je u tom periodu trebalo odobrenje Grada za određene projekte koje nismo uspeli da sprovedemo zato što su želeli da opstruišu naš rad. Iz tog razloga smatram ovaj zakon veoma važnim, jer će sada same mesne zajednice koje su konstantno u komunikaciji sa građanima doći one informacije šta građani žele i na koji način žele da se troši njihov novac. Sada će lokalna samouprava biti znatno samostalnija.

Kreiranje budžeta, kao što smo videli,usvajanjem ovih izmena građani će biti konsultovani u pogledu kreiranja budžeta, kada govorimo o investicijama, podići će se nivo njihovog zadovoljstva. To nam je i cilj, jer sve što radimo, počev od mesne zajednice, pa do republičkog nivoa, jeste da građani žive bolje, da oni sami odlučuju kako će se trošiti njihov novac, a mi koji smo ovde i koji smo izabrani od strane njih, da ih podržavamo i da im to omogućimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela Dušica Stojković.
Izvolite.