Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Uvaženi predsedavajući, prvo, više ste nego korektno malo pre odgovorili kolegi Hasaniju, vratiću se na član 5, po njemu sam se javio i moje pitanje za njega, nisam hteo da ulazim u raspravu, da li se i nama tamo gde smo nacionalna manjina izlazi u susret kako mi izlazimo svima ostalima u susret? Podržavam to što ste rekli da ovde na snazi treba da bude pozitivna diskriminacija.

Kada je u pitanju član 5, imam jedno pitanje za gospodina ministra Ružića. U članu 31. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase – Odbornik ima pravo da bude redovno obaveštavan o pitanjima od značaja za obavljanje odborničke dužnosti itd.

Ministre, interesuje me kako se to sprovodi u praksi? Pošto sam ja, kao jedan deo kolega koji su ovde poslanici, odbornik u lokalnom parlamentu, voleo bih da znam kako ja mogu predsedniku skupštine, predsedniku opštine, sekretaru skupštine, da kažem da oni od sada imaju obavezu da ja iskoristim svoje pravo, kako ste ovde napisali, da budem redovno obaveštavan o pitanjima od značaja za obavljanje odborničke dužnosti?

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasa za sve zakone koji su ovde na dnevnom redu i upravo je ovo jedna dobra stvar i dobra informacija za sve nas koji se bavimo odborničkim poslom na lokalu.

Ja sam u opštini Vrnjačka Banja opozicija i kao opozicioni odbornik apsolutno hoću da budem informisan o svemu što se dešava na lokalu. Zašto to kažem? Imali smo situaciju da se više puta prodaje određeno zemljište koje je u vlasništvu opštine i od skupštine do skupštine prodajemo po dve parcele, tri parcele, dve parcele, tri parcele i polako sve ono što se zove neko domaćinsko ophođenje prema imovini koju imamo… Nažalost, novac koji se uzme za prodaju takve imovine završava uglavnom na platama većeg broja, ne znam kako, zaposlenih ljudi.

Sada me interesuje da li su sledeći put oni dužni, kada usvojimo ovaj zakon, da mene kao odbornika u lokalnom parlamentu obaveste o planovima da prodaju neko zemljište? Molim vas za odgovor.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, Branko Ružić.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Vujiću, naravno da imaju obavezu da vas obaveste o pripremi odluke koja bi se našla na dnevnom redu lokalne skupštine. Ova odredba upravo ide u prilog tezi da preciziramo da, u slučaju, ukoliko sada, hipotetički, ne pričamo o Vrnjačkoj Banji, bilo gde, odbornici nisu dobili potrebne informacije, nisu dobili pripremu praktično za sednicu, da se zna koja je adresa na kojoj će se odbornik obratiti kako bi dobio te potrebne informacije.
Što se tiče politike, to je prosto odluka koja mora da nađe svoje ishodište u nekoj formi. Ta forma treba da proizvede odluku, odnosno predlog odluke. Sada govorite o prodaji zemljišta, ali možemo da govorimo i o nekim drugim odlukama. Dakle, svakako o pripremi te odluke bi morali da budete obavešteni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić.
...
Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Gospodine ministre, ja upravo o tome pričam. Znači, mi smo imali situaciju da, kao po pravilu, za svaku licitaciju koja se sprovodi u opštini odakle ja dolazim, imamo jednog zainteresovanog za kupovinu zemljišta. Znači, svi mi odbornici tek kada se završi licitacija, kada se kompletan krug zatvori dobijamo informaciju da se nešto prodaje u vidu obaveštenja.

Imate vaše saradnike, pa vas molim za malo detaljniji odgovor. Šta to znači? Imali smo situaciju gde se proda određena zemlja, pa onda vlasniku te zemlje kažemo – imate mogućnost da koristite jedan od pet banjskih izvora. Da smo u licitaciji za prodaju takve zemlje unapred rekli da onaj ko kupi takvu zemlju ima pravo da iskoristi jedan od pet banjskih izvora, a to je ono što Vrnjačku Banju čini Vrnjačkom Banjom, ta cena bi verovatno bila mnogostruko veća, broj zainteresovanih bi bio mnogostruko veći.

Na kraju, kada smo dobili ovu informaciju, mogli smo samo to da konstatujemo, oćutimo, nismo imali mehanizam da bilo kako reagujemo, pa vas zato molim, ovo što ste mi malo pre rekli nije konkretan odgovor, da li ovo postaje obaveza ili je ovo naše pravo? Ja ne mogu nikog da nateram, kako da vam objasnim, baš ovako kako piše – odbornik ima pravo da bude redovno obaveštavan. Ja nikog ne sprečavam da me redovno obaveštava, ali mi kažite kakav je mehanizam ili kakve konsekvence snosi predsednik skupštine, sekretar skupštine, ukoliko ja ne budem obavešten konkretno o ovakvim stvarima koje se ponavljaju od skupštine do skupštine?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Branko Ružić, pravo na repliku.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Nije replika, prosto pojašnjenje.
Dakle, nismo mi ti koji sankcionišemo, skupština je ta koja može da sankcioniše u slučaju da neko vama ne dostavi podatke, ali sada ne bih ulazio na politički teren. Uveren sam da bez kvalifikovane, validne odluke skupštine nije moglo da dođe do otuđenja zemljišta.
Što se tiče licitacija, to je totalno druga procedura. Ako nije bilo odluke na skupštini opštine o otuđenju zemljišta, to je onda nešto što se može definisati kao nepravilnost, a što se tiče licitacija, tu zaista ne bih hteo da ulazim u tematiku nečega što se događalo u praksi.
Mislim da je ova odredba sasvim jasna. Ne radi se o obavezi, nego o pravu koje možete koristiti. Mi nismo ti koji izričemo bilo kakve sankcije, osim ako sada idemo dalje. Što se tiče ministarstva, imamo upravni inspektorat i možemo u slučaju nekih nepravilnosti u tim upravnim stvarima da pošaljemo inspekciju, ali to nema veze sa ovim.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujović. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Gospodine ministre, predsednik opštine svaki put kada se završi takva prodaja, kaže, što postoji u video tonskim zapisima, ja sam se pokrio svim odlukama i svim papirima. Ja sam vam na početku, na jednom od prethodnih amandmana rekao da moral i etika svakog od nas na poziciji na kojoj se nalazimo treba da bude presudna za funkcije koje obavljamo, za funkcije za koje nam je narod, za koji su nam građani ukazali poverenje, ali većina može da uradi svašta.

U mom lokalnom parlamentu većina je reklo ovako, zato vas pitam da mi objasnite ovaj član 5, predsednik opštine ima sva prava da kupuje i prodaje itd, a kod nas da dođe samo informacija šta je kupio i šta je prodao. Ja kao odbornik lokalnog parlamenta, koga je izabralo 16% građana Vrnjačke Banje na listi Dragan Marković Palma, bez ikakvih koalicionih partnera, sami smo izašli na izbore, za tih 16% građana moramo da imamo neki odgovor, zato ministre i vi morate da imate danas odgovor za mene, jer ono što kažete vi meni, ja moram da prenesem njima, ja ne znam koga trećeg da pitam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Ružić. Izvolite.