Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje?
Pošto se više niko od predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Stefana Miladinović, mr Dejan Radenković i Gordana Čomić.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su, povodom pretresa u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, pozvan da prisustvuje ministar državne uprave i lokalne samouprave gospodin Branko Ružić sa saradnicima.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Izvolite, koleginice Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Cenjeni predstavnici Vlade Republike Srbije, kolege narodni poslanici, poštovani građani, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i, kako je poznato, SNS je u većini opština preuzela odgovornost za vođenje lokalne samouprave.

Moram opet da naglasim da upravo tako jeste i u Novom Sadu. U Novom Sadu gradska vlast, predvođena Milošem Vučevićem, svakodnevno radi na poboljšanju životnih uslova građana Novog Sada. Da je to istina mnogo je primera. S obzirom da sam podnela amandman na jedan od članova zakona, član 2, neću čitati, spisak je dug. Pogledajte samo za mesec dana šta jedna odgovorna vlast i jedan gradonačelnik u svojoj lokalnoj samoupravi rade.

Tako su najstariji sugrađani, odnosno najstarijim sugrađanima obezbeđene su penzionerske kartice, a za najmlađe omogućena je prijava za vrtić putem interneta, a o subvencijama za boravak u privatnim vrtićima možemo se pohvaliti da smo lideri u Srbiji. U Novom Sadu organizuju se edukativni centri, postoji živa međunarodna aktivnost, dolaze predstavnici sa istoka i zapada i grad je otvoren za investicije. Mi smo upravo evropska prestonica kulture, kao i evropska prestonica mladih.

Kada pričamo o investicijama, mnogo ih je. Pre neki dan, moglo bi se reći, pre mesec dana otvoren je hotel „Šeraton“, a koliko sutra otvara se zgrada hitne pomoći, o tome sam već juče pričala. Obnavljaju se bolnice, škole, crkve, javne ustanove, ulice, jednom rečju, pod vođstvom SNS Novi Sad je oživeo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mihajilo Jokić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Jokiću.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Želim da upoznam građane da pored redovnih sredstava koje lokalne samouprave dobijaju budžetom koji je predviđen za 2018. godinu, da one lokalne samouprave koje imaju projekte i koje imaju ideje mogu dobiti dodatna sredstva iz republičkog budžeta.

Tu želim da pohvalim Ministarstvo za lokalnu samoupravu, koje je u martu mesecu ove godine predvidelo 320 miliona za one lokalne samouprave koje imaju projekte i koje imaju naknadne ideje kako da poboljšaju život svojih građana u svojim sredinama.

Tako je predviđeno 256 miliona za komunalnu izgradnju, 48 miliona za e-upravu i 16 miliona za sportske, kulturne i turističke manifestacije. Znači, ono što je zapisano i upisano budžetom može biti mnogo veće za one lokalne samouprave koje domaćinski posluju i koje znaju kojim putem treba ići, jer najskuplji su oni projekti koji ostaju nedovršeni.

S druge strane, da kažem građanima da se za transferna sredstva iz republičkog budžeta izdvaja 1,7% BDP koji u 2018. godini sa povećanjem od 3,5% iznosi 4.755 milijardi, ili u apsolutnom iznosu 80,83 milijarde. Da, recimo, jedan Tutin dobija 446 miliona transfernih sredstava. Znači, sasvim dovoljno da one lokalne samouprave koje imaju dobro rukovodstvo mogu vrlo uspešno da razvijaju svoju lokalnu samoupravu. Toliko i hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Stojmiroviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Koleginice i kolege ja pozdravljam odluku Ministarstva da ovim izmenama poboljša Zakon o lokalnoj samoupravi, ali istovremeno i gajim nadu da će Ministarstvo imati razumevanja i prema ovim rubnim mestima, odnosno selima u Srbiji.

Kao što sam već juče rekao u Srbiji ima oko 4.600 sela koja su u najvećem delu nerazvijena. Da bi omogućili razvoj Republike Srbije pored gradova i varošica moramo da povedemo računa i o razvoju sela. Ja sam imao tu čast pre jedno 20, 30 godina da budem gost jednog našeg čoveka u Minhenu i pošto nismo završili posao u predviđenom roku, on nas je pozvao o njegovom trošku da budemo gosti kod njega u selu. I, sad normalno mi kažemo – ko hoće da ide sad u selo da se bakće, ja to mislim, da je selo kao što su kod nas sela. Kad smo otišli tamo to selo je bilo lepše od najvećeg broja naših gradova i uređenije.

Da bi isto tako naša sela bila, makar slična našim gradovima i varošicama, moramo da povedemo računa mnogo više da se ulaže u sela. Pored toga što ćemo im omogućiti pristup internetu i najnovijim telekomunikacijama moramo da izgradimo infrastrukturu, moramo da im obezbedimo puteve, a recimo, mestima kao što je Crna Trava, u kojoj postoji jedna srednja škola, građevinska je nekad bila, a danas je to mešovita škola koja čak osposobljava i negovateljice za stara lica, moramo da omogućimo razvoj tih profila, kadrova koje bi trebali da školujemo, jer danas Srbija već ima problema sa nedostatkom majstora iz oblasti građevinarstva. Ako krenete pored ovih zgrada koje se grade ovde po Beogradu i drugim gradovima videćete napisano – tražimo zidare, tražimo tesare, tražimo armirače. Da ne bi došli u tu situaciju da danas sutra uvozimo tu radnu snagu pomozimo onima koji znaju da obuče i da nauče te mlade ljude. Hvala gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Zeljug, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, uvažene kolege poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi bliže precizira prava, ali i dužnosti lokalne samouprave koji proističi iz Statuta koji donosi nadležni organ lokalne samouprave.

Amandman koji sam podneo na član 2. Predloga zakona ima za cilj da sagleda efekte realizacije statuta lokalne samouprave i njegov uticaj na sveukupan razvoj Republike Srbije. Saradnjom lokalne samouprave i državne uprave u slučajevima kada lokalna samouprava nema nadležnost za realizaciju, nego nadležnost leži na organima državne uprave, najsvrsishodnije rešenje je upravo u saradnji dva nivoa vlasti, uz uvažavanje zahteva nižih nivoa vlasti, u ovom slučaju, lokalne samouprave.

Dobar primer ovakve prakse i saradnje pokazao bih kroz primer dogovora između gradske opštine Surčin grada Beograda i Ministarstvo saobraćaja, vezano za trasu Koridora južni Jadran, koji jednom deonicom prolazi kroz gradsku opštinu Surčin.

Od strane predsednika gradske opštine predloženo je ministarstvu da se u projekat doda izgradnja petlje na ukrštanju trase koridora i puta Surčin-Jakovo. Realizacijom ovog projekta obezbedila bi se komunikacija za samo sedam minuta između Surčina i Novog Beograda, a oko buduće petlje bi se omogućio razvoj privredne zone u naselju Jakovo, koje je predviđeno PGR u površini od 220 hektara i potencijalnim investitorima omogućila brzo i lako ulaganje u najperspektivniju opštinu grada Beograda, koja je u ovom momentu najbogatija putnom infrastrukturom. Realizacija ovog projekta će stvoriti dodatne efekte.

U cilju prihvatanja predloženog amandmana, pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže moju izmenu zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo poslanici, u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 11. Zakona o lokalnoj samoupravi, predlažem da se doda stav 2. koji glasi – realizacijom statuta lokalne samouprave, obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora.

Ovim amandmanom, unapređenje privatnog sektora se uvodi kao jedan od ciljeva kojim lokalna samouprava treba da teži na svim nivoima svojih nadležnosti. Samo ostvarivanjem unapred jasno postavljenih ciljeva i metoda rada u kojima se zna koji su kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi, moguće je ostvariti značajan napredak i pomak.

Mišljenja sam da upravo na tom putu se trenutno nalazi Srbija i da iz dana u dan, donošenjem reformskih zakona, uređujemo oblast na precizan način. Brojni su primeri koliko su problema imale određene lokalne samouprave u nekim prethodnim godinama, oko papirologije i imovinskih odnosa ili pravnih pitanja. Veliki broj neusklađenih odredbi i odluka koje su pravno ništavne su teme brojnih javnih ustanova i preduzeća na lokalnom nivou.

Dakle, isključivo poštovanjem statuta definisanih normi, unapred pripremljenih tematskih celina, postoji realna šansa za napredak. To je proces koji se već uveliko odvija i opština Aranđelovac prati tokove i preporuke Vlade Republike Srbije kroz ubrzan proces modernizacije uprave razvoja elektronskog poslovanja, izdavanja neophodnih dozvola i projektne dokumentacije. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.