Deveto vanredno zasedanje , 23.07.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč?
Kolega Pantoviću izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon je jedan od onih koji prati trend napora Vlade Republike Srbije da Srbiju organizuje kao jednu modernu državu, državu koja ne zaboravlja svoju slavnu istoriju i koja stvara najbolje uslove za život građana.

Danas je pred nama zakon iz oblasti zdravstva i njegovim usvajanjem ćemo sigurno doprineti da nivo zdravstvene zaštite u Republici Srbiji bude bolji. Moramo da zadržimo naše mlade lekare, medicinske radnike da ostanu u Srbiji i koliko god to bilo teško, mislim da smo na dobrom putu da to uradimo. Kreće obnova KCS. Krajem prošle godine otvoren je i KC u Nišu gde je uloženo 50 miliona evra. Takođe se radi na gradnji Centra za „iks nož“, otvoren je i „gama nož“, gde je Vlada Republike Srbije uložila 460 miliona dinara. Ovakvim radom Srbija postiže cilj da postane, da ima najsavremeniju medicinsku opremu, te polako postaje lider u regionu u pojedinim zdravstvenim oblastima.

U Srbiju danas dolaze i pacijenti iz okruženja, a naš novac sve manje odlazi u Tursku i u neke druge zemlje gde su se ranije lečili naši građani. Kako se radi u zdravstvu, tako se radi i na polju infrastrukture, obrazovanja, vojsci, kulturi, inovacijama i Srbija pokazuje da ume, može i da ne odustaje od stvaranja uslova za bolji život građana.

Očekujem da ovaj zakon podigne nivo zdravstvene zaštite u našoj zemlji i da zadrži naše stručnjake i podržaću ga u Danu za glasanje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Ognjanović izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Sam čin transplantacije tkiva ili organa predstavlja humani akt koji produžuje i poboljšava kvalitet života pacijenta, a koji nakon adekvatne terapije dobija šansu da ponovo radi, aktivno učestvuje u svim sferama društva, da ima potomstvo.

U Srbiji je, nažalost, veliki broj dece koji čeka na ovakav vid lečenja. 15. maja ove godine je otvoreno prvo novoizgrađeno dečije hematološko odeljenje u sklopu zgrade Dečije klinike za interne bolesti niškog KC. Odeljenje u Nišu je projekat od nacionalnog značaja i što je najvažnije značajno će unaprediti kvalitet lečenja dece obolele od raka. Ovo je prvi zdravstveni objekat ove namene u Srbiji. Izgradnja je trajala dve godine, a inicijator je bilo Udruženje roditelja dece obolele od raka koje je uz ogromnu podršku i pomoć građana Srbije, donatora, Ministarstva zdravlja i uprave KCN dovelo do ostvarenja ovog projekta. Četiri godine je trebalo da bi se ostvario cilj i u tome periodu je organizovano preko 400 akcija u kojima je učestvovalo preko 1.000 volontera.

Ovo je primer gde se humanošću i voljom savlađuju sve prepreke, primer da zajedno možemo pomoći jedni drugima, da zajedno možemo mnogo više. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč?
Kolega Martinoviću izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam jutros rekao da je Rodoljub Šabić prestao da bude nezavisan i samostalan državni organ i postao je opozicioni političar. On je to, inače, već duže vreme.

Danas je ovaj opozicioni političar koji se lažno predstavlja kao poverenik za informacije od javnog značaja podneo i, zamislite, baš danas, u vreme kada govorimo o setu Predloga zakona koji dolaze ili Ministarstva zdravlja i koji treba da pomognu lečenje naših građana, danas je Rodoljub Šabić podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja dr. Zlatibora Lončara i protiv vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ zbog, kako je naveo, otežavanja utvrđivanja činjenica u slučaju mobilne aplikacije „izabrani doktor“.

Pošto Rodoljub Šabić od svega pravi politiku, pa i od ove aplikacije koja i te kako koristi pacijenta, on smatra da postoji nešto sumnjivo u toj aplikaciji „izabrani doktor“ i podneo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv dr Lončara i protiv direktora Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“.

Istovremeno, želim da kažem gospodine ministre, zbog vas i zbog građana Srbije, da je Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije „Transparentnost“, danas protiv Rodoljuba Šabića zbog krivičnog dela iz člana 359. stav 3. Krivičnog zakonika, podneo Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu, zbog toga što je proneverio na ime plata, na osnovu 118 rešenja o prijemu u radni odnos 32 miliona 606 hiljada dinara, na ime službenih putovanja miliona 350 hiljada 561 dinar, govorim isključivo o neto iznosima, a na ime organizovanja konferencija za štampu u „Medija centra“ u Beogradu, bez sprovedenih javnih nabavki, 207 hiljada 430 dinara.

Takođe, na osnovu različitih ugovora vezanih za projekte koje je organizovao Rodoljub Šabić, proneverio je tri miliona dinara i po osnovu dva ugovora sa, zamislite, vozačima, koje je zaposlio. Jedan je Miloš Vasić, prvo piše Miloš Vasić, pa Miloš Zorić, izgleda da ni Rodoljub Šabić ne zna tačno o čemu se radi, u svakom slučaju, na osnovu ovog jednog ugovora za Miloša Vasića, proneverio je 218 hiljada 706 dinara, a za ovog Miloša Vasića, odnosno Milana Zorića, ne zna ni sam kako se čovek zove, 255 hiljada 757 dinara.

Ovo govorim da bi građani Srbije znali kako Rodoljub Šabić nemilosrdno pljačka budžet Srbije. Da nema ovakvih ljudi koji su u suštini opozicioni političari, a ne nezavisni samostalni državni organi, bilo bi gospodine Lončar, mnogo više para za lečenje naših građana. Ovo sam rekao da bi građani Srbije znali da su se protiv Vlade Srbije, pa i protiv ministra Lončara, kao što vidite organizovale ne samo pojedine opozicione političke partije, nego čak i oni koji sami sebe smatraju nezavisnim i samostalnim državnim organima, a u stvari su eksponenti oni koji rade protiv interesa države Srbije i njenih građana.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, moram radi građana Srbije da istaknem da je Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima donet u skladu sa najvišim standardima medicinske struke, u skladu sa principima humanosti, etičnosti i moralnosti. Takođe, moram da naglasim da ovim Predlogom zakona apsolutno se nigde ne pominje nikakva prisila. Naprotiv, ovo je zakon koji se zasniva na principu dobrovoljnosti i o tome izričito kaže i član 28, a i član 32, kao i celokupan zakon od početka do kraja.

Takođe, moram da istaknem da je i u malim sredinama kao što je Priboj, odakle ja dolazim, u okviru Opšte bolnice otvorena dnevna bolnica za hemodijalizu, gde se izašlo u susret onim bubrežnim bolesnicima koji imaju potrebu za ovom uslugom, da ne putuju 60 kilometara do Prijepolja ili 160 kilometar do Užica, već da uslugu hemodijalize mogu da dobiju u okviru dnevne bolnice u Priboju.

Očekujem da će i za ove pacijente koji su na hemodijalizi u Priboju, ovim zakonom koji daje šansu za novi život i ovi pacijenti iz Priboja, upravo dobiti tu šansu za životom.

Takođe, želim da istaknem da je osim sajber noža, gama noža i iks noža, koji se najavljuje, moram da istaknem da je izvršeno i ogromno ulaganje u opremu, a oprema jeste zdravstvena oprema, jeste deo efikasnog i funkcionalnog zdravstva. Moram da navedem da je u KCS u okviru Klinike za urologiju, nabavljen najsavremeniji aparat za razbijanje kamena u bubregu, vrednost tog aparata je 48 miliona dinara. Nabavilo je Miistarstvo i KCS, na njemu mogu godišnje da se leče oko 2.000 pacijenata i mogućnost izlečenja je preko 90%.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Vukojičić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč?
Kolega Orliću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kao što su već rekli narodni poslanici SNS, dame i gospodo, naša uloga je ne samo da dobra rešenja podržavamo, da ih na odgovarajući način prikažemo jedni drugima, naša je uloga važna uloga da edukujemo.

Zašto je važno razumeti ovaj zakon na pravi način? Evo, par podataka iz medija. Ne znam da li su u zapetu precizni, ali ako jesu, navode na razmišljanje. Kažu ti podaci da su šanse da će čoveku zatrebati pomoć koja proizilazi iz ovih zakona, dakle pomoć u vidu presađivanja organa, verovatnoća je 20 puta veća nego da će biti potrebno da on učestvuje u obezbeđenju te vrste pomoći za nekog drugog, 20 puta veća. Kažu ti podaci da 30 ljudi godišnje okonča život ne sačekavši, nažalost, da dobije ovu vrstu pomoći. Ti podaci govore koliko je samo važno da ovakva rešenja mi usvojimo.

Ako napravimo i najmanji mogući korak, najmanji mogući, biće strahovito važan, jer je o ljudskim životima reč, a ne mora da bude najmanji mogući, jer ne vidim ni jedan razlog da ne napravimo situaciju nalik onoj kakvo je poređenja radi, u broju donora na milion stanovnika u Srbiji danas i u Hrvatskoj, gde je sedam puta veće. Da se tom rezultatu približimo, nema nikakvog razloga da se to ne dogodi. Zamislite samo koliko bi to bilo dragoceno, koliko bi to bilo važno.

Ovo što mi govorimo danima, rekao bih, ipak nekog efekta ima, između ostalog na ljude koji u raspravi učestvuju, a ako ništa bolje, vidim neprijatno im je da oponiraju ovim rešenjima i našim argumentima. Nažalost, nećemo dopreti do svih. Neki poput pulena Đilasa i Jeremića, ako se na brutalan način iživljavaju nad temom i nad ljudima kojima je pomoć potrebna, oni se rugaju. Evo, neki Vladimir Petrović, ko zna zašto, danas u Skupštini grada, kaže - još dva tri ovakva vikenda, misli na prethodni vikend, i mogu da otpišu moju jetru. Toliko se dobro zabavio, a sve na temu ove vrste pomoći o kojoj mi pričamo i sve na temu prilike da se spasu ljudski životi. Takvima mi, da pomognemo ne možemo, takvi su sami odabrali da budu doveka zaglavljeni u tom duhu malograđanštine i opskurnog duha DOS palanke od kog, nažalost, nikad nisu ni bili bolji. Hvala vam.