Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pre svega, mi srpski radikali mislimo da je dobro da se konačno vrate penzije na nivo od 2014. godine i da su se stekli uslovi da se to ispuni.

Ono što predlagač ovde predlaže, Vlada predlaže nešto što bi moglo u narednom periodu da se pojavi kao veliki problem, a to je da tvrdnjom da je obezbeđeno finansiranje penzija faktički daje neku sigurnost da će u narednom periodu ostati svi ovi kriterijumi i svi uslovi isti kao što su bili do sada, pre svega kada je u pitanju status osiguranika, gde predviđa u članu 12. da će biti taj status nešto korigovan, u smislu da će još neka lica koja obavljaju određene poslove biti obuhvaćena ovim zakonom i da će biti osiguranici, odnosno obveznici uplate u PIO fond, a pri tome, vidimo jasno tendenciju da se iz svega ovoga može zaključiti da računamo da će Vlada, nadamo se što kasnije, ali to su samo nadanja, izaći sa novim predlogom izmena i dopuna ovog zakona, da se starosna granica poveća kod osiguranika koji ispunjavaju uslove ili koji bi trebalo da ispunjavaju uslove za penzionisanje.

Zašto? Zato što je taj sistem, odnosno ovaj sistem koji predlaže Vlada već primenjivan u državama regiona. Primenjivan je on i u evropskim državama, u državama regiona i videlo se da se moralo ići na povećanje godina starosti, odnosno života, kako bi mogao da se zatvori taj ciklus, odnosno taj proces finansiranja iz budžeta.

Možda je moglo odmah da se ide sa tim predlogom, iz razloga što novi osiguranici koji uplaćuju treba da znaju, jasno treba da im se predoči da će ta granica neminovno, ona se sad povećava i kada su u pitanju žene, ali ona će otprilike biti i kao i u regionu negde oko 67 godina starosti, govorimo za starost, jer to je logika stvari, imajući u vidu dinamiku punjenja budžeta, imajući u vidu rast BDP-a, mi srpski radikali smo svesni te činjenice.

Ono što mi uporno zagovaramo, to mora da bude u pravom smislu reči, penzija je jedna socijalna kategorija, jedna pravda i pravičnost. Mi smo protiv toga da neko ko je nezasluženo i ne svojim sposobnostima bio na određenim funkcijama i zbog toga imao veliki prosek. Protiv smo toga da u penziji ima veliku penziju i velika primanja, za razliku od onoga ko je ne svojom krivicom radio u određenim preduzećima, da li su javna ili neka druga, i spletom okolnosti i događajima na tržištima ne može ni približno da ima penziju koliko imaju ovi tzv. nezasluženi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Mirčiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO da bih posebno ukazala da će izmene i dopune ovog zakona unaprediti rad ustanova lokalne samouprave, pre svega Fonda za PIO, a zatim i onih ustanova koje sarađuju sa Fondom PIO.

Ovaj Zakon o PIO je pretrpeo nekoliko izmena, ali ove izmene su nužne, pre svega zbog toga da bi se Zakon, tj. njegove izmene i dopune uskladile sa započetom reformom javne uprave, zatim sa Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom koji proizilazi iz te strategije, takođe da bi se uskladio sa preporukama Svetske banke, ali i sa delom programa Vlade koji se odnosi na povećanje efikasnosti pružanja javnih usluga.

Naravno da je bitno uskladiti i zakon i izmene i dopune zakona sa strategijom, odnosno sa postojećim drugim propisima, ali takođe je bitno i ono što se dešava u praksi nakon ovog usklađivanja. Mi ćemo nakon izmena i dopuna ovog zakona imati pojednostavljene administrativne postupke, kako pred Fondom PIO, tako i u postupcima sa drugim ustanovama lokalne samouprave. Smanjuju se obaveze poslodavaca po tom osnovu, izbegava se vođenje duplih evidencija i ujedno se pojednostavlja svaki postupak pred Fondom za PIO. Svakako da smanjenje birokratije dovodi do toga da se unapredi rad i Fonda i drugih ustanova i otud ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Majkić.
Na član 1 amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, dr Rančiću.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući gospodine Marinkoviću, poštovani ministre gospodine Mali, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO vrši se izmena u članu 12. Zakona o PIO i dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenih uslova“.

U članu 12. nabrajaju se osiguranici samostalnih delatnosti kojima će biti obezbeđena pravna sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera. Naime, precizira se da se radom smatra i predstavljanje i zastupanje privrednih društava, odnosno pravnih lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost radi sticanja dobiti. Na ovaj način 2,6 miliona osiguranika i 1,7 miliona penzionera koji se trenutno nalaze u sistemu svedoči o značaju ovog vida, obima penzionog osiguranja za građane Srbije.

Reč je o obaveznom državnom sistemu zasnovanom na principu međugeneracijske solidarnosti i tekućeg finansiranja. Obaveznim osiguranjem su pokriveni zaposleni uključujući i državne službenike, pripadnike Vojske, policije i bezbednosnih službi, lica koja obuhvataju samostalnu delatnost uključujući pripadnike slobodnih profesija, sveštenike i verske službenike, poljoprivrednih lica koja se samostalno uključuju u obavezno osiguranje.

Svakako da je starenje prirodna i normalna fiziološka pojava koja se razvija kod svakog čoveka na drugačiji način i ide sa pojavom određenih bolesti. Zato je obim zdravstvene zaštite veći i moramo stvoriti bolje zdravstvene uslove za ovu populaciju, mislim na populaciju penzionera, kada dođe u period starosti što ovim zakonom činimo, a kroz amandmanom dodatno definišemo član 2.

O daljem poboljšavanju zdravstvenih uslova za penzionere govoriću detaljnije u narednim amandmanima koje sam podneo, ali ipak da ne zaboravim da život u penziji treba dodavati godinama, a ne obrnuto – godine života.

Pošto je tema plenarnog zasedanja Zakon o visokom obrazovanju, između ostalog koristim priliku da čestitam niškom Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja koji se ove godine našao između 150 i 200 mesta na Šangajskoj listi i time napredovao nekoliko desetina mesta u odnosu na poziciju koju je imao pre dve godine. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Rančiću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Izvolite, koleginice Božić.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, prateći ovih nekoliko dana raspravu u načelu o izmenama i dopunama Zakona o PIO, ne mogu a da ne prokomentarišem u okviru svog amandmana da predstavnici ideološki i politički nakaznog saveza sklopljenog radi prevencije pojedinačnog izumiranja sa političke scene Srbije, pokušavaju građanima, posebno penzionerima, da poruče da bi trebalo zaboraviti vreme u kojem su oni vladali, prekrajajući činjenice tako nam bliske prošlosti i pokušavajući da utiču ne kolektivno pamćenje građana. Udružene i osvedočene secikese, mi bismo rado kao i građani da zaboravimo period prošlosti u kojem ste vi vladali, period obeležen lopovlukom, kriminalom i korupcijom, jer trebalo nam je mnogo odricanja koje su upravo penzioneri u najvećoj meri podneli kako bismo Srbiju vratili iz dužničkog ropstva u kojem ste je ostavili, sprečili smo bankrot i deficit u budžetu i konačno smanjili javni dug.

To ste nam, udružene secikese vi ostavili, a sada pokušavate javnost svojim jeftinim političkim pamfletima da naterate da zaboravi zatvorene fabrike, 400 hiljada ljudi koji su ostali bez posla, ne isplaćene plate i zakasnele penzije. Ne razumem onda kako imate obraza da sedite preko puta, mada vas nešto ne vidim u sali, vređate građane Srbije i svojim politikanstvom, propalom demagogijom pokušavate da prekrojite ono što ste učinili dok ste bili na vlasti i ubeđujete građane Srbije da zaborave, da se ne sećaju i oproste vašu dužničku politiku.

Građani, a posebno penzioneri, koji su najveći teret vaše demagoške politike i podneli, nisu oprostili, a nisu ni zaboravili, već su vas na izborima na svim nivoima kaznili, a kažnjavaju vas i dalje, a nagradili su i potvrdili poverenje čoveku koji je za svaku vašu lošu odluku u prošlosti našao rešenje i pronalazi ih i dalje. Čovek kojem ste i sami dužni kao građani Srbije, jer danas živite u ekonomski stabilnoj državi, a vaši najstariji članovi porodice 1. oktobra primiće uvećane penzije.

Zarad zdravog razuma utvrdimo šta je to što vi ovih dana generalno napadate. To što je Srbija danas ekonomski stabilna, zemlja koja već treću godinu pokazuje suficit u budžetu, zahvaljujući kojem možemo povećati penzije, ali i plate.

Napadate to što Srbija danas ima stabilnu monetarnu politiku i inflaciju manju i od mnogo moćnijih zemalja, a ona već nekoliko godina ne prelazi 1,5%. Napadate to što smo Srbiju učinili povoljnom zemljom za strana ulaganja. Napadate što nam je stopa nezaposlenosti nikada niža za poslednjih 25 godina i ispod je 12%. Napadate i osuđujete to što će penzije biti uvećane za najmanje 8,8%, a neke i za po 13,2%, a da će onim penzionerima kojima nisu smanjivane penzije, što obuhvata sa primanjima do 28.000 dinara, to je 68% penzionera, penzije biti povećane i za 5% i oni će imati najveći rast u odnosu na 2014. godinu, što je značajno više od nivoa inflacije za taj četvorogodišnji period, tako da vam ne vredi ni ona priča da povećanje penzija nije usklađeno sa inflacijom.

Vi suštinski napadate samo kako biste prikrili svoja nedela, sve ono što ste učinili Srbiji i njenim građanima jer Srbiju ste ostavili očerupanu do poslednjeg dinara, raskomadanu kao plen, nemoćnu, posrnulu i na kolenima.

Danas je Srbija zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića i zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije zemlja respektabilnog međunarodnog statusa, ekonomski i politički lider u regionu.

Za kraj na žalost sve ono što ste vi i sve ono što vas definiše u tom savezu za propast stalo je u izjavu vašeg osnivača, predsedavajućeg vašeg nakaradnog saveza, vašeg odbornika u Skupštini grada Beograda, koji inače živi u Smederevu, vašeg druga i saborca Đilasovog sindikalca, Željka Veselinovića, čiju ste izjavu neosudivši je i zajedno na taj način ste pozvali na silovanje svake žene u Srbiji. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Božić.
Po Poslovniku koleginica Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala predsedavajući.

Ukazujem na povredu Poslovnika, član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Uvažavam napor svakog od nas, i svakog kolegu i koleginicu koji uloži napor da napiše amandman, da ga ovde obrazloži, da ga odbrani, da se sa njim sutradan u glasanju složim ili ne složim, ali prosto ne mogu da se ne osvrnem na ovaj amandman koji je koleginica Božić iznela, a u stvari najmanje govorila o njemu. U ovom amandmanu njenom stoji da se ovim zakonom podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na jačanje državnog sistema. U njenom izlaganju nismo čuli ni jednu reč kako će to ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO da poboljša jačanje državnog sistema, već smo uglavnom čuli jedan sadržajan EPP šta SNS radi, za pozdraviti je ako je sve to istina, ali vas molim da se držimo tačke dnevnog reda jer već tri ili četiri sata raspravljamo, a samo smo nekih pedesetak amandmana prodiskutovali. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Gajić.
Koliko sam razumeo, koleginica Božić je imala jedan skolastički pristup, širi. Ima pravo na to. Meni je bar bilo interesantno u kontekstu sada podizanja penzija i svega onoga što nas očekuje.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Izvolite kolega Pekarski.