Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Završavam ovom rečenicom.

Tog dana, u julu ove godine, primili prve konkretne ugovore, i to pet za one koji se bave stočarstvom, četiri ratarstvom i jedan voćarstvom, bili su učesnici velikog događaja i može se reći prekretnice u našoj poljoprivredi... (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Kolega Savkiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, već samo govorio o pravu na korišćenju novca iz pretpristupnih fondova EU i njihovom značaju za celokupan razvoj Republike Srbije.

Član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine tiču se IPARD fonda. Reč je o pretpristupnoj pomoći za ruralni razvoj, odnosno o bespovratnim sredstvima za poljoprivredu. U vremenskom periodu od 2014. do 2020. godine korisnici ovog fonda su pravna i fizička lica, a sredstva su namenjena za uzgoj, proizvodnju, prehranu u prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukupan iznos koji Republici Srbiji sleduje iz ovog fonda do 2020. godine je čak skoro 230 miliona evra. Iskustva iz drugih zemalja pokazuje da je najveći broj neprihvaćenih projekata odbačen zbog loše pripreme i neusklađenosti projekata sa opštim i specifičnim ciljevima programa. Zato je neophodno da se preduzmu odgovarajući koraci kako bi se negativna iskustva drugih zemalja otklonila u našem slučaju.

Zato, predložena dopuna postojećeg zakona, odnosno član 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine propisuje pravni osnov za izradu podzakonskih akata, odnosno pravilnika kojim bi se tačno definisalo šta će se proveravati kod korisnika IPARD podsticaja. Na ovaj način se u velikoj meri pomaže individualnim gazdinstvima i fizičkim licima koja se bave poljoprivredom, da ispune sve ono što je potrebno da učestvuju u ovom programu i budu korisnici finansijske pomoći, koju dodeljuje program IPARD.

Korisnici prava iz ovog fonda su pre svega fizička lica, odnosno nosioci porodičnog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Imajući sve navedeno u vidu, predložene dopune Zakona o zaštiti životne sredine se znatno doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije i podizanju ekološke svesti i smatram da to mora biti… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Ognjanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, predložene izmene i dopune zakona nisu samo prevazilaženje razlika i usaglašavanje sa zakonima EU, već se stvaraju pravni uslovi kako bi građani, bilo da su fizička ili pravna lica, mogli da apliciraju za sredstva IPARD fondova.

IPARD fondovi služe za podsticaj poljoprivrede i razvoj prerađivačke prehrambene industrije ali po ekološkim standardima. Korisnici mogu biti pravna lica, u stvari mogu biti lica koja se bave proizvodnjom, preradom i uzgojem u oblasti prehrambene industrije.

Ovim fondovima se automatski podstiče povećanje broja gazdinstava i firmi koja će se baviti proizvodnjom zdrave hrane, a samim tim će se povećati broj radnih mesta.

Na ovaj način se neposredno utiče i na ukupni razvoj Srbije i očuvanje prirode. Šire gledano, ovo predstavlja veliku razvojnu šansu za eko-turizam Srbije, a imajući u vidu dosadašnji smer razvoja Srbije za koji se zalaže ova Vlada, vidimo da se mnogo uložilo i stimuliše baš upravo ova grana privrede. Eko-turizam u Srbiji treba da bude ne samo sredstvo za postizanje ukupnog održivog razvoja turizma, već nešto što će Srbiju prikazati svetu kao turističku destinaciju i učiniti je prepoznatljivom, stvaranjem poželjnog imidža zemlje sa bogatim prirodnim i kulturnim resursima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč?
Koleginice Turk, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kako se izmenama 3. člana Zakona o zaštiti životne sredine predviđa prostor za donošenje podzakonskog akta koji će definisati uslove za korisnike sredstava IPARD fondova, koji će odrediti njihove obaveze u oblasti zaštite životne sredine, tako se i moj amandman nadovezuje na ove uslove i poseban akcenat stavlja na značaj očuvanja ekološkog nasleđa.

IPARD je instrument za pretpristupnu pomoć koja se odnosi na oblast ruralnog razvoja i nosi sa sobom 160 miliona evra. Veoma je važno da naši korisnici mogu da ispune sve uslove koji se odnose na ovaj konkurs, kako bi dostigli standard Evropske unije i postigli konkurentnost. Program se odnosi i na pravna i na fizička lica koja se bave proizvodnjom i preradom u oblasti prehrambene industrije i nosiće sa sobom ulaganja u fizičku imovinu, što je od velikog značaja za ove korisnike.

Izmena donosi obavezu donošenja dokaza za korisnike ovih sredstava koji ispunjavaju propisane uslove u oblasti ekologije, bilo da je reč o nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, o privrednom društvu, o zadruzi ili o preduzetniku. Zaštita životne sredine je jedna od osnovnih tekovina Evropske unije i jasno je zbog čega su oni ovako rigorozni kada je u pitanju ekologija i zašto je Poglavlje 27, koje je pred nama, u ovoj meri zahtevno.

Očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije je ciljna politika životne sredine Evropske unije, koja garantuje bolje zdravlje stanovništva, koja garantuje očuvanje prirodnih resursa koji su ograničeni, koji garantuju konkurentnost privrede i na globalnom nivou i borbu protiv klimatskih promena. Uz adekvatnu primenu odgovarajućih propisa, uz sprovođenje politike da zagađivač plaća, sigurno je da ćemo moći da dostignemo ove standarde.

Mi drugu životnu sredinu nemamo i važno je da brigu o njoj uključimo u sve segmente društva, u privredu, u poljoprivredu, u transport i energetiku, da prilagodimo zakone, da pojačamo nadzor na sprovođenju ovog zakona, da ojačamo kapacitete inspekcija, da ulažemo u infrastrukturu i sigurno je da ćemo primenjujući sve ove propise moći da dostignemo standarde koje nam donosi nova zakonska regulativa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč?
Kolega Lukiću, izvolite.