Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, već sam rekao koliko je važan budžet Republike Srbije za finansiranje zaštite životne sredine.

Ovih dana se Rodoljub Šabić na sva usta hvali po svim ovim medijima koji vode otvorenu kampanju protiv Aleksandra Vučića i SNS, kako mi je poslao odgovor na moje poslaničko pitanje, pri tome neće da kaže da sam ja istog dana dobio i odgovor DRI, na moje poslaničko pitanje, a vezano je za poslovanje gospodina Šabića. Evo, ja ću pokušati ukratko samo da kažem šta se navodi u ovom odgovoru.

Dakle, DRI je potvrdila ono što sam ja rekao, da je u postupku provere Poverenik za informacije od javnog značaja, po redovnoj proceduri, dakle same DRI, a ne na njegov poziv, na moje drugo pitanje – da li je tačno da je Rodoljub Šabić za svoja službena putovanja potrošio 1.350.000 dinara, oni su rekli da na to pitanje ne mogu da odgovore iz zakonskih razloga, ali da će, kada se završi konačno ispitivanje poslovanja Poverenika i kada izveštaj bude konačan, on biti objavljen na sajtu.

Dakle, nije tačno da je DRI demantovala ono što sam ja rekao, samo su rekli da za sada to ne mogu da objave zato što je takva zakonska procedura, ali je jako zanimljivo šta su naveli kao odgovor na moje treće pitanje – da li je DRI objavila izveštaj o radu Poverenika? Kaže DRI ovako – izveštaj je još uvek u fazi nacrta i nije objavljen na zvaničnoj internet stranici, a Poverenik je dužan da, u skladu sa propisima, prema sadržaju izveštaja postupa kao sa poverljivim dokumentom, jer je na prvoj stranici nacrta naznačeno da je reč o poverljivom dokumentu. Kada izveštaj postane konačan DRI će isti dostaviti Skupštini Republike Srbije i objaviće isti na zvaničnoj internet stranici.

Dakle, Rodoljub Šabić, koji treba da štiti informacije od javnog značaja, sam krši zakon o zaštiti informacija od javnog značaja time što obmanjuje građane Srbije kako je DRI ustanovila nešto što još uvek nije potvrđeno i što tek treba da bude objavljeno na zvaničnoj internet prezentaciji DRI. Dakle, ostaje da se vidi da li je Rodoljub Šabić zaista potrošio ove državne pare ili ne.

On je pokušao da predstavi građanima Srbije kako sam ja slagao i obmanuo građane Srbije. Navodi za mene da sam lažov, lopov, kriminalac itd. Sve to nije bitno, ali hoću da kažem da je DRI odgovorila na moje poslaničko pitanje i rekla da je nacrt izveštaja pripremljen. Konačan izveštaj još nije završen. Kada bude završen, biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji DRI, pa ćemo onda da vidimo da li je Šabić zaista nenamenski trošio državna sredstva, kao što ja tvrdim, ili nije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović. Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima kolega Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi ministre sa saradnicima, trenutno je jedna od stvari koja je aktuelna za Beograd, aktuelna za Obrenovac, ali mislim da je aktuelna i za Srbiju, a to je vraćanje jednoj staroj ideji i projektu, a to je da Beograd dobije deo tople vode za zagrevanje stanova iz TE „Nikola Tesla“ nekadašnji, sada je to deo EPS.

Meni je drago što se ovaj projekat shvatio za ozbiljno, ulazi u neke svoje ozbiljne tokove i vidi se da će biti i priveden nameni, kako to znaju često da kažu.

Zašto se to sada desilo, a nije se desilo pre 15 ili 20 godina, kada se govorilo o tome? Nije se desilo, jednostavno, iz tog razloga što ranije vlasti nisu vodile računa o Obrenovcu.

Ovo jeste projekat koji je važan za Beograd, doneće dosta dobra životnoj sredini, smanjiće se broj toplana koje se koriste, ali sve do sada niko nije našao razumevanja na republičkom, gradskom i opštinskom nivou da tom toplovodu priključi još jednu magistralu koja će do kraja rešiti pitanje grejanje Obrenovca i s pravom su Obrenovčani bili ljuti, uvek se tome protivili. Danas kada jedan magistralni vod, koji je ništa u odnosu na celokupnu investiciju, planira se i biće usmeren ka Obrenovcu. To je jednostavno ono što je pokazatelj kako radi, razmišlja i svoju politiku u oblasti i energetike, ali i ekologije sprovodi odgovorna vlast n a svim nivoima, vodeći računa i o Beogradu, ali nezanemarujući interese građana Obrenovca, koji inače decenijama najviše trpe zbog toga što su najveća elektrana u Srbiji u Obrenovcu. Tako treba nastaviti. Hvala svima na tom razmišljanju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ključni amandmani poslaničke grupe Srpske radikalne stranke na sva četiri ova člana koji su sadržani u ovom zakonu o izmenama i dopunama osnovnog zakona su zapravo da mi predlažemo da se svi ti članovi brišu i mi na taj način pokazujemo naš odnos prema tom zakonu. Zapravo, hoćemo da kažemo predlagaču, a i skupštinskoj većini, da ovakve stvari ne mogu da se rešavaju ad hok, od slučaja do slučaja, pa sad ćemo promeniti tri člana, pa za dva meseca dva člana, pa smo promenili pet članova, itd. Ove stvari moraju da se urade ozbiljno i studiozno, ali ne po nalogu Evropske unije i nevezano za ta vaša nekakva poglavlja, već isključivo u interesu rešavanja problema građana Srbije.

Čuli ste ovde od poslanika Srpske radikalne stranke mnogo konkretnih primedbi, ali niste odgovarali na njih. Vi ste, ministre, u ovoj raspravi pokušali da komunicirate sa narodnim poslanicima, zapravo da ostavite utisak da to radite, pa ste onda odgovarali na skoro svaki amandman poslanika vlasti, a oni su uglavnom pričali o otvaranju fabrike u Kraljevu, o „Lidlu“, o svemu, samo ne baš mnogo o ovome što je tema ovog zakona.

S druge strane, odgovarali ste i ovima kojih sada nema tu. Valjda vam ostalo iz vremena kad ste bili njihov gradski sekretar, pa to nekako ne može baš da se zaboravi.

Naše primedbe su bile vrlo konkretne i mi očekujemo od vas, ministre, ako niste bili u stanju, recimo, juče, da odgovorite na neko pitanje, da kažete šta ćete uraditi na teritoriji opštine Kuršumlija, u Merdarima, mogli ste u međuvremenu saznati pa nam to reći danas. Ali, vas jednostavno takve stvari ne interesuju. Ako niste znali juče da nam kažete šta će Ministarstvo raditi u Nacionalnom parku Šar-planina, mogli ste to danas da nam kažete.

Mi očekujemo da vi ono što ste čuli ovde od poslanika zaista pretočite u vaš rad, jer niko od nas ovde, ja kad kažem – niko od nas i poslanika, uvek i prevashodno mislim na poslanike Srpske radikalne stranke, niko od nas nije niti nekoga prozivao reda radi, niti pominjao ovo ili ono da bi nešto rekao, nego zato što zaista znamo kakvi su problemi. Mi verujemo da i vi znate, nije to sporno, ali, postoje načini da se mnogi od ovih problema brzo i efikasno reše. Postoje neke stvari gde je potrebno mnogo novca, i to razumemo, ali, verujte, kada je u pitanju zaštita čovekove okoline, zaštita o kojoj mi ovde govorimo, nije sve ni u novcu. Može mnogo toga da se uradi, ali je potrebna samo dobra volja.

Kada sam malo pre govorila o ovoj peščanoj mafiji, izostavila sam da kažem jedan bitan momenat, da je ta mafija uzela maha i ozbiljno počela da funkcioniše u vreme kada je ministar bio Velja Ilić. On je bio taj koji je podupirao i koji je davao vetar u leđa, verovatno svojim nekim pajtosima i ortacima, itd, pa, čisto, evo, i to je, pretpostavljam, informacija kada budete razmišljali o tome, kada pošaljete inspekciju pa kada vidite kome ćete krivične prijave da podnosite.

Rešavajte ove probleme preko lokalne samouprave. Nije dovoljno da mi juče i danas ovde kažemo – da, strašno je to što se dešava u Vrnjačkoj Banji. Imate instrument, možete da pozovete nekog Bobana Đurovića i da kažete – ej, čoveče, umesto da praviš tamo sebi zgrade, ajde, skloni onu deponiju u Vrnjačkoj Banji, to je centar našeg turizma.

Uradite bar deo onoga što ste rekli, uradite ono što smo mi vama savetovali. Vi ste u svakoj komunikaciji sa poslanicima ili klimali glavom ili rekli – da, u pravu ste, da, tako je. Ali, ponoviću ono što smo vam već rekli. Ministar ne može da se ponaša kao opozicioni poslanik, da on konstatuje sve probleme, zna šta su problemi, ali, od ministra se očekuje rešavanje problema. I mi to očekujemo od vas, gospodine Trivan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Marija Janjušević i zajedno Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Rističeviću, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, meni je žao što je „slobodna zidarica“ izašla, ali kada je u pitanju zagađenje životne sredine, mi moramo progovoriti i neku reč o duhovnom zagađenju.

Naime, ovaj čovek, Nejdin Sejdinović, poznat po nizu uvreda koje je danas uputio, poznat po uvredi – Srećan veliki patak svima koji slave, u zemlji visoke verske tolerancije, u zemlji visokih verskih sloboda, prava je sreća da je uvredio hrišćane, a time je hteo da kaže da oni slave, oni, on je sastavni deo onih preko, on je sastavni deo onog Đilasovog saveza lopuža, prevaranata i ljotićevaca, koji su, eto, izgubili, hteo je da kaže da oni slave, slave stradanje Isusa, slave sve ono zbog čega hrišćani pate, itd. Tu nečuvenu uvredu u Srbiji može da uputi Nejdin Sejdinović i da prođe nekažnjeno, odnosno da prođe bez ikakve javne osude, mada bi u svim drugim državama zbog narušavanja verske tolerancije i govora mržnje bio osuđen.

Danas je ponovo ponovio, ja to govorim intelektualno i duhovno zagađenje, i on je sastavni deo ovog saveza lopuža i ja predlažem svim poslanicima da ubuduće obrate pažnju. Ovakvi likovi i oni preko seju seme razdora u Srbiji, a ono može ponekad da da rekordni prinos. U konfliktu sami sa sobom, koji oni žele da proizvedu, sigurno ćemo gubiti mi i ja od vas, kolega, tražim, barem od vas, bez obzira iz opozicije ili vlasti, koji razumete u čemu je problem, da ubuduće ovo snažno osudite, da se ne bi ponavljalo, kao što je slučaj sa Nejdinom Sejdinovićem ovih dana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 12. oktobar 2018. godine, sa početkom u 10.00 sati, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.