Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

Aleksandra Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, poštovane kolege poslanici, na početku svog izlaganja, želim samo da čestitam otvaranje Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu, odnosno dobijanje dozvole za rad. Konačno je vizija gospodina Bratislava Gašića, koji je u to vreme bio predsednik opštine Kruševac, imao viziju da se otvori jedna ovako visoko školska ustanova, ostvarena i želim naravno uspeh u radu i školovanju budućih intelektualaca, koji će između ostalog baviti se i zaštitom životne sredine.

Amandman koji sam podnela tiče se upravo sredstava vezanih za IPARD fondove, odnosno tih nekih odredbi koje se tiču upravo te zaštite životne sredine. Sredstva iz IPARD fondova, do sada su mogla da koriste isključivo registrovana poljoprivredna preduzeće, odnosno sada već sredstva iz IPARD fondova mogu da koriste i preduzetnici, kao i zemljoradničke zadruge, što je jako interesantno.

Što se tiče tih nekih aktuelnih izmena, a tiču se upravo tih sredstava iz IPARD fondova, aktuelnim izmenama preciziraju se uslovi korišćenja sredstava, a predlaže se upravo preciziranje odredbi koje se tiču zaštite životne sredine, odnosno traži se da se ispune određeni uslovi kod ljudi koji konkurišu za IPARD fondove, što je jako bitno, istakla bih jako bitno upravo zbog tih nekih parametara koji mogu negativno uticati, ukoliko se ljudi bave upravo tim nekim prerađevinama, ukoliko su to neke klanice planirane, mlekare itd. Svi ti neki nus produkti, koji mogu nastati, da budu zbrinuti na adekvatan način.

Što se tiče tih nekih akata koji se moraju nabaviti, traži se da se upravo od tih ljudi koji konkurišu za sredstva iz IPARD fondova nabave potvrdu od nadležnog organa ministarstva da se zadovoljavaju uslovi koji se tiču zaštite životne sredine i kažem, upravo naglašavam da je jako bitno i da smatram da bez toga ne bi taj zakon bio adekvatan, baš iz tih razloga… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela poslanik Dragana Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, moj amandman se odnosi na ekspanziju ekološkog obrazovanja. Svakako da smo svedoci da se ekološko obrazovanje ne sprovodi samo kroz vaspitne ustanove, odnosno škole, predškolske ustanove, fakultete, već i da se može na drugi način vršiti ekspanzija ekološkog obrazovanja.

Dobar primer iz prakse jeste lokalna samouprava odakle dolazim, Sokobanja, gde je SNS od kako je došla na vlast 2016. godine, znači za dve godine, uspela da projekat „Vrmdža fest“ finansira iz budžeta lokalne samouprave. Ovaj festival je inače internacionalni, bavi se turističkim i ekološkim filmom. Ove godine se prijavilo preko 40 ekoloških i turističkih filmova na ovoj manifestaciji, a od njih 40, 13 ušlo u kategoriju za takmičenje.

Posebno me raduje činjenica da je ove godine prvi put dodeljeno priznanje Petar Lalović, za naročit doprinos podizanja ekološke svesti na filmu, koju je uručila ćerka pokojnog reditelja Petra Lalovića, Ivona, glumcu i novinaru Dejanu Đuroviću.

Ovo je jedna od manifestacija koja svakako pomaže razvijanju i buđenju ekološke svesti i na tome ne treba da se stane, treba dalje da se radi, ali posetioci ovog festivala imali su prilike da vide i prirodne lepote ne samo Sokobanje, već i naše jedine prirodne piramide, odnosno planine Rtanj. S obzirom da se ovo selo Vrmča nalazi upravo ispod planine Rtanj.

Svakako da je Srbija prepuna prirodnih lepota i hvala Bogu, u svakom kraju treba samo da čuvamo te prirodne lepote i da uživamo u njima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milovan Krivokapić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, na član 3. podneo sam amandman 3. kojim se dodaje stav 3. koji se odnosi na održivost razvoja ekološkog razvoja.

Pripremajući se za obrazlaganje amandmana 3. bazirao sam se na pojedina pitanja koja nisu dovoljno definisana u prethodnom zakonu i kao takva su se izdvojila i iskazala se potreba za dopunu određenih članova, odnosno dodatnim definisanjem pojedinih članova.

U članu 3. predložena je dopuna zakona na način da se doda član 101a, kojim se propisuje pravni osnov za izradu podzakonskog akta, pravilnika kojim bi se tačno definisalo šta će se proveravati kod korisnika IPARD podsticaja. Predloženim preciziranjem odredbi omogućava se izdavanje akta od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojima se utvrđuje ispunjenost uslova iz oblasti zaštite životne sredine pa samim tim i učešće na konkursu poljoprivrednim gazdinstvima za dodelu sredstava iz IPARD fondova.

Poznato je da je poljoprivreda planetarno najveći zagađivač životne sredine, pre svega zbog upotrebe hemijskih sredstava koja se koriste zaštitu bilja. Ovo je ozbiljan problem i kao takvog ga treba i shvatiti. Zašto to kažem? Upravo zbog toga da bi se obezbedila proizvodnja dovoljne količine hrane, ne samo za nas trenutno, već i za buduće generacije. Neophodno je promeniti poljoprivrednu praksu, odnosno modifikovati je tako da ista postane održiva u dugom vremenskom periodu.

Neophodno je pre svega uskladiti Zakon o zaštiti životne sredine sa zakonima i propisima kojima se uređuje promena uticaja na životnu sredinu u EU, a potrebno je i da korisnici prirodnih resursa budu edukovani i detaljno informisani o značaju istih i kakve su posledice njihovog bezobzirnog iskorišćavanja.

Poštovanjem standarda i adekvatnih propisa u poljoprivrednoj proizvodnji omogućava osvajanje novih tržišta uz porast poverenja potrošača. Zatim se postiže i veća transparentnost proizvoda i prerađevina, ravnopravnije uključivanje na svetsko tržište, kao i povećanje …(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Igor Bečić. Nije tu.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Radoslav Jović. Nije tu.
Na član 3. amandman je podnela poslanica Stanislava Janošević.
Da li želi reč?
Na član 3. amandman je podnela poslanica dr Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvažena predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, eto ja kao i koleginica koja je malopre govorila mogu da čestitam Kruševljanima, mojim Kruševljanima na Poljoprivrednom fakultetu koji počinje da radi. U to su sumnjali oni iz saveza za propast Srbije, sa suprotne strane i optuživali nas, ali kao što je Bratislav Gašić obećao pre nekoliko godina, sve što je obećano to je i ispunjeno i evo Kruševac može da se pohvali mnogo čime.

Vi ste već bili u Kruševcu i znate koliko je Kruševac lep grad i koliko se Kruševljani bore da životna sredina bude onakva kakva treba da bude u celoj Srbiji.

Inače, pored fabrike za prečišćavanje vode, investicije vredne 14 miliona evra, koja se uveliko gradi, grad Kruševac je odgovornom politikom privukao i druge, da kažem, strane kompanije i druge investicije, pa je tako potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju, čime je grad Kruševac dobio preko 280 kontejnera za reciklažni otpad. Što znači da se zaista borimo da životna sredina bude još zdravija, jer mislimo na našu decu i nismo od onih koji se samo služe napadima i nesrećama građana da bi privukli neku pažnju. Mi radimo u korist građana, građani to prepoznaju i cene tu našu politiku, pa otuda i velika podrška koju imamo.

Ono što mogu da kažem, da su zakoni izuzetni i da ćemo ih podržati u danu za glasanje i da ćemo nastaviti da se zalažemo i radimo isključivo za naše građane, u njihovu korist i za dobrobit svih nas.

Vama se zahvaljujem i želim svako dobro.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Da li neko želi reč?
Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, svima treba da nam bude zadatak da radimo na zaštiti i očuvanju životne sredine i tu nema nikakve dileme. Posebno je važno da u ovoj oblasti edukujemo naše najmlađe, našu decu, a nadam se da nije kasno ni za nas starije.

Ipak, neki događaji iz prošlosti nas opominju, naročito 2014. godina kada se pokazala potpuna neodgovornost vlasti u Šapcu. Naime, godinama unazad, gradska vlast i gradska uprava Šapca, odlagala je neplanski otpad na samoj obali Save, 200 do 300 metara udaljenog od strogog centra grada Šapca. U pitanju je preko hiljadu tona otpada, a uz to više od jedne decenije nije bio očišćen nijedan kanal na teritoriji grada Šapca.

Takođe, te 2014. godine, svi se sećamo, pretio je veliki udarni talas na Šabac, poplavni. Zahvaljujući tada premijeru, Aleksandru Vučiću, Vojske Republike Srbije i velikom broju građana, pre svega Šapca, ali i dobrovoljaca iz cele Srbije, grad Šabac je odbranjen. Da su se tada pitali ljudi iz šabačke vlasti, a pre svega dvostruki ministar, Dušan Petrović, Šabac, i ne samo Šabac, bi plivao u vodi i u stotinama tona otpada i ne želim dalje da govorim šta bi to značilo.

Zahvaljujući, ponovo kažem, Vladi Republike Srbije, Vojsci Srbije i građanima, dobrovoljcima koji su došli da brane Šabac, ostala je samo opomena, ali ne treba da se zaboravi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Majkić, izvolite.