Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, moj amandman na Predlog zakona odnosi se na održanje zaštićenih prirodnih dobara.

Pre nego što krenem sa amandmanom moram da istaknem da su kooridinisane politike vrlo važne za uspešnost u svakoj oblasti ljudskog života. Ovde se konkretno radi o usklađenim i koordinisanim politikama između Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, a kada se tiče pristupu IPARD fondovima, pre svega, zemljoradnika, zemljoradničkih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i drugih pravnih i fizičkih lica koji imaju pravo na korišćenje ovih fondova.

Naravno, da pitanje zaštite životne sredine, a samim tim i pitanje zaštite zaštićenih prirodnih dobara nije pitanje samo ministarstava, već pitanje svakog od nas i to kao pojedinaca, kao roditelja, kao komšija, kao nastavnika, kao vaspitača, kao profesora. Jednom rečju, to je pitanje čitavog društva. Nadam se da će unapređenju životne sredine, a posebno zaštićenih prirodnih dobara doprineti i bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, posebno u delu pošumljavanja koje se odnosi na sprečavanje klimatskih promena.

Moram da istaknem da je 2014. godine, kada je preuzeo dužnost premijera Aleksandar Vučić, kao prioritet broj jedan stavio interes građana, a u cilju ostvarenja najboljeg interesa građana postavio je principe timskog rada, principe odgovornosti, koordinacije i na kraju rezultat. Ove principe nastavila je da poštuje i Vlada Ane Brnabić i kao rezultat svega ovoga imamo napredak Srbije u svim oblastima pa samim tim i napredak u oblasti životne sredine.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč?
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, u svakom momentu treba da smo svesni značaja zdrave životne sredine. Moramo biti svesni da svojim delovanjem možemo doprineti očuvanju životne sredine, svoje okoline, pa i sopstvenih života. Svako od nas pojedinačno treba da doprinese buđenju svesti kod ljudi kada je u pitanju ekologija i zaštita životne sredine. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije. Priroda koja nas okružuje je puna štetnih materija čiji uzrok su često ljudska nemarnost i nebriga.

Amandman koji sam podnela na član 3. ovog zakona dodavanjem stava 3. dodatno se definiše član 3. sa posebnim osvrtom na unapređenje ekosistema. U proteklih nekoliko godina, kako je naveo ministar, pošumljeno je preko 700 hektara površina.

Ove godine je i za Staru Pazovu opredeljeno četiri i po miliona dinara u te namene što će svakako doprineti očuvanju i unapređenju ekosistema. Iz budžeta opštine Stara Pazova ove godine izdvojeno je dva miliona dinar u cilju realizacije programskih aktivnosti koje se tiču upravljanja i zaštite životne sredine, pre svega pošumljavanja, a pored toga opredeljena su određena sredstva za realizaciju aktivnosti udruženja sa teritorije opštine Stara Pazova koja se bave zaštitom životne sredine.

Tek kada mi sami shvatimo da je očuvanje životne sredine važno zbog nas samih i zbog kvaliteta života koji živimo i koji će živeti naša deca, onda se stvari mogu promeniti na bolje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Desanka Repac.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Pozdravljam gospodina ministra sa saradnicima i poštovane kolege, odredbom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj uslova za autohtone vrste. Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i da se uravnoteži odnos privrednog razvoja i životne sredine.

Zaštita životne sredine osnovna je tekovina modernog društva, to je Poglavlje 27 koje smo otvorili, koje je najzahtevnije, najskuplje u programu sa EU. To je očuvanje našeg okruženja, to je očuvanje biodiverziteta zaštićenih prirodnih dobara i predela. Bez promene stanja svesti neće se moći promeniti stanje životne sredine, raznolikost i bogatstvo živog sveta svake države predstavlja planetarnu vrednost. Svako od nas treba da pruži svoj doprinos i zaštiti ugrožene vrste autohtone.

Najpoznatija endemska vrsta Srbije, autohtone, jeste Pančićeva omorika koja je pronađena 1855. godine. Pančić ju je našao u Zaovinama 1875. Ovo je živi fosil svetske flore i predstavlja zagonetku naučnicima jer je preživela ledeno doba. Zbog svog izgleda je nazivaju lepoticom. Na Fruškoj Gori koja je riznica retkog i lepog biljnog sveta imamo 1500 vrsta biljaka, od toga 700 lekovitih, a 69 autohtonih.

Samo bih još htela da se osvrnem na dve balkanske lepotice, ramonde, jedna je „Ramonda serbika“ a druga „natali ramonda“ koja je upućena u čast kraljice Natalije, jer joj je nalazište kod Niša. Nazivaju je cvet feniks koji je jako važan za srpski narod.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre, sa ciljem da se dodatno definiše član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine podneo sam amandman koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na poboljšanje ekosistema.

Fond IPARD 2 omogućava potencijalnim korisnicima sredstva za investicije u poljoprivredi, što će svakako obezbediti razvoj i uvećati imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Sredstava kao vid pretpristupne pomoći za ruralni razvoj predviđena su za uzgoj, proizvodnju i preradu u prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji, značajno će povećati investiciona ulaganja i popraviti položaj naših poljoprivrednih proizvođača.

Sve ove investicije moraju ispunjavati propisane uslove zaštite životne sredine, pa se podrazumeva donošenje akta kojim se utvrđuje ispunjenost uslova zaštite, koji je u stvari osnov da se uopšte ostvari pravo na ova sredstva.

Nekontrolisane investicije mogu prouzrokovati brojne promene u pojedinim delovima ekosistema i narušiti životnu sredinu, teško ugroziti, pre svega, zdravlje ljudi, kao i opstanak biljnih i životinjskih vrsta.

Ovim predlogom zakona mi iz SNS pokazujemo odgovornost prema našim poljoprivrednicima i poljoprivrednim gazdinstvima, ali i prema svim našim građanima podizanjem nivoa zaštite životne sredine, koja je pitanje kvaliteta naših života i budućnosti naše zemlje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, prigovor naših opozicionara vajnih je, kojih se, po meni, treba rešiti kao političkog otpada, uglavnom zašto nismo uspešno rešili problema, koje su nam oni tako… mi smo neuspešni, a oni su nam tako uspešne probleme ostavili.

Investicije su kao sadnja voća. Dakle, najbolje vreme za sadnje drveća, gospodine ministre, bilo je pre 20 godina, a drugo najbolje vreme za sadnju drveća je sada. Dakle, ono što oni nisu navikli da sade i seju, oni su navikli samo da beru. Ako hoćete da jedete ukusnu voćku, morate zasaditi drvo i investicije su to drvo koje se trenutno sadi i oni treba da imaju malo strpljenja, da ne lome grane pre punog roda itd, da imaju neko strpljenje, da su prava patriotska opozicija itd.

Da imaju i malo veze sa ekonomijom, oni bi sačekali da se podigne ekonomija i poljoprivreda da ta voćka što bolje rodi, da osvoje vlast i, Bože moj, beru bez obzira što nisu zasadili.

Oni tog strpljenja nemaju. Oni bi to sad odmah da skrše što pre i da tako srpski narod ostave bez investicija, bez izvora, bez snažne industrije, bez snažne poljoprivrede.

Mi snažnu industriju i poljoprivredu ne možemo da gradimo, a da pri tome ne poštujemo životnu sredinu, ali ne možemo ni životnu sredinu da poštujemo toliko da ugrozimo i da prestanemo da investiramo.

Treba uskladiti jedno i drugo, odnosno da snažna poljoprivreda, snažna industrija što manje utiče na životnu sredinu. Ruzvelt je rekao – želja za uspehom je već pola uspeha, a ja verujem da vladajuća većina tu želju ima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima kolega Martinović. Izvolite.