Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Jojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo iz Vlade, za poslednjih 20 godina, stvarana je lažna atmosfera o zaštiti životne sredine samo iz razloga da bi se iz budžeta Republike Srbije izvlačile pare poreskih obveznika i nekontrolisano trošile.

Potrebno je proveriti koliko je u Pančevu, pošto dolazim iz Pančeva kao narodni poslanik SRS i godinama sam ukazivao na probleme da je Pančevo najzagađeniji grad u Republici Srbiji, koliko je naplaćeno ekološke takse i gde je ta taksa završila? Završila je u drugim namenama i u slučajevima turizma.

Nažalost, neefikasnost nadležnih državnih organa u praksi je pokazala da nema energičnih mera protiv zagađivača opasnog otpada, a u Pančevu se u stvari događana da je to lokacija vrlo opasnog otpada.

Prema tome, nadležni organi koji su bili dužni, a pre svega inspektori za zaštitu životne sredine bili su dužni da ostvaruju redovno inspekcijski nadzor. Međutim, za poslednjih sedam, osam meseci vašim angažovanjem i saopštavanjem javnosti, ja vam predlažem da se često obratite javnosti i ukažete gde su ugroženi životi i zdravlje građana Srbije, jer slučaj u Obrenovcu, slučaj u Pančevu, to ste pokrenuli, ali državni organi to nisu propratili dobro, osim BIA-e. Da nije bilo BIA-e ne bi bilo procesuirano nekoliko ovih opasnih kriminalaca koji su u stvari vršili krivična dela, jer im je omogućeno, niko ih nije kontrolisao, nesmetano, pa su se na taj način bogatili.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Šaroviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, danas se polako završava rasprava o ovom zakonu i mislim da treba sumirati utiske. Građani to verovatno nisu shvatili, ali radi se o zakonu od svega tri člana i 4. član koji glasi da zakon stupa na snagu osmog dana od dana donošenja u „Službenom glasniku“. Na ta četiri člana podneto je 400 amandmana. Od tih 400 amandmana preko 300 su podneli predstavnici vladajuće koalicije. Ako na tri člana zakona vam podnesu predstavnici vladajuće koalicije 300 amandmana, šta to govori o zakonu i šta to govori o tome koliko oni cene vaš rad?

Druga stvar, što opet govori o kvalitetu zakona, na tri člana ste prihvatili tri amandmana poslanika SPS Đorđa Milićevića. Znači, danima raspravljamo u Skupštini, šaljete zakon od tri člana i ni jedan član nije dovoljno dobar da ne bi morao da se ispravlja amandmanom.

Kakvi su to odnosi u vladajućoj koaliciji, to je pravo pitanje?

Vi, s druge strane, ne računajući poslanika SPS, čija ste tri amandmana prihvatili, preko 300 amandmana poslanika vladajuće koalicije, koliko ste prihvatili? Dvadeset posto? Trideset posto? Niste. Dva promila? Tri promila? I to je mnogo, niste ni toliko prihvatili,
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Šaroviću, malo o amandmanu.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Prihvatili ste nula. Dakle, šta to govori o vašem mišljenju i kako vi kvalifikujete rad narodnih poslanika vladajuće koalicije? Da li su oni potpuno promašili temu? Imaju li bilo kakvu ideju šta piše u ovim … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dva minuta, kolega Šaroviću.
Reč ima ministar gospodin Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, visoko cenim vašu zabrinutost za moje zdravlje i moje odnose u okviru koalicije, za koje moram da vam kažem da odlično funkcionišu.
Zahvaljujem se vladajućoj većini što nas ovoliko podržava. Hvala vam.
Razume se, ne očekujem istu reakciju sa leve strane na kojoj sada sedite, ali to je potpuno legitimno.
(Nemanja Šarović: Mi sedimo desno.)
Ne, vi ste meni levo.
(Nemanja Šarović: Ali ovo je Narodna skupština.)
Ta paradigma može da se rešava negde drugde, na drugom mestu, van ove sale, kada budemo popili piće, recimo.
Možemo da budemo i dovoljno duhoviti da na ovaj način razgovaramo, da razumem vaše intencije i da se pritom, kao što sada radimo, ne svađamo, kakvih sam situacija ovde video i koje mi se, naravno, ne dopadaju.
Odnosi u koaliciji su, što se mene tiče, odlični.
Prilika da podnesete amandman, kao što i sami radite, je prilika da pričate, primetio sam ovde, ne samo o zakonu, nego i o drugim stvarima, što mi se ne dopada, ali je to prilika kako za vas, tako i za druge.
Dakle, ja sam srećan čovek kada 300 poslanika, odnosno 250, manje-više, ima potrebu da razgovara o životnoj sredini, makar koristeći priliku da kroz amandman i često stvari koje možda se ne uklapaju sasvim u ono što smo mi zamislili kada je ovaj zakon u pitanju, ali ćete ovaj zakon imati na dnevnom redu i kasnije, kada ćemo zaista duboko razgovarati o drugim temama koje reguliše ovaj zakon, koje su veoma važne i tada ćemo imati priliku da razgovaramo i o amandmanima koje će bilo ko od poslanika predložiti nevezano za to, kao i sada, kojoj stranci pripada.
Ja ne mogu da vas uverim u to ako nemate iskustvo rada, recimo, u Sekretarijatu u Beogradu ili mog rada za ovih samo godinu dana. To može biti samo praksa i zato podržavam vašu skepsu i vaše skretanje pažnje na to čiji su amandmani prihvaćeni, čiji nisu prihvaćeni, ali zapravo to nije suština.
(Predsedavajući: Zahvaljujem, gospodine ministre.)
Suština je u nečem drugom, da mi ovde razgovaramo o važnim stvarima.
Svi ste imali i imate priliku da pričate o životnoj sredini i, ponavljam, čini mi se da ipak svi vi podržavate borbu za zdravu životnu sredinu. Hvala vam na tome još jednom.
(Nemanja Šarović: Replika.)
Gospodine Šaroviću, na vašu žalost, ministar….
(Nemanja Šarović: Pogrešno je protumačio moje izlaganje.)
Odlično je protumačio vaše izlaganje.
(Nemanja Šarović: Povreda Poslovnika.)
Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Povredili ste, gospodine Arsiću, član 27, povredili ste član 103, povredili ste član 107. i povredili ste član 158. stav 7.

Vi imate obavezu da vodite sednice Narodne skupštine u skladu sa Poslovnikom.

U skladu sa Poslovnikom, poslanici imaju pravo na repliku kada neko pogrešno protumači njihovo izlaganje, što je nesumnjivo prethodno bio slučaj, jer je gospodin Trivan rekao kako su sa podnetih 300 amandmana na tri člana poslanici vladajuće koalicije njega podržali. Pazite, 300 izmena na tri člana?

Drugo, hajde još jedanputa, ponovo ste dozvolili gospodinu Trivanu da govori duže i to je ono što vi uvek radite kada su ministri u pitanju, to je ono što uvek radite kada su poslanici vladajuće koalicije u pitanju i onda nekada pustite i nekoga iz opozicije dve, tri, pet ili deset sekundi duže i kažete – pa, pustio sam i vas.

(Aleksandar Martinović: Pusti ga pola sata da govori.)

Jeste, ali nikada niko od nas nije govorio ni četiri, ni pet minuta.

(Aleksandar Martinović: Evo, pusti ga.)

Opomenite tu osobu da ne dobacuje. Ako nešto ima da kaže neka se javi u skladu sa Poslovnikom. Ako nema, onda je najbolje da ćuti.

Znate, jedan pametan čovek je rekao – bolje ćutati i da ljudi sumnjaju kakvog ste intelektualnog stanja, nego progovoriti, pa da onda razvejete svaku sumnju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zaista nisam razumeo vaše reklamiranje povrede Poslovnika, pa i ne mogu da vam odgovorim.
Evo, ja vas nisam razumeo. Neću da vas tumačim.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika?
(Nemanja Šarović: Da li mogu da dobijem reč?)
Dovoljno je i s mesta, možete klimanjem glavom. Nemam obavezu da vam dam reč.
(Nemanja Šarović: Arsiću, po Poslovniku!)
Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.