Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.10.2018.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Kostić, Miladin Ševarlić i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč?
Kolega LJubenoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Predlagač je članom 3. predložio izmenu člana 101. osnovnog zakona tako što će se dodati novi član 101a. Srpska radikalna stranka je podnela amandman i predložili smo rešenje za koje smatramo da je sveobuhvatnije. Predlagač navodi da će se stvoriti uslovi za izradu podzakonskog akta, pravilnika koji će izraditi zajedno ministar za zaštitu životne sredine i ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja. U praksi se pokazalo da se na izradu podzakonskog akta čeka dugo, pa pojedina materija ostaje nedorečena i nedefinisana, što čini osnovu za različita nepravilna tumačenja zakona i nepravilnu primenu.

U praksi se pokazalo da se na izradu podzakonskog akta čeka dugo, pa pojedina materija ostaje nedorečena i nedefinisana što čini osnov za različita nepravilna tumačenja zakona i nepravilnu primenu.

Mi iz poslaničke grupe SRS smo pokušali da amandmanima damo konkretna rešenja kako bi se proizvoljna tumačenja zakona u praksi izbegla. Kako se rasprava na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakon o zaštiti životne sredine bliži kraju, jer on sadrži svega četiri člana, a mi sada raspravljamo o amandmanima na član 3, primetno je da predlagač nije želeo da sarađuje i prihvati konstruktivne predloge poslaničke grupe SRS, tako da će vladajuća većina, verovatno usvojiti tekst koji je i predložila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, nisam siguran da ova Vlada preduzima sve što je u njenoj moći i u njenoj nadležnosti kada je u pitanju životna sredina i njena zaštita. Imam utisak još uvek važi onaj selektivni pristup kada su pojedini naši krajevi u pitanju. Naime, dolazim iz Niša, koji predstavlja centar jugoistočne Srbije, i izgleda da i u ovoj oblasti važi ono pravilo – što južnije to tužnije, a južna i jugoistočna Srbija je jedan od najlepših, i još uvek, na svu sreću, najočuvanijih u prirodnom pogledu, delova Srbije.

Grad Niš ima fantastičnu i prelepu okolinu, naslanja se na nekoliko planinskih masiva, kao što je Suva Planina, Stara Planina, Jastrebac, Svrljiške planine itd. Tu su i dve prelepe klisure, Jelašnička klisura i Sićevačka klisura. U Sićevačkoj klisuri postoj i jedna endemična vrsta „Ramonda serbika“ koju je još pronašao čuveni i poznati botaničar Josif Pančić, i tako da smatram da treba mnogo više pažnje da se posveti ovom kraju jugoistočne Srbije.

Tu u neposrednoj blizini Niša i dva velika veštačka jezera, Zavojsko i Vlasinsko jezero. Vlasinsko jezero ne samo da je najveće naše veštačko jezero, nego što se tiče nadmorske visine ono je jezero sa najvećom nadmorskom visinom, nešto preko 1200 metara i jedno od najvišljih jezera te vrste u Evropi.

Sada, da iskoristim priliku da pitam ministra zbog čega je tokom leta voda iz ova dva pomenuta jezera ispuštana ispod maltene ispod granice ekološkog minimuma i da li je to bilo neophodno? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Zoran Despotović, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poslanici SRS u svom izlaganju su rekli da se ne može donetim zakonima rešiti problemi građana Srbije. Srbija nema samo taj problem kada je u pitanju životna sredina. Ovih dana čuli smo mnoge probleme koje Srbija ima po pitanju biljnog i životinjskog sveta, zagađenog vazduha, nesanitarnih deponija, slepih miševa, medveda, beloglavog supa. Uvažene kolege narodni poslanici, ne umanjujem vrednost ove rasprave, od rasprave, recimo, šta jedemo i šta proizvodimo.

Kako zaštiti našeg poljoprivrednog proizvođača? Kao prvo, sprečiti tajkunsko uvoznički lobi, zatim cenu poljoprivrednih proizvoda prilagoditi tržišnoj ceni od kojih će poljoprivredni proizvođači imati koristi. Još uvek Srbija ima dobar ambijent da proizvodi zdravu i kvalitetnu hranu. Mora se obratiti pažnja da se poljoprivredni proizvođači adekvatno edukuju u vezi upotrebe raznih hemijskih sredstava, herbicida, pesticida i slično, jer se koriste nekontrolisano gde bi resorno ministarstvo zajedno sa poljoprivrednim zajedničkim snagama sistemski rešili ovakve slučajeve. Ako preventivno delujemo učini ćemo da Srbija bude zdravija po pitanju, i vode, i vazduha, i hrane, tek tada ćemo imate pozitivne rezultate i smanjiti broj obolelih od teških i neizlečivih bolesti.

Srpska radikalna stranka smatra i apeluje da se obavezno spreči uvoz GMO hrane koja po svom sastavu ima preveliku dozu hormona u savremenoj ishrani koji nažalost izazivaju prevremeno polno sazrevanje kod dece, tumora dojki i drugih organa. Zato su Vlada i resorno ministarstvo u obavezi da rigoroznom kontrolom kako fitosanitarne tako i tržišne inspekcije spreči trovanje građana, životinja i ekosistema.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Despotoviću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Uvažene kolege, pitanje životne sredine je od izuzetnog nacionalnog značaja oko koga treba sabrati sve svoje potencijale, kadrovske, naučne, stručne, organizacione i svake druge, jer mi nemilosrdno uništavamo svoje prirodne resurse, a veoma malo ih obnavljamo. U nekim zemljama da bi posegli jedno stablo treba vam pet, šest dozvola, a nama Šiptari uništavaju šume duž cele administrativne linije i nastavljaju tamo gde su NATO zlikovci stali.

Moram još jednom da ukažem na katastrofalne i nesagledive posledice zagađenja životne sredine kao posledicu zločinačkog NATO bombardovanja naše zemlje. Pre nekoliko dana vrhovnik NATO koji je sticajem okolnosti pevao „Ringe, ringe, raja“ izjavi da su civile NATO bobama spasavao od Miloševića. Molim vas, pa su onda gađali bolnicu u Nišu, Dragišu Mišović, rafineriju Pančevo u Novom Sadu i tako dalje. Iako se kao izvinio za nevine kao žrtve, uvaženi građani Srbije, želim da vam kažem da je u ovoj izjavi sabrana sva bezdušnost, bezosećajnost i cinizam koji krase ove okrutne belosvetske, hladnokrvne NATO ubice. Ali, nije propustio priliku da nam pripreti, nemojte slučajno da vam padne na pamet da branite građane Kosova, mi ćemo ih zaštiti samo vi zovite.

NATO je znao, a samim tim i odobrio čuvenu posetu Hašima Tačija severu Kosova koja je najveća provokacija ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji, već širom planete. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad MirčićDa li neko želi reč?

Milorad Mirčić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministar se ovde decidno izjasnio protiv mini hidroelektrana. Ne znamo ministre kakav je vaš stav kada je u pitanju vetro generator. Ne znamo kakav je vaš stav kada su u pitanju nuklearne elektrane. Vi ste decidno ovde isključili bilo kakvu mogućnost ako ste u pitanju vi, odnosno vaše ministarstvo da može da se realizujem projekat bilo koje mini hidroelektrane.

Recite vi meni ministre kako će ova Srbija ekonomski i privredno da se razvija ako bude deficitarno u energiji. Najverovatnije ćete soluciju za ovo da nađete u podizanju velikih hidroelektrana. Za podizanje velikih hidro elektrana treba vam veliki novac. Mi ga nemamo kao država. Nisu zainteresovani ni investitori, ali imamo trenutno situaciju da su zainteresovani za podizanje tih manjih hidroelektrana. Vi ste samo ovlaš prešli preko toga i rekli ste u eko sredinama vi ste protiv podizanja hidroelektrana.

Šta znači to? To je širok pojam, to je opšte mesto. Da li to podrazumeva nacionalne parkove, zaštićenu prirodu. Prvo, tehnološki tu nema nikakvih problema ako je zakon jasno izdefinisao da se bilo šta poremeti u prirodi kada je u pitanju hidroelektrana, ako je izdefinisano zakonom. Ako inspekcijska služba nadgleda revnosno sve poslove koji su vezani od pripreme do završnih za bilo kakav projekat, a odnosi se na proizvodnju električne energije, nema nikakvih problema.

Ako se prepusti to da se krši zakon, ako se nađu neke prečice da se to radi, onda će biti problema.

Niste se izjasnili kakav je stav kada su u pitanju vetrogeneratori koji su podignuti u žitnici Srbije u Vojvodini, gde više ne možete u okolini da nađete ni ptice, ni insekte, ni bilo šta, a u blizini su i voćnjaci koji treba da se prirodno oprašuju, ministre, tako da ostali ste nedorečeni i bilo bi interesantno da kažete šta je konačno stav Vlade.