Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena potpredsednice Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, govorili smo o auto-putevima i ja sam želela da malo detaljnije govorim o izgradnji auto-puta E-80 sektor Istok, dakle deonica auto-puta koja je jako važna i koja ide od Niša do granice sa Bugarskom u dužini više od 86 kilometara i sastavni je deo evropskog međunarodnog puta E-80.

Izgradnja ove deonice realizuje se kroz 12 ugovora o izgradnji, poverena je prema šest izvođača iz šest zemalja uz angažovanje velikog broja domaćih proizvođača. Fizički napredak na projektu izgradnje Koridora 10, pravac E-80, istočni krak od Niša ka Bugarskoj granici je oko 97%.

Pročitaću ću samo deonice koje su završene i koje su puštene u saobraćaj, a to su Crvena reka – Čiflik, Čiflik – Staničenje, Pirot-Dimitrovgrad, kao i tuneli i obilaznica Dimitrovgrad. Zbog složene konfiguracije terena deonicu karakteriše pet tunela, 87 mostova, pet saobraćajnih petlji.

Da bi se ovo izgradilo neophodno je bilo izvršiti regulacije vodenih tokova, obezbediti sve presečene putne komunikacije izvršiti izmeštanje dalekovoda svih naponskih nivoa.

Na sektoru istok tehnološki najzahtevniji je završetak deonice Brnzarevo – Crvena reka, jer se radi o projektu koji obilazi park prirode, Sićevačku klisuru.

Izgradnja auto-puta na predmetnoj deonici, podrazumevala je i stabilizaciju 27 kosina i izgradnju pet mostova. Dnevno je u kontinuitetu svakog dana u nedelji angažovano oko 100 radnika, direktno na trasi i oko 180 jedinica mehanizacije.

Dakle, u svakom trenutku, moramo imati na umu šta sve podrazumeva izgradnja auto-puta i o koliko kompleksnom poslu se radi, a ja ću iskoristiti kinesku poslovicu da završim ovo javljanje koja kaže – ako želiš da budeš bogat, prvo gradi puteve. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović
Kolega Martinović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, vi ste gospođo Mihajlović ovde bili izloženi već nekoliko dana napadima kako ste navodno izdajnik po pitanju KiM, a ja želim zbog građana Srbije da kažem koliko je urađeno na KiM kada je u pitanju vaše ministarstvo.

Dakle, izgrađena su 143 individualna stambena objekta i izgrađeno je 343 objekta za kolektivno stanovanje, ukupno 882 izgrađena stambena objekta. Trenutno se izvode radi na kompleksu „Rajska banja“ u Banjskom, opština Zvečan, čija je ukupna vrednost 478 miliona dinara.

Takođe, Vlada Republike Srbije je u periodu od 2014. do 2018. godine odobrila 1408 zahteva za isporuku pomoći u građevinskom materijalu za Srbe koji su ostali da žive na KiM. Ono što je važno takođe da se istakne, a što je direktna vaša nadležnost, to je da su veoma intenzivni programi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, zatim železničke infrastrukture i putnih objekata na KiM. Oni su podržani, svi ovi projekti od strane vašeg ministarstva u ukupnom iznosu od preko 615 miliona dinara.

Takođe, važno je da se naglasi da je trenutno u fazi izgradnja naselja „Sunčana dolina“ u opštini Zvečan, gde će krov nad glavom da nađe oko 1500 građana i to je oko 300 porodica, a ukupna vrednost radova je skoro 562 miliona dinara.

Ovo govorim zbog toga da se iz ovih pomalo suvoparnih podataka vrlo jasno vidi da su za Vladu Republike Srbije i za predsednika Republike Srbije, na kraju krajeva i za SNS, KiM sastavni deo Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Kolega Mitrović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima.

Član 2. Predloga zakona o građevinskim proizvodima definiše pojmove upotrebljene u ovom zakonu, kao što su familija građevinskih proizvoda, bitne karakteristike građevinskih proizvoda, performanse građevinskih proizvoda, tip proizvoda, tehnička specifikacija i srpska tehnička specifikacija.

Cilj koji treba da postigne ovaj Predlog zakona je svakako stvaranje uslova da građevinski proizvodi koji se stavljaju i čine dostupnim na tržištu Republike Srbije, a koji se ugrađuju u objekte zadovoljavaju propisane zahteve u pogledu ispunjavanja osnovnih zahteva za objekte i postizanje veće konkurentnosti domaćih aktera na tržištu, proizvođača građevinskih proizvoda i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Kako na domaćem tržištu građevinskih proizvoda tako i na tržištu EU i drugim globalnim tržištima. Ono što hoću da kažem da je izuzetno dobro, što je Vlada Republike Srbije donela odluku o izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a kako je Ministarstvo izdalo dve građevinske dozvole na lokacijama u Vranju za 186 stanova i Nišu 190 stanova, i kada govorimo o Vranju, dobro je za 186, stanova da pripadnici snaga bezbednosti mogu da reše svoje stambeno pitanje, a naročito oni pripadnici snaga bezbednosti koji rade u kopnenoj zoni bezbednosti pod izuzetno teškim i komplikovanim uslovima sa povećanim stepenom rizika po bezbednost ovih pripadnika snaga bezbednosti.

Pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Bulatović.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Predsedavajući, na Predlog zakona o građevinskim proizvodima podnosim amandman na član 2. u smislu da se doda stav 3. koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na porast investicija u privredi.

Jedno od predizbornih obećanja Aleksandra Vučića u kampanji 2014. godini, bilo je da će država promeniti odnos prema Pčinjskom okrugu, koji je tada bio opterećen brojim problemima. Da je svoje obećanje ispunio, možda je najbolji dokaz to što su do sada u Vranju realizovani, a i danas se realizuju ozbiljni projekti uz pomoć Ministarstva privrede i uz određeno učešće grada Vranja, ukupne vrednosti od preko 500 miliona dinara. Spomenuo bih samo neke - izgradnja obilaznice do slobodne zone, faza 1A, izgradnja, takođe, obilaznice faza 1B, ukupne vrednosti od oko 160 miliona dinara; zatim, izrada tehničke dokumentacije za trening centar u slobodnoj zoni, ukupne vrednosti od oko dva miliona dinara; zatim, infrastrukturno opremanje slobodne zone, ukupne vrednosti od oko 11 miliona i 300 hiljada dinara. Pored toga, izgradnja atmosferskih i fekalnih kanalizacija u slobodnoj zoni, gde je vrednost radova predviđena na oko 11 miliona i 200 hiljada dinara.

Pored infrastrukturnog opremanja same slobodne zone, u toku je i izgradnja novog vrtića u gradskom naselju Raška, gde je vrednost radova predviđena na oko 190 miliona dinara.

Pored ovih projekata koji su u toku, do sada su, takođe, uz pomoć Ministarstva privrede i uz učešće grada realizovani i sledeći projekti – završena je rekonstrukcija Ulice Radnička, koja ide pored kompanije „Simpo“ do rekonstruisane zgrade železničke stanice, a za radove je utrošeno oko 37 miliona dinara. Pored toga, u javnoj ustavni Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite ugrađen je lift…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega Bulatoviću.

...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.