Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, radimo, stvaramo modernu Srbiju, menjamo svest ljudi, gradimo autoputeve, otvaramo fabrike, zapošljavamo radnike. Time i vi, gospodo iz opozicije, treba da budete ponosni, jer smo uspeli da od razrušene i osiromašene zemlje, stanja u koje ste je vi doveli, uspeli da od 2012. godine stvorimo moderno društvo, da ostvarimo suficit, da nezaposlenost dovedemo na 11,3%, da povećamo plate i penzije.

Vlada Republike Srbije donosi i sprovodi reforme. Učinila je da tako bude i ove godine i u budžetu je predvidela da budžet za KiM uvećala za jednu milijardu dinara, iznosi 6.750.560.000 dinara. Zato se mi jedinstveno i složno, mirnim putem borimo protiv humanitarne katastrofe koju žele da nam stvore albanske vlasti na području KiM, te nam uvode takse od 100% na robu iz Srbije.

Mirnim putem pokazujemo da smo spremni da odgovorimo na te namete, na one koji žele da nam uskrate pravo na život, na lečenje, pravo na učenje. NJihova stvarna želja je da nas proteraju sa svojih ognjišta. Ali, šta žele naše kolege iz opozicije? Zašto oni nisu učinili nešto za vreme svoje vladavine? Zašto su za vreme vladavine DOS-a dozvolili da se prizna nezavisnost Kosova i da se 2011. godine postave granice sa Srbijom?

Zašto predstavnike Srba, srpske liste optužuju, nazivaju kriminalcima? Optužuju ih bez dokaza i uhapšene Srbe, koji su zorom, 23. novembra uhapšeni. Zato što se borimo da sačuvamo ono što se može sačuvati i opstati na našim prostorima ili ognjištima ili zato što verujemo politici našeg predsednika Aleksandra Vučića i dajemo mu punu podršku. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite, kolega Bogatinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

U članu 2. Predloga zakona koji pojašnjava jedinstvenu bazu podataka, odnosno Centralni registar svih osiguranika i osiguranih lica, koji je pre svega elektronska vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na visokim IT standardima i performansama, mišljenja sam da treba dodati stav 2. koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na poboljšanje zaštite poljoprivrednih osiguranika.

Naglasio bih da uvođenjem elektronske uprave u Leskovcu građani veoma brzo i jednostavno mogu da preko sistema 48 prijave komunalni problem. Ovaj sistem obezbeđuje nekoliko različitih načina za prijavu komunalnih problema. U najkraćem roku dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren i u roku od 48 sati građani mogu dobiti odgovor o statusu rešavanja prijavljenog problema.

Osim sistema 48, građanima Leskovca je na raspolaganju i virtuelni matičar. Građani Leskovca mogu da popune i proslede obrazac zahteva za izdavanje izvoda i uverenje iz matičnih knjiga i knjiga državljana koji se vode za grad Leskovac. Za one koji žive u inostranstvu na raspolaganju je virtuelni matičar za inostranstvo.

Takođe, građani Leskovca na raspolaganju imaju elektronski registar administrativnih postupaka koji pruža mogućnost da se na brz i pregledan način dođe do informacija o načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

Zatim, građani mogu pratiti i pretraživati oglase i ostale sadržaje i u postupcima javnih nabavki, objedinjenu proceduru koja postupak ili skup postupaka iz oblasti izgradnje, koje sprovodi gradska uprava po službenoj dužnosti, u ime i za račun stranke od pribavljanja potrebnih uslova i drugih dokumenata od republičkih i lokalnih javnih preduzeća. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala uvaženi kolega Bogatinoviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Socijalno osiguranje predstavlja vid socijalne sigurnosti koji osiguranicima, odnosno članovima njihovih porodica obezbeđuje socijalnu zaštitu za slučaj bolesti, invalidnosti, starosti, nesreće na poslu i nezaposlenosti. Mnogi građani Srbije ostvarili su svoja prava iz socijalnog osiguranja uz pomoć i poštovanje propisa koji su doneti u mandatu SNS.

Svrha socijalnog osiguranja, kao dela socijalne politike jedne zemlje ima svoje korisnike, jeste da osiguranim osobama u slučaja ostvarenja osiguranih rizika, kao što su starost, bolest, materinstvo, povrede na radu i nezaposlenost, delimično ili u potpunosti nadoknadi gubitke dohotka. Na taj način država pokazuje da brine o svojim građanima bez obzira na veru i naciju, što je u Novom Pazaru više puta i pokazala.

Definisanjem pojedinih izraza u predlogu zakona stvara se način jasnijeg tumačenja zakonskih propisa što omogućava stvaranje pozitivne klime. Takva klima i te kako je potreban i možemo od ovakvog predloga zakona očekivati samo pozitivne pomake. Znajući da osiguranik stiče određena prava iz socijalnog osiguranja kada nastupi osigurani slučaj, odnosno kada se realizuje osigurani rizik, je svojevrsna pravna sigurnost koju Srbija pruža svojim građanima.

Nama u Novom Pazaru pravna sigurnost uliva snagu i veru u bolji život, jer je naša zemlja mesto gde su svi građani jednaki pred zakonom. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Desanka Repac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Cenjeni ministri, poštovane kolege, Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji se nalazi na dnevnom redu dotiče svakog građanina. Socijalno osiguranje je oblik socijalne politike i socijalne zaštite kojim se zaposlenima i članovima njihovih porodica garantuje materijalno obezbeđenje i zdravstvena zaštita.

U okviru pravnih propisa Republike Srbije, socijalno osiguranje obuhvata zdravstveno, penziono osiguranje, invalidsko i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Zakon se donosi da se uredi sistem u oblasti socijalnog osiguranja i sam budžet ima socijalni aspekt.

Zahvaljujući rezultatu hrabrih reformskih procesa koji je započeo predsednik Aleksandar Vučić, sledeći svoje principe i boreći se za interese Republike Srbije, koji su započeti 2014. godine, koji su rezultirali sjajnim ekonomskim pokazateljem, za zdravstvo će se u 2019. godini uložiti 18,7 milijardi dinara. Jedna milijarda više nego u 2017. godini. Ovo će mnogo uticati na povećanje nivoa zdravstvene zaštite.

U Republici Srbiji, zakonom, zdravstvo je obavezno za svo stanovništvo. U Republici Srbiji zdravstvo je besplatno.

Malo koja zemlja ima besplatno zdravstvo. Ovo je jako bitno, ovo je tekovina koju treba čuvati, s obzirom kako je zdravstvo skupo. Zdravlje je nacionalni kapital. Samo zdrav čovek je produktivan i samo takav vraća i doprinosi zajednici. Zdravstveni sistem ide zajedno sa razvojem društva. Samo sva veća ekonomska osnaženost Republike Srbije omogućiće poboljšanje zdravstvene zaštite. Sada nam predstoji samo napredak kao imperativ. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Jovica Jevtić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, na član 2. predloženog rešenja o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podnosim amandman koji preciznije definiše povezanost predloženog zakonskog rešenja sa ravnomernim razvojem Republike Srbije.

Set reformskih zakona koji je pred poslanicima predstavlja zdrav temelj za napredak društva, jer će oni za konačan rezultat imati dalje povećanje investicionih aktivnosti, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda. Razlozi za donošenje zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sadržani su u potrebi uvođenja centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Cilj zakona je obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Razlozi za donošenje zakona jesu i neophodnost sveobuhvatnog vođenja registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

S obzirom da Centralni registar predstavlja jedinstvenu bazu podatka svih osiguranika i osiguranih lica, ovim zakonom preuzimaju se nadležnosti u pogledu vođenja registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka, odnosno kontrola nad istim. Zahvaljujem.