Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. Amandman je podnela narodna poslanica Dubravka Filipovski.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Srbija teži da dostigne standarde državne uprave kao i vodeće zemlje EU, odnosno teži da stvori efikasnu administraciju za naše građena. Nesumnjivo je da je Srbija prethodnih godina sprovodila niz reformi sa ciljem modernizacije državnog sistema uprave. Taj trend se i nastavlja.

Razlog za donošenje ovog zakona je organizovanje efikasnog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka iz oblasti socijalnog osiguranja. Ovakav sistem treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

U Centralnom registru svi prijavljeni podaci se nalaze bez odlaganja i prenose se u jedinstvenu bazu i postaju pristupačni, sa ciljem da se ceo posao i delatnost obavlja uz što manje troškova.

Ono što je veoma važno istaći je da će Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja sadržati podatke o svim oblicima doprinosa za socijalno osiguranje, o poslodavcima i samim osiguranicima.

Amandman koji sam podnela na član 3. dodatno definiše predmet ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, na član 3. predloženog Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podnosim amandman u smislu dodavanja stava 2. koji preciznije definiše povezanost predloženog zakonskog rešenja sa ravnomernim razvojem Republike Srbije.

Inače članom 3. Predloga zakona propisana je oblast koja se uređuje zakonom, a to je pre svega delatnost Centralnog registra, kao i njegov odnos sa ostalim organima u funkcionisanju sistema socijalnog osiguranja.

Razlozi za donošenje Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sadržani su u potrebi uvođenja centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Cilj zakona je obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Usvajanjem ovog zakona obezbediće se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju.

Set reformskih zakona koji je pred poslanicima predstavlja zdrav temelj za napredak društva, jer će oni za konačan rezultat imati dalje povećanje investicionih aktivnosti, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje životnog standarda. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanika Olivera Pešić.
Da li neko želi reč: (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvažena predsednice parlamenta Republike Srbije, gospodo ministri, koleginice i kolege, još jedan od amandmana iz meni omiljene teme – održivog razvoja, amandman na član 3. predloga ovoga zakona. Ovim amandmanom pokušavam, kao i svim prethodnim, da osnažim sve one naše napore u ekonomskom i privrednom oporavku Republike Srbije, ali pre svega u održivom razvoju, u oporavku i razvoju koji će trajati. Znači, ovo je trenutak kada mi nešto pokrećemo iz stanja letargije i stanja zaostajanja i pokušavamo da stvorimo nešto za budućnost za generacije koje će doći iza nas.

Drago mi je da i Vlada Republike Srbije u svim svojim zakonskim predlozima strogo se pridržava onih 17 ciljeva Agende 2030 i ovde ću pomenuti samo dva cilja. Jedan je dostojanstven rad i ekonomski rast. Kada to kažem, mislim na promovisanje kontinuiranog inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, punu produktivnost i zaposlenost, kao i dostojanstven rad za sve. To svi predlozi zakona i sve ono što činimo u ovom prethodnom periodu ne govore. Pomenuću još jedan cilj, a to je cilj bez siromaštva. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima.

O ovom amandmanu toliko. Nastaviću u sledećem. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, gospodine ministre Šarčeviću, vama se obraćam i da zahvalim za sve reformske zahvate u vaspitanju i obrazovanju, posebno na nivou dualnog obrazovanja i na budžetu kada su u pitanju plate prosvetnih radnika, a vama, gospodine Popoviću, za uspehe u sektoru nauke, vama, gospodine Mali, niste imali problema, jer ste već svoje izvanredne sposobnosti dokazali kao gradonačelnik, kao i gospodin Đorđević u svom resoru.

Poštovana predsednice, kada je u pitanju Centralni registar, bivši režim nije imao problema oličen u Draganu Đilasu, oličen u Vuku Jeremiću i Saši Jankoviću, jer su oni za vreme svoje vlasti ostavili tačan proveren podatak – 575.000 radnika po raznim osnovama i evo ga, dolijao je ovih dana. Verovali ili ne, preko „Glasa Amerike“ najavljuje krvave sukobe u Republici Srbiji. Misli li on kao 5. oktobra Miloševića što je otpremio u Hag, otpremiti i Aleksandra Vučića? Malo sutra.

Jeremić ovih dana umesto Centralnog registra da radi zajedno sa nama, zamuckuje na sudu u NJujorku, uhvaćen u petljanjima sa belosvetskim lopovima, Patrikom Hoom i šeikom Tidijanom Gadijem. Nije njima cilj, poštovana predsednice, Centralni registar i unapređivanje Centralnog registra, nego satanizacija predsednika Republike Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja, sina Danila i roditelja i da smanje ulogu i ličnost predsednika Republike dok on čini nadljudske napore u traženju trajnog, kompromisnog i održivog rešenja za našu južnu pokrajinu, ali prevarili su se. Što ga više blate, što više prosipaju laži o njemu, što ga više satanizuju, njega i porodicu, on je sve jači i sve snažniji, sve čvršći. Čvršći je od stene. Nesalomljiv. Da li znate zašto? Zato što preko njega građani Republike Srbije pretaču svoju energiju zarad budućnosti naše zemlje i naše otadžbine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Hvala.
Koristim priliku, ovo što reče prof. Atlagić, ne da uživam u pohvalama, nego da kažem da pogrešan utisak javnosti jeste činjenica da budžet za obrazovanje nije značajno veći, on je značajno veći i to zaista ako se uzme u obzir da mi imamo najviše zaposlenih i da je 9% otišlo na povećanje plata svima, osnovno, srednje, visoko i nauka, time smo povećali razne kvote.
Nije što je Siniša ovde, ali mislim da je značajno država pomerila lestvicu kada je u pitanju obrazovanje. Mi smo imali prošle godine negde oko 190 milijardi po svim osnovama, a to je za obrazovanje, za infrastrukturu, za nauku, a sada smo već negde preko 217 milijardi.
To je značajno uvećanje, a pored toga nauka je najviše dobila i ovaj zakon o Fondu za nauku je imao to za cilj, da se stvori novi kapacitet, da se u Srbiji iz godine u godinu sve više ulaže u nauku.
Fond ima zadatak i da poveća prihode kroz ulaganje privrede i drugih ministarstava, a ono što je jako bitno je da druge zemlje koje učestvuju zajedničkim naučnim naučnim poduhvatima, danas smo imali sastanak sa ljudima iz Južne Koreje, juče iz Kine, tako da je intenzivna međunarodna saradnja na tom polju.
Ono što je mnogo važno i što ne ulazi u ovaj budžet, što se i ne vidi, ovo što bi Siniša drugačije iskazao procente, a to je infrastruktura. Znači, prošle godine se, koristim se podatke Kancelarije i onoga što mi budžetiramo, bez lokalnih samouprava, je negde bilo oko blizu 300 miliona evra. Sa onim što ja imam sa Markom Blagojević, ono što je sad trenutno budžetirano, ono što će se sada otvoriti ponude i što će u toku 2019. godine biti, to je negde blizu 400 miliona evra.
To je već ogroman posao na obnovi škola, jer ne možemo samo govoriti o povećanju plata i o digitalizaciji i o reformama u kurikulumu i obukama nastavnika ako su nam školske zgrade dotrajale i renoviranja nisu bila po 40 godina.
Tamo instalacije ne trpe ni klime, ni računare, tako da rad na mreži, rad na, znači, ne samo na mreži kao broju ustanova, nego i na mreži za digitalizaciju je već posao koji nas ubuduće očekuje.
Dve hiljade digitalnih učionica smo ove godine i prošle uradili, a ove godine imamo plan osam do deset hiljada. To je jedan vrlo brz tempo. Hvala.