Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.03.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/67-19

2. dan rada

28.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Mislim da Srbija po prvi put u jednoj novijoj istoriji ima baš takvog čoveka, Aleksandra Vučića, koji ima viziju i koji vodi Srbiju u pravom pravcu i dokazuje to svaki dan, jer ono što on radi, možda neki ne shvataju danas, ali će shvatiti sigurno sutra, ali sigurno radi najbolje za Srbiju.
U svakom slučaju, Srbija ima čoveka koji zna da je vodi, koji ima viziju i koji svakog dana postiže rezultate i zato će vredeti svi ti putevi, sve te fabrike i sve to što se radi. Hvala.
(Vjerica Radeta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo.
Ne, nego ne dam kad nema osnova.
(Vjerica Radeta: A ne daš?)
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Reč ima koleginica Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zbog javnosti želim da obrazložim predlog za kandidata za predsednika Komisije za hartije od vrednosti, na kontu izlaganja koleginice koja je posumnjala u sukob interesa ovog kandidata. Moram da kažem da je inače obavezna dokumentacija koja je morala da se podnese da bi uopšte se stavilo na dnevni red odbora i kao predlog je biografija kandidata sa izjavom o prihvatanju kandidature, zatim, okvirni plan rada Komisije, koji predlaže kandidat, ali je on i dostavio plus potvrdu da nikad nije bio osuđivan i obaveštenje Agencije za borbu protiv korupcije da ne postoje nikakve smetnje za obavljanje ove funkcije.

Moram da kažem i da je 2016. godine takođe se obratio Agenciji za borbu protiv korupcije upravo zbog ovih dilema, koje ste možda vi imali, a možda smo i mi imali, ali u trenutku kada smo raspisali javni poziv za dostavljanje predloga i kada razmišljate o nekom kandidatu, sam kandidat je izrazio želju da želi da se jednostavno obrati nadležnim institucijama, gde će dobiti određene potvrde da ne postoje nikakve smetnje da se kandiduje za određenu funkciju. To smatram kao jedan zaista pozitivan iskorak i još 2016. godine, i ove godine, kada je kandidat predložen za ovo mesto. Time smo pokazali suštinski da zaista ne postoji bilo kakva sumnja o tome, jer mi možemo kao narodni poslanici da sumnjamo da li postoji negde sukob interesa za obavljanje neke funkcije, ali mislimo da je jedina institucija nadležna da stručno donese ovakvu odluku i obaveštenje upravo Agencija za borbu protiv korupcije. To je ono zbog čega smo smatrali da zaista ne postoje smetnje za bilo kakvo obavljanje funkcije. A da li postoji iskustvo sa njegove strane, da sa svake strane kad posmatrate u stvari tržište kapitala i uopšte njegov rad i da je kvalifikovan za ovo mesto, sigurno da postoji.

O tome smo razgovarali 2016. godine kada je bio predlog za člana Saveta Komisije za hartije od vrednosti, i tada smo, jednostavno, na osnovu razgovora sa njim, svi članovi odbora doneli tu jednoglasnu odluku, jer je tada on u stvari pokazao na tom intervjuu koliko zaista poseduje znanja i iskustva u ovoj oblasti. Zbog toga smo videli da na osnovu tog znanja i onog što je radio protekle dve godine zaista zaslužuje da bude kandidat za ovu poziciju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, po kom osnovu?
(Vjerica Radeta: Replika.)
Kome?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zašto, kolega Arsiću, pitate kome repliku? Pa onome ko je govorio malopre. Malopre ste rekli da mi ne date repliku, ja sam bila iznenađena. Mislila sam da vi određujete prema Poslovniku da li neko ima pravo ili nema na repliku.

Dakle, koleginica nije pažljivo slušala. Nisam ja rekla da je ovaj kandidat u sukobu interesa. Vrlo precizno sam rekla ovo što vi nazivate preporukama, više liči na sukob interesa. Dakle, vrlo terminološki precizno. I takođe sam rekla - vi ste vlast, vi imate pravo da predlažete, vi ćete da birate i vi ćete jednog dana i da odgovarate, svako za svoj posao, i mi za svoj, i vi za vaš, i krivično-pravno, i politički. Zato, gospodine Lončar, vi ste verovatno posle ove vaše sednice dobili packu što niste bili među onima koji su onog dana branili Vučića kada je bio opkoljen na Andrićevom vencu, pa onda sada ovde kao da ste na mitingu pričate da izazovete aplauz da je Vučić ovakav ili onakav.

Ja u svojoj raspravi Vučića nisam pomenula. Govorila sam o politici, govorila sam o konkretnom ovom predlogu i govorila sam o sedenju na dve stolice. To što ste vi prepoznali da Vučić sedi na dve stolice, bravo, u pravu ste.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Lončar. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Prvo, moram da vas razočaram. Sve vreme sam bio u Predsedništvu sa predsednikom Vučićem.
Druga stvar, moram da kažem tim junacima koji dolaze i koji jurišaju da ću uvek biti u takvim situacijama sa predsednikom Vučićem i da ću uvek biti ispred, jer mislim da je Aleksandar Vučić čovek koga zaslužuje Srbija, koga zaslužuju građani, koji može da uradi mnogo dobrih stvari za Srbiju i već ih radi.
Odgovorno tvrdim, dovoljno ga poznajem, poznajete ga i vi, vrlo dobro ga poznajete, drago mi je zbog toga, i vrlo dobro znate, možete ovde da kažete i jedno i drugo, Aleksandru Vučiću na prvom mestu je Srbija, apsolutno. I sve će uraditi za građane Srbije i da iza njega ostane rezultat, boljitak za Srbiju i za njene građane, posebno za buduće generacije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, sad zaista nemate pravo na repliku.
(Vjerica Radeta: Biću kratka.)
Bićete kratki? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro je, ministre Lončar, da ste bili u Predsedništvu tog dana. Zaista, krili su vas od kamera, ne znam što, da li niste igrali šah, ili šta je, nije važno.

Dakle, svakako da je trebalo tog dana zaštiti instituciju predsednika države, jer niko nema pravo da upada u institucije. Mi smo, recimo, protiv rukovodstva RTS-a i odavno tražimo smenu tog rukovodstva, ali smo rekli da niko nema pravo sa testerama i na onaj način divljački da upada u RTS.

Samo da vam kažem, kažete da vi poznajete Vučića i da ga mi poznajemo i kažete – Vučiću je Srbija u srcu i na prvom mestu i da mi to treba ovde da kažemo. Gospodine Lončar, Vučiću je velika Srbija u srcu. Videćete uskoro.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.