Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/89-19

5. dan rada

25.04.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 10:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima
 • Odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana
 • Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnj
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije Proparco u Srbiji
 • Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 106 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika, te da imamo uslove za rad.
  Obaveštavam vas da je sprečen da današnjoj sednici prisustvuje narodni poslanik mr Dejan Radenković.
  Prelazimo na odlučivanje o Predlozima akata iz tačaka od 1. do 18. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – nema, jedan poslanik nije glasao.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji podneo Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji podnela Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji podnela poslanica Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji podnela Gordana Čomć.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji podneo Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji podneo Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – pet.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji podneo Đorđe Vukadinović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji podnela Gordana Čomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji podneo Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji podneo Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 14. koji podneo Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – šest.
  Nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, sa ispravkom, na član 15. koji podneo Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji podneo Ivan Bauer.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – pet.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima francuske Agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Petar Jojić.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Vjerica Radeta.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – sedam.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Sreto Perić.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Tomislav Ljubenović.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Vesna Nikolić Vukajlović
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – troje.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Ružica Nikolić.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Sreto Perić.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Nikola Savić.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo Nemanja Šarović.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, sa ispravkom, koji je podneo Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - pet.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Marijan Rističević.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za - dva.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima.
  Zaključujem glasanje: za - 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona, koji je podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji je podnela Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji je podneo Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji je podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 139, protiv - niko, uzdržanih - nema.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela Dragana Kostić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela Ljiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnela Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnela Miroslava Stanković Đuričić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - niko, uzdržanih - nema, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 138, protiv - niko, uzdržanih - nema, nije glasao jedan poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - niko, uzdržanih - nema, nisu glasala dva poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 137, jedan narodni poslanik nije glasao.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Jovanović.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Ružice Nikolić.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Srete Perića.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Milorada Mirčića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Aleksandre Belačić.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Nemanje Šarovića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Nataše Jovanović.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Sreto Perića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. Nemanje Šarovića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Vjerice Radete.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. Sreto Perića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. Petra Jojića.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. Nataše Jovanović.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. Aleksandra Šešelja.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. Vjerice Radete.
  Niko nije glasalo.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnog prava na pokretnim stvarima upisanim u registar.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog Odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 138 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog Zakona.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini, u celini.
  Hvala.