Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.05.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

3. dan rada

24.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu narodni poslanik, Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, bez obzira što me je gospodin Orlić pomenuo dva puta, koristiću vreme grupe.

Dakle, gospodine Orliću vi samo mislite da imate N1 televiziju, glavni grad nema N1 televiziju i to što su Boško „dverioprodani“ i gospodin Ćosić međusobno sučeljavali i što su rekli – dobro veče ispred beogradskog studija, ne znači da je to vaša televizija. Zvanično po onome što sam dobio od REM, a na osnovu Adria news koja je vlasnik N1 televizije, ta televizija je registrovana u Luksemburgu, nije vaša, a navodno program koji emituju – Dobro veče iz beogradskog studija, emituju iz Ljubljane. To je odgovor koji sam ja dobio. Prema tome, očekujem da Boško „dverioprodani“ i gospodin Ćosić Jugoslav, ja očekujem pošto oni tvrde da program emituju iz Ljubljane, sledeći put malo jodluju u špilhoznama. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Reč ima kolega Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u vezi gospodina Krlića imate vi u Beogradu i cirkusante. Mali je ono šator za toliko velike cirkusante. Kad se nešto na selu gradi, a morate voditi računa, a morate voditi računa da Beograd treba da bude lep. Beogradsko stanovništvo uglavnom potiče sa sela, ali ja sam zato da ne preterujemo. U ovom trenutku imamo na selima više kuća nego stanovnika. Moramo paziti da ovo stanovništvo koje imamo bude ravnopravno raspoređeno. Moramo dizati infrastrukturu i uslove tamo. Ne moramo mi imati hale, stadione, pozorišta i tako dalje, ali makar osnovna infrastruktura da se ne gazi preko brvna, makar da to bude od onog grebanog asfalta, nekategorisani putevi, da se to malo uredi i da ljudi mogu lakše da dođu do glavnih gradova svojih opština. Mislim da kad se nešto gradi na selu svi izlaze, donose jagnje, prase, to su plodovi tora. Znači, nisu lignje, dagnje nego prase i jagnje, zato kažem plodovi tora. Kada se nešto gradi u Beogradu za nas je neverovatno.

Mi ne možemo da verujemo da kad se nešto na selu gradi maltene ljubimo ruke graditelja. To je isto stanovništvo u Beogradu koje je došlo sa sela. Ne možemo da verujemo da takve vrste ljubavi nema prema izgradnji, dogradnji nego da se to ometa. Hajde, ne moraju da iznesu prase, jagnje, ne moraju da iznesu gajbu piva graditeljima i tako dalje, ali ne moraju da ih maltretiraju i tuku, moraju deke da ih brane. Tamo deka jadan pored onog trga dok se gradi, deka čeka, deka gleda da ove nindže ispregleda, za nas je neverovatno. Verovatno i taj čovek je poreklom sa sela koji je rešio da brani pravo na izgradnju. Nemate vi samo Bastaća, nemojte da zaboravite, nečuveno je da bivši gradonačelnik, bolje reči „kradonačelnik“ Dragan Đilas smogne snage da u gradu u kome je rukovodio, u kome bog zna šta nije izgradio, izađe da čupa znake, sklanja ograde i tako dalje i sprečava graditelje da grade.

Za nas koje živimo na selu je to ne shvatljivo, neočekivano. Mi ne razumemo zašto gospodin Bastać, zašto gospodin Boško Obradović, zašto novopridošli Borko Stefanović koji je zbog odborničkog mesta, iz Novog Sada došao u Beograd, promenio ime, promenio prebivalište, još samo da promeni pol. Nama nije jasno, zašto beogradske policija, pa i komunalna policija ne privede pravdi pomenutu gospodu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Po amandmanu narodni poslanik, Mirko Krlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sve ovo je tačno što je rekao gospodin Rističević, međutim iskoristiću priliku da ih pohvalim Savez za Srbiju i ove protestante bar u nečemu.

Tačno tog 13. aprila, kada su napravili svoj najveći skup u Beogradu, najveći opozicioni skup, kako ga oni zovu, igrana je utakmica Crvena zvezda – Radnički, koja je odlučivala prvenstvo.

Posle više od decenije imali ste pravu sportsku atmosferu na Zvezdinom stadionu, navijanje, ljude sa porodicom, sa decom, bez ikakvih problema, bez ikakvih huliganskih poteza, a znate zašto?

Zato što su sve barabe i uličari bili na protestu, eto nečeg dobrog i u tom zlu.

Predlažem da, kad god se u Beogradu igra neka važna sportska utakmica, neka važna sportska manifestacija, da se održi ovaj skup Saveza za Srbiju, kako bi spasili bar taj deo naše kulturne baštine.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Drugarice i drugovi, dame i gospodo, poštovani ministre sa saradnicima, u Predlogu zakona koji se nalazi pred nama, vi ste predložili u članu 7. da se iza člana 20. doda novi član 20a kojim se predviđa da Skupština grada obrazuje komisiju za planove u skladu sa zakonom koji su uređeni prostornim planiranjem i izgradnji objekata, da u slučajevima kada je Statutom grada utvrđeno da pojedine urbanističke planove donosi gradska opština za svoje područje, gradska opština obrazuje komisiju za planove, s tim da se jedna trećina članova komisije imenuje na predlog skupštine grada. Dovde se slažem.

Ne slažem se da treba da postoji 3. stav i u tom smislu je i moja amandmanska korekcija, jer 3. stavom ste predložili da na sva planska dokumenta iz stava 2. ovog člana posle javnog uvida pribavlja se saglasnost komisije za planove Skupštine grada Beograda o usklađenosti plana detaljne regulacije sa planom višeg reda odnosno sa zakonom kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.

Zaista ne vidim potrebu ili za stavom 2. gde se uopšte odobrava bilo kome da od gradskih opština radi i donosi planove sa ovakvom metodologijom, da je obavezno da u komisiji bude jedna trećina članova komisije koju imenuje skupština grada.

Ja onda ne razumem šta ta trećina članova u toj komisiji treba da radi. Ako ta trećina članova nije zadužena da upravo vodi o ovom računa što se naknadno bez razloga dodaje u stavu 3. da li su ti planovi koji se donose usklađeni sa planom detaljne regulacije višeg reda, onda zaista takvo ovlašćenje ne treba ni prenositi skupštinama gradskih opština.

Potpuno je besmisleno duplirati jednu proceduru i na taj način potpuno usporavati samo donošenje urbanističkih planova. To jednostavno je zaista logično i pravnički potpuno u koliziji jedno sa drugim.

Ako nema poverenja da ta trećina članova ispuni svoj zadatak i vodi računa da li su ti planovi usklađeni sa planom višeg ranga, onda zaista ne vidim potrebe ni da oni budu učesnici u svemu tome, onda jednostavno neka to radi komisija koja će po svom nahođenju da obrazuje gradska odnosno skupština gradske opštine.

Ako već idemo sa stavom 2. i ovakav kakav je zakonski predlog onda je sasvim logično da stav 3. bude brisan iz ovog zakona, jednostavno ne samo što se podrazumeva da taj plan nižeg reda mora biti usaglašen, već ova trećina članova apsolutno podrazumeva obavezu nadzora, kontrole i usaglašavanja da bude sa planom višeg reda i iskreno rečeno statut grada Beograda, može čak da bude i u toj meri selektivan, da se izvrši procena koje to gradske opštine imaju službe koje mogu da se bave tim na odgovarajući način, a da ne ugroze planove, znači nisu u obavezi da to prenesu statutom svim gradskim opštinama, znači do te mere može da se ide ako postoji sumnja da neka od gradskih opština nema stručan kadar za to.

Nemojte da dovodimo u pitanje iskustvo, znanje, angažovanje, volju i poštovanje zakona onim ljudima koji već decenijama rade na ovim poslovima i imaju iskustva, a samim tim i sputavamo brzinu kojom se mogu donositi ovi planovi. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Komlenski.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Intencija zaista nije da bude dupliranje niti će ga biti. Prirodno da gradska opština bolje prepoznaje šta su prioriteti na polju izrade planova na njenoj teritoriji, saglasnost je, pre svega, potrebna iz razloga hijerarhije prostornih planova, kao što i piše u članu i mislim da je važno da razdvojimo šta jedinice lokalne samouprave koja mora da donese tu odluku, a šta su gradske opštine.
Gradske opštine nažalost u ovom domenu još uvek nemaju status jedinice lokalne samouprave i zato je ta saglasnost preko potrebna i naravno što piše u članu 7. go je da, što ste i vi naveli, da na sva planska dokumenta iz stava 2. ovog člana, posle jednog uvida pribavlja se saglasnost komisije za planove Skupštine grada Beograda o usklađenosti plana detaljne regulacije sa planom višeg reda odnosno sa zakonom, a znamo koji je to zakon, kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.
Prisustvo trećine delegiranih predstavnika Skupštine grada, po meni ni na koji način, niti je dupliranje, niti otežava samu proceduru.
Mislim da je dobro da se prati od strane grada Beograda koji jeste vlastan da u konačnom, donese odluku, odnosno da saglasnost na plan. Hvala vam.