Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.05.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

3. dan rada

24.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.
Replika, kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Iskreno rečeno, mislim da jeste dupliranje posla, a ako je bila intencija ka tome da ljudi koji se nalaze na teritorijama gradske opštine, onda je bilo bolje za poslove kada se tiče donošenje planova u gradsku komisiju, inkorporirati do jedne trećine predstavnika gradske opštine i to bi onda daleko ubrzalo proceduru, nego na ovakav način.

Ja zaista još jednom podvlačim, potpuno se slažem sa vama da to proističe upravo iz ovog problema, a o kojem treba ozbiljno razmišljati, da se gradskim opštinama, barem ovim koje se nalaze van gradskog jezgra, vrati status lokalne samouprave, čime bismo mnoge od ovih stvari prevazišli, a jednostavno i onaj stepen odgovornosti i znanja koje imaju ljudi koji rukovode u tim opštinama i koji su tamo izabrani na vlasti, iskoristili na maksimalno dobar način. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, reč ima kolega Mihailo Jokić.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja bih hteo da kažem, ja podržavam ovaj stav 3, baš upravo zbog toga što tu vidim nadzor i kontrolu.

To je ono o čemu vrlo često pričaju, govore, to je ono što nama nedostaje u primeni zakona, uredbi i svega ostalog.

Znači, ta vertikala i to neće nikako usporiti, to će samo doprineti kvalitetu i odgovornosti i smanjiti korupciju, kriminal i sve ostalo sa čim imamo mi velikih problema. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Komlenski, jeste li se vi javili ponovo za reč po amandmanu? Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Nema prostora baš mnogo za repliku. Ne slažem se, naravno, sa kolegom Jokićem. Pitanje centralizacije i vertikale i maksimalne kontrolne treba da postoje u nekim drugim stvarima, ali treba da budemo onda potpuno svesni da kada je u pitanju lokalna samouprava, pa makar i ovako definisana kakva je grad Beograd, ima sasvim drugu izvršnu funkciju.

Ako ćemo na ovakav način razmišljati da je to nužno i neophodno i biti opterećeni u svakoj situaciji postojanja mogućnosti nečega čime treba da se bave organi krivičnog gonjenja i da to predupređujemo ovakvim načinom funkcionisanja, onda treba da gradske opštine koje nemaju status lokalne samouprave, prevedemo u administrativno-tehničke jedinice i da jednostavno više sa tim poslom završimo, ne bi li, ako je to procena, da je to jedini način da se spreči korupcija ili pogrešan način korišćenja ovlašćenja koje imaju organi lokalne samouprave. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, kada je u pitanju glavni grad, kako reče gospodin Savić, poslanik Srpske radikalne stranke, Beograd je glavni grad svih građana Republike Srbije.

Beograd je povezan sa brojnim gradovima po raznim osnovama.

Ja bih, gospodine ministre, vama uputio jedno pitanje: kada će Ministarstvo nadležno za građevinu i saobraćaj i vaše ministarstvo, kao i grad Beograd, da konačno otvore saobraćaj „Beovoza“ od Beograda do Pančeva i nazad?

Poznato je da je pre više godina uzet kredit od Rusije u iznosu od 42 miliona dinara, da je rekonstruisana pruga Pančevo-Beograd, odnosno Beograd-Pančevo i da je do tada, dok rekonstrukcija nije počela, „Beovoz“ je saobraćao na liniji Beograd-Pančevo-Vojilovica.

Međutim, 12.000 građana, gospodine ministre, đaka, radnika i učenika, upravo koriste saobraćaj i dolaze u Beograd i zbog toga vas molim da to pitanje postavite preko grada Beograda i preko grada Pančeva, da bi se uspostavio saobraćaj i našim građanima omogućio saobraćaj da bezbedno dolaze i na vreme, da se ne muče na relaciji 12 kilometara.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jojiću.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja verujem da Boško Obradović i Jugoslav Ćosić već jodluju, iz Ljubljane. Gospodine Orliću, vi nemate N1 televiziju, ona navodno reemituje program iz Ljubljane, i time ste uskraćeni u Beogradu za prihode.

Postoji naknada za emitovanje. Postoje razne takse i porezi koje mediji plaćaju. Postoje doprinosi SOKOJ-u, odakle on isplaćuje određena muzička prava, ali većini muzičara iz Beograda. Ništa od toga N1 televizija ne plaća. Ona sebe smatra njen osnivač, a verovatno da su pravi osnivači Šolak, Đilas, Petreus i ekipa. Oni sebe smatraju prekograničnom televizijom, a nas smatraju budalama. Nas koji smo bili u N1 televiziji.

Ja nisam znao da je Novi Beograd Ljubljana. Kako ga je Jugoslav Ćosić, pa to ni Kekec ne bi radio, a ja pretpostavljam da će on stvarno kao Kekec da jodluje, onako u špilhoznama. Dakle, to ni mali Kekec ne bi zamislio. Kako on zamišlja da pripoji Novi Beograd Ljubljani, to Sveti Petar zna.

Ja verujem da je nekad Ljubljana iskorišćavala industrijski Novi Beograd, celu Srbiju, itd. Ali, nedopustivo je da gubite prihode kao Beograd zato što su Jugoslav Ćosić, Šolak, Petreus i Đilas rešili da kažu da se program reemituje iz Ljubljane i da zato oni nisu domaći mediji, da nisu davaoci medijskih usluga. I ako ih tužite, ne možete da ih dobijete, jer oni nisu registrovani u Srbiji kao davaoc medijskih usluga i ne možete da ostvarite vaša prava ni tužbom. Dakle, gubite određene prihode.

Moj predlog je da sada zajedno sa državnim organima uvedete reda u medije. Dakle, sloboda medija u Srbiji je tolika da, recimo, N1 televizija, koja nije registrovana, emituje program. E, toliko o neslobodi medija. Hvala.