Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Markoviću.
Reč ima Neđo Jovanović, po amandmanu.
Izvolite, kolega Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Ukoliko bi se prihvatio ovakav amandman, onda bi nesumnjivo prouzrokovali određene štetne posledice po funkcionisanje komunalne milicije. Imajući u vidu da komunalna milicija mora sarađivati sa drugim institucijama, a među drugim institucijama, ako se uopšte terminološki može tako nešto opredeliti, jeste i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zbog čega je ovo jako važno? Prevashodno zbog strategije koju razvija komunalna milicija kada su u pitanju identifikacije drugih neuralgičnih tačaka po osnovu kojih komunalna milicija mora biti angažovana.

Drugo, ono što je jako važno, to je razmena informacija ili podataka između MUP-a i komunalne milicije. I, da ne zaboravimo jednu od najvažnijih činjenica kada je u pitanju predlog ovog zakona, a to je konačno vraćanje mogućnosti da sve lokalne samouprave, dakle, ne samo gradovi koji su imali tu privilegiju ili benefit, ako se to može tako reći, i opštine imaju organizovanu ili ustrojenu komunalnu miliciju, odnosno ovlašćena službena lica koja će se baviti poslovima iz nadležnosti komunalne milicije, odnosno onoga što podrazumeva sve van inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalne usluga i van nadležnosti MUP-a.

Dakle, građani sada mogu biti daleko više sigurni i svesni da im je dostupnost svega onoga što podrazumeva kontrolu bilo kakvih i preveniranje bilo kakvih protivpravnih delovanja ili radnji na njihovu štetu, da će biti sprečeno. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman i na član 9. u kojem je propisana mogućnost formiranja zajedničke komunalne milicije jedinica lokalne samouprave, uz zaključivanje sporazuma o saradnji na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje lokalna samouprava.

Predložili smo brisanje ovog člana, jer smatramo da udruživanje službi na nivou lokalnih samouprava, da je besmisleno i da uzurpira nadležnosti sa republičkog nivoa.

Svrha komunalne milicije je da obezbeđuje izvršavanje nadležnosti lokalnih samouprava u oblasti komunalne delatnosti i ovim zakonskim predlogom stvorena je mogućnost da svi gradovi i opštine u Srbiji imaju komunalnu miliciju.

S obzirom da je komunalna milicija uveliko na lošem glasu, stiče se utisak da je ovo samo novi organ prinude nad građanima Srbije. Ne zaboravite da su komunalni policajci zbog brojnih incidenata i prekoračenja ovlašćenja stekli loš ugled i komunalne policajce prate brojni incidenti. Zbog takvog ponašanja građani Srbije su ogorčeni na dosadašnju komunalnu policiju.

Takođe, ovim predlogom proširena su i ovlašćenja, međutim, o tome ćemo kasnije kada dođu amandmani, pa konkretno o tome da pričamo. Mi smatramo da ovakav zakon, kakav je ovaj, da nam nije potreban i da bi bilo najbolje da se ovaj zakon povuče iz procedure.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite, kolega.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 10. Predloga zakona o komunalnoj miliciji. Amandmanom sam tražio da se u stavu 1. tačka 1. tekst: „i drugog zakonom uređenog“ briše.

Svaki zakon, pa i ovaj, mora biti precizan, a ovo kako stoji u tekstu predstavlja dobar osnov za zloupotrebu. I ovaj, kao i moji drugi amandmani koje sam podneo, ima za cilj da se naglasi da se radi o veoma ozbiljnoj stvari. Ljudi su se tamo nekako navikli na pojam komunalna policija, a mi sada donosimo zakon o komunalnoj miliciji. Inače, ja smatram da je i jedno i drugo bilo nepotrebno.

Međutim, sada ćemo imati velike zabune u vezi ovoga. Običan građanin ionako ne zna kakva je razlika između komunalne i obične policije, a sada neće znati da li je ukinuta komunalna policija ili je pored nje pridodata još i komunalna milicija.

U ovakvim zavrzlamama ne može se snaći ni upućen čovek, a kamoli običan građanin.

Smatram da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban, jer ćemo od njega imati više štete nego koristi. Zato ovaj zakon treba povući iz skupštinske procedure. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, po amandmanu.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Naravno da mi u poslaničkoj grupi SPS svakog podnosioca amandmana poštujemo i uvažavamo, imajući u vidu naše uverenje da se ti amandmani podnose iz dobrih namera, kako bi se poboljšao kvalitet zakona.

Međutim, ono što se ovde ne može prihvatiti, ne može se prihvatiti jedna činjenica koja se vezuje za sistematizaciju sadržine zakona, odnosno normiranje, kako je izvršeno, jer je ono zaista krajnje precizno i jasno. Kada se kaže da osim angažovanja komunalne milicije u oblasti komunalnog reda može biti angažovana tamo i gde je to regulisano drugim zakonima, onda moramo imati u vidu šta je to gde se komunalna milicija uopšte može angažovati – u oblasti zaštite životne sredine, gde se primenjuju odredbe zakona koje se odnose na zaštitu životne sredine, tamo gde su u pitanju vodotokovi i opasnosti od izlivanja, odnosno ugrožavanja opasnosti iz bujičnih tokova, fekalnih otpada itd, primenjuju se odredbe Zakona o vodama.

Dakle, imamo konglomerat zakona koji se moraju imati u vidu kada je u pitanju angažovanje komunalne milicije. Ne možemo se vezati za samo ono što podrazumeva komunalne delatnosti. Na kraju krajeva, imamo i Zakon o komunalnim delatnostima.

Prema tome, normiranje zakona kako je učinjeno u ovom predlogu je više nego jasno, tako da bi se ovakvim amandmanom zaista oštetila sama sadržina teksta predloga ovog zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Izvolite, koleginice, po amandmanu.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Po amandmanu kolege Filipa Stojanovića.

Dakle, neophodno je bilo, gospodine ministre, da prihvatite ovo rešenje zato što je kolega Stojanović bio u pravu, jer održavanje komunalnog reda, znači, onoga što je utvrđeno ovim zakonom, ovo što je rekao kolega Jovanović jednostavno ne stoji.

Kada se kaže ovde, valjda je to smisao, a vi ste tu da pojasnite, zaštita životne sredi, pustite, kakve bujice, kakve reke, kakvi požari, za to postoje jedinice za vanredne situacije MUP Republike Srbije, oni se bave time. Kada se misli na zaštitu životne sredine, ne misli se na to da komunalni milicioner juri beloglavog supa po Uvcu, Dobrilu ili nekog drugog, koji povređen ili odbegao ili da spašava mrkog medveda na Tari. Znači, za to postoje gorske službe koje to rade.

Kada se kaže zaštita životne sredine, komunalni milicioner, već kako ga sada zovete, u Tašmajdanskom parku normalno će da štiti, ako ste mu već dali ta ovlašćenja, tu životnu sredinu i da neko ne krene sad iz čista mira testerom, ko onaj Boškov ludak što je ušao u RTS, pa da seče nešto tamo, ili da ne uđe na RTS. Razumete? On ide, kaže javni red i mir. O tome ćemo posle da govorimo, o sredstvima prinude. Ovde kada se govori zaštita životne sredine, znate bilo bi suludo da tražite, valjda to nećete, ili jedinice lokalnih samouprava, od komunalne milicije da skaču u reku, u vodu, da spašavaju retke životinjske vrste, da spašavaju, ako se tu nađe. Govorićemo i kasnije o tome.

Ono što ste pomenuli kao primer, kao pandan onom slučaju gde je čovek bukvalno izgubio život zbog prodaje lubenica, pa ste rekli - ali oni su sprečili, komunalni policajci, ispred centra za socijalni rad, da se ne desi veća tragedija. To je tačno, i to je svakako za svaku pohvalu, ali to samo, gospodine Ružiću, što su oni tu bili u datom trenutku. Bogu hvala da su tu bili pa sprečili. Znate, biće, ne daj bože nekih drugih situacija gde neće biti u tom trenutku, pa šta ćemo onda da kažemo – oni nisu radili svoj posao.